Lịch cúp điện Vị Xuyên - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vị Xuyên - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Vị Xuyên - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vị Xuyên - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vị Xuyên - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang - Xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:30 - 16:00

03-06-2023

Khách hàng khu vực TT Việt Lâm, xã Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 07:00

04-06-2023

Khách hàng TBA Km 31, kM 32 và khu vực xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang. ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 16:30

04-06-2023

- Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:00

04-06-2023

Khách hàng khu vực TBA Việt thành ĐL VỊ XUYÊN 07:00 - 10:00

04-06-2023

Khách hàng khu vực TT Việt Lâm, xã Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên ĐL VỊ XUYÊN 10:00 - 11:30

04-06-2023

KHách hàng Tổ 5, 6, 7 TTVL - huyện Vị xuyên ĐL VỊ XUYÊN 08:00 - 11:30

05-06-2023

KHách hàng Thôn Cuôm xã Trung thành - huyện Vị xuyên ĐL VỊ XUYÊN 14:00 - 17:30

05-06-2023

Lịch cúp điện Vị Xuyên - Hà Giang

Lịch Cúp Điện Vị Xuyên Hà Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 17:00

30-05-2023

- Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 17:00

26-05-2023

- Thôn Bản kiếng xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:30

24-05-2023

- Thôn Bản Mào xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:30

24-05-2023

- Thôn Bản Kiếng, thôn Hồng Minh xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:30

23-05-2023

- Thôn Nà Thé, xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:30

23-05-2023

- Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 18:00

19-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

15-05-2023

Khách hàng khu vực TBA Tân Mỹ. ĐL VỊ XUYÊN 04:30 - 14:30

15-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 03:30 - 04:30

15-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

14-05-2023

Khách hàng khu vực TBA Tân Mỹ. ĐL VỊ XUYÊN 04:30 - 14:30

14-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 03:30 - 04:30

14-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

13-05-2023

- Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 17:00

13-05-2023

Khách hàng khu vực TBA TRung Tâm, Bưu Điện, Công An, Huyện Ủy, Huyện Đội, Chợ , Trường 1/5, Trường Mầm Non. ĐL VỊ XUYÊN 04:30 - 14:30

13-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 03:30 - 04:30

13-05-2023

Khách hàng khu vực TT Việt Lâm, TT Vị Xuyên, xã Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

12-05-2023

Khách hàng khu vực TBA Tổ 10, Truyền Hình, Nhà Máy Hoa Quả, Km 23, Km 24, Km 25, Đông Cáp, Đông Cáp 1, Bệnh Viện, Đá Xẻ, Tổ 3, Thôn Mý, Tổ 4. , chè Hùng cường km 27:. ĐL VỊ XUYÊN 04:30 - 14:30

12-05-2023

Khách hàng khu vực TT Việt Lâm, TT Vị Xuyên, xã Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 03:30 - 04:30

12-05-2023

Khách hàng khu vực xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

08-05-2023

Khách hàng khu vực TBA Tân Thành 1. ĐL VỊ XUYÊN 04:30 - 14:30

08-05-2023

Khách hàng khu vực xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang ĐL VỊ XUYÊN 03:30 - 04:30

08-05-2023

Khách hàng khu vực xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

07-05-2023

Khách hàng khu vực TBA Trung Tân , Bưu Điện Công an, Huyện Đội, Huyện ủy, Trường Mầm Non, Trường 1-5, Chợ. ĐL VỊ XUYÊN 06:30 - 11:30

07-05-2023

Khách hàng khu vực TBA Bản Cưởm, Tân Thành 2, Tân Thành 3, Ngần Thượng. ĐL VỊ XUYÊN 04:30 - 14:30

07-05-2023

Khách hàng khu vực xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang. ĐL VỊ XUYÊN 03:30 - 04:30

07-05-2023

Khách hàng khu vực xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

06-05-2023

Khách hàng khu vực TBA Ngần Hạ. ĐL VỊ XUYÊN 04:30 - 14:30

06-05-2023

Khách hàng khu vực xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang. ĐL VỊ XUYÊN 03:30 - 04:30

06-05-2023

Một Phần Khách hàng khu vực TBA Km 23. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:30

04-05-2023

- Thôn Hòa Bắc xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 15:00 - 17:00

28-04-2023

- Thôn Lang Lầu, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:30 - 16:00

28-04-2023

- Xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 06:00 - 17:00

28-04-2023

Toàn bộ khách hàng khu vực xã Đạo Đức Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 15:00 - 16:30

27-04-2023

Khách hàng khu vực TBA Vạt ĐL VỊ XUYÊN 07:00 - 11:30

27-04-2023

Khách hàng TBA Nhà Máy Nước, Làng Khẻn. ĐL VỊ XUYÊN 07:00 - 15:00

27-04-2023

- Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang - Xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 06:00 - 18:00

27-04-2023

Toàn bộ khách hàng khu vực xã Đạo Đức Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 07:00

27-04-2023

Khách hàng khu vực TBA Đội 5 ĐL VỊ XUYÊN 07:00 - 16:30

26-04-2023

Khách hàng khu vực TBA Thôn Phai ĐL VỊ XUYÊN 16:00 - 17:30

25-04-2023

Khách hàng khu vực TBA Minh Thành ĐL VỊ XUYÊN 13:30 - 15:30

25-04-2023

Khách hàng khu vực TBA Ủy Ban Ngọc Minh ĐL VỊ XUYÊN 08:00 - 10:00

25-04-2023

Khách hàng khu vực TBA Vạt ĐL VỊ XUYÊN 14:00 - 16:00

24-04-2023

Khách hàng khu vực TBA Trung Sơn ĐL VỊ XUYÊN 13:30 - 16:30

24-04-2023

Khách hàng khu vực TBA Tổ 13. ĐL VỊ XUYÊN 07:00 - 10:30

24-04-2023

- Xã Phương Tiến, xã Thanh Thủy, xã Thanh Đức, xã Xín Chải, xã Lao Chải huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:00

23-04-2023

- Xã Minh Tân huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 06:00 - 17:00

23-04-2023

- Tổ 1,2,3,9 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang - Xã Phương Độ thành phố Hà Giang - Xã Phương Tiến huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 15:00

22-04-2023

- Xã Thuận Hòa huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 06:00 - 17:00

22-04-2023

- Xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 06:00 - 17:00

22-04-2023

Khách hàng khu vực xã Thượng Sơn Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 15:30 - 16:30

16-04-2023

Khách hàng khu vực Thôn Cốc Héc, Thôn Tấng xã Trung Thành Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 13:30 - 17:00

16-04-2023

Khách hàng khu vực Thôn Khuổi Luông xã Thượng Sơn Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 08:00 - 15:30

16-04-2023

Khách hàng khu vực xã Thượng Sơn Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 07:00 - 08:00

16-04-2023

Một phần khách hàng thôn Diếc Xã Bạch Ngọc - Huyện Vị Xuyên ĐL VỊ XUYÊN 07:30 - 11:30

15-04-2023

- Xã Phương Độ thành phố Hà Giang - Xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 06:30 - 12:00

15-04-2023

- Xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 08:30 - 12:30

05-04-2023

- Thôn Bản Sáng, Thôn Xuân Phong Linh Hổ - Vị Xuyên Hà Giang. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 13:30 - 16:30

04-04-2023

Khách hàng khu vực: Thị Trấn Việt Lâm, Xã Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 07:30 - 11:00

04-04-2023

Khách hàng khu vực TBA: Km 24. ĐL VỊ XUYÊN 07:30 - 12:00

04-04-2023

Khách hàng khu vực cầu mè thành phố Hà Giang ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 17:00

01-04-2023

khách hàng TBA Đông Tùng. ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 17:00

01-04-2023

- TBA: Lũng loét, Tân Lập, mỏ đá Ngọc Linh, Ngọc Linh, Ngọc Thượng, Ngọc Thượng 1, Nặm Đăm, nậm Thanh, Nậm Nhùng, Tân Bình, Khuôn then, thiên hàm, Ngọc Quang, thôn Diếc, Thôn Phai, thôn Mường, Ngọc Lâm, Minh Thành, thôn Pậu, Bản Xám, thôn Dìn, Tiến Thành, Quặng 3, mangan Bản Xám, Ngọc Minh. ĐL VỊ XUYÊN 16:00 - 17:30

31-03-2023

- TBA: Ngọc Thượng, Ngọc Thượng 1, Nặm Đăm, nậm Thanh, Nậm Nhùng, Tân Bình, Khuôn then, thiên hàm, Ngọc Quang, thôn Diếc, Thôn Phai, thôn Mường, Ngọc Lâm, Minh Thành, thôn Pậu, Bản Xám, thôn Dìn, Tiến Thành, Quặng 3, mangan Bản Xám, Ngọc Minh. ĐL VỊ XUYÊN 07:30 - 16:00

31-03-2023

Khách hàng TBA Trung Sơn, Đội 5, Ngọc Hà, Mỏ Đá Trung Sơn, Xưởng Gỗ tổ 13:. ĐL VỊ XUYÊN 06:30 - 16:30

31-03-2023

- TBA: Lũng loét, Tân Lập, mỏ đá Ngọc Linh, Ngọc Linh, Ngọc Thượng, Ngọc Thượng 1, Nặm Đăm, nậm Thanh, Nậm Nhùng, Tân Bình, Khuôn then, thiên hàm, Ngọc Quang, thôn Diếc, Thôn Phai, thôn Mường, Ngọc Lâm, Minh Thành, thôn Pậu, Bản Xám, thôn Dìn, Tiến Thành, Quặng 3, mangan Bản Xám, Ngọc Minh. ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 07:30

31-03-2023

Khách hàng khu vực xã Trung Thành. ĐL VỊ XUYÊN 16:00 - 18:00

29-03-2023

Khách hàng khu TBA Trung Thành. ĐL VỊ XUYÊN 06:30 - 16:00

29-03-2023

Khách hàng khu vực xã Trung Thành. ĐL VỊ XUYÊN 05:00 - 06:30

29-03-2023

Khách hàng khu vực Xã Quảng Ngần, Việt Lâm, Thượng Sơn Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 16:00 - 18:00

27-03-2023

Khách hàng khu vực TBA Tổ 13 ĐL VỊ XUYÊN 09:30 - 11:30

27-03-2023

Khách hàng khu vực TBA Tân Lập ĐL VỊ XUYÊN 09:00 - 11:00

27-03-2023

Khách hàng khu vực TBA Quảng Ngần. ĐL VỊ XUYÊN 06:30 - 16:00

27-03-2023

Khách hàng khu vực Xã Quảng Ngần, Việt Lâm, Thượng Sơn Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 05:00 - 06:30

27-03-2023

Khách hàng khu vực TBA: Công an, Bưu Điện, Trung Tâm, Huyện ủy, Huyện Đội, Chợ, Trường Mầm Non, Trường 1-5: ĐL VỊ XUYÊN 16:00 - 17:30

25-03-2023

Khách hàng khu vực TBA: Huyện ủy. ĐL VỊ XUYÊN 06:30 - 16:30

25-03-2023

Khách hàng khu vực TBA: Công an, Bưu Điện, Trung Tâm, Huyện ủy, Huyện Đội, Chợ, Trường Mầm Non, Trường 1-5: ĐL VỊ XUYÊN 05:00 - 06:30

25-03-2023

- Thôn Lang Lầu, Nà cọ Phú Linh Vị Xuyên Hà Giang. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 13:30 - 17:00

24-03-2023

Khách hàng TBA Suối Đồng, Khuổi Khài ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 18:00

23-03-2023

- Xã Phương Thiện, xã Cao Bành, thành phố Hà Giang - Xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 23:00 - 16:30

23-03-2023

- Xã Thanh Thủy, xã Thanh Đức, xã Xín Chải, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 04:30 - 16:30

21-03-2023

Khách hàng TBA thuộc lộ 374E22.27 khu công nghiệp Bình vàng. ĐL VỊ XUYÊN 17:00 - 18:00

19-03-2023

Khách hàng TBA Làng Trần ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 17:00

19-03-2023

Khách hàng TBA thuộc lộ 374E22.27 khu công nghiệp Bình vàng. ĐL VỊ XUYÊN 05:00 - 06:00

19-03-2023

- Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 14:00 - 17:00

18-03-2023

Khách hàng TBA Trung Sơn, Đội 5, Ngọc Hà:. ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 18:00

17-03-2023

Khách hàng TBA : Hùng Cường, Gạch Tuy Len, Km 18, Km 19, cầu 19, Làng Vàng, Km 17, Công an, Bưu Điện Huyện ủy, Huyện đội, Chợ, Trường 1-5, Trường Mầm Non, Nông Nghiệp cao: ĐL VỊ XUYÊN 16:00 - 18:00

15-03-2023

- Thôn Noong 1, 2 xã phú linh vị xuyên hà giang. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 14:00 - 16:30

15-03-2023

Khách hàng TBA : , Km 18, : ĐL VỊ XUYÊN 06:30 - 16:00

15-03-2023

Khách hàng TBA : Hùng Cường, Gạch Tuy Len, Km 18, Km 19, cầu 19, Làng Vàng, Km 17, Công an, Bưu Điện Huyện ủy, Huyện đội, Chợ, Trường 1-5, Trường Mầm Non, Nông Nghiệp cao: ĐL VỊ XUYÊN 05:00 - 06:30

15-03-2023

Khách hàng TBA Ngọc Thượng 1: ĐL VỊ XUYÊN 14:00 - 17:30

14-03-2023

Khách hàng TBA : Bệnh Viện, Đông cáp 1, Đá Xẻ, Đông cáp: ĐL VỊ XUYÊN 13:45 - 17:45

14-03-2023

Khách hàng TBA Bệnh Viện, Đông Cáp 1, Đá xẻ:. ĐL VỊ XUYÊN 13:30 - 17:30

14-03-2023

- Thôn Bản kiếng xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 08:00 - 12:00

14-03-2023

Khách hàng TBA Km 10. ĐL VỊ XUYÊN 06:30 - 11:30

14-03-2023

Khách hàng TBA Tân Tiến ĐL VỊ XUYÊN 06:30 - 11:30

14-03-2023

Khách hàng TBA Nậm Quăng , Thôn Dưới, Thôn Dưới 1: ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 18:00

13-03-2023

-Khách hàng khu vực TBA: Km 24. ĐL VỊ XUYÊN 06:30 - 11:30

12-03-2023

Khách hàng khu vực: Thị Trấn Việt Lâm, Xã Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 10:30

12-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật