Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Dương

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Dầu Tiếng - Bình Dương

Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Ngô Thanh Hưng thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Văn Sỹ thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hồ Văn Trí thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA May Thêu Tân Tiến, Nguyễn Ngọc Nguyện thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thanh Hải 2 thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thanh Hải 3 thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chiếu Sáng Khu Phố 2 thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chiếu Sáng Khu phố 3&4 thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chiếu Sáng Bùng Binh thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tượng Đài Chiến Thắng thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chiếu Sáng Huyện 2 thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chiếu sáng Huyện 1 thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Công An Huyện thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bảo Phương thuộc xã Định An (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chợ Minh Tân 2 thuộc xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nước Sạch Định An thuộc xã Định An (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Kim Phượng (T2) thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tống Văn Chuyên thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tống Văn Chuyên 2 thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Truyền Thanh Huyện thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chiếu Sáng Suối Cát thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trường Mầm Non thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dấu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tiểu Học Thanh Tuyền thuộc xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Mầm Non Thanh An thuộc xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA 01 trạm Lê Hoàng Ngư thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lê Thị Nghĩa thuộc xã Định Thành (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tiểu Học Dầu Tiếng thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Minh Anh Phát thuộc xã Định An (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Mai Hoàng Liên T2 thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Mai Hoàng Liên thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trường Phan Bội Châu thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nhà Làm Việc Nông Trường Minh Tân thuộc xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tiểu Học Minh Tân thuộc xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trung Học Minh Thạnh thuộc xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Mầm Non Hoa Mai thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trung Học Minh Hòa thuộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Văn Thụ thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Văn Thôn thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thị Thua thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tiểu Học Long Hòa thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chiếu Sáng Long Tân thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Tiến Nghĩa thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phú Đỉnh 1, 2, 3, 4 xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 06:00 - 18:00

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phú Đỉnh T5 xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 06:00 - 18:00

09-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1, 2, 3, 4A thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương

Lịch Cúp Điện Dầu Tiếng Bình Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Việt Hào Thắng xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Bình, Tân Thanh, Tân Phú xã Minh Tân và toàn bộ xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 17:00 - 18:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Định xã Minh Tân, ấp Đồng Bà Ba xã Long Hòa và toàn bộ xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Bình, Tân Thanh, Tân Phú xã Minh Tân và toàn bộ xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 06:00 - 07:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bến Tranh, Bàu Cây Cám xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bàu Khai, Hố Cạn, Kiến An xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 17:00 - 18:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Ván Hương xã An Lập, ấp Hàng Nù, Đất Đỏ, Phú Bình, Chót Đồng, Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bàu Khai, Hố Cạn, Kiến An xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 06:00 - 07:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Gò Mối xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Võ Bá Thành, Võ Bá Thành T2, Võ Thị Lý Em xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Phạm Văn Dương 3 xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

16-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
TBA Thành Đông xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 12:30

16-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản khách hàng
TBA Bích Thủy 1, 2, 3 xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Lê Thị Bích Thủy xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 6 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Công Thành, Công Thành (T2) thuộc xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CJ ViNa thuộc xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phan Văn Kiên thuộc xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Vân Phong thuộc xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA GaNa 2 thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Văn Cường thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Minh Tú thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Minh Tú T2 thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trung Tâm Văn Hóa Long Tân thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Văn Lăng 1 thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Văn Thành thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trần Thanh Dũng thuộc xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hải Dương 2 thuộc xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bảo Đăng thuộc xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bảo Đăng 3 thuộc xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bưu Cục Thanh Tuyền thuộc xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nông Trường Bến Súc thuộc xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thái Bình Wood thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Minh Phượng thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tín Phan thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Gạch Hoffman thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lê Minh Thành thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thị Phượng (T2) thuộc xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật