Lịch cúp điện Bắc Mê - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Mê - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bắc Mê - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Mê - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Mê - Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Nà Lá, Nà Thàng xã Minh ngọc, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:30 - 12:00

02-06-2023

Thôn Nà Thàng xã Minh ngọc huyện Bắc Mê DL Bắc mê 00:00 - 15:00

04-06-2023

Lịch cúp điện Bắc Mê - Hà Giang

Lịch Cúp Điện Bắc Mê Hà Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Ngọc Trì, Bình Ba, Nà Sáng, Lũng Vầy, Khuổi Kẹn xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 07:30 - 17:00

25-05-2023

Khách hàng nhà máy tinh quặng săt Minh Sơn huyện Bắc Mê DL Bắc mê 07:00 - 09:00

28-04-2023

Xã Đường Âm, Đường Hồng huyện Bắc Mê DL Bắc mê 07:00 - 17:00

25-04-2023

Thôn Phia Vèn, Nà Cắp xã Lạc nông DL Bắc mê 07:00 - 12:00

15-04-2023

Thôn Nà han, Bản Loan xã Yên Định huyện Bắc Mê DL Bắc mê 14:00 - 16:00

13-04-2023

Thôn Bắc Bừu xã Yên Định huyện Bắc Mê DL Bắc mê 10:30 - 12:00

13-04-2023

Thôn Tả Mò xã Yên Định huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:30 - 10:00

13-04-2023

Tổ 5 thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 12:00

11-04-2023

1/2 khách hàng thôn Tấn Khâu, xã Phú nam huyện Bắc Mê. DL Bắc mê 09:00 - 12:00

05-04-2023

Khách hàng thôn Bản Bó, xã Yên Định huyện Bắc Mê. DL Bắc mê 09:00 - 17:00

05-04-2023

1/2 khách hàng khu vực tổ 2, tổ 3 thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê. DL Bắc mê 14:00 - 17:00

04-04-2023

1/2 khách hàng khu vực tổ 5 thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 12:00

04-04-2023

Thôn Kim thạch, xã Minh ngọc, huyện Bắc Mê. DL Bắc mê 09:30 - 17:00

26-03-2023

- Cắt điện ĐZ 35kV từ E22.1 đến MC 372/88 lộ 372 E22.1 - Cắt điện ĐZ 35kV từ E22.1 đến MC 374/38 Bắc Mê lộ 374E22.1 ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 04:30 - 16:00

24-03-2023

Thôn Bản Bó xã Yên Định huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:00 - 16:00

20-03-2023

Thôn Phiêng Đáy, xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 15:30 - 17:00

03-03-2023

Thôn Cụm Nhùng, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

03-03-2023

Thôn Tả Luồng, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

03-03-2023

Thôn Khuổi lạc, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:45 - 11:30

03-03-2023

Thôn Bản Khun, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:45 - 11:30

03-03-2023

Thôn Nà Khảo, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

03-03-2023

Thôn Khuổi Trang, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

03-03-2023

Thôn Tấn Khâu, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

02-03-2023

Thôn Nà Vuồng, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

02-03-2023

Thôn Tấn Khâu, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:45 - 11:30

02-03-2023

Thôn Bản Tắn, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:45 - 11:30

02-03-2023

Thôn Bản Lầng, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

02-03-2023

Thôn Bản Nưa, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

02-03-2023

Thôn Kẹp B, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 15:30 - 17:00

01-03-2023

Thôn Bản Tính, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

01-03-2023

Thôn Kẹp A, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

01-03-2023

Thôn Bản Đuốc, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 10:00 - 11:30

01-03-2023

Thôn Pó Pèng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:45 - 11:30

01-03-2023

Thôn Khuổi Lùng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

01-03-2023

Thôn Pắc Mìa, Thị Trấn Yên phú, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

01-03-2023

Thôn Nà Ngoòng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 15:30 - 17:00

28-02-2023

Thôn Lũng vầy, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

28-02-2023

Thôn Bản Vàn, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

28-02-2023

Thôn Bình ba, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:45 - 11:30

28-02-2023

Thôn Khuổi Kẹn, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:45 - 11:30

28-02-2023

Thôn Ngọc Trì, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

28-02-2023

Thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

28-02-2023

Thôn Bản Bó, xã Yên Định, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 15:30 - 17:00

27-02-2023

Thôn Khuổi Bon, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 15:30 - 17:00

27-02-2023

Thôn Nà Yến, xã Yên Định, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

27-02-2023

Thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 15:00

27-02-2023

Thôn Bản Loan, xã Yên Định, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:45 - 11:30

27-02-2023

Thôn Nà Trang, xã Yên Định, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:45 - 11:30

27-02-2023

Thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

27-02-2023

Thôn Bản Loan, Nà han, xã Yên Định, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 09:30

27-02-2023

Xã Giáp Trung huyện Bắc Mê DL Bắc mê 07:30 - 15:30

07-01-2023

1/2 thôn TIến Xuân, xã Yên Cường huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:00 - 16:30

29-12-2022

Thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:00 - 16:30

29-12-2022

1/2 thôn Bản Đũng, xã Đường hồng huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:00 - 16:30

28-12-2022

Thôn Bách Sơn xã Thượng Tân huyện Bắc Mê DL Bắc mê 15:00 - 16:00

27-12-2022

Thôn Khuổi Trang xã Thượng Tân huyện Bắc Mê DL Bắc mê 13:30 - 14:30

27-12-2022

Thôn Khuổi Lạc xã Thượng Tân huyện Bắc Mê DL Bắc mê 10:30 - 11:30

27-12-2022

DL Bắc mê 09:00 - 10:00

27-12-2022

Thôn Bản Khén xã Lạc nông huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:30 - 09:30

27-12-2022

Thôn Nà Phia, Bản Lạn thị trấn Yên phú huyện Bắc Mê. DL Bắc mê 08:00 - 12:00

08-12-2022

Thôn Nà ngoòng, Pó Pèng, Kẹp A, Kẹp B, Bản Vàn xã Minh Sơn huyện Bắc Mê DL Bắc mê 09:00 - 15:00

07-12-2022

Thôn Kẹp A, xã Minh Sơn huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:30 - 17:00

07-12-2022

Thôn Nà Phia, Bản Lạn thị trấn Yên phú huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:00 - 12:00

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật