123 Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Kon Tum

Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đăk Tờ Kan 5 Điện lực Tu Mơ Rông 11:30 - 12:30

07-08-2024

Thay cụm đấu rẽ bằng cầu chữ H tại vị trí 148/88/165
UB Đăk Rơ Ông Điện lực Tu Mơ Rông 13:00 - 14:00

07-08-2024

Thay cụm đấu rẽ bằng cầu chữ H tại vị trí 148/88/151
KONHNONG Điện lực Tu Mơ Rông 14:10 - 15:10

07-08-2024

Thay cụm đấu rẽ bằng cầu chữ H tại vị trí trụ 148/88/55
UB xã Đăk Tờ Kan Điện lực Tu Mơ Rông 15:20 - 16:20

07-08-2024

Thay cụm đấu rẽ bằng cầu chữ H tại vị trí 148/88/51
Đăk Văn 3 Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 15:00

16-08-2024

Lắp nắp chụp cách điện đường dây 22kV (50 vị trí, 93 bọc cách điện)
Đăk Linh Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 15:00

16-08-2024

Lắp nắp chụp cách điện đường dây 22kV (50 vị trí, 93 bọc cách điện)
Đăk Văn 1-2 Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 15:00

16-08-2024

Lắp nắp chụp cách điện đường dây 22kV (50 vị trí, 93 bọc cách điện)
ĐăkVăn 1-1 Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 15:00

16-08-2024

Lắp nắp chụp cách điện đường dây 22kV (50 vị trí, 93 bọc cách điện)
Làng Long Tro 2 Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 12:00

20-08-2024

Lắp nắp chụp cách điện đường dây 22kV (15 vị trí, 24 chụp cách điện)
Làng Long Tro 1 Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 12:00

20-08-2024

Lắp nắp chụp cách điện đường dây 22kV (15 vị trí, 24 chụp cách điện)
Đăk Chum 1 Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 12:00

21-08-2024

Lắp nắp chụp cách điện đường dây 22kV (12 vị trí, 22 chụp)
Lịch cúp điện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Lịch Cúp Điện Tu Mơ Rông Kon Tum những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đăk Tờ Kan 5 Điện lực Tu Mơ Rông 11:30 - 12:30

22-07-2024

Chèn trụ xử lý pha-đất đường dây hạ thế kết hợp thay cụm đấu rẽ bằng cầu chữ H
Đăk Sao 4 Điện lực Tu Mơ Rông 14:30 - 15:30

05-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Năng Lớn 3 Điện lực Tu Mơ Rông 13:00 - 14:00

05-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Đăk Tờ Kan 7 Điện lực Tu Mơ Rông 10:20 - 11:20

05-07-2024

Chèn trụ xử lý sạt lở đường dây hạ thế kết hợp thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Mô Bành 1-2 Điện lực Tu Mơ Rông 09:10 - 10:10

05-07-2024

Chèn trụ xử lý pha-đất đường dây hạ thế kết hợp thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Đăk Tờ Kan 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 09:00

05-07-2024

Chèn trụ xử lý pha-đất đường dây hạ thế kết hợp thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Tái định cư Tu Thó Điện lực Tu Mơ Rông 15:00 - 16:00

04-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Đăk King 1A Điện lực Tu Mơ Rông 13:30 - 14:30

04-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Ngọc Yêu 2 Điện lực Tu Mơ Rông 11:00 - 12:00

04-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Tu Mơ Rông 3 Điện lực Tu Mơ Rông 09:15 - 10:15

04-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
TDC Tu Mơ Rông Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 09:00

04-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Đăk Hà 3 Điện lực Tu Mơ Rông 14:50 - 15:50

03-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Khu dân cư làng Mô Pả Điện lực Tu Mơ Rông 13:40 - 14:40

03-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
T1 Đăk Hà Điện lực Tu Mơ Rông 12:30 - 13:30

03-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Đăk Hà 2 Điện lực Tu Mơ Rông 10:30 - 11:30

03-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
KONHNONG Điện lực Tu Mơ Rông 09:10 - 10:10

03-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
UB xã Đăk Tờ Kan Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 09:00

03-07-2024

Thí nghiệm định kỳ, tu bổ bảo dưỡng TBA
Vi Ba Măng Rơi Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

29-06-2024

Chèn trụ xử lý khoản cách pha đất tại khoảng cột 104/25A-104/26 kết hợp Thí nghiệm định kỳ REC 477/19 Măng Rơi, xử lý cóc dây tại khoảng cột 104/22-104/23, 104/30-104/30A
Đăk Hà 1 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 16:00

29-06-2024

Chèn trụ xử lý khoản cách pha đất tại khoảng cột 104/25A-104/26 kết hợp Thí nghiệm định kỳ REC 477/19 Măng Rơi, xử lý cóc dây tại khoảng cột 104/22-104/23, 104/30-104/30A
UB xã Đăk Tờ Kan Điện lực Tu Mơ Rông 14:00 - 15:00

20-06-2024

Thay cụm đấu rẽ chữ H
KONHNONG Điện lực Tu Mơ Rông 13:00 - 14:00

20-06-2024

Thay cụm đấu rẽ chữ H
UB Đăk Rơ Ông Điện lực Tu Mơ Rông 10:00 - 11:00

20-06-2024

Thay cụm đấu rẽ chữ H
Đăk Tờ Kan 5 Điện lực Tu Mơ Rông 09:30 - 10:00

20-06-2024

Thay cụm đấu rẽ chữ H
Đăk Prế Điện lực Tu Mơ Rông 11:00 - 13:00

14-06-2024

Phát quang hành lang tuyến, chèn trụ xử lý khoảng cách pha - đất kết hợp thay FCO pha B TBA ĐCĐC Đăk Kinh 1B do kẹt cần fuse
Đăk King 1A Điện lực Tu Mơ Rông 11:00 - 13:00

14-06-2024

Phát quang hành lang tuyến, chèn trụ xử lý khoảng cách pha - đất kết hợp thay FCO pha B TBA ĐCĐC Đăk Kinh 1B do kẹt cần fuse
Đăk King II Điện lực Tu Mơ Rông 11:00 - 13:00

14-06-2024

Phát quang hành lang tuyến, chèn trụ xử lý khoảng cách pha - đất kết hợp thay FCO pha B TBA ĐCĐC Đăk Kinh 1B do kẹt cần fuse
Đăk Tờ Kan 4 Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

12-06-2024

Phát quang hành lang tuyến, chèn trụ xử lý mất an toàn kết hợp tu bổ lưới điện và lắp chụp cách điện
Tê Xô Trong 1 Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

11-06-2024

Phát quang hành lang tuyến, Xử lý trụ nghiêng do sạt lở kết hợp tu bổ lưới điện và lắp chụp cách điện
Tê Xô Trong 2 Điện lực Tu Mơ Rông 09:00 - 14:00

11-06-2024

Phát quang hành lang tuyến, Xử lý trụ nghiêng do sạt lở kết hợp tu bổ lưới điện và lắp chụp cách điện
Long Láy 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
Nhà Máy (Ngọc Yêu) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
Ngọc Đo Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
Khu Phụ Trợ 3 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
Ba Tu 1 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
Đập Chính Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
Long Láy 3 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
Ngọc Yêu 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
TBACD Khu Phụ trợ 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
Ngọc Yêu 3 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

26-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp thay MBA Long Láy 3 sau sửa chữa
Đăk Na 6 (Ba Ham) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Năng Lớn 3 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Sao 3 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Tờ Kan 4 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Na 3 (Đăk Riếp 1) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Na 4 (Hạ Lăng) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Tờ Kan 3 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Tê Xô Trong 1 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
UB xã Đăk Tờ Kan Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Giá Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Na 8 (Đăk Riếp 2) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Na 10 (Lê Văn) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Sao 1 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Kon Cung Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Mô Bành 1-2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
BTS Đăk Rơ Ông Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
UB Đăk Rơ Ông Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Kon Chai Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Kon Hia 1 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Trang Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Tờ Kan 5 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Tờ Kan 7 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Tê Xô Trong 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Tờ Kan 1 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Na 5 (Đăk Rê 1,2) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Tờ Kan 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Sao 5 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
VIETTEL DAK NA Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
TT CX Đắk Sao 4 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Tờ Kan 6 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Kạch Lớn II Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Rê II Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Sao 4 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Mô Bành 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Sao 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Na 2 (Mô Bành 1) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Na 7 (Long Tum) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
KONHNONG Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Đăk Sao 6 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

25-05-2024

Lắp đặt dây chống sét kết hợp lắp chụp cách điện đầu sứ ĐZ22kV nhánh rẽ Kon Hnong, Tê Xô Trong; Ép đầu cốt lèo FCO 01-4 Đăk Rê; Bổ sung néo tại vị trí trụ 148/88/189/123/16
Mô Bành 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

24-05-2024

Lắp đặt dây chống sét
Đăk Rê II Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

24-05-2024

Lắp đặt dây chống sét
Kon Chai Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

24-05-2024

Lắp đặt dây chống sét
Đăk Na 5 (Đăk Rê 1,2) Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

24-05-2024

Lắp đặt dây chống sét
Tê Xăng 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thay trụ bị nứt trong khu vực sạt lở kết hợp thay dây hạ thế
Tê Xăng 1 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

10-05-2024

Thay dây hạ thế
Măng Ri 1 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

09-05-2024

Di dời cột khỏi khu vực sạt lở kết hợp thay dây hạ thế
Tê Xăng 2 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

09-05-2024

Thay trụ bị nứt trong khu vực sạt lở kết hợp thay dây hạ thế
Măng Ri 1 Điện lực Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

08-05-2024

Thay dây hạ thế

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật