Lịch cúp điện Đăk Tô - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đăk Tô - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Kon Tum

Lịch cúp điện Đăk Tô - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đăk Tô - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đăk Tô - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
NLMT ĐIỆN XANH ĐL Đăk Tô 08:00 - 11:00

07-12-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA PFT và Điện xanh
NLMT PFT ĐL Đăk Tô 08:00 - 11:00

07-12-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA PFT và Điện xanh
TBA Kon Đào 7 ĐL Đăk Tô 08:00 - 15:00

07-12-2023

Cắt Điện TBA Kon Đào 7 thay CDH bằng ATM, lắp tủ điện để đảm bảo an toàn vận hành
ĐMT SONG NGÂN SOLAR ĐL Đăk Tô 08:00 - 11:00

08-12-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA Song Ngân; Thịnh Hoàng và NL Đăk Tô
ĐMT NĂNG LƯỢNG ĐĂK TÔ ĐL Đăk Tô 08:00 - 11:00

08-12-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA Song Ngân; Thịnh Hoàng và NL Đăk Tô
ĐMT THỊNH HOÀNG SOLAR ĐL Đăk Tô 08:00 - 11:00

08-12-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA Song Ngân; Thịnh Hoàng và NL Đăk Tô
Lịch cúp điện Đăk Tô - Kon Tum

Lịch Cúp Điện Đăk Tô Kon Tum những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật