Lịch cúp điện Xín Mần - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Xín Mần - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Xín Mần - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Xín Mần - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Xín Mần - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ khách hàng sử dụng tại xã Nàn Xỉn và các TBA lao Pờ, Hẩu Cấu,Quán Díu Ngài, Mốc 5 xã Xín Mần. DL Xín Mần 07:00 - 17:00

10-02-2023

Toàn bộ khách hàng sử dụng tại TBA UB Nà Chì xã Nà Chì. DL Xín Mần 07:00 - 17:00

10-02-2023

Lịch Cúp Điện Xín Mần Hà Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ khách hàng sử dụng điện xã Bản Ngò, và một phần khách hàng sử dụng điện tại xã Tả Nhìu, và các khách hàng sử dụng điện tại TBA Nà Lũng, Nà Lý, xã Nàn Ma. DL Xín Mần 06:30 - 17:30

07-01-2023

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Tả Nhìu, DL Xín Mần 06:30 - 17:30

07-01-2023

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Cốc Rế và một phần khách hàng xã Tả Nhìu. DL Xín Mần 06:30 - 17:30

06-01-2023

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Thu Tà và xã Cốc rế và một phần khách hàng xã Tả Nhìu. DL Xín Mần 06:30 - 17:30

05-01-2023

Một phần khách hàng sử dụng điện tại xã Trung Thịnh. DL Xín Mần 06:30 - 17:30

04-01-2023

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Trung Thịnh. DL Xín Mần 06:30 - 17:30

03-01-2023

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Cốc Rế, và một số khách hàng sử dụng điện tại, TBA Na Van, TBA Vai Lũng, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần. DL Xín Mần 06:30 - 17:30

18-12-2022

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Thu Tà, xã Cốc Rế, và một số khách hàng sử dụng điện tại TBA Na Van, TBA Vai Lũng, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần. DL Xín Mần 06:30 - 17:30

17-12-2022

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại các TBA UB Ngán Chiên, TBA Na Mở, TBA Cốc Mui, TBA Bản Giang, TBA Ma Lỳ Sán, xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần. DL Xín Mần 06:30 - 17:30

16-12-2022

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Trung Thịnh, huyện Xín Mần. DL Xín Mần 06:30 - 17:30

15-12-2022

Khách hàng sử dụng điện tại TBA Sông chảy 6. DL Xín Mần 14:30 - 16:30

12-12-2022

Khách hàng sử dụng điện Anh Nguyên. DL Xín Mần 10:00 - 11:30

12-12-2022

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại TBA Tiến Đạt. DL Xín Mần 07:30 - 09:30

12-12-2022

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại các TBA Đản Điêng,Lủng Pô, UB Chế Là huyện Xín Mần. DL Xín Mần 07:00 - 18:00

10-12-2022

Khách hàng sử dụng điện tại TBA Nậm Yên 2. DL Xín Mần 14:00 - 16:00

09-12-2022

Khách hàng sử dụng điện tại TBA Nậm Yên 1. DL Xín Mần 08:00 - 10:00

09-12-2022

Khách hàng sử dụng điện tại TBA Nậm Ly I. DL Xín Mần 08:00 - 10:00

08-12-2022

Khách hàng sử dụng điện tại TBA Thủy Điện Sông chảy 6. DL Xín Mần 14:30 - 16:30

07-12-2022

Khách hàng sử dụng điện tại TBA Thủy Điện Quảng Nguyên. DL Xín Mần 14:00 - 16:00

07-12-2022

Khách hàng sử dụng điện Anh Nguyên. DL Xín Mần 10:00 - 11:30

07-12-2022

Khách hàng sử dụng điện Sơn Hải. DL Xín Mần 07:30 - 09:30

07-12-2022

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại TBA Tiến Đạt. DL Xín Mần 07:30 - 09:30

07-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật