Lịch cúp điện Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hà Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khách hàng xã Pờ Ly Ngài - huyện Hoàng Su Phì. ĐL Hoàng Su Phì 07:00 - 18:30

01-06-2023

- Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:30 - 12:00

01-06-2023

Tổ 6 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

02-06-2023

Thôn Việt Tân TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

02-06-2023

Tổ 4 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

02-06-2023

Một phần khách hàng xã Pờ Ly Ngài huyện Hoàng Su Phì. ĐL Hoàng Su Phì 07:00 - 18:30

02-06-2023

- Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:30 - 12:00

02-06-2023

Thôn Nà Lá, Nà Thàng xã Minh ngọc, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 08:30 - 12:00

02-06-2023

Tổ 6 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

02-06-2023

Tổ 12 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

02-06-2023

Thôn Việt Tân TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

02-06-2023

Thôn Thanh Sơn TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

02-06-2023

Khách hàng sau TBA Làng Cẩm, Mác Hạ DL Quang Bình 06:00 - 07:00

03-06-2023

Thôn Hạ Sơn TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

03-06-2023

Tổ 1 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

03-06-2023

Không DL Quang Bình 07:00 - 15:00

04-06-2023

- Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang - Xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:30 - 16:00

03-06-2023

Tổ 3 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

03-06-2023

Tổ 12 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

03-06-2023

Thôn Tân Cương xã Việt Vinh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

03-06-2023

Thôn Thượng Mỹ xã Việt Vinh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

03-06-2023

Thôn Nà Thàng xã Minh ngọc huyện Bắc Mê DL Bắc mê 00:00 - 15:00

04-06-2023

Khách hàng xã Yên Hà DL Quang Bình 06:00 - 11:00

04-06-2023

Khách hàng khu vực TT Việt Lâm, xã Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 07:00

04-06-2023

Khách hàng TBA Km 31, kM 32 và khu vực xã Tân Thành - Huyện Bắc Quang. ĐL VỊ XUYÊN 06:00 - 16:30

04-06-2023

Toàn bộ khách hàng xử dụng điện tại lộ 2 sau TBA UB Nấm Dẩn. DL Xín Mần 06:00 - 15:00

04-06-2023

Thôn Thượng Mỹ xã Việt Vinh huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

04-06-2023

Thôn Tân Tiến xã Tân Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

04-06-2023

Thôn Mỹ Tân xã Tân Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

04-06-2023

Thôn Mục Lạn xã Tân Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

04-06-2023

- Xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:00

04-06-2023

Khách hàng khu vực TBA Việt thành ĐL VỊ XUYÊN 07:00 - 10:00

04-06-2023

Khách hàng khu vực TT Việt Lâm, xã Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên ĐL VỊ XUYÊN 10:00 - 11:30

04-06-2023

Thôn Tân lợi xã Tân Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

04-06-2023

Thôn Vĩnh Ngọc xã Tân Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

04-06-2023

Thôn Nghĩa Tân xã Tân Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

04-06-2023

Khách hàng sau TBA Làng Cẩm, Mác Hạ DL Quang Bình 15:00 - 17:00

04-06-2023

Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA UB Nấm Dẩn. DL Xín Mần 15:10 - 17:00

04-06-2023

Thôn TT xã Thượng bình huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

05-06-2023

Thôn Bản Bun xã Thượng bình huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

05-06-2023

Thôn TT xã Bằng Hành huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

05-06-2023

Thôn Thác xã Bằng Hành huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

05-06-2023

KHách hàng Tổ 5, 6, 7 TTVL - huyện Vị xuyên ĐL VỊ XUYÊN 08:00 - 11:30

05-06-2023

Thôn Tân Thành xã Bằng Hành huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

05-06-2023

Thôn Kim Tiến xã Bằng Hành huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

05-06-2023

Thôn Luông xã Thượng bình huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

05-06-2023

Thôn Lãi xã TBằng Hành huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

05-06-2023

KHách hàng Thôn Cuôm xã Trung thành - huyện Vị xuyên ĐL VỊ XUYÊN 14:00 - 17:30

05-06-2023

Thôn Tân Thành xã Liên Hiệp huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

06-06-2023

Thôn TT xã Hữu Sản huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

06-06-2023

Thôn Quyết Thắng xã Liên hiệp huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

06-06-2023

Thôn Đi xã Liên hiệp huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 06:30 - 11:00

06-06-2023

Thôn Xín Suối Hồ xã Cán tỷ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang. DL Quản Bạ 07:00 - 10:30

06-06-2023

- Tổ 01 phường Nguyễn Trãi. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:30 - 15:00

06-06-2023

Thôn Nà Chang Thị Trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang. DL Quản Bạ 07:30 - 10:30

06-06-2023

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 07:30 - 11:00

06-06-2023

Thôn TT xã Liên hiệp huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

06-06-2023

Thôn Tân Thành xã Liên hiệp huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 13:00 - 17:00

06-06-2023

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 14:00 - 18:00

06-06-2023

Thôn Tráng Kìm xã Đông Hà huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang. DL Quản Bạ 15:00 - 18:00

06-06-2023

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 07:30 - 11:00

07-06-2023

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 07:30 - 11:30

07-06-2023

khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 14:00 - 18:00

07-06-2023

Lịch cúp điện Hà Giang

Lịch Cúp Điện Hà Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 15:00 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 12:00 - 14:00

30-05-2023

Khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 09:30 - 11:00

30-05-2023

Khách hàng thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên DL Quang Bình 07:00 - 09:00

30-05-2023

Khách hàng sau TBA. DL Quang Bình 07:00 - 09:00

30-05-2023

- Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 17:00

30-05-2023

Khách hàng thôn Hạ Lập, xã Bằng Lang DL Quang Bình 15:30 - 17:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Nà Béng, xã Nà Khương DL Quang Bình 15:30 - 17:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Xuân Phú, xã Yên Hà DL Quang Bình 13:30 - 15:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Làng Ái, xã Nà Khương DL Quang Bình 13:30 - 15:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Xuân Phú, xã Yên Hà DL Quang Bình 11:30 - 13:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Khản Nhờ, xã Nà Khương DL Quang Bình 11:30 - 13:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Yên Sơn, xã Yên Hà DL Quang Bình 09:30 - 11:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Già Làng, xã Nà Khương DL Quang Bình 09:30 - 11:00

29-05-2023

Tổ 12 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 11:00

29-05-2023

Tổ 14 TT Việt Quang huyện Bắc Quang. ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 09:00

29-05-2023

- Tổ 1 Ngọc Hà TPHG. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:30 - 12:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Tràng Sát, xã Yên Hà DL Quang Bình 07:00 - 09:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Bản Tát, xã Xuân Giang. DL Quang Bình 07:00 - 09:00

29-05-2023

Khách hàng thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên DL Quang Bình 15:00 - 17:00

28-05-2023

Khách hàng thôn Khuổi Cuốm, xã Yên Hà DL Quang Bình 15:00 - 17:00

28-05-2023

Khách hàng Thôn Kem, xã Tiên Yên DL Quang Bình 12:00 - 14:00

28-05-2023

Khách hàng thôn Tràng Thẳm, xã Yên Hà DL Quang Bình 12:00 - 14:00

28-05-2023

Khách hàng Thôn Kem, xã Tiên Yên. DL Quang Bình 09:30 - 11:00

28-05-2023

Khách hàng thôn Trung Thành, xã Yên Hà. DL Quang Bình 09:30 - 11:00

28-05-2023

Khách hàng thôn Sơn Nam, xã Tiên Yên DL Quang Bình 07:00 - 09:00

28-05-2023

Khách hàng thôn Tràng Mới, xã Yên Hà. DL Quang Bình 07:00 - 09:00

28-05-2023

Toàn bộ khách hàng xử dụng điện tại lộ 2 sau TBA 250 KVA -35/0,4 KV UB Nấm Dẩn, lộ 371 E22.36.. DL Xín Mần 05:30 - 17:00

28-05-2023

Khách hàng thôn Nghè, xã Hương Sơn DL Quang Bình 15:00 - 17:00

27-05-2023

Khách hàng thôn Yên Tràm, xã Tiên Yên DL Quang Bình 15:00 - 17:00

27-05-2023

Khách hàng thôn Tân Bể, xã Tiên Yên. DL Quang Bình 12:00 - 14:00

27-05-2023

Khách hàng thôn Sơn Đông, xã Hương Sơn DL Quang Bình 12:00 - 14:00

27-05-2023

Khách hàng thôn Sơn Thành, xã Hương Sơn DL Quang Bình 09:30 - 11:00

27-05-2023

Khách hàng Thôn Buông, xã Tiên Yên. DL Quang Bình 09:30 - 11:00

27-05-2023

Tất cả các xã Thanh Vân, Tùng Vài, Tả Ván, Nghĩa Thuận, Cao Mã Pờ Huyện Quản bạ Tỉnh hà giang. DL Quản Bạ 08:00 - 14:00

27-05-2023

- Thôn Tha, xã Phương Độ, TP Hà Giang. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:30 - 11:30

27-05-2023

Khách hàng thôn Yên Ngoan, xã Tiên Yên DL Quang Bình 07:00 - 09:00

27-05-2023

Khách hàng thôn Sơn Thành, xã Hương Sơn DL Quang Bình 07:00 - 09:00

27-05-2023

Toàn bộ khách hàng xử dụng điện tại,TBA UB Bản Ngò, TBA Đoàn Kết, TBA Xín Chải,xã Bản Ngò, và khách hàng tại TBA Nà Lũng, Nà Lý, xã Nàn Ma. DL Xín Mần 06:00 - 08:00

27-05-2023

Toàn bộ khách hàng xử dụng điện tại lộ 1 sau TBA 250 KVA -35/0,4 KV UB Nấm Dẩn. DL Xín Mần 05:30 - 17:00

27-05-2023

Khách hàng sau TBA DL Quang Bình 15:00 - 17:00

26-05-2023

Khách hàng sau TBA DL Quang Bình 12:00 - 14:00

26-05-2023

Khách hàng thôn Nà Mèo, xã Tân Nam. DL Quang Bình 09:30 - 11:00

26-05-2023

+ Xã Tát Ngà, xã Nậm Ban - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang. DL Đồng văn 08:00 - 17:30

26-05-2023

- Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 17:00

26-05-2023

Khách hàng sau TBA DL Quang Bình 07:00 - 09:00

26-05-2023

Một phần khách hàng xử dụng điện tại xã Tả Nhìu huyện Xín Mần. DL Xín Mần 06:00 - 18:00

26-05-2023

+ Xã Lũng Phìn , xã Sủng Trái - Huyện Đồng Văn - Hà Giang. + Xã Lũng Chinh , xã Sủng Máng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang. DL Đồng văn 08:30 - 14:00

25-05-2023

Thôn Ngọc Trì, Bình Ba, Nà Sáng, Lũng Vầy, Khuổi Kẹn xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê DL Bắc mê 07:30 - 17:00

25-05-2023

thôn Thôn tả Lủng AB - Xã Vần Chải - H. Đồng Văn DL Đồng văn 11:00 - 13:00

24-05-2023

thôn Thôn Mã Là - Xã Lũng Táo- H. Đồng Văn DL Đồng văn 11:00 - 13:00

24-05-2023

thôn Sảng Pả - Xã Phố Cáo - H. Đồng Văn DL Đồng văn 08:30 - 10:30

24-05-2023

thôn Mã lủ - TT Đồng văn - H. Đồng Văn DL Đồng văn 08:30 - 10:30

24-05-2023

Thôn Vĩnh Tâm xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 08:00 - 12:00

24-05-2023

Thôn Bô Lếch xã Quyết Tiến huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang DL Quản Bạ 08:00 - 15:00

24-05-2023

- Thôn Bản kiếng xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:30

24-05-2023

- Thôn Bản Mào xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:30

24-05-2023

* Mé Lầu - Xã Sơn Vĩ. DL Đồng văn 11:30 - 14:00

23-05-2023

* Tả Ngày - Xã Sơn Vĩ. DL Đồng văn 09:30 - 11:00

23-05-2023

* Tù Lủng-Trù Sán - Xã Sơn Vĩ. DL Đồng văn 09:30 - 11:00

23-05-2023

* Phìn Lò - Xã Sơn Vĩ. DL Đồng văn 07:30 - 09:00

23-05-2023

* Trà mần- Cò súng - Xã Sơn Vĩ. DL Đồng văn 07:30 - 09:00

23-05-2023

- Thôn Bản Kiếng, thôn Hồng Minh xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:30

23-05-2023

- Thôn Nà Thé, xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 16:30

23-05-2023

Một phần khách hàng sau TBA Thôn Trang. DL Quang Bình 07:00 - 08:00

23-05-2023

* Lũng Chỉn - Xã Sơn Vĩ. DL Đồng văn 14:30 - 16:30

22-05-2023

Toàn bộ khách hàng xử dụng điện tại,TBA UB Bản Ngò, TBA Đoàn Kết, TBA Xín Chải,xã Bản Ngò, và khách hàng tại TBA Nà Lũng, Nà Lý, xã Nàn Ma. DL Xín Mần 13:00 - 16:00

22-05-2023

* Thôn Cờ lẳng - ngài trồ Xã Xín Cái. DL Đồng văn 11:30 - 14:00

22-05-2023

* Lẻo A - Xã Sơn Vĩ. DL Đồng văn 11:30 - 14:00

22-05-2023

* Thôn Mè Nắng Xã Xín Cái. DL Đồng văn 09:30 - 11:00

22-05-2023

* Lẻo Chá PhìnB2 - Xã Sơn Vĩ. DL Đồng văn 09:30 - 11:00

22-05-2023

* Thôn Lùng Thàng Xã Xín Cái. DL Đồng văn 07:30 - 09:00

22-05-2023

* Xã Sơn Vĩ. DL Đồng văn 07:30 - 09:00

22-05-2023

* Thôn Ha ía Xã Cán Chu Phìn. DL Đồng văn 14:30 - 16:30

21-05-2023

* Thôn Lũng Lừ AB Xã Lũng Pù. DL Đồng văn 14:30 - 16:30

21-05-2023

* Thôn Làn Chải Xã Cán Chu Phìn. DL Đồng văn 11:30 - 14:00

21-05-2023

* Xã Lũng Pù. DL Đồng văn 11:30 - 14:00

21-05-2023

* Xã Cán Chu Phìn. DL Đồng văn 09:30 - 11:00

21-05-2023

* Thôn Làn Tỉnh Dào Xã Lũng Pù. DL Đồng văn 09:30 - 11:00

21-05-2023

* Thôn Ha Dấu Cò Xã Cán Chu Phìn. DL Đồng văn 07:30 - 09:00

21-05-2023

* Xã Lũng Pù. DL Đồng văn 07:30 - 09:00

21-05-2023

Toàn bộ khách hàng xử dụng điện tại Trung Tâm huyện Xín Mần DL Xín Mần 06:00 - 18:00

20-05-2023

Khách hàng xử dụng điện tại TBA Bái Đá. DL Xín Mần 06:00 - 18:00

20-05-2023

- Xã Phú Linh, xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên. ĐIỆN LỰC TP HÀ GIANG 07:00 - 18:00

19-05-2023

Khách hàng thôn Lùng Chin Thượng xã Thèn Chu Phìn huyện Hoàng Su Phì. ĐL Hoàng Su Phì 14:30 - 16:00

17-05-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang: Kiểm tra, thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị theo điều kiện CBM TBA Hồng Quang. ĐL Hoàng Su Phì 13:30 - 15:30

17-05-2023

Một phần khách hàng xã Thèn Chu Phìn huyện Hoàng Su Phì. ĐL Hoàng Su Phì 09:30 - 11:00

17-05-2023

Một phần khách hàng xã Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phì. ĐL Hoàng Su Phì 07:30 - 09:00

17-05-2023

Thôn Cóc Sọc xã Pố Lồ huyện Hoàng Su Phì. ĐL Hoàng Su Phì 07:30 - 09:00

17-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

15-05-2023

Tổ 14 TT Việt Quang huyện Bắc Quang ĐIỆN LỰC BẮC QUANG 07:30 - 11:00

15-05-2023

Khách hàng khu vực TBA Tân Mỹ. ĐL VỊ XUYÊN 04:30 - 14:30

15-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 03:30 - 04:30

15-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

14-05-2023

Khách hàng xóm Sủng Sủ A. ĐL Yên Minh 08:00 - 10:00

14-05-2023

Khách hàng khu vực TBA Tân Mỹ. ĐL VỊ XUYÊN 04:30 - 14:30

14-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 03:30 - 04:30

14-05-2023

- Thôn Lùng Lý - Xã Lũng Chinh - Mèo Vạc - Hà Giang. DL Đồng văn 14:30 - 16:30

13-05-2023

- Thôn Phàn Nhìa Tủng - Xã Hố Quáng Phìn - Đồng Văn - Hà Giang. DL Đồng văn 14:30 - 16:30

13-05-2023

Khách hàng khu vực Thị Trấn Vị Xuyên. ĐL VỊ XUYÊN 14:30 - 16:00

13-05-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật