Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Kon Tum

Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ba Tu 1 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 16:00

06-10-2023

Phát quang cây có khả năng ngã đổ vào đường dây kết hợp bảo dưỡng lưới điện, thay MBA TBA Long Láy 3
Long Láy 2 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 16:00

06-10-2023

Phát quang cây có khả năng ngã đổ vào đường dây kết hợp bảo dưỡng lưới điện, thay MBA TBA Long Láy 3
Long Láy 3 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 16:00

06-10-2023

Phát quang cây có khả năng ngã đổ vào đường dây kết hợp bảo dưỡng lưới điện, thay MBA TBA Long Láy 3
Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Lịch Cúp Điện Tu Mơ Rông Kon Tum những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tân Ba 2 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 12:00

29-09-2023

Thay FCO bị suy giảm cách điện
Công Lộ ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 14:00

29-09-2023

Lắp chụp cách điện
T1 Đăk Hà ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 14:00

29-09-2023

Lắp chụp cách điện
Đăk Na 6 (Ba Ham) ĐL Tu Mơ Rông 11:00 - 12:30

26-09-2023

Thay FCO TBA Đăk Na 7 bị suy giảm cách điện
Đăk Na 7 (Long Tum) ĐL Tu Mơ Rông 11:00 - 12:30

26-09-2023

Thay FCO TBA Đăk Na 7 bị suy giảm cách điện
Đăk Na 8 (Đăk Riếp 2) ĐL Tu Mơ Rông 11:00 - 12:30

26-09-2023

Thay FCO TBA Đăk Na 7 bị suy giảm cách điện
Đăk Na 10 (Lê Văn) ĐL Tu Mơ Rông 11:00 - 12:30

26-09-2023

Thay FCO TBA Đăk Na 7 bị suy giảm cách điện
Đăk Na 3 (Đăk Riếp 1) ĐL Tu Mơ Rông 11:00 - 12:30

26-09-2023

Thay FCO TBA Đăk Na 7 bị suy giảm cách điện
Ba Tu 1 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

25-09-2023

Tu bổ lưới điện, phát quang hành lang tuyến
Long Láy 2 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

25-09-2023

Tu bổ lưới điện, phát quang hành lang tuyến
Long Láy 3 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

25-09-2023

Tu bổ lưới điện, phát quang hành lang tuyến
Công Lộ ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Đăk Hà 1 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Đắk Hà 6 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Đắk Pơ Trang ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Khu dân cư làng Mô Pả ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Kon Linh ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Làng Kon Tun ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Mô Pả ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Đăk Hà 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Đăk Hà 3 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Đăk Hà 4 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Đăk Hà 5 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Mô Pả 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Mô Pả 3 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
T1 Đăk Hà ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
T1 Tu Mơ rông ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Vi Ba Măng Rơi ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Đăk Ter 1 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
NGHĨA PHÁT ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
T1 Nước sinh hoạt ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
T2 Nước sinh hoạt ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Bệnh Viện Đa Khoa ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

24-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà. - Hoán chuyển MBA Đăk Hà 1 đi sửa chữa
Ba Tu 1 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Long Láy 2 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Long Láy 3 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Ngọc Đo ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Ngọc Yêu 2 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Ngọc Yêu 3 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Đập Chính ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
TBACD Khu Phụ trợ 2 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Khu Phụ Trợ 3 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Nhà Máy (Ngọc Yêu) ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 17:00

23-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Công Lộ ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đăk Hà 1 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đắk Hà 6 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đắk Pơ Trang ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Khu dân cư làng Mô Pả ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Kon Linh ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Làng Kon Tun ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Mô Pả ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đăk Hà 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đăk Hà 3 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đăk Hà 4 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đăk Hà 5 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Mô Pả 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Mô Pả 3 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
T1 Đăk Hà ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
T1 Tu Mơ rông ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Vi Ba Măng Rơi ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đăk Ter 1 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
NGHĨA PHÁT ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
T1 Nước sinh hoạt ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
T2 Nước sinh hoạt ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Bệnh Viện Đa Khoa ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

23-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đăk Linh ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

22-09-2023

Tu bổ lưới điện, phát quang hành lang tuyến
Đăk Văn 1-2 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

22-09-2023

Tu bổ lưới điện, phát quang hành lang tuyến
ĐăkVăn 1-1 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

22-09-2023

Tu bổ lưới điện, phát quang hành lang tuyến
Đăk Văn 3 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

22-09-2023

Tu bổ lưới điện, phát quang hành lang tuyến
Tân Ba 2 ĐL Tu Mơ Rông 13:00 - 15:00

21-09-2023

Thay FCO TBA
Tu Mơ Rông 1 ĐL Tu Mơ Rông 13:00 - 15:00

21-09-2023

Thay cáp nguồn, TI TBA Tu Mơ Rông 1
Măng Ri 5 ĐL Tu Mơ Rông 10:00 - 11:00

21-09-2023

Thay TI TBA Măng Ri 5
Măng Ri 5 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 10:00

21-09-2023

Thay FCO
Măng Ri 5 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 11:00

21-09-2023

Thay TI TBA Măng Ri 5
Đăk Sao 5 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

18-09-2023

- Tháo lèo đấu vào TBA Đăk Sao 5 bằng Hotline - Thay TBA Đăk Sao 5 - Đấu lại lèo đấu vào TBA Đăk Sao 5 bằng Hotline
Ba Tu 1 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Long Láy 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Long Láy 3 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Ngọc Đo ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Ngọc Yêu 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Ngọc Yêu 3 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Đập Chính ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
TBACD Khu Phụ trợ 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Khu Phụ Trợ 3 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Nhà Máy (Ngọc Yêu) ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

17-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Ba Tu 1 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

16-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Công Lộ ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

16-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đăk Hà 1 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

16-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đắk Hà 6 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

16-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Đắk Pơ Trang ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

16-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Khu dân cư làng Mô Pả ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

16-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Kon Linh ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

16-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Làng Kon Tun ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

16-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Long Láy 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

16-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Long Láy 3 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

16-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Mô Pả ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

16-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.
Ngọc Đo ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

16-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Ngọc Yêu 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

16-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Ngọc Yêu 3 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

16-09-2023

Cải tạo TBA, ĐZ hạ thế Ngọc Yêu 3 lên 3 pha kết hợp phát quang hành lang tuyến
Đăk Hà 2 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

16-09-2023

- Di dời trụ 104/77 ra ngoài hành lang đường bộ. - Kết hợp chụp cách điện đầu sứ ĐZ 22kV xã Đăk Hà.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật