Lịch cúp điện Đăk Hà - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đăk Hà - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Kon Tum

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đăk Hà - Kon Tum

Lịch cúp điện Đăk Hà - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đăk Hà - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đăk Hà - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đắk Hà 6 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 17:00

03-06-2023

Thay tủ điện và các phụ kiện kèm, thay dây hạ thế
TBA Đăk Hà 3-1 - TT Đăk Hà ĐL Đăk Hà 08:00 - 11:00

03-06-2023

Công ty TNHH MTV Anh Phong tiến hành lặp chụp đầu cột, đấu nối đóng điện ĐZ 22kV cấp điện TBA Trạm sạc Vinfast
TBA Đăk mar ĐL Đăk Hà 08:00 - 11:00

03-06-2023

Công ty TNHH MTV Anh Phong tiến hành lặp chụp đầu cột, đấu nối đóng điện ĐZ 22kV cấp điện TBA Trạm sạc Vinfast
Thôn 2a đăk mar (3pha MH) ĐL Đăk Hà 08:00 - 11:00

03-06-2023

Công ty TNHH MTV Anh Phong tiến hành lặp chụp đầu cột, đấu nối đóng điện ĐZ 22kV cấp điện TBA Trạm sạc Vinfast
Thôn 3 Đăk mar (3 pha MG) ĐL Đăk Hà 08:00 - 11:00

03-06-2023

Công ty TNHH MTV Anh Phong tiến hành lặp chụp đầu cột, đấu nối đóng điện ĐZ 22kV cấp điện TBA Trạm sạc Vinfast
TBA Rừng đặc dụng 1 ĐL Đăk Hà 08:00 - 11:00

03-06-2023

Công ty TNHH MTV Anh Phong tiến hành lặp chụp đầu cột, đấu nối đóng điện ĐZ 22kV cấp điện TBA Trạm sạc Vinfast
Lịch cúp điện Đăk Hà - Kon Tum

Lịch Cúp Điện Đăk Hà Kon Tum những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đak Mut. ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
TBA Kon Gung. ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
TBA Đăk mút 2( PleiKrông) ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
Kon Gung 1 ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
TBA Đăk Mút 2A Đăk Mar ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
Anh Phong ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
TBA Mặt trời Cao nguyên xanh ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
Tinh Bột sắn Tây Nguyên - Đăk Hà ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
TBA XX cà phê Huy Hùng ( Kon Gung) ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
TBA CN Phân Bón AN Điền ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
TBA Mặt trời Green World ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
Phúc Nhân 2 ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
TBA Mặt trời Tây nguyên xanh ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

31-05-2023

Xử lý điểm mất an toàn tại vị trí BT215 đường dây 22kV nhánh rẽ đi Tinh bột sắn Tây Nguyên thuộc XT 479/Đăk Hà
Thôn 3 ĐăkHring ( Thôn buôn) ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

27-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT18 đi T3 Đăk Hring. 2. Điện lực Đăk Hà thay dây công trình SCL 2023 (L=0,7km).
Đăk Hà 5 ĐL Tu Mơ Rông 16:15 - 17:15

26-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện
Thôn 4b - Đăk hring (MP) ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Thôn 11 - Đakpxi. ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Thôn 11A - Đăk Pxi ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
thon 12 đăk pxi ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Kon Đú ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Dak Psi 1. ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Thon 4b1 - DakHring ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Pa cheng 1 ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Pa cheng 2 ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Pa Cheng 3 ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Thôn 3 Xã Đăk Long ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Đội 6 Chi nhánh Cà phê Đăk Pxi ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Tự dùng Thủy điện DPS5 ĐL Đăk Hà 08:30 - 12:30

26-05-2023

Căng lại dây, xử lý vị trí cột treo PII tại BT24/42 ĐZ 22kV đi xã Đăk Pxi có nguy cơ sự cố
Thon 6 Dak Hring. ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

26-05-2023

1. Đội SCĐN KTPC tháo lèo BT163. 2. Điện lực Đăk Hà thay dây công trình SCL 2023 (L=2,1km).
Thôn 7 Đăk Hring ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

26-05-2023

1. Đội SCĐN KTPC tháo lèo BT163. 2. Điện lực Đăk Hà thay dây công trình SCL 2023 (L=2,1km).
Trung Tam Dak Hring. ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

26-05-2023

1. Đội SCĐN KTPC tháo lèo BT163. 2. Điện lực Đăk Hà thay dây công trình SCL 2023 (L=2,1km).
Thôn 9 Đăk Hring (TB) ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

26-05-2023

1. Đội SCĐN KTPC tháo lèo BT163. 2. Điện lực Đăk Hà thay dây công trình SCL 2023 (L=2,1km).
Đăk Hà 4 ĐL Tu Mơ Rông 15:10 - 16:10

25-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện
Thon 6 Dak Hring. ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

25-05-2023

Điện lực Đăk Hà thay dây công trình SCL 2023 (L=2,2km).
Thôn 7 Đăk Hring ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

25-05-2023

Điện lực Đăk Hà thay dây công trình SCL 2023 (L=2,2km).
Dak Uy 4 (C4). ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
TBA C5-1 DAK UY4 ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
TBA Thôn Hải Nguyên - Hà Mòn ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi Hải Nguyên, Bình Minh (DR)
Dak Uy 4 (C1). ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
Đội 6 Đăk Uy1(Thôn Hải Nguyên) ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi Hải Nguyên, Bình Minh (DR)
Đội 3 ĐăkUy 1 ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi Hải Nguyên, Bình Minh (DR)
TBA Đội 2-2 Đăk Uy 4 ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
TBA Thôn Bình Minh ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi Hải Nguyên, Bình Minh (DR)
Dak Uy 4 (C5). ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
TBA thôn Hải Nguyên - 1 ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi Hải Nguyên, Bình Minh (DR)
Dak Uy 4 (C2). ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
TBA Thôn Bình Minh 2 - Hà Mòn ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi Hải Nguyên, Bình Minh (DR)
Đăk Mut (KFW) ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
TBA Thôn 5 Đăk Mar ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
Đội 3 -1 Đăk Uy 1 - Hà Mòn ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi Hải Nguyên, Bình Minh (DR)
TBA Đăk Mut 2 ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
TBA Đội 2-1 ĐăkUy 4 ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
Dak Uy 4 (C3). ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV đi xã Đăk Mar(DR)
Đắk Hà 6 ĐL Tu Mơ Rông 15:00 - 17:00

19-05-2023

Cắt điện đột xuất để ngăn ngừa sự cố
Đắk Hà 6 ĐL Tu Mơ Rông 13:00 - 17:00

19-05-2023

Thay tủ điện và các phụ kiện kèm theo (SCL 2023)
Đăk Hà 2 ĐL Tu Mơ Rông 10:00 - 12:00

19-05-2023

Cắt điện đột xuất để ngăn ngừa sự cố
Cụm Quy hoạch TDP9 ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
TBA Đăk hà 5-TT Đăk Hà ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
Dak Ha 4. ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
TBA Đăk Hà 9-1 ( DHA4) ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
Thôn 11 Đăk Hà ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
Truong day nghe ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
Đăk Hà 9 - TTĐăk hà ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
Cầu Vòng ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
TDP 6 ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
Thủy Nông 1 ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
Đak Hà 6. ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
TBA Đăk Hà 8 - TDP 10 - TT ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
Thuỷ Nông 2( Đăk hà 5) ĐL Đăk Hà 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố ĐZ 22kV XT471ĐH (DR)
Đăk Hà 4 ĐL Tu Mơ Rông 08:00 - 10:00

19-05-2023

Cắt điện đột xuất để ngăn ngừa sự cố
Kongu 2-1 ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Thôn 8/2 Ngọc Wang (MS ) ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Thon 1 Ha Mon. ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
TBA Thôn 1-1 Hà Mòn ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Kon Gu 1 ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Thôn 8 Ngọc Vang (X9) ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Thôn 7A Ngọc wang (Q3) ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Thôn 7B Ngọc Wang (MO) ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Thôn 6 Ngọc Wang(Kon Gu 2) ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Thôn 5 Ngọc Wang ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Công ty CP Điện Ngọc Wang ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Hoàng Trần Hiếu ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Nguyễn Đức Thấng ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Xay xat caphe T8NW ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
TBA Trại giam công An Tỉnh KT ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
TBA Chuyên Dùng Hoàng Danh Chuyền ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Tưới tiêu Ngọc Thành ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Năng lượng MT Phúc Anh ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
ĐMT Phúc Huy ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Năng lương MT Sun Kon Tum ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
ĐMT ĐTXDTM Vũ Hải ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
NLMT Văn Ngói ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
NLMT Văn Ngói 2 ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
Nhà Máy XLCT Rắn Đăk Hà ĐL Đăk Hà 08:00 - 12:00

18-05-2023

1. Đội Đội SCDN KTPC tháo lèo BT92 đi Ngọc Wang. 2. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91.
ĐMT ĐTXDTM Vũ Hải ĐL Đăk Hà 08:00 - 14:00

18-05-2023

1. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91. 2. Công ty Trường Thi tiến hành chèn cột tại BT100 ĐZ 22kV đi Ngọc Wang (HTL 2023).
TBA Thôn 1-1 Hà Mòn ĐL Đăk Hà 08:00 - 14:00

18-05-2023

1. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91. 2. Công ty Trường Thi tiến hành chèn cột tại BT100 ĐZ 22kV đi Ngọc Wang (HTL 2023).
Kon Gu 1 ĐL Đăk Hà 08:00 - 14:00

18-05-2023

1. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91. 2. Công ty Trường Thi tiến hành chèn cột tại BT100 ĐZ 22kV đi Ngọc Wang (HTL 2023).
Thôn 7B Ngọc Wang (MO) ĐL Đăk Hà 08:00 - 14:00

18-05-2023

1. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91. 2. Công ty Trường Thi tiến hành chèn cột tại BT100 ĐZ 22kV đi Ngọc Wang (HTL 2023).
NLMT Văn Ngói 2 ĐL Đăk Hà 08:00 - 14:00

18-05-2023

1. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91. 2. Công ty Trường Thi tiến hành chèn cột tại BT100 ĐZ 22kV đi Ngọc Wang (HTL 2023).
Thôn 8/2 Ngọc Wang (MS ) ĐL Đăk Hà 08:00 - 14:00

18-05-2023

1. Điện lực Đăk Hà tiến hành tăng lại dây có hiện tượng tụt giáp níu BT34; kết hợp phát quang câuy cao su từ BT85-BT91. 2. Công ty Trường Thi tiến hành chèn cột tại BT100 ĐZ 22kV đi Ngọc Wang (HTL 2023).

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật