Lịch cúp điện Kon Rẫy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kon Rẫy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Kon Tum

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Kon Rẫy - Kon Tum

Lịch cúp điện Kon Rẫy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kon Rẫy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kon Rẫy - Kon Tum hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
THÔN ĐẠI LỘC ĐL Kon Rầy 09:15 - 10:15

06-02-2023

TNĐK TBA Đại Lộc

Lịch Cúp Điện Kon Rẫy Kon Tum những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
THÔN ĐẠI LỘC ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:30

15-01-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV Đăk Tờ Lung từ BT220A/15 đến MC 475/13 Đại Lộc để đảm bảo cấp điện khu vực trung tâm huyện
ĐĂK RUỒNG 2 ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:30

15-01-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV Đăk Tờ Lung từ BT220A/15 đến MC 475/13 Đại Lộc để đảm bảo cấp điện khu vực trung tâm huyện
BỆNH VIỆN KON RẪY ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:30

15-01-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV Đăk Tờ Lung từ BT220A/15 đến MC 475/13 Đại Lộc để đảm bảo cấp điện khu vực trung tâm huyện
CÔNG AN HUYỆN KON RẪY ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:30

15-01-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV Đăk Tờ Lung từ BT220A/15 đến MC 475/13 Đại Lộc để đảm bảo cấp điện khu vực trung tâm huyện
ĐẠI LỘC 1 ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:30

14-01-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV Đại Lộc để đảm bảo cấp điện khu vực trung tâm huyện
THÔN ĐẠI LỘC ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:30

14-01-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV Đại Lộc để đảm bảo cấp điện khu vực trung tâm huyện
BỆNH VIỆN KON RẪY ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:30

14-01-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV Đại Lộc để đảm bảo cấp điện khu vực trung tâm huyện
CÔNG AN HUYỆN KON RẪY ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:30

14-01-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV Đại Lộc để đảm bảo cấp điện khu vực trung tâm huyện
KON VANG ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

13-01-2023

Tu bổ lưới điện, lắp đặt CSV Hotline để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
NGỌC TEM ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

13-01-2023

Tu bổ lưới điện, lắp đặt CSV Hotline để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
TRÀ BỒNG 1 ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

13-01-2023

Tu bổ lưới điện, lắp đặt CSV Hotline để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
TRÀ BỒNG ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

13-01-2023

Tu bổ lưới điện, lắp đặt CSV Hotline để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
BTS 151(VIETTEL) ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

13-01-2023

Tu bổ lưới điện, lắp đặt CSV Hotline để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
BTS MOBIFONE ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

13-01-2023

Tu bổ lưới điện, lắp đặt CSV Hotline để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
Kon Slạc 1 ĐL Kon Rầy 08:00 - 17:00

28-12-2022

Lắp đặt dây chống sét ĐZ 22kV Kon Tum - Kon Plong từ BT187 đến BT197
T32 TINH BỘT SẮN ĐL Kon Rầy 08:00 - 17:00

28-12-2022

Lắp đặt dây chống sét ĐZ 22kV Kon Tum - Kon Plong từ BT187 đến BT197
T1 TINH BỘT SẮN ĐL Kon Rầy 08:00 - 17:00

28-12-2022

Lắp đặt dây chống sét ĐZ 22kV Kon Tum - Kon Plong từ BT187 đến BT197
T2 Tinh bột sắn ĐL Kon Rầy 08:00 - 17:00

28-12-2022

Lắp đặt dây chống sét ĐZ 22kV Kon Tum - Kon Plong từ BT187 đến BT197
Kon Slạc 1 ĐL Kon Rầy 08:00 - 17:00

27-12-2022

Lắp đặt dây chống sét ĐZ 22kV Kon Tum - Kon Plong từ BT174 đến BT187
ĐĂKBLA1 320kVA ĐL Kon Rầy 08:00 - 17:00

27-12-2022

Lắp đặt dây chống sét ĐZ 22kV Kon Tum - Kon Plong từ BT174 đến BT187
XAY ĐÁ NEW SUN ĐL Kon Rầy 08:00 - 17:00

27-12-2022

Lắp đặt dây chống sét ĐZ 22kV Kon Tum - Kon Plong từ BT174 đến BT187
TÂN VĨNH PHÁT ĐL Kon Rầy 08:00 - 17:00

27-12-2022

Lắp đặt dây chống sét ĐZ 22kV Kon Tum - Kon Plong từ BT174 đến BT187
TÂN VĨNH PHÁT 2 ĐL Kon Rầy 08:00 - 17:00

27-12-2022

Lắp đặt dây chống sét ĐZ 22kV Kon Tum - Kon Plong từ BT174 đến BT187
KON VANG ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

16-12-2022

Tu bổ lưới điện, xử lý nguy cơ mất an toàn để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
NGỌC TEM ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

16-12-2022

Tu bổ lưới điện, xử lý nguy cơ mất an toàn để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
TRÀ BỒNG 1 ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

16-12-2022

Tu bổ lưới điện, xử lý nguy cơ mất an toàn để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
TRÀ BỒNG ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

16-12-2022

Tu bổ lưới điện, xử lý nguy cơ mất an toàn để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
BTS 151(VIETTEL) ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

16-12-2022

Tu bổ lưới điện, xử lý nguy cơ mất an toàn để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
BTS MOBIFONE ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

16-12-2022

Tu bổ lưới điện, xử lý nguy cơ mất an toàn để đảm bảo cấp điện trong dịp tết Nguyên đán và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.
ĐĂK TỜ RE 1 ĐL Kon Rầy 08:00 - 13:00

14-12-2022

Chuyển đấu nối TBA Đăk Tờ Re 1
NAM HÀ ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:00

13-12-2022

Thu hồi ĐZ 12.7kV Nam Hà không sử dụng theo kiến nghị cử tri
Thôn 3 Tân Lập ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:00

13-12-2022

Thu hồi ĐZ 12.7kV Nam Hà không sử dụng theo kiến nghị cử tri
KON DU ĐL Kon Rầy 08:00 - 14:00

09-12-2022

Lắp CĐC nâng cao khoảng cách đảm bảo an toàn tại BT278D và BT286/1
LÀNG KON DU ĐL Kon Rầy 08:00 - 14:00

09-12-2022

Lắp CĐC nâng cao khoảng cách đảm bảo an toàn tại BT278D và BT286/1
XÍ NGHIỆP 1.5 ĐL Kon Rầy 08:00 - 14:00

09-12-2022

Lắp CĐC nâng cao khoảng cách đảm bảo an toàn tại BT278D và BT286/1
NAM HÀ ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:00

08-12-2022

Thu hồi ĐZ 12.7kV Nam Hà không sử dụng theo kiến nghị cử tri
Thôn 3 Tân Lập ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:00

08-12-2022

Thu hồi ĐZ 12.7kV Nam Hà không sử dụng theo kiến nghị cử tri
NAM HÀ ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:00

07-12-2022

Thu hồi ĐZ 12.7kV Nam Hà không sử dụng theo kiến nghị cử tri
Thôn 3 Tân Lập ĐL Kon Rầy 08:00 - 16:00

07-12-2022

Thu hồi ĐZ 12.7kV Nam Hà không sử dụng theo kiến nghị cử tri

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật