Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Dương

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Dầu Tiếng - Bình Dương

Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Ngô Thanh Bền ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hồ Tới Lẹ ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thị Định ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thông Nga ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trung học Long Hòa ấp Thị Tính xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Tấn Sơn ấp Long Nguyên xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Mai Phú Quý ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hưng Hoàng, Gỗ An Lập ấp Hố Cạn xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Văn phòng cao su Dầu Tiếng T1 khu phố 3 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ban Tuyên Giáo Khu phố 4A thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phương Trung Khu phố 2 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Xưởng Chén Khu phố 4A thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trạm bơm Bàu Sen khu phố 6 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Cường, Hòa Phú xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

07-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Hứa Đồng Khánh ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Quốc Việt ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thị Kim Trâm ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tiểu Học Hòa Lộc ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trần Lê Minh Trí ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bãi Cát 2 ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Điền, Long Thọ, Long Nguyên, Đồng Bà Ba, Hố Đá xã Long Hòa và toàn bộ xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 06:00 - 18:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- HCN Nguyễn Văn Vừa đường N4; Dọc đường DT749A từ ranh giới huyện Bàu Bàng - thị xã Bến Cát đến ranh giới huyện Bàu Bàng - huyện Dầu Tiếng - KCN Bàu Bàng, xã Long Nguyên (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 06:00 - 07:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- HCN Nguyễn Văn Vừa đường N4; Dọc đường DT749A từ ranh giới huyện Bàu Bàng - thị xã Bến Cát đến ranh giới huyện Bàu Bàng - huyện Dầu Tiếng - KCN Bàu Bàng, xã Long Nguyên (Bàu Bàng) Điện lực Bàu Bàng 17:00 - 18:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Điện Máy Chợ Lớn thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hội Quán thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Môi Trường thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Diệu Hiền T2 thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Diệu Hiền thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Diệu Hiền T3 thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dầu Tiếng - Bình Dương

Lịch Cúp Điện Dầu Tiếng Bình Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Super Star xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tuấn Hùng xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trung Học Thanh An xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Vân Anh (T2) xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Vân Anh xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lê Thị Kim Phượng xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Mầm Non Minh Thạnh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phú Hữu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ánh Dương xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lò Gạch 1, 2, 18, Yên Giang, Yến Giang T2, Võ Thị Ba ấp Lò Gạch xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

28-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA 3F Việt xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hưng Thịnh Gia, Hưng Thịnh Gia (T2), Hưng Thịnh Gia (T3) xã An Lập (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lê Minh Hiếu xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Tiến Hiếu xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tiểu Học Long Tân xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lưu Văn Thanh xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thanh Hường xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Chí Thanh xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ấp 4A Thanh An, Ấp 4B Thanh An, Ấp 4B1 Thanh An thuộc ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

26-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Tân Hòa 7 Ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tân Hòa 5 Ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tân Hòa 6 Ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tân Hòa 4 Ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tân Hòa 23 Ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tân Hòa 2 Ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hai Sập ấp Bàu Dầu xã Định An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Chợ Minh Tân ấp Tân Đức xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bàu Dầu 3 ấp Bàu Dầu xã Định An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bàu Dầu 2 ấp Bàu Dầu xã Định An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ấp 4-4 Định An ấp Đồng Sến, Bàu Dầu xã Định An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bàu Dầu 1 ấp Bàu Dầu xã Định An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hà Trung Chánh ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hà Trung Chánh 2 ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hà Trung Chánh 22 ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ông Viện ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Rẫy Mì 2 ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ông Nghiêm ấp Hòa Thành xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bà Nga 1 ấp Hòa Thành xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bà Nga ấp Hòa Thành xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ông Lũ ấp Hòa Hiệp xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ông Thắng ấp Hòa Thành xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tổ 12 Bưng Còng 1 ấp Bưng Còng xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ấp 10A Thanh Tuyền ấp Rạch Kiến xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tổ 12 Bưng Còng ấp Bưng Còng xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ủy Ban 2 ấp Lâm Vồ xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Cầu Suy Nô ấp Rạch Kiến xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ấp Lâm Vồ ấp Lâm Vồ xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật