Lịch cúp điện Bắc Quang - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Quang - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bắc Quang - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Quang - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Quang - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Ka xã Vô Điếm huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 12:00

06-02-2023

Thôn Khuổi Mù xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 12:00

06-02-2023

Xã Đồng Tâm, Đồng Tiến huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:20 - 13:00

07-02-2023

Thôn Buột xã Đồng Tiến huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 12:30

07-02-2023

Thôn Vĩnh Chúa xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 12:00

07-02-2023

Thôn Vĩnh Ban xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:30 - 17:00

07-02-2023

Tổ 13 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 11:30

08-02-2023

Tổ 12 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:30 - 17:00

08-02-2023

Lịch Cúp Điện Bắc Quang Hà Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Bế Chiều xã Quang Minh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

03-02-2023

Thôn Tân Điền xã Kim Ngọc huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

03-02-2023

Thôn Cầu Trì xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

02-02-2023

Thôn Chúa xã Quang Minh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

02-02-2023

Xã Tân Lập huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:00 - 13:00

02-02-2023

Thôn Chu Hạ Xã Tân Lập huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:00 - 14:00

02-02-2023

Thôn Vĩnh Chúa xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:30 - 17:00

01-02-2023

Thôn Thượng An xã Đồng Yên huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 12:00

01-02-2023

Xã Liên Hiệp, xã Đức Xuân, xã Hữu Sản huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:00 - 12:00

01-02-2023

Khách hàng khu vực Thôn Nậm Am xã Tân Thành huyện Bắc Quang ĐL VỊ XUYÊN 13:30 - 15:30

13-01-2023

Khách hàng khu vực Thôn Bản Cưởm xã Tân Thành huyện Bắc Quang ĐL VỊ XUYÊN 09:30 - 11:30

13-01-2023

Thôn Vĩnh Chính xã Vĩnh hảo Huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 17:30

13-01-2023

Khách hàng khu vực Thôn Ngần Thượng xã Tân Thành huyện Bắc Quang ĐL VỊ XUYÊN 07:00 - 09:00

13-01-2023

Thôn Khuổi Phạt Xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 12:45

13-01-2023

Thôn Vĩnh Chúa xã Vĩnh Phúc Huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:30 - 17:30

12-01-2023

Thôn Vĩnh Ban xã Vĩnh Phúc Huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

12-01-2023

Thôn Tân Tiến xã Tân Quang huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 09:00

12-01-2023

Thôn Minh Thành xã Việt Vinh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

12-01-2023

Xã Liên Hiệp, xã Đức Xuân, xã Hữu Sản huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:00 - 17:00

12-01-2023

Khách hàng khu vực thôn Ngần Hạ xã Tân Thành huyện Bắc Quang ĐL VỊ XUYÊN 16:00 - 18:00

09-01-2023

Xã Việt Vinh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 16:00 - 17:30

06-01-2023

Xã Việt Vinh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:00 - 09:00

06-01-2023

Thôn Vĩnh Chính xã Vĩnh hảo Huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 17:30

05-01-2023

Thôn Làng Chàng xã Tiên Kiều Huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 17:30

05-01-2023

Thôn Tân Tiến xã Tân Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 09:00

04-01-2023

Thôn Vĩnh Sơn xã Vĩnh Hảo Huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 17:30

04-01-2023

Thôn Làng Chàng xã Tiên Kiều Huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 17:30

04-01-2023

Thôn Tân Thành xã Việt Vinh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 11:00

03-01-2023

Thôn Tân Thành xã Liên Hiệp Huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

03-01-2023

Thôn Bế Chiều xã Quang Minh Huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

03-01-2023

Thôn Bó Lỏong xã Hùng An Huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 17:30

03-01-2023

Khách hàng: Thiên Hồ 2 xã Tân Thành huyện Bắc Quang. ĐL Hoàng Su Phì 09:00 - 11:00

27-12-2022

Khách hàng: Y Học Bản Địa xã Tân Thành huyện Bắc Quang. ĐL Hoàng Su Phì 09:00 - 11:00

27-12-2022

Thôn Tân Thành xã Liên hiệp huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

23-12-2022

Thôn Bế Chiều xã Quang Minh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

23-12-2022

Thôn Buốt xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 10:30

22-12-2022

Thôn Minh Thành xã Việt Vinh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:30 - 11:30

21-12-2022

Thôn Khuổi Le xã Đông Thành huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

21-12-2022

Thôn Kiên Quyết xã Hữu Sản huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

13-12-2022

Thôn Việt An xã Việt Hồng huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

13-12-2022

Tổ 13 TT Việt Quang huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 11:00

13-12-2022

Tổ 1 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 11:00

12-12-2022

Thôn Khuổi Phạt Xã Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 05:00 - 17:00

07-12-2022

Thôn Kiên Quyết xã Hữu Sản huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

06-12-2022

Thôn Tân Thành xã Liên Hiệp huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật