Lịch cúp điện Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Kon Tum

Lịch cúp điện Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đăk Choong 1 ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Đăk Choong 4 ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Đăk Choong 5 ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Đăk Choong 7 ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Tân Đum ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Đăk Choong 2 ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Đăk Choong 6 ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
La Lua- Đak Choong ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
TDC_DONG NAY ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Ngục Tố Hữu ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Thôn Đăk Lây ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Bảo tồn Ngọc Linh ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
BTS Đăk Man (VINA) ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Công ty TNHH Đầu tư XNK Cao Nguyên ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
Công ty CP Quang Đức (Nhánh 1) ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
TBA Thi công cầu 16/5 ĐL Đăk Glei 08:00 - 11:00

02-10-2023

Điện lực Đăk Glei thay FCO bị rạn nứt tại PĐ 01-4 Ngục Đăk Glei, chuyển CSV xuống mặt bích TBA Đăk Choong 2, lắp đặt tiếp địa chờ tại vị trí BT723/27
BÌNH NAM - BÌNH SƠN 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
NGHĨA LONG ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
Binh Nam - Binh Son. ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
ANH DŨNG 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
ANH DŨNG ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
SA NGHĨA ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
Trạm xay đá Hải Bình (Trường Long) ĐL Sa Thầy 08:00 - 16:00

03-10-2023

Xử lý mất an toàn ĐZ trung thế (nhà dân xây gần đường dây) theo yêu cầu của UBND huyện; kết hợp phát quang HLT, xử lý cây có khả năng ngã đỗ vào đường dây
Điek Tem ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

03-10-2023

- ĐL KPL: Di dời trụ 471TKT_85/03/01 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông - Công ty TNHH Toàn Phát: Cải tạo, sửa chữa đường dây 22kV nhánh rẽ Đăk Rô Baye để đảm bảo vận hành (đường dây khách hàng) - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA thôn 3, thôn 5, thôn 6 ngọc tem (công trình hoàn thiện lưới năm 2023)
Thôn 6 xã Ngọc Tem ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

03-10-2023

- ĐL KPL: Di dời trụ 471TKT_85/03/01 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông - Công ty TNHH Toàn Phát: Cải tạo, sửa chữa đường dây 22kV nhánh rẽ Đăk Rô Baye để đảm bảo vận hành (đường dây khách hàng) - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA thôn 3, thôn 5, thôn 6 ngọc tem (công trình hoàn thiện lưới năm 2023)
Thôn 5 xã Ngọc Tem ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

03-10-2023

- ĐL KPL: Di dời trụ 471TKT_85/03/01 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông - Công ty TNHH Toàn Phát: Cải tạo, sửa chữa đường dây 22kV nhánh rẽ Đăk Rô Baye để đảm bảo vận hành (đường dây khách hàng) - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA thôn 3, thôn 5, thôn 6 ngọc tem (công trình hoàn thiện lưới năm 2023)
Trạm 8500 cấp điện TKTum ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

03-10-2023

- ĐL KPL: Di dời trụ 471TKT_85/03/01 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông - Công ty TNHH Toàn Phát: Cải tạo, sửa chữa đường dây 22kV nhánh rẽ Đăk Rô Baye để đảm bảo vận hành (đường dây khách hàng) - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA thôn 3, thôn 5, thôn 6 ngọc tem (công trình hoàn thiện lưới năm 2023)
TBA Hầm phụ 2 Sông Đà 10.6 ( Trạm 1000kVA ) ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

03-10-2023

- ĐL KPL: Di dời trụ 471TKT_85/03/01 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông - Công ty TNHH Toàn Phát: Cải tạo, sửa chữa đường dây 22kV nhánh rẽ Đăk Rô Baye để đảm bảo vận hành (đường dây khách hàng) - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA thôn 3, thôn 5, thôn 6 ngọc tem (công trình hoàn thiện lưới năm 2023)
T4 Đăk Robaye ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

03-10-2023

- ĐL KPL: Di dời trụ 471TKT_85/03/01 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông - Công ty TNHH Toàn Phát: Cải tạo, sửa chữa đường dây 22kV nhánh rẽ Đăk Rô Baye để đảm bảo vận hành (đường dây khách hàng) - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA thôn 3, thôn 5, thôn 6 ngọc tem (công trình hoàn thiện lưới năm 2023)
Tự dùng NM Thủy điện Thượng Kon Tum ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

03-10-2023

- ĐL KPL: Di dời trụ 471TKT_85/03/01 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông - Công ty TNHH Toàn Phát: Cải tạo, sửa chữa đường dây 22kV nhánh rẽ Đăk Rô Baye để đảm bảo vận hành (đường dây khách hàng) - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA thôn 3, thôn 5, thôn 6 ngọc tem (công trình hoàn thiện lưới năm 2023)
Trạm Biến Áp Nhà Điều Hành VSH ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

03-10-2023

- ĐL KPL: Di dời trụ 471TKT_85/03/01 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông - Công ty TNHH Toàn Phát: Cải tạo, sửa chữa đường dây 22kV nhánh rẽ Đăk Rô Baye để đảm bảo vận hành (đường dây khách hàng) - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA thôn 3, thôn 5, thôn 6 ngọc tem (công trình hoàn thiện lưới năm 2023)
KHO ĐẠN SƯ 10 ĐL TP Kon Tum 08:00 - 10:30

04-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum thi công dựng 03 cột chèn dưới đường dây 22Kv nhánh rẽ đi TBA Thôn 6 ĐắkCấm, Điện lực TP Kết hợp phát quang hành lang tuyến
THÔN 6 ĐAK CẤM ĐL TP Kon Tum 08:00 - 10:30

04-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum thi công dựng 03 cột chèn dưới đường dây 22Kv nhánh rẽ đi TBA Thôn 6 ĐắkCấm, Điện lực TP Kết hợp phát quang hành lang tuyến
KHO ĐẠN TỈNH ĐỘI ĐL TP Kon Tum 08:00 - 10:30

04-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum thi công dựng 03 cột chèn dưới đường dây 22Kv nhánh rẽ đi TBA Thôn 6 ĐắkCấm, Điện lực TP Kết hợp phát quang hành lang tuyến
Thôn 1 xã Ngọc Tem ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
Thôn 2 xã Ngọc Tem ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
Thôn 3 xã Ngọc Tem ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
Thôn 2 Ngọc Tem (3 Fa) ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
Trạm BTS Ngọc Tem ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
Trạm 8500 cấp điện TKTum ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
TBA Hầm phụ 2 Sông Đà 10.6 ( Trạm 1000kVA ) ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
Năng lượng mặt trời-BTN ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
Tự dùng NM Thủy điện Thượng Kon Tum ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
Trạm Biến Áp Nhà Điều Hành VSH ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
TBA Xưởng Cơ Khí ĐắkLô ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
TD Đắk Lô ĐL Kon Plong 08:00 - 16:00

04-10-2023

- Công ty TNHH MTV Phú Hạnh rải căng dây, đấu nối các TBA 3 pha thôn 1, thôn 2 ngọc tem, thu hồi các TBA 1 pha (công trình hoàn thiện lưới năm 2023) - Điện lực Kon Plong: Di dời trụ 471TKT-42 có nguy cơ sạt lở nằm trong phạm vi mơ rộng đường Trường Sơn Đông; Xử lý mất an toan khoảng cách pha - đất khoảng trụ BT 471TKT_40-41
VINH QUANG 5 ĐL TP Kon Tum 07:30 - 16:00

05-10-2023

Công ty TNHH MTV TV&XL Điện 68 thi công di dời DCL và MC 473/09 VQ-473 qua trụ XDM 10/1, lắp chụp đầu cột tại trụ BT10, nắn tuyến ĐZ thay lại dây dẫn AC95 bằng dây bọc 240mm2 từ trụ BT9/1 đến trụ TBA Vinh Quang 5. Điện lực TP Kon Tum kết hợp tăng lại dây dẫn từ trụ BT13 đến trụ BT27, phát quang hành lang tuyến
PHƯƠNG QUÝ ĐL TP Kon Tum 07:30 - 16:00

05-10-2023

Công ty TNHH MTV TV&XL Điện 68 thi công di dời DCL và MC 473/09 VQ-473 qua trụ XDM 10/1, lắp chụp đầu cột tại trụ BT10, nắn tuyến ĐZ thay lại dây dẫn AC95 bằng dây bọc 240mm2 từ trụ BT9/1 đến trụ TBA Vinh Quang 5. Điện lực TP Kon Tum kết hợp tăng lại dây dẫn từ trụ BT13 đến trụ BT27, phát quang hành lang tuyến
TRUNG THÀNH ĐL TP Kon Tum 07:30 - 16:00

05-10-2023

Công ty TNHH MTV TV&XL Điện 68 thi công di dời DCL và MC 473/09 VQ-473 qua trụ XDM 10/1, lắp chụp đầu cột tại trụ BT10, nắn tuyến ĐZ thay lại dây dẫn AC95 bằng dây bọc 240mm2 từ trụ BT9/1 đến trụ TBA Vinh Quang 5. Điện lực TP Kon Tum kết hợp tăng lại dây dẫn từ trụ BT13 đến trụ BT27, phát quang hành lang tuyến
TBA HỘI NÔNG DÂN TỈNH KON TUM ĐL TP Kon Tum 07:30 - 16:00

05-10-2023

Công ty TNHH MTV TV&XL Điện 68 thi công di dời DCL và MC 473/09 VQ-473 qua trụ XDM 10/1, lắp chụp đầu cột tại trụ BT10, nắn tuyến ĐZ thay lại dây dẫn AC95 bằng dây bọc 240mm2 từ trụ BT9/1 đến trụ TBA Vinh Quang 5. Điện lực TP Kon Tum kết hợp tăng lại dây dẫn từ trụ BT13 đến trụ BT27, phát quang hành lang tuyến
Kon Đào 3 ĐL Đăk Tô 08:00 - 14:00

05-10-2023

Lắp đặt nâng công suất TBA Kon Đào 3 và Kon Đào 6 từ 01 pha lên 03 pha thuộc công trình HTL năm 2022
Kon đào 4 ĐL Đăk Tô 08:00 - 14:00

05-10-2023

Lắp đặt nâng công suất TBA Kon Đào 3 và Kon Đào 6 từ 01 pha lên 03 pha thuộc công trình HTL năm 2022
Kon Đào 6 ĐL Đăk Tô 08:00 - 14:00

05-10-2023

Lắp đặt nâng công suất TBA Kon Đào 3 và Kon Đào 6 từ 01 pha lên 03 pha thuộc công trình HTL năm 2022
Đăk Blô 4 ĐL Đăk Glei 08:30 - 16:30

05-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha ĐZ và TBA Đăk Blô 4; Điện lực Đăk Glei kết hợp lắp đặt và đấu nối LBS (trọn bộ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đăk Man - Đăk Blô;
Lao Mưng_Đăk Blô ĐL Đăk Glei 08:30 - 16:30

05-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha ĐZ và TBA Đăk Blô 4; Điện lực Đăk Glei kết hợp lắp đặt và đấu nối LBS (trọn bộ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đăk Man - Đăk Blô;
Đăk Blô 1 ĐL Đăk Glei 08:30 - 16:30

05-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha ĐZ và TBA Đăk Blô 4; Điện lực Đăk Glei kết hợp lắp đặt và đấu nối LBS (trọn bộ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đăk Man - Đăk Blô;
Đak Blô 3 ĐL Đăk Glei 08:30 - 16:30

05-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha ĐZ và TBA Đăk Blô 4; Điện lực Đăk Glei kết hợp lắp đặt và đấu nối LBS (trọn bộ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đăk Man - Đăk Blô;
Đồn Biên Phòng 663 ĐL Đăk Glei 08:30 - 16:30

05-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha ĐZ và TBA Đăk Blô 4; Điện lực Đăk Glei kết hợp lắp đặt và đấu nối LBS (trọn bộ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đăk Man - Đăk Blô;
Đăk Blô 2 ĐL Đăk Glei 08:30 - 16:30

05-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha ĐZ và TBA Đăk Blô 4; Điện lực Đăk Glei kết hợp lắp đặt và đấu nối LBS (trọn bộ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đăk Man - Đăk Blô;
Trạm Kiểm Soát ĐBP 663 ĐL Đăk Glei 08:30 - 16:30

05-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha ĐZ và TBA Đăk Blô 4; Điện lực Đăk Glei kết hợp lắp đặt và đấu nối LBS (trọn bộ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đăk Man - Đăk Blô;
Công ty Cổ Phần Tấn Phát 1 ĐL Đăk Glei 08:30 - 16:30

05-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha ĐZ và TBA Đăk Blô 4; Điện lực Đăk Glei kết hợp lắp đặt và đấu nối LBS (trọn bộ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đăk Man - Đăk Blô;
C.ty TNHH1TV Nguyên Anh-BTN ĐL Đăk Glei 08:30 - 16:30

05-10-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum cải tạo nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha ĐZ và TBA Đăk Blô 4; Điện lực Đăk Glei kết hợp lắp đặt và đấu nối LBS (trọn bộ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đăk Man - Đăk Blô;
MĂNG LA 1 ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
NHÀ CHUYÊN GIA ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
ĐAK ĐE ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
DNTN PLEI KRÔNG ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
TRẠM BƠM ÔNG MINH ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
NHÀ MÁY GẠCH TUY NEN KROONG ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
GẠCH TUYNEL ĐỨC BẢO T2 ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
GẠCH TUYNEL ĐỨC BẢO T1 ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ĐỨC BẢO T3 ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
ĐMT CTY CP CÔNG NGHỆ CRC ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
NLMT CÔNG TY TNHH LITTLE TUSCANY ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
NLMT CÔNG TY CỔ PHẦN PTNL KON TUM ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC TẬP TRUNG ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
KHO DỰ TRỮ KON TUM 2 ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
TBA NGUYỄN VĂN HIỆP ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
TRẠM SẠC XE ĐIỆN VINFAST ĐL TP Kon Tum 07:45 - 16:45

06-10-2023

Điện lực TP Kon Tum thực hiện cắt điện tuyến ĐZ 22kV XT 472KTU từ MC 472 Trung Thành đến DCL 190-4 PleiKrông để tăng lại dây dẫn, thay sứ, kết hợp phát chặt hạ gốc 424 cây cao su ngoài hành lang tuyến co nguy cơ ngã đỗ vào lưới điện trước mùa mưa bão
Diên Bình 7 ĐL Đăk Tô 08:00 - 13:00

06-10-2023

Thay cầu dao hộp bằng ATM TBA Diên Bình 7
SA LOONG 1 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

06-10-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn trụ tại khoảng trụ C97/124 đến C97/126 đường dây 22kV XT471 Ngọc Hồi Sa Loong, kết hợp phát quang hành lang tuyến đường dây 22kV Ngọc Hồi - Sa Loong từ vị trí C97/110 đến C97/136
HÀO NƯA ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

06-10-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn trụ tại khoảng trụ C97/124 đến C97/126 đường dây 22kV XT471 Ngọc Hồi Sa Loong, kết hợp phát quang hành lang tuyến đường dây 22kV Ngọc Hồi - Sa Loong từ vị trí C97/110 đến C97/136
TBA Kon Ke 1 ĐL Kon Plong 08:00 - 15:00

06-10-2023

- Công ty TNHHTM và XL Lộc Phát :Đấu nối TBA Kon Pring 2 (Công trình hoàn thiện lưới 2023) - Công ty CP xây lắp điện Đức Bảo; Chỉnh trụ nghiêng,tăng dây khoảng trụ BT 47-47A,Bổ sung sứ chuổi tại trụ BT 66 ĐZ 22KV Pờ Ê. - Điện Lực Kon Plong: Chuyển đứng chống sét van LBS 477/42 Kon Pring
TBA Kon Ke 2 ĐL Kon Plong 08:00 - 15:00

06-10-2023

- Công ty TNHHTM và XL Lộc Phát :Đấu nối TBA Kon Pring 2 (Công trình hoàn thiện lưới 2023) - Công ty CP xây lắp điện Đức Bảo; Chỉnh trụ nghiêng,tăng dây khoảng trụ BT 47-47A,Bổ sung sứ chuổi tại trụ BT 66 ĐZ 22KV Pờ Ê. - Điện Lực Kon Plong: Chuyển đứng chống sét van LBS 477/42 Kon Pring
Khu Đông Bắc Đô Thị ĐL Kon Plong 08:00 - 15:00

06-10-2023

- Công ty TNHHTM và XL Lộc Phát :Đấu nối TBA Kon Pring 2 (Công trình hoàn thiện lưới 2023) - Công ty CP xây lắp điện Đức Bảo; Chỉnh trụ nghiêng,tăng dây khoảng trụ BT 47-47A,Bổ sung sứ chuổi tại trụ BT 66 ĐZ 22KV Pờ Ê. - Điện Lực Kon Plong: Chuyển đứng chống sét van LBS 477/42 Kon Pring
TBA Đức Mẹ ĐL Kon Plong 08:00 - 15:00

06-10-2023

- Công ty TNHHTM và XL Lộc Phát :Đấu nối TBA Kon Pring 2 (Công trình hoàn thiện lưới 2023) - Công ty CP xây lắp điện Đức Bảo; Chỉnh trụ nghiêng,tăng dây khoảng trụ BT 47-47A,Bổ sung sứ chuổi tại trụ BT 66 ĐZ 22KV Pờ Ê. - Điện Lực Kon Plong: Chuyển đứng chống sét van LBS 477/42 Kon Pring
TBA Kon Vong Kia ĐL Kon Plong 08:00 - 15:00

06-10-2023

- Công ty TNHHTM và XL Lộc Phát :Đấu nối TBA Kon Pring 2 (Công trình hoàn thiện lưới 2023) - Công ty CP xây lắp điện Đức Bảo; Chỉnh trụ nghiêng,tăng dây khoảng trụ BT 47-47A,Bổ sung sứ chuổi tại trụ BT 66 ĐZ 22KV Pờ Ê. - Điện Lực Kon Plong: Chuyển đứng chống sét van LBS 477/42 Kon Pring
TBA Làng KonPRing ĐL Kon Plong 08:00 - 15:00

06-10-2023

- Công ty TNHHTM và XL Lộc Phát :Đấu nối TBA Kon Pring 2 (Công trình hoàn thiện lưới 2023) - Công ty CP xây lắp điện Đức Bảo; Chỉnh trụ nghiêng,tăng dây khoảng trụ BT 47-47A,Bổ sung sứ chuổi tại trụ BT 66 ĐZ 22KV Pờ Ê. - Điện Lực Kon Plong: Chuyển đứng chống sét van LBS 477/42 Kon Pring
Đức Mẹ Măng Đen ĐL Kon Plong 08:00 - 15:00

06-10-2023

- Công ty TNHHTM và XL Lộc Phát :Đấu nối TBA Kon Pring 2 (Công trình hoàn thiện lưới 2023) - Công ty CP xây lắp điện Đức Bảo; Chỉnh trụ nghiêng,tăng dây khoảng trụ BT 47-47A,Bổ sung sứ chuổi tại trụ BT 66 ĐZ 22KV Pờ Ê. - Điện Lực Kon Plong: Chuyển đứng chống sét van LBS 477/42 Kon Pring
Nguyễn Đẩu ĐL Kon Plong 08:00 - 15:00

06-10-2023

- Công ty TNHHTM và XL Lộc Phát :Đấu nối TBA Kon Pring 2 (Công trình hoàn thiện lưới 2023) - Công ty CP xây lắp điện Đức Bảo; Chỉnh trụ nghiêng,tăng dây khoảng trụ BT 47-47A,Bổ sung sứ chuổi tại trụ BT 66 ĐZ 22KV Pờ Ê. - Điện Lực Kon Plong: Chuyển đứng chống sét van LBS 477/42 Kon Pring
Ba Tu 1 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 16:00

06-10-2023

Phát quang cây có khả năng ngã đổ vào đường dây kết hợp bảo dưỡng lưới điện, thay MBA TBA Long Láy 3
Long Láy 2 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 16:00

06-10-2023

Phát quang cây có khả năng ngã đổ vào đường dây kết hợp bảo dưỡng lưới điện, thay MBA TBA Long Láy 3
Long Láy 3 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 16:00

06-10-2023

Phát quang cây có khả năng ngã đổ vào đường dây kết hợp bảo dưỡng lưới điện, thay MBA TBA Long Láy 3
CỤC THUẾ TỈNH KON TUM ĐL TP Kon Tum 07:00 - 16:30

07-10-2023

Đội hotline PC Kon Tum thực hiện tháo, đấu lèo ĐZ 22kV XT 475KTU tại trụ BTC20, để Công ty TNHH MTV TV&XL Điện 68 thi công thay dây dẫn nâng tiết diện lên 185mm2 từ trụ BT01 đến trụ BT13, dựng cột chèn tại trụ BT3A
TBA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐL TP Kon Tum 07:00 - 16:30

07-10-2023

Đội hotline PC Kon Tum thực hiện tháo, đấu lèo ĐZ 22kV XT 475KTU tại trụ BTC20, để Công ty TNHH MTV TV&XL Điện 68 thi công thay dây dẫn nâng tiết diện lên 185mm2 từ trụ BT01 đến trụ BT13, dựng cột chèn tại trụ BT3A
THÔN 2 A IADOM ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
THÔN 1 IADOM ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
T1 THÔN 3 IA DAL ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
T2 THÔN 3 IA DAL ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
T1 THÔN 4 IA DAL ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
THÔN 1A IA DOM ĐL TP Kon Tum 07:30 - 17:50

07-10-2023

XNDV ĐLKT thay dây ĐZ trục chính TT huyện từ Bến xe đến MC 36 huyện đội
Lịch cúp điện Kon Tum

Lịch Cúp Điện Kon Tum những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đông Sông ĐL Đăk Glei 14:00 - 16:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum đấu nối TBA Đông Sông 3 (100kVA - 22/0,4kV) tại vị trí BT582/5A - ĐZ 22kV cấp điện TBA Đông Sông
Đông Thượng ĐL Đăk Glei 14:00 - 16:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum đấu nối TBA Đông Sông 3 (100kVA - 22/0,4kV) tại vị trí BT582/5A - ĐZ 22kV cấp điện TBA Đông Sông
Đông Sông 2 ĐL Đăk Glei 14:00 - 16:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum đấu nối TBA Đông Sông 3 (100kVA - 22/0,4kV) tại vị trí BT582/5A - ĐZ 22kV cấp điện TBA Đông Sông
TBA Thi công cầu 16/5 ĐL Đăk Glei 14:00 - 16:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum đấu nối TBA Đông Sông 3 (100kVA - 22/0,4kV) tại vị trí BT582/5A - ĐZ 22kV cấp điện TBA Đông Sông
Đông Sông ĐL Đăk Glei 08:00 - 10:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum đấu nối TBA Đông Sông 3 (100kVA - 22/0,4kV) tại vị trí BT582/5A - ĐZ 22kV cấp điện TBA Đông Sông
Đông Thượng ĐL Đăk Glei 08:00 - 10:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum đấu nối TBA Đông Sông 3 (100kVA - 22/0,4kV) tại vị trí BT582/5A - ĐZ 22kV cấp điện TBA Đông Sông
Đông Sông 2 ĐL Đăk Glei 08:00 - 10:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum đấu nối TBA Đông Sông 3 (100kVA - 22/0,4kV) tại vị trí BT582/5A - ĐZ 22kV cấp điện TBA Đông Sông
TBA Thi công cầu 16/5 ĐL Đăk Glei 08:00 - 10:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum đấu nối TBA Đông Sông 3 (100kVA - 22/0,4kV) tại vị trí BT582/5A - ĐZ 22kV cấp điện TBA Đông Sông
TBA_Tái định cư Đăk Sút ĐL Đăk Glei 08:00 - 12:00

30-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum tách lèo hạ thế TBA TĐC Đăk Sút, đấu nối đường dây hạ thế sau TBA Đăk Sút 2
ỦY BAN TỈNH ĐL TP Kon Tum 07:45 - 14:30

30-09-2023

Đội hotline XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tháo đấu lèo ĐZ 22kV xuống TBA UB Tỉnh để Điện lực TP Kon Tum thực hiện thay nâng dung lượng MBA 250kVA bằng MBA 560kVA
THÔN 2 - PLEIKẦN ĐL Ngọc Hồi 07:30 - 17:00

30-09-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi để Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn trụ, lắp phụ kiện từ vị trí C44 đến C46 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei
TỔ DÂN PHỐ 5 ĐL Ngọc Hồi 07:30 - 17:00

30-09-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi để Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn trụ, lắp phụ kiện từ vị trí C44 đến C46 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei
THÔN 6 ĐL Ngọc Hồi 07:30 - 17:00

30-09-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi để Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn trụ, lắp phụ kiện từ vị trí C44 đến C46 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei
THÔN 7 ĐL Ngọc Hồi 07:30 - 17:00

30-09-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi để Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn trụ, lắp phụ kiện từ vị trí C44 đến C46 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei
KHO BẠC ĐL Ngọc Hồi 07:30 - 17:00

30-09-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi để Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn trụ, lắp phụ kiện từ vị trí C44 đến C46 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei
CÔNG AN HUYỆN ĐL Ngọc Hồi 07:30 - 17:00

30-09-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C42 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi để Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn trụ, lắp phụ kiện từ vị trí C44 đến C46 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei
Thon 10,11 Dak Ui. ĐL Đăk Hà 07:30 - 16:30

30-09-2023

CPSC Kon Tum rải căng dây hạ áp, thu hồi dây, đấu nối, đóng điên hạng mục: Đại tu ĐZ hạ thế sau TBA T10 Đăk Ui, Công trình: đại tu hạ thế khu vực xã ĐăK Ui, Đăk Mar, Đăk Hring, huyện Đăk Hà năm 2023 Đăk Ui.
TBA Thôn 10-1 Đăk Ui ( Đăk Ngọc) ĐL Đăk Hà 07:30 - 16:30

30-09-2023

CPSC Kon Tum rải căng dây hạ áp, thu hồi dây, đấu nối, đóng điên hạng mục: Đại tu ĐZ hạ thế sau TBA T10 Đăk Ui, Công trình: đại tu hạ thế khu vực xã ĐăK Ui, Đăk Mar, Đăk Hring, huyện Đăk Hà năm 2023 Đăk Ui.
CHIÊN CHIẾT 1 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
ĐĂK LONG GIAO ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
THUNG NAI ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
C8-732 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
CHIÊN CHIẾT 2 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
TRẦN PHÚ ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
UB NGỌC HỒI ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
KHÁCH SẠN HƯNG YÊN ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
CÔNG VIÊN ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
NGUYỄN SINH SẮC ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
NGUYỄN SINH SẮC 3 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
TĐC Chiên Chiết ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
TỔ DÂN PHỐ 6-1 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
ĐĂK XÚ 1 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
ĐĂK XÚ 2 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
BỆNH VIỆN NGỌC HỒI ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
ĐĂK PIA ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
ĐĂK XÚ ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
THÔN ĐĂK TANG ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
XUÂN TÂN ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
PHIA PHÁP ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
CẤP NƯỚC N.HOI1 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
CẤP NƯỚC N.HOI2 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
BỆNH VIỆN NGỌC HỒI 1 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
DƯƠNG THỊ HUỆ ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
BTSKTM 179 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
KHÁCH SẠN BMC ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:30

30-09-2023

Công ty TNHH MTV Ngủ hành sơn thi công dựng trụ, lắp xà sứ, phụ kiện đường dây 22kV XT473 Bờ Y từ vị trí 98 đến 121; Lắp xà phụ kiện đấu nối đường dây 22kV Ngọc Hồi - Bờ Y tại vị trí C95 đường dây 22kV XT471, 473 Ngọc Hồi - Đăk Glei thuộc công trình ĐTXD 2023
Tân Ba 2 ĐL Tu Mơ Rông 09:00 - 12:00

29-09-2023

Thay FCO bị suy giảm cách điện
TBA Đăk Chờ ĐL Đăk Tô 08:00 - 13:00

29-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Đăk No tại trụ BT35 và đấu nối ĐZ 22kV Đăk Tăng tại trụ BT69A thuộc Công trình HTL 2023
ĐăkNo ĐL Đăk Tô 08:00 - 13:00

29-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Đăk No tại trụ BT35 và đấu nối ĐZ 22kV Đăk Tăng tại trụ BT69A thuộc Công trình HTL 2023
Đăk Nu ĐL Đăk Tô 08:00 - 13:00

29-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Đăk No tại trụ BT35 và đấu nối ĐZ 22kV Đăk Tăng tại trụ BT69A thuộc Công trình HTL 2023
Đăk Tăng ĐL Đăk Tô 08:00 - 13:00

29-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Đăk No tại trụ BT35 và đấu nối ĐZ 22kV Đăk Tăng tại trụ BT69A thuộc Công trình HTL 2023
TBA Đăk Tông ĐL Đăk Tô 08:00 - 13:00

29-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Đăk No tại trụ BT35 và đấu nối ĐZ 22kV Đăk Tăng tại trụ BT69A thuộc Công trình HTL 2023
KonPRing ĐL Đăk Tô 08:00 - 13:00

29-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Đăk No tại trụ BT35 và đấu nối ĐZ 22kV Đăk Tăng tại trụ BT69A thuộc Công trình HTL 2023
Ngọc Tụ 4 ĐL Đăk Tô 08:00 - 13:00

29-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV cấp điện TBA Đăk No tại trụ BT35 và đấu nối ĐZ 22kV Đăk Tăng tại trụ BT69A thuộc Công trình HTL 2023
Đồn BP 709 hai ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đồn Biên phòng 709 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BVR MORAY 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ĐỘI 6 - 2 CÔNG TY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
KCN ĐỘI 3 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
LÀNG TNLN 1 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
LÀNG TNLN 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA CONG TY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 10, Công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 1 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 2 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ĐỘI 3 CÔNG TY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 4 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 5, Công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 6 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 7 Công Ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đội 9-Công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
KHU DÂN CƯ BIÊN GIỚI ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
KDCư_Đội 3, công ty 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng GRập. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng KĐin - Xộp. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng Kênh. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA làng Le 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng Le Rơ Mâm. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng Rẽ. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA làng Tang 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TBA Làng Tang. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
LÀNG KÊNH 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
LÀNG RẼ 2 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
THÔN 4 IADOM ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ỦY BAN XÃ MÔ RAI ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đồn Biên Phòng 705. ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ĐỒN BIÊN PHÒNG 707 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BQL Vườn QG DAKTAO ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BQL vườn QG JABOC ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BQL vườn QG ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
BTS Viettel trụ 150 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
CẤP NƯỚC MO RAY ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
NHÀ MÁY MỦ CTY 78 ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
ĐÔNG DƯƠNG ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
THÁI DƯƠNG BẮC ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
THÁI DƯƠNG TÂY ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
TRƯỜNG NHẬT MORAY ĐL Sa Thầy 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thi công di dời lưới điện phục vụ mở rộng quốc lộ 14C. Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Kon Tum kết hợp thi công thay dây ĐZ 22kV Mo Rai từ BT430 đến BT490, Điện lực Sa Thầy kết hợp phát quang HLT ĐZ
Đăk Ác 2 ĐL Đăk Glei 08:00 - 12:00

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum tháo gỡ thu hồi TBA Đăk Ác 2 (1 pha) lắp đặt mới TBA 3 pha 100kVA-22/0,4kV tại vị trí BT292-1/138, ĐZ 22kV Đăk Môn - Đăk Long
Đăk Tu 2 ĐL Đăk Glei 08:00 - 12:00

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum tháo gỡ thu hồi TBA Đăk Ác 2 (1 pha) lắp đặt mới TBA 3 pha 100kVA-22/0,4kV tại vị trí BT292-1/138, ĐZ 22kV Đăk Môn - Đăk Long
Duc Lang_Đăk Long (Trạm mới) ĐL Đăk Glei 08:00 - 12:00

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum tháo gỡ thu hồi TBA Đăk Ác 2 (1 pha) lắp đặt mới TBA 3 pha 100kVA-22/0,4kV tại vị trí BT292-1/138, ĐZ 22kV Đăk Môn - Đăk Long
Đăk Xây ĐL Đăk Glei 08:00 - 12:00

29-09-2023

Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum tháo gỡ thu hồi TBA Đăk Ác 2 (1 pha) lắp đặt mới TBA 3 pha 100kVA-22/0,4kV tại vị trí BT292-1/138, ĐZ 22kV Đăk Môn - Đăk Long

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật