Lịch cúp điện Quang Bình - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quang Bình - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quang Bình - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quang Bình - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quang Bình - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Tiên Nguyên, xã Xuân Minh huyện Quang Bình; xã Nậm Ty; xã Thông Nguyên; xã nậm Khòa; xã Nậm Dịch; xã Tả Sử Chóng; xã nam Sơn; xã Hồ Thầu; xã Bản Luốc; xã Ngàm Đăng Vài huyện Hoàng Su Phì. ĐL Hoàng Su Phì 07:00 - 12:00

07-04-2023

Lịch cúp điện Quang Bình - Hà Giang

Lịch Cúp Điện Quang Bình Hà Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng xã Tiên Yên, Hương Sơn DL Quang Bình 07:00 - 17:00

31-03-2023

khách hàng xã xuân giang, Tiên yên, Hương sơn DL Quang Bình 07:00 - 11:00

31-03-2023

Khách hàng xã Yên Hà DL Quang Bình 07:00 - 17:00

29-03-2023

Khách hàng xã Yên Hà DL Quang Bình 06:00 - 11:00

29-03-2023

Khách hàng xã Tân Trịnh, thôn Mi Bắc, Lủ Thượng, xã Tân Bắc. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

21-03-2023

Khách hàng xã Thông Nguyên; xã Nậm Ty; xã Nậm Khòa; xã Nậm Dịch; xã Nam Sơn; xã Hồ Thầu; xã Bản Luốc; Xã Ngàm Đăng Vài; xã Tả Sử Chóng huyện Hoàng Su Phì; xã Tiên Nguyên; xã Xuân Minh huyện Quang Bình. ĐL Hoàng Su Phì 16:00 - 17:00

11-03-2023

Khách hàng xã Thông Nguyên; xã Nậm Ty; xã Nậm Khòa; xã Nậm Dịch; xã Nam Sơn; xã Hồ Thầu; xã Bản Luốc; Xã Ngàm Đăng Vài; xã Tả Sử Chóng huyện Hoàng Su Phì; xã Tiên Nguyên; xã Xuân Minh huyện Quang Bình. ĐL Hoàng Su Phì 07:00 - 08:00

11-03-2023

Khách hàng xã Tân Trịnh, xã Tân Bắc. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

09-03-2023

Một phần khách hàng xã Tân Trinh, Tân Bắc huyện Quang bình. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

09-03-2023

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 08:00 - 11:30

08-03-2023

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 08:00 - 11:00

08-03-2023

Một phần khách hàng xã Tân Bắc, thị trấn Yên Bình huyện Quang bình. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

08-03-2023

Khách hàng thôn Tân Bình, Tân Tiến, TT Yên Bình. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

08-03-2023

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 08:00 - 11:00

07-03-2023

khách hàng thủy điện Mận thắng DL Quang Bình 08:00 - 12:00

07-03-2023

Khách hàng Khách hàng xã Tân Trịnh, xã Tân Bắc. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

07-03-2023

Một phần khách hàng xã Tân Bắc huyện Quang bình. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

06-03-2023

Khách hàng thôn Tân Bình, Tân Tiến, TT Yên Bình. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

05-03-2023

Khách hàng thôn Tân An, Tổ 1, Tổ 2, TT Yên Bình. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

04-03-2023

Khách hàng Tổ 3, TT Yên Bình, thôn Pà Vầy Sủ, Đồng Tiến, Đồng Tâm, Yên Lập, Yên Thượng, Yên Thành, xã Yên Thành, xã Bản Rịa. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

03-03-2023

Khách hàng thôn Yên Thượng, Yên Thành, xã Yên Thành, xã Bản Rịa. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

02-03-2023

Khách hàng thôn Yên Thượng, Yên Thành, xã Yên Thành, xã Bản Rịa. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

01-03-2023

Khách hàng thôn Yên Thượng, Yên Thành, xã Yên Thành, xã Bản Rịa. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

28-02-2023

Khách hàng sau TBA Yên Thành, Yên Thượng 2 và xã Bản Rịa. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

17-02-2023

Khách hàng sau TBA Yên Thành, Yên Thượng 2 và xã Bản Rịa. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

16-02-2023

Khách hàng sau TBA Yên Thành, Yên Thượng 2 và xã Bản Rịa. DL Quang Bình 07:00 - 17:00

15-02-2023

Khách hàng xã Tân Nam DL Quang Bình 08:00 - 11:00

10-01-2023

- Khách hàng xã Nậm Khòa, một phần khách hàng xã Thông Nguyên - huyện Hoàng Su Phì, xã Xuân minh, xã Tiên Nguyên huyện Quang Bình. ĐL Hoàng Su Phì 09:00 - 12:00

09-01-2023

Khách hàng xsax Xuân Minh, Tiên Nguyên DL Quang Bình 07:00 - 10:00

09-01-2023

Khách hàng xã Tân Bắc, TT Yên Bình DL Quang Bình 07:00 - 17:00

08-01-2023

Khách hàng xã Xuân minh; xã Tiên Nguyên huyện Quang Bình; xã Nậm Ty; xã Thông Nguyên; xã Nậm khòa; xã Nậm Dịch; xã Tả Sử Chóng; xã nam Sơn; xã Hồ Thầu; xã bản Luốc; xã Ngàm Đăng Vài huyện hoàng Su Phì. ĐL Hoàng Su Phì 17:00 - 18:00

07-01-2023

Khách hàng xã Xuân minh; xã Tiên Nguyên huyện Quang Bình; xã Nậm Ty; xã Thông Nguyên; xã Nậm khòa; xã Nậm Dịch; xã Tả Sử Chóng; xã nam Sơn; xã Hồ Thầu; xã bản Luốc; xã Ngàm Đăng Vài huyện hoàng Su Phì. ĐL Hoàng Su Phì 07:00 - 08:00

07-01-2023

Khách hàng xã Yên Thành và Xã Bản Rịa DL Quang Bình 07:00 - 17:00

06-01-2023

Khách hàng xã Yên Thành , xã Bản Rịa DL Quang Bình 07:00 - 17:00

05-01-2023

Khách hàng xã Yên Thành và xã Bản Rịa DL Quang Bình 07:00 - 17:00

04-01-2023

Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Trường Cấp 2 lộ 371E22.3. Cắt AB lộ 2). DL Quang Bình 08:00 - 17:00

28-12-2022

Khách hàng TBA Việt Trinh. DL Quang Bình 08:00 - 11:30

25-12-2022

khách hàng lộ 2 sau TBA. DL Quang Bình 08:00 - 17:00

24-12-2022

Khách hàng thôn Thôn Tịnh, Xuân Mới, xã Xuân Giang, thôn Keo Mán, Tràng Thẳm, Trung Thành, xã Yên Hà. DL Quang Bình 08:00 - 10:00

17-12-2022

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 14:00 - 16:00

14-12-2022

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 10:00 - 11:30

14-12-2022

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 08:00 - 10:00

14-12-2022

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 08:00 - 09:30

14-12-2022

khách hàng lộ 1 sau TBA. DL Quang Bình 08:00 - 11:00

13-12-2022

Khách hàng lộ 1 sau TBA Tân An DL Quang Bình 08:00 - 11:00

10-12-2022

khách hàng lộ 1 sau TBA. DL Quang Bình 07:00 - 11:00

07-12-2022

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 08:00 - 09:00

06-12-2022

khách hàng lộ 2 sau TBA. DL Quang Bình 08:00 - 10:00

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật