Lịch cúp điện Ngọc Hồi - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ngọc Hồi - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Kon Tum

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ngọc Hồi - Kon Tum

Lịch cúp điện Ngọc Hồi - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ngọc Hồi - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ngọc Hồi - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ngọc Hồi - Kon Tum

Lịch Cúp Điện Ngọc Hồi Kon Tum những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T1 TBS NGỌC HỒI ĐL Ngọc Hồi 09:00 - 11:00

28-03-2023

Tu bổ và thay TI TBA T1 TBS Ngọc Hồi
TỔ 10 ĐĂK MỐT ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:00

22-03-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C164 đường dây 22kV XT 471, 473 để ĐIện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ tại các khoảng trụ C186 đến C189 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi
THUẬN LỢI T1 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:00

22-03-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C164 đường dây 22kV XT 471, 473 để ĐIện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ tại các khoảng trụ C186 đến C189 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi
CS.PHAMNGOCLAM ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:00

22-03-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C164 đường dây 22kV XT 471, 473 để ĐIện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ tại các khoảng trụ C186 đến C189 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi
THUẬN LỢI T2 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:00

22-03-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C164 đường dây 22kV XT 471, 473 để ĐIện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ tại các khoảng trụ C186 đến C189 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi
THÔN 5 - PLEIKẦN ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:00

22-03-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C164 đường dây 22kV XT 471, 473 để ĐIện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ tại các khoảng trụ C186 đến C189 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi
ĐẮK MỐT 1 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:00

22-03-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C164 đường dây 22kV XT 471, 473 để ĐIện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ tại các khoảng trụ C186 đến C189 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi
BTS ĐĂK MỐT ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:00

22-03-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C164 đường dây 22kV XT 471, 473 để ĐIện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ tại các khoảng trụ C186 đến C189 đường dây 22kV XT471, 473 Đăk Tô - Ngọc Hồi
TỔ DÂN PHỐ 6 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

18-03-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công thay trụ bị rạn nứt tại vị trí C108/7 đường dây 22kV đi TBA Plekan; kết hợp phát quang hành lang tuyến từ vị trí C108/2 đến C108/18
PLEIKẦN ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

18-03-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công thay trụ bị rạn nứt tại vị trí C108/7 đường dây 22kV đi TBA Plekan; kết hợp phát quang hành lang tuyến từ vị trí C108/2 đến C108/18
LÀNG NGHỀ ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

18-03-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công thay trụ bị rạn nứt tại vị trí C108/7 đường dây 22kV đi TBA Plekan; kết hợp phát quang hành lang tuyến từ vị trí C108/2 đến C108/18
TT THƯƠNG MẠI ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

18-03-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công thay trụ bị rạn nứt tại vị trí C108/7 đường dây 22kV đi TBA Plekan; kết hợp phát quang hành lang tuyến từ vị trí C108/2 đến C108/18
CSNMM CAO SU SỐ 5 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

16-03-2023

Phát quang hành lang tuyến cây cao su có nguy cơ ngã đổ vào đường dây 22kV đi TBA Tân Bình 4 từ vị trí C97/99/75/3 đến C97/99/75/37/54
NMM CAO SU SỐ 5 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

16-03-2023

Phát quang hành lang tuyến cây cao su có nguy cơ ngã đổ vào đường dây 22kV đi TBA Tân Bình 4 từ vị trí C97/99/75/3 đến C97/99/75/37/54
TÂN BÌNH 3 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

16-03-2023

Phát quang hành lang tuyến cây cao su có nguy cơ ngã đổ vào đường dây 22kV đi TBA Tân Bình 4 từ vị trí C97/99/75/3 đến C97/99/75/37/54
TÂN BÌNH 4 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

16-03-2023

Phát quang hành lang tuyến cây cao su có nguy cơ ngã đổ vào đường dây 22kV đi TBA Tân Bình 4 từ vị trí C97/99/75/3 đến C97/99/75/37/54
HÀO NƯA ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:00

13-03-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C97/100 đường dây 22kV Ngọc Hồi - Sa Loong để ĐIện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ tại khoảng trụ C97/101-C97/102; C97/127-C97/128; kết hợp phát quang hành lang tuyến từ vị trí C97101 đến C97/136
SA LOONG 1 ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 17:00

13-03-2023

Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí C97/100 đường dây 22kV Ngọc Hồi - Sa Loong để ĐIện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ tại khoảng trụ C97/101-C97/102; C97/127-C97/128; kết hợp phát quang hành lang tuyến từ vị trí C97101 đến C97/136
CHẢ NỘI 2-1 ĐL Ngọc Hồi 14:00 - 17:00

08-03-2023

ĐIện lực Ngọc Hồi thi công thay trụ bị rạn nứt tại vị trí 05 đường dây hạ thế sau TBA Chả Nội 2 -1
TT THƯƠNG MẠI ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 12:00

08-03-2023

Thi công thay trụ xử xý an toàn đường dây hạ thế sau TBA TT thương mại tại vị trí 3/4
ĐĂK DỤC 3-1 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

25-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ, lắp xà sú và phụ kiện tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5 đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2
ĐĂK DỤC 3 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

25-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ, lắp xà sú và phụ kiện tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5 đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2
ĐĂK DỤC 5 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

25-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ, lắp xà sú và phụ kiện tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5 đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2
ĐĂK DỤC 2 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

25-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ, lắp xà sú và phụ kiện tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5 đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2
ĐẮK DỤC 7 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

25-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ, lắp xà sú và phụ kiện tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5 đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2
ĐỒN BP 675 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 15:00

25-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công chèn trụ, lắp xà sú và phụ kiện tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5 đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2
TRƯỜNG NGUYỄN TRÃI ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 14:00

18-02-2023

Thi công chèn trụ, lắp xà sứ phụ kiện tại khoảng trụ C97/3/1A đến C97/3/2 đường dây 22kV XT471 đi TBA Phan Bội Châu
PHAN BỘI CHÂU ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 14:00

18-02-2023

Thi công chèn trụ, lắp xà sứ phụ kiện tại khoảng trụ C97/3/1A đến C97/3/2 đường dây 22kV XT471 đi TBA Phan Bội Châu
ĐĂK LONG GIAO ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

16-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công thay xà sứ bị cong vênh tại vị trí 32, chỉnh lại trụ bị nghiêng tại vị trí 33 và kết hợp phát quang cây cao su đường dây 22kV đi TBA thung nai từ vị trí 34 đến vị trí 39
THUNG NAI ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

16-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công thay xà sứ bị cong vênh tại vị trí 32, chỉnh lại trụ bị nghiêng tại vị trí 33 và kết hợp phát quang cây cao su đường dây 22kV đi TBA thung nai từ vị trí 34 đến vị trí 39
ĐĂK XÚ 2 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

16-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công thay xà sứ bị cong vênh tại vị trí 32, chỉnh lại trụ bị nghiêng tại vị trí 33 và kết hợp phát quang cây cao su đường dây 22kV đi TBA thung nai từ vị trí 34 đến vị trí 39
BTSKTM 179 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

16-02-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công thay xà sứ bị cong vênh tại vị trí 32, chỉnh lại trụ bị nghiêng tại vị trí 33 và kết hợp phát quang cây cao su đường dây 22kV đi TBA thung nai từ vị trí 34 đến vị trí 39
CHIÊN CHIẾT 2 ĐL Ngọc Hồi 07:30 - 17:00

14-01-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn thêm trụ và di dời đường dây 22kV XT473 đi TBA bệnh viện Ngọc Hồi từ vị trí 115/12 đến 115/15
BỆNH VIỆN NGỌC HỒI ĐL Ngọc Hồi 07:30 - 17:00

14-01-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn thêm trụ và di dời đường dây 22kV XT473 đi TBA bệnh viện Ngọc Hồi từ vị trí 115/12 đến 115/15
BỆNH VIỆN NGỌC HỒI 1 ĐL Ngọc Hồi 07:30 - 17:00

14-01-2023

Điện lực Ngọc Hồi thi công xử lý an toàn chèn thêm trụ và di dời đường dây 22kV XT473 đi TBA bệnh viện Ngọc Hồi từ vị trí 115/12 đến 115/15
TRẦN HƯNG ĐẠO ĐL Ngọc Hồi 07:00 - 16:00

11-01-2023

Đội sửa chữa điện nóng tháo lèo TBA Trần Hưng Đạo để Điện lực Ngọc Hồi nâng TBA lên cao đảm bảo an toàn
TRẦN HƯNG ĐẠO ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 16:00

10-01-2023

Đội sửa chữa điện nóng tháo lèo TBA Trần Hưng Đạo để Điện lực Ngọc Hồi nâng TBA lên cao đảm bảo an toàn
ĐĂK DỤC 3-1 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 13:00

17-12-2022

Điện lực Ngọc Hòi thi công xử lý an toàn, chèn trụ, lắp phụ kiện nâng đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2 tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5
ĐĂK DỤC 3 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 13:00

17-12-2022

Điện lực Ngọc Hòi thi công xử lý an toàn, chèn trụ, lắp phụ kiện nâng đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2 tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5
ĐĂK DỤC 5 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 13:00

17-12-2022

Điện lực Ngọc Hòi thi công xử lý an toàn, chèn trụ, lắp phụ kiện nâng đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2 tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5
ĐĂK DỤC 2 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 13:00

17-12-2022

Điện lực Ngọc Hòi thi công xử lý an toàn, chèn trụ, lắp phụ kiện nâng đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2 tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5
ĐẮK DỤC 7 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 13:00

17-12-2022

Điện lực Ngọc Hòi thi công xử lý an toàn, chèn trụ, lắp phụ kiện nâng đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2 tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5
ĐỒN BP 675 ĐL Ngọc Hồi 08:00 - 13:00

17-12-2022

Điện lực Ngọc Hòi thi công xử lý an toàn, chèn trụ, lắp phụ kiện nâng đường dây 22kV XT481 đi TBA Đăk Dục 2 tại khoảng trụ 207/4 đến 207/5

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật