Lịch cúp điện Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Dương

Lịch cúp điện Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực trạm Khu di tích Chiến Khu Vĩnh Lợi -Phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 08:00 - 12:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-100 kVA Khu Nhà Ở Tân Lập (T2) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 08:30 - 09:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Sâm Nhã. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Thành Đại Mộc. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cơ Sở Nhiệt Hồ Việt. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Ong Mật Hoa Việt. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-800 kVA Triệu Phú Lộc (T4) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 11:30 - 12:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV Danh Bình Phát (T3). Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cơ Sở Thủy Ngân. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-800 kVA Triệu Phú Lộc (T7) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 12:30 - 13:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm Trung Tâm Văn Hóa Thị Xã Tân Uyên -Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 13:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm HST UB Khánh Bình 5, Cty TNHH MTV CK Phương Mai Hoàng Phát, Cty TNHH Lộc Gia Thịnh, Cty TNHH SX Quốc Tường thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 08:00 - 13:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-800 kVA Loop Power Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 08:30 - 10:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH TM DV SX Gia Công Đồ Gỗ Ngọc Yến. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV TM DV Minh Phát. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH TM - DV Nguyễn Chu. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Tam Hợp Thành Phát. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cơ Sở Cơ Khí Bình Minh. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cơ Sở Cao Ngọc Quê. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực cơ sở mua bán hàng thủ công mỹ nghệ và gia công hàng sợi đan Minh Khôi . Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH SX và TM Hòa Hảo. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-560 kVA Base Vina Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 09:00 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-320 kVA Tường Hữu Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 10:30 - 13:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV Tuấn Phát Đạt. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Hùng An Thịnh. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Gia Phát. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH xây dựng Trí Hùng. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm HST Ấp 3 Khánh Bình 1, ty TNHH SX gỗ Lê Thị Út thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Nhánh rẽ Cty San Hoàng Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 08:30 - 13:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH TM SX Thịnh Đạt và DNTN Trung Khương. . Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Xương Việt Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Đạt Khải Hoàng. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-750 kVA XN Cao Lanh (T2) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 09:00 - 11:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV Danh Thành Phát. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Hong Sung Việt Nam. Phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-560 kVA Ngọc Lễ (T2) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 12:30 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực dọc đường giao thông DT 747A từ nút giao thông Ngả 3 đường DT 747A và ĐH 410 đến Cầu Bình Cơ, Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 07:00 - 18:00

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Cầu Ông Tiếp dọc đường ĐT 747A đến Chợ Tân Ba thuộc Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 05:00 - 06:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực đường Lê Chí Dân, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Huỳnh Thị Hiếu, một phần phường Tân An, Hiệp An, TP TDM Điện lực Thành phố Thủ Dầu Một 06:00 - 06:30

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, đường Phan Đăng Lưu, Bùi Ngọc Thu, một phần phường Hiệp An, Phường Tương Bình Hiệp TP TDM Điện lực Thành phố Thủ Dầu Một 06:30 - 07:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực đường ĐLBD bên trái đường từ Ngã Ba Mũi Dùi đến gần cổng KDL Đại Nam, đường Hồ Văn Cống, một phần phường Chánh Mỹ, Hiệp An, Tương Bình Hiệp, TP TDM Điện lực Thành phố Thủ Dầu Một 07:00 - 14:30

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực bên trái đường D1 từ Ngã 3 TT Y Tế Dĩ An đến cổng KCN Tân Đông Hiệp B - phường Tân Đông Hiệp- TP Dĩ An.- Khu vực bên phải đường Dt 743 A từ trạm Thu Phí Bình Thung đến Ngã Tư 550 - phường Tân Đông Hiệp- TP Dĩ An.- Khu vực đường Đông An, đường Chiêu Liêu , đường Đoàn Thị Kia, đường Nguyễn Thị Xanh - phường Tân Đông HiệpTP Dĩ An Điện lực Thành phố Dĩ An 07:00 - 13:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Cầu Ông Tiếp dọc đường ĐT 747A đến Chợ Tân Ba thuộc Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 17:00 - 18:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, đường Phan Đăng Lưu, Bùi Ngọc Thu, một phần phường Hiệp An, Phường Tương Bình Hiệp TP TDM Điện lực Thành phố Thủ Dầu Một 17:00 - 17:30

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực đường Lê Chí Dân, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Huỳnh Thị Hiếu, một phần phường Tân An, Hiệp An, TP TDM Điện lực Thành phố Thủ Dầu Một 17:30 - 18:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phổ Thông Dầu Tiếng thuộc thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH TM DV SX Bảo Đoàn Kết. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Điện Cơ Nam Việt. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên).. Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Xuân Quang Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Bao Bì Thịnh Thành Đạt. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Xin Strong. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Minh Pho 2. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Vy Như Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Nhật Quang Phát. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Nội Thất AAA. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH SX TM DV Cuộc Sống Xanh. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xuyên Châu Lục. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH sản xuất ngũ kim Nguyên Tín. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Thụy Sâm. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên).. Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Chi Nhánh Công Ty TNHH Vinh Quang (Trạm 3). Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Vinh Quang. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực CN 2 Công Ty TNHH MTV TM DV SX Tuấn Phát. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH SX & XD Việt Thành. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH TM - DV Đại Đình. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH SX - DV - TM Trí Năng. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH TM - SX - XNK Tuấn Linh. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Sang Shun (T6). Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Hoàng Hùng .Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Discovery Global Partners. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Hộ Kinh Doanh Bùi Thành Công . Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
hu vực Công ty TNHH MTV Xây Dựng TM Đại Vũ Đăng. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cơ Sở Nguyễn Duy Cường. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Ping Yi. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Nhật Hoa. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH SX TM Và Du Lịch Tầm Vông. Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV Kim Minh Gia . Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV Cao Lanh Nhật Khoa. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tư Vấn Đầu Tư Bình Dương. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Nội Thất và Nhiếp Ảnh Quốc Tế Hoa Sen. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

28-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV SX Gia Công Đồ Gỗ Thành Tuấn. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

28-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Bao Bì Mười Quận .Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

28-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cơ Sở Phú Cường Phát. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

28-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Trạm Nhà Trọ Nguyễn Văn Thân . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

28-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV Trương Chí Khải . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

28-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH TM-DV-SX Minh Kiên Hoàng .Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

28-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Hwa Sung Việt Nam . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

29-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Chen Founder Enterprise Việt Nam. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

29-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trần Quang Diệu, Trần Hưng Đạo khu phố 2 TT Phước Vĩnh (Phú Giáo) Điện lực Huyện Phú Giáo 08:00 - 17:00

30-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Dương

Lịch Cúp Điện Bình Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nội bộ: Trạm III-800 kVA Triệu Phú Lộc (T3) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 12:30 - 13:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Nghiệp Khởi. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH SX TM Toàn Thái Hưng. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Minh Hòa, Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 12:00 - 13:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nội bộ: Trạm III-800 kVA Triệu Phú Lộc (T2) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 11:30 - 12:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Phan Đại Lợi. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH SX Sơn ViNa Phát (T2). Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cơ Sở SX Bao Bì Giấy Đại Thành. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Yao Hong. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-320 kVA Cảnh Cương (T2) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 09:00 - 10:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cây Khô xã Tam Lập (Phú Giáo), ấp Chòi Dúng xã Bình Mỹ (Bắc Tân Uyên) Điện lực Huyện Phú Giáo 08:00 - 12:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm Khánh Vân 8 thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 08:00 - 17:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực CN Cty TNHH Đỉnh Rồng, Cty TNHH kỹ thuật Thâm Cảng thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 08:00 - 12:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ: Trạm III-560 kVA Công Ty Khánh Phong (T2) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 08:00 - 09:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm Khánh Bình 1 thuộc Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 07:00 - 09:00

18-06-2024

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Minh Hòa, Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 06:00 - 07:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Các phụ tải thuộc tuyến 480 An Điền (Bến cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 05:00 - 06:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực dọc theo đường An Phú 17 thuộc phường An Phú - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 thuộc phường Tân Đông Hiệp về đến Ngã 6 An Phú thuộc phường An Phú - Một phần Khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc phường Tân Đông Hiệp - Một phần Khu dân cư An Phú thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 05:30 - 06:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Một phần Khu sản xuất An Phú thuộc phường Tân Đông Hiệp - Công ty thép Pomina - Một phần Khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc phường Tân Đông Hiệp - Khu vực dọc theo đường Trần Quang Diệu thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 05:00 - 05:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Khu vực Khu dân cư Việt Sing thuộc phường Thuận Giao - Khu vực bên trái đường 22/12 từ Ngã 6 An Phú về đến Công ty Haca thuộc phường Thuận Giao - Khu vực bên phải đường Từ Văn Phước từ trạm 220kV Bình Hòa ra đến đường ĐT 743 thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 04:30 - 05:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Khu vực đường Trần Ngọc Lên, Trường Mẫu giáo Hoa Cúc, CS Hồng Hà, Sân Golf Phú Mỹ, Cty Tech Lance, Cty King Yade, XLNT TĐC Định Hòa, Y tế Định Hòa, PVTC Bệnh viện Phụ nữ & Trẻ em Mẫu nhi, Golf Thái Hòa, Cty CP Phát triển Phú Mỹ, Bệnh Viện Phương Chi , một phần phường Định Hòa. (TDM). Điện lực Thành phố Thủ Dầu Một 16:00 - 17:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Từ Cổng KCN Đất Cuốc B dọc bên phải đường giao thông DT746 đến nút giao thông ngả 3 đường DT746 và ĐH 414 ( Ngã 3 Hốc Râm), Xã Đất Cuôc, Phường Uyên Hưng, - Dọc 2 bên đường giao thông ĐT 746 từ Cầu Gõ đến Cty Xi Măng Bình Dương, xã Tân Mỹ, Thường Tân, Bắc Tân Uyên - Khu vực từ Ngã 3 Mười Muộn dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Hóc Râm, từ Ngã 3 Huyện Đội dọc đường Tố Hữu đến Cây xăng Phú Lợi Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên)( Đl Tân Uyên) Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 15:30 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 phía phải đến Cây xăng An Lộc thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 15:30 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng sử dụng trạm biến áp: Thiên Hồng Thanh, nhà hàng Kim Phượng, Tiểu đoàn 3 Điện lực Thành phố Thuận An 12:00 - 18:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Khu vực dọc theo đường số 2, 2A Khu công nghiệp Đồng An thuộc phường Bình Hòa Điện lực Thành phố Thuận An 12:00 - 18:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Khu vực dọc đường DT 743 từ cổng KCN Sóng Thần đến Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 4 - KCN Sóng Thần - TP Dĩ An. - Khu vực Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 4 đến công ty Giấy Bình Chiểu - KCN Sóng Thần - TP Dĩ An. - Một phần Khu vực Đường Số 10 - KCN Sóng Thần - TP Dĩ An. Điện lực Thành phố Dĩ An 12:00 - 18:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực khách hàng: Toàn bộ khách hàng thuộc KCN Tân Định, Cty CP Đại Nam, Phường Tân Định- TP Bến Cát - Bình Dương (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:00 - 16:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực dọc giao thông Tân Lập 02 từ Ngã 3 Sình đến cuối đường đến Trang Trại Đoàn Thị Hay, Xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên. Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 08:00 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực dọc đường giao thông DT746B từ Ngã 3 Chợ Tân Thành - Ngã 3 Hội Nghĩa ( Cây Xăng Bà Đẹp), Xã Tân Lập, Phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên, Bình Dương. - Khu vực dọc đường giao thông DT747A từ Ngã 3 Hội Nghĩa ( Cây Xăng Bà Đẹp) đến Cầu Bình Cơ, Phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên, Bình Dương. Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 07:00 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực từ Cầu Khánh Vân dọc đường ĐH 406 phía phải đến UB Khánh Bình cũ thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 06:00 - 07:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Trạm Thu phí Khánh Bình dọc đường ĐT 747 đến Nghĩa trang Liệt Sĩ Tân Uyên thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 06:00 - 07:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Cảng Thạnh Phước dọc đường ĐT 747 đến Nghĩa trang Liệt Sĩ Tân Uyên thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 06:00 - 07:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Dốc Bà Nghĩa dọc đường ĐT 747 đến Ngã 3 Bình Hóa thuộc Phường Uyên Hưng, khu vực xã Bạch Đằng (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 06:00 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực cty Thép Bình Minh, Thép Trung Hà, Cty Green River thuộc Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 06:00 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Dốc Bà Nghĩa dọc đường ĐT 747 đến Ngã 3 Bayer, từ Ngã 3 Bayer dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh đến Dốc Cây Quéo thuộc Phường Uyên Hưng, khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 phía trái đến Cây xăng An Lộc thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 06:00 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Công An Khánh Bình dọc đường ĐT 746 phía phải đến Dốc Cây Quéo, từ Dốc Cây Quéo đến Ngã 3 Bình Hóa-Phường Uyên Hưng, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Nghĩa Trang Liệt Sỹ Tân Uyên thuộc Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 06:00 - 16:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực dọc đường số 6 từ ngã 3 Đại lộ Độc lập đến Ngã 3 Đại lộ Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An).- Khu vực từ Khu chung cư Hải Long đến Cầu Vượt Sóng Thần khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An) (Dĩ An). - Khu vực từ Cầu Vượt Sóng Thần đến cổng khu công nghiệp Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực từ công khu công nghiệp Bình Đường đến khu Chung Cư An Bình đến QL1A - Khu vực khu dân cư Bình Đường phường An Bình (Dĩ An).- Khu vực Công ty Giấy An Bình phường An Bình (Dĩ An).* Khu vực Bệnh Viện Quân Đoàn 4 (Dĩ An).*UBND phường An Bình. - Khu vực KCN Bình Đường, khu vực, Cầu gió bay, khu vực Đường Kha Vạn Cân, khu vực Bệnh Viện Hoàn Hảo-Phường An Bình-TPDA Điện lực Thành phố Dĩ An 06:00 - 09:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực dọc theo đường số 1 Khu công nghiệp Đồng An (đoạn từ đường ĐT 743 đến Công ty Que hàn Bình Dương), đường số 3 Khu công nghiệp Đồng An thuộc phường Bình Hòa Điện lực Thành phố Thuận An 06:00 - 12:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Khu vực dọc đường số 6 từ ngã 3 Đại lộ Độc lập đến Ngã 3 Đại lộ Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). - Khu vực từ Khu chung cư Hải Long đến Cầu Vượt Sóng Thần khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An) (Dĩ An). - Khu vực từ Cầu Vượt Sóng Thần đến cổng khu công nghiệp Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực từ công khu công nghiệp Bình Đường đến khu Chung Cư An Bình đến QL1A phường An Bình (Dĩ An) - Khu vực khu dân cư Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực Công ty Giấy An Bình phường An Bình (Dĩ An). * Khu vực Bệnh Viện Quân Đoàn 4 (Dĩ An). *UBND phường An Bình. Điện lực Thành phố Dĩ An 06:00 - 12:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực dọc đường Đại lộ Thống Nhất từ cổng KCN Sóng Thần đền bồn binh cty Chutex - KCN Sóng Thần - TP Dĩ An. - Khu vực Đường 22, đường Số 7, Đường Số 9, Đường Số 10- KCN Sóng Thần - TP Dĩ An. Điện lực Thành phố Dĩ An 06:00 - 12:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Trung Tâm Thương Mại Sóng Thần đến Ngã 3 YAZAKY phường Dĩ An (Dĩ An) - Khu vực TTTM Vincom Dĩ An- phường Dĩ An (Dĩ An) Điện lực Thành phố Dĩ An 06:00 - 12:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực đường Trần Ngọc Lên, Trường Mẫu giáo Hoa Cúc, CS Hồng Hà, Sân Golf Phú Mỹ, Cty Tech Lance, Cty King Yade, XLNT TĐC Định Hòa, Y tế Định Hòa, PVTC Bệnh viện Phụ nữ & Trẻ em Mẫu nhi, Golf Thái Hòa, Cty CP Phát triển Phú Mỹ, Bệnh Viện Phương Chi , một phần phường Định Hòa. (TDM). Điện lực Thành phố Thủ Dầu Một 06:00 - 07:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Vòng xoay đường Võ Văn Kiệt - Đồng Khởi, đường An Mỹ, đường Đồng Cây Viết và các trạm: UBND phường Phú Mỹ, CS Nước đá Phạm Văn Hiếu, Đội Chữa cháy Phú Mỹ, Trường TH Phú Mỹ, Trường THPT An Mỹ, Trường THCS Phú Mỹ, TT dạy nghề Việt Hàn, Trường Hưng, Lê thị Minh, trường mẫu giáo Hoa Mai, SC Tứ Đại Lợi, Lê Thành, CS Điện XD E.M.C, Thanh Minh, Phòng khám ĐK Phú Mỹ, phường Phú Mỹ (TDM) Điện lực Thành phố Thủ Dầu Một 06:00 - 17:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc phường Tân Đông Hiệp Điện lực Thành phố Thuận An 05:30 - 06:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Khu vực dọc theo đường An Phú 17 thuộc phường An Phú - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 thuộc phường Tân Đông Hiệp về đến Ngã 6 An Phú thuộc phường An Phú - Một phần Khu dân cư An Phú thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 05:30 - 06:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Công ty thép Pomina - Một phần Khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc phường Tân Đông Hiệp Điện lực Thành phố Thuận An 05:00 - 05:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Một phần Khu sản xuất An Phú thuộc phường Tân Đông Hiệp - Khu vực dọc theo đường Trần Quang Diệu thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 05:00 - 05:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Khu vực Khu dân cư Việt Sing thuộc phường Thuận Giao - Khu vực bên trái đường 22/12 từ Ngã 6 An Phú về đến Công ty Haca thuộc phường Thuận Giao - Khu vực bên phải đường Từ Văn Phước từ trạm 220kV Bình Hòa ra đến đường ĐT 743 thuộc phường An Phú Điện lực Thành phố Thuận An 04:30 - 05:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Khu vực Công Ty TNHH Đông Tây Group . Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Đức Thành. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Mỹ Hạnh . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV TM DV Thanh Dũng Phát. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thuận Phát. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH River Rich Industrial (Trạm 2) . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thanh. Phường Tân Hiệp (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Gia Công Cơ Khí Trường Trọng Phát. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV SX TM DV Thủy Cường (Trạm 5). Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH SX TM Đức Nguyên Phát . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV Đỗ Hồng Đào . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH SX Gia Công Gỗ Vĩnh Hưng . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Chung cư Huyền Điệp, Nhà trọ Thế Hùng, nhánh rẽ Nhà trọ Lý Thị Cẩm Nhung (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 08:00 - 16:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Công ty Huy Hiệp Phát Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 08:00 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực lưới hạ áp các trạm : Lạc An 2 và các trạm khách hàng : NT ÚT HỒNG, Cty SANH PHÁT, Cty Phước Phong, TUYNEN THANH HIỀN, Gạch Trung Chánh T2, TT NGUYỄN VĂN CHÁNH, TT NGUYỄN MINH HIỀN, xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên. Điện lực Huyện Bắc Tân Uyên 08:00 - 16:30

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Ấp 4A-1 Long Tân xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Định An 116 xã Định An (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Ấp 4-1 Long Tân xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Định An xã Định An (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:00 - 16:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Trạm 1 KDC Rạch Bắp (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực TBA 13 Bảng Trắng 08 - xã Long Nguyên (Bàu Bàng) Điện lực Huyện Bàu Bàng 13:00 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực TBA 21 Ấp 7 Long Nguyên - xã Long Nguyên (Bàu Bàng) Điện lực Huyện Bàu Bàng 13:00 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Agri-Vina thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thanh Phương thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Văn Nghĩa thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Minh Trường. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH MTV Nhà Xưởng Mạnh Cường . Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH gia công cơ khí Như Tú Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH gỗ Đức Cường. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH SX TM bao bì Tín Thành Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH MTV Hân Đức Việt Nam. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH gia công cơ khí Tuyết Ngân. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH gia công cơ khí Nguyễn Quốc Phong. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH Chiến Chung Nguyên. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH cho thuê nhà xưởng Phượng Nghi. Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH cho thuê nhà xưởng Phượng Nghi (Trạm 2). Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công ty TNHH cho thuê nhà xưởng Phượng Nghi (Trạm 3). Phường Khánh Bình (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm Đình Tân Lương 1, 2, HKD Nguyễn Thanh Thùy-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 17:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Duy Huân 2 thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thị Thương T2 thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hoàng Vũ thuộc xã Long Tân (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 08:30 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng: Nguyễn Văn Lên (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 08:30 - 12:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh lưới hạ áp trạm Bùi Ngọc Thu 2, Phường Hiệp An (TDM) Điện lực Thành phố Thủ Dầu Một 08:00 - 12:30

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ Cầu Ông Tiếp dọc đường ĐT 747A đến Chợ Tân Ba thuộc Phường Thái Hòa (TP Tân Uyên) Điện lực Thị xã Tân Uyên 16:30 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực khách hàng:Trường TH Mỹ Phước (Bến Cát) Điện lực Thành phố Bến Cát 13:30 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thanh Hà T2 thuộc xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hữu Tuấn thuộc xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Thanh Hà T1 thuộc xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Điện lực Huyện Dầu Tiếng 13:00 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH TM Chế Biến Gỗ XK Thanh Hùng. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Tiến Hưng. Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An). Điện lực Thị xã Tân Uyên 12:00 - 15:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT. Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Công Ty TNHH Hsing Yuan Việt Nam. Phường Uyên Hưng (TP Tân Uyên). Điện lực Thị xã Tân Uyên 09:00 - 12:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật