Lịch cúp điện Sa Thầy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sa Thầy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Kon Tum

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sa Thầy - Kon Tum

Lịch cúp điện Sa Thầy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sa Thầy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sa Thầy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
BÌNH NAM - BÌNH SƠN 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
NGHĨA LONG ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
Binh Nam - Binh Son. ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
ANH DŨNG 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
ANH DŨNG ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
SA NGHĨA ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
Trạm xay đá Hải Bình (Trường Long) ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2 ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính từ MC 371/36 huyện đội đến LBS 371/115/1 Ia Mưng
TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính từ MC 371/36 huyện đội đến LBS 371/115/1 Ia Mưng
NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2 ĐL TP Kon Tum 08:00 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính từ MC 371/36 huyện đội đến LBS 371/115/1 Ia Mưng
CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

08-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính từ MC 371/36 huyện đội đến LBS 371/115/1 Ia Mưng
TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

08-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính từ MC 371/36 huyện đội đến LBS 371/115/1 Ia Mưng
NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2 ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

08-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính từ MC 371/36 huyện đội đến LBS 371/115/1 Ia Mưng
CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 17:50

08-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 17:50

08-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2 ĐL TP Kon Tum 08:00 - 17:50

08-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
Lịch cúp điện Sa Thầy - Kon Tum

Lịch Cúp Điện Sa Thầy Kon Tum những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đồn BP 709 hai ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đồn Biên phòng 709 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BVR MORAY 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ĐỘI 6 - 2 CÔNG TY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
KCN ĐỘI 3 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
LÀNG TNLN 1 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
LÀNG TNLN 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA CONG TY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 10, Công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 1 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 2 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ĐỘI 3 CÔNG TY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 4 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 5, Công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 6 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 7 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 9-Công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
KHU DÂN CƯ BIÊN GIỚI ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
KDCư_Đội 3, công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng GRập. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng KĐin - Xộp. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng Kênh. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA làng Le 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng Le Rơ Mâm. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng Rẽ. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA làng Tang 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng Tang. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
LÀNG KÊNH 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
LÀNG RẼ 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
THÔN 4 IADOM ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ỦY BAN XÃ MÔ RAI ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đồn Biên Phòng 705. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ĐỒN BIÊN PHÒNG 707 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BQL Vườn QG DAKTAO ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BQL vườn QG JABOC ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BQL vườn QG ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BTS Viettel trụ 150 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
CẤP NƯỚC MO RAY ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
NHÀ MÁY MỦ CTY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ĐÔNG DƯƠNG ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
THÁI DƯƠNG BẮC ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
THÁI DƯƠNG TÂY ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TRƯỜNG NHẬT MORAY ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBS SA NHƠN 2 ĐL Sa Thầy 09:00 - 11:30

27-09-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện bảo dưỡng TBA, Điện lực kết hợp thay định kỳ TI đo đếm TBA.
TINH BỘT SẮN SA BÌNH 1 ĐL Sa Thầy 07:30 - 08:30

26-09-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện bảo dưỡng TBA, Điện lực kết hợp thay công tơ định kỳ TBA.
TBA Làng Le Rơ Mâm. ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

25-09-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công thay dây hạ thế ĐZ hạ thế sau TBA làng Le Rơ Man
UB RỜ KƠI ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

24-09-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công thay dây hạ thế ĐZ hạ thế sau TBA UB Rờ Kơi
UB HUYỆN ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

23-09-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công thay dây hạ thế ĐZ hạ thế sau TBA UB huyện
HÒA BÌNH ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

22-09-2023

Xử lý mất an toàn khoảng trụ BT01-02 ĐZ 22kV Sa Thầy - Sa Nhơn cũ (tháo lèo hotline tại trụ BT311 ĐZ 22kV mạch kép TT Sa Thầy, đấu nối hotline tại trụ BT335 ĐZ 22kV mạch kép TT Sa Thầy)
TBA CD ĐAK SIA ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

22-09-2023

Xử lý mất an toàn khoảng trụ BT01-02 ĐZ 22kV Sa Thầy - Sa Nhơn cũ (tháo lèo hotline tại trụ BT311 ĐZ 22kV mạch kép TT Sa Thầy, đấu nối hotline tại trụ BT335 ĐZ 22kV mạch kép TT Sa Thầy)
Thôn 1 Sa Sơn. ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

21-09-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công thay dây hạ thế ĐZ hạ thế sau TBA Thôn 1 Sa Sơn
AN PHÚ THỊNH 3 ĐL Sa Thầy 15:00 - 17:00

20-09-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo dưỡng TBA, Điện lực kết hợp thay công tơ định kỳ.
CAO SU VẠN THÀNH ĐL Sa Thầy 14:00 - 14:45

20-09-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo dưỡng TBA, Điện lực kết hợp thay công tơ định kỳ.
BQL Vườn QG ĐL Sa Thầy 10:00 - 10:30

20-09-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo dưỡng TBA, Điện lực kết hợp thay công tơ định kỳ.
TBA Đăk Do ĐL Sa Thầy 09:30 - 11:00

20-09-2023

Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong
Đăk WỚT ĐL Sa Thầy 09:30 - 11:00

20-09-2023

Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong
KÀ BÀY HƠ MOONG ĐL Sa Thầy 09:30 - 11:00

20-09-2023

Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong
KƠ TU ĐL Sa Thầy 09:30 - 11:00

20-09-2023

Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong
THÔN 5 KROONG ĐL Sa Thầy 09:30 - 11:00

20-09-2023

Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong
NGUYỄN VĂN LỘC ĐL Sa Thầy 08:30 - 09:30

20-09-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo dưỡng TBA, Điện lực kết hợp thay công tơ định kỳ.
Thon 4 Sa Thay. ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

19-09-2023

Thi công chuyển lưới hạ thế hạ thế sang cột mới, kết hợp chuyển công tơ khách hàng
Làng Trang (Thôn buôn) ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

16-09-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công thay dây hạ thế ĐZ hạ thế sau TBA làng Trang
LÀNG TNLN 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

14-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO TBA làng TNLN 2, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
ĐỒN BIÊN PHÒNG 707 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

14-09-2023

Phát quang, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
SA THẦY 3 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

12-09-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công thay dây hạ thế ĐZ hạ thế sau TBA Thôn 3 Sa Thầy
CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 17:00

09-09-2023

XNDV ĐL Kon Tum thi công SCL 2023
TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 17:00

09-09-2023

XNDV ĐL Kon Tum thi công SCL 2023
NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2 ĐL TP Kon Tum 08:00 - 17:00

09-09-2023

XNDV ĐL Kon Tum thi công SCL 2023
Đồn BP 709 hai ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 102-4 Đội 6 Công ty 78, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
Đồn Biên phòng 709 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 102-4 Đội 6 Công ty 78, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
ĐỘI 6 - 2 CÔNG TY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 102-4 Đội 6 Công ty 78, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
LÀNG TNLN 1 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 102-4 Đội 6 Công ty 78, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
LÀNG TNLN 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 102-4 Đội 6 Công ty 78, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
Đội 1 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 102-4 Đội 6 Công ty 78, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
Đội 2 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 102-4 Đội 6 Công ty 78, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
Đội 6 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 102-4 Đội 6 Công ty 78, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
Đội 7 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

08-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 102-4 Đội 6 Công ty 78, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
Đội 5, Công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

07-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 01-4 NMCB Cao Su, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
Đội 9-Công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

07-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 01-4 NMCB Cao Su, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
NHÀ MÁY MỦ CTY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

07-09-2023

Điện lực Sa Thầy xử lý move, thay FCO PĐ 01-4 NMCB Cao Su, kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đổ vào đường dây
Thon 4 Sa Thay. ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

06-09-2023

Thi công chuyển lưới hạ thế hạ thế sang cột mới, kết hợp chuyển công tơ khách hàng
CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 16:30

27-08-2023

Điện lực TP Kon Tum Phát quang hành lang tuyến ĐZ 35kV sau MC 371/78/1 Ia Dal
TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 16:30

27-08-2023

Điện lực TP Kon Tum Phát quang hành lang tuyến ĐZ 35kV sau MC 371/78/1 Ia Dal
NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2 ĐL TP Kon Tum 08:00 - 16:30

27-08-2023

Điện lực TP Kon Tum Phát quang hành lang tuyến ĐZ 35kV sau MC 371/78/1 Ia Dal
TRANG TRẠI THIÊN THÀNH TÀI ĐL Sa Thầy 13:30 - 15:30

25-08-2023

Công ty Cổ phần Thiên Thành Tài thi công thay thế, sửa chữa cáp hạ thế thuộc TBA Thiên Thành Tài để đảm bảo vận hành an toàn
Đồn BP 709 hai ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

25-08-2023

Thi công xử lý mất an toàn (nguy cơ sạt lỡ vào mừa mưa) tại trụ BT138, BT140, BT141, BT148, BT150, BT155, BT158 ĐZ 22kV Đội 1 Công ty 78. Kết hợp phát quang hành lang tuyến
Đồn Biên phòng 709 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

25-08-2023

Thi công xử lý mất an toàn (nguy cơ sạt lỡ vào mừa mưa) tại trụ BT138, BT140, BT141, BT148, BT150, BT155, BT158 ĐZ 22kV Đội 1 Công ty 78. Kết hợp phát quang hành lang tuyến
ĐỘI 6 - 2 CÔNG TY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

25-08-2023

Thi công xử lý mất an toàn (nguy cơ sạt lỡ vào mừa mưa) tại trụ BT138, BT140, BT141, BT148, BT150, BT155, BT158 ĐZ 22kV Đội 1 Công ty 78. Kết hợp phát quang hành lang tuyến
LÀNG TNLN 1 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

25-08-2023

Thi công xử lý mất an toàn (nguy cơ sạt lỡ vào mừa mưa) tại trụ BT138, BT140, BT141, BT148, BT150, BT155, BT158 ĐZ 22kV Đội 1 Công ty 78. Kết hợp phát quang hành lang tuyến
LÀNG TNLN 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

25-08-2023

Thi công xử lý mất an toàn (nguy cơ sạt lỡ vào mừa mưa) tại trụ BT138, BT140, BT141, BT148, BT150, BT155, BT158 ĐZ 22kV Đội 1 Công ty 78. Kết hợp phát quang hành lang tuyến
Đội 7 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

25-08-2023

Thi công xử lý mất an toàn (nguy cơ sạt lỡ vào mừa mưa) tại trụ BT138, BT140, BT141, BT148, BT150, BT155, BT158 ĐZ 22kV Đội 1 Công ty 78. Kết hợp phát quang hành lang tuyến
HÒA BÌNH ĐL Sa Thầy 08:00 - 15:00

25-08-2023

Thi công xử lý mất an toàn khoảng trụ BT01-02 ĐZ 22kV Hòa Bình (tháo lèo tại BT311, đấu nối lại tại trụ BT335 ĐZ 22kV mạch kép TT Sa Thầy thực hiện bằng hotline)
TBA CD ĐAK SIA ĐL Sa Thầy 08:00 - 15:00

25-08-2023

Thi công xử lý mất an toàn khoảng trụ BT01-02 ĐZ 22kV Hòa Bình (tháo lèo tại BT311, đấu nối lại tại trụ BT335 ĐZ 22kV mạch kép TT Sa Thầy thực hiện bằng hotline)
EMIRAI ĐL Sa Thầy 15:45 - 16:30

21-08-2023

Bão dường TBA, kết hợp thay công tơ định kỳ TBA
NLMT D&T ĐL Sa Thầy 15:00 - 15:40

21-08-2023

Bão dường TBA, kết hợp thay công tơ định kỳ TBA
Bình Trung. ĐL Sa Thầy 09:00 - 09:30

21-08-2023

Thay định kỳ công tơ TBA
CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 16:30

19-08-2023

Điện lực TP Kon Tum Phát quang hành lang tuyến ĐZ 35kV sau MC 371/78/1 Ia Dal
NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2 ĐL TP Kon Tum 08:00 - 16:30

19-08-2023

Điện lực TP Kon Tum Phát quang hành lang tuyến ĐZ 35kV sau MC 371/78/1 Ia Dal
TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY ĐL TP Kon Tum 08:00 - 16:30

19-08-2023

Điện lực TP Kon Tum Phát quang hành lang tuyến ĐZ 35kV sau MC 371/78/1 Ia Dal
BAĐGỐC ĐL Sa Thầy 09:00 - 14:00

15-08-2023

Điện lực Sa Thầy thi công thay dây néo, xử lý mất an toàn ĐZ 22kV Ba Đgốc

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật