Lịch cúp điện Thanh Khê - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Khê - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Đà Nẵng

Lịch cúp điện Thanh Khê - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Khê - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Khê - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hoàng Hoa Thám Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

03-06-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Điện Biên Phủ 4 - 474/XHA với TBA Hoàng Hoa Thám - 471/CLA
Điện Biên Phủ 4 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

03-06-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Điện Biên Phủ 4 - 474/XHA với TBA Hoàng Hoa Thám - 471/CLA
Công ty ACC 243 Điện lực Thanh Khê 07:00 - 13:30

03-06-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA Công ty ACC 243 - 479/LTR
Trần Cao Vân 3 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

03-06-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Trần Cao Vân 8 - 471/XHA với TBA Trần Cao Vân 3 - 477/XHA
Trần Cao Vân 8 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

03-06-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Trần Cao Vân 8 - 471/XHA với TBA Trần Cao Vân 3 - 477/XHA
KDC T.L.Đán Mới Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

03-06-2023

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA KDC Thanh Lộc Đán mới - 474/XHA
Chính Gián Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

05-06-2023

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Chính Gián - 480/XHA
Hòa Phát 3 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

05-06-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Hòa Phát 3 - 476/XHA với TBA KĐT Phương Trang T2 - 477/XHA
KĐT Phương Trang T2 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

05-06-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Hòa Phát 3 - 476/XHA với TBA KĐT Phương Trang T2 - 477/XHA
Hòa Phát 2 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

05-06-2023

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Hòa Phát 2 - 476/XHA
Nguyễn Tri Phương 2 Điện lực Thanh Khê 07:00 - 10:00

06-06-2023

Đấu nối cáp ngầm mới vào tủ điện phân phối hạ thế liên lạc giữa TBA Nguyễn Tri Phương 2 - 472/XHA và TBA Tân Lập 3 - 484/LTR
Tân Lập 3 Điện lực Thanh Khê 07:00 - 10:00

06-06-2023

Đấu nối cáp ngầm mới vào tủ điện phân phối hạ thế liên lạc giữa TBA Nguyễn Tri Phương 2 - 472/XHA và TBA Tân Lập 3 - 484/LTR
Điện Biên Phủ 3 Điện lực Thanh Khê 07:30 - 08:30

06-06-2023

Kiểm tra, chuyển nấc phân áp TBA Điện Biên Phủ 3 - 472/XHA
KDC Thanh Lộc Đán T7 Điện lực Thanh Khê 09:00 - 10:00

06-06-2023

Kiểm tra, chuyển nấc phân áp TBA KDC Thanh Lộc Đán T7 - 477/XHA
Trần Cao Vân 9 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

07-06-2023

San tải TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA sang TBA Bạch Hạc 3 - 471/XHA, san tải TBA Bạch Hạc 1, Bạch Hạc 3 sang TBA Trần Cao Vân 9 - 471/XHA, thay đầu cos cháy hạ thế TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA
Bạch Hạc 1 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

07-06-2023

San tải TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA sang TBA Bạch Hạc 3 - 471/XHA, san tải TBA Bạch Hạc 1, Bạch Hạc 3 sang TBA Trần Cao Vân 9 - 471/XHA, thay đầu cos cháy hạ thế TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA
Bạch Hạc 3 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

07-06-2023

San tải TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA sang TBA Bạch Hạc 3 - 471/XHA, san tải TBA Bạch Hạc 1, Bạch Hạc 3 sang TBA Trần Cao Vân 9 - 471/XHA, thay đầu cos cháy hạ thế TBA Bạch Hạc 1 - 471/XHA
Hòa Phát 4 Điện lực Thanh Khê 05:30 - 06:30

08-06-2023

Mở 03 chim ĐT nhánh rẽ TBA Hòa Phát 4 - 476/XHA
Hòa Phát 4 Điện lực Thanh Khê 05:30 - 15:30

08-06-2023

Thay xà, dây AV 70 nhánh rẽ TBA Hòa Phát 4 - 476/XHA (Khối lượng 1195m dây, 8 bộ xà Công trình SCL 2023)
Trường Chinh Điện lực Thanh Khê 05:30 - 15:30

08-06-2023

Thay xà, dây AV 70 nhánh rẽ TBA Hòa Phát 4 - 476/XHA (Khối lượng 1195m dây, 8 bộ xà Công trình SCL 2023)
Lịch cúp điện Thanh Khê - Đà Nẵng

Lịch Cúp Điện Thanh Khê Đà Nẵng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tân Chính 2 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:00

30-05-2023

Thay hệ thống đo đếm, AB tổng, tăng cường cáp lực TBA Tân Chính 2 - 471/CLA
Nhà ga quốc tế Điện lực Thanh Khê 03:00 - 06:00

30-05-2023

Bảo trì, thí nghiệm ngăn lộ 471 RMU Hàng Không Quốc Tế - 479/LTR.
Kinh Dương Vương 2 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

26-05-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Kinh Dương Vương 2 - 477/XHA với TBA Điện Biên Phủ 6 - 472/XHA
Điện Biên Phủ 6 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

26-05-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Kinh Dương Vương 2 - 477/XHA với TBA Điện Biên Phủ 6 - 472/XHA
Lê Độ 1 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:00

26-05-2023

Đấu nối, san tải cáp vặn xoắn thuộc TBA Lê Độ 1 - 478/LTR
Huỳnh Ngọc Huệ Điện lực Thanh Khê 07:00 - 10:00

25-05-2023

Sang tải TBA Huỳnh Ngọc Huệ - 475/XHA sang TBA Huỳnh Ngọc Huệ 5 - 475/XHA (xây dựng mới, đóng điện nghiệm thu)
Dịch vụ hàng không Điện lực Thanh Khê 12:30 - 18:30

24-05-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA Dịch vụ HK - 478/LTR
Thuận An Điện lực Thanh Khê 06:00 - 15:00

23-05-2023

Thay dây AV 70 nhánh rẽ TBA Thuận An 2 - 476/XHA (Công trình SCL 2023)-380m
Thuận An 2 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 15:00

23-05-2023

Thay dây AV 70 nhánh rẽ TBA Thuận An 2 - 476/XHA (Công trình SCL 2023)-380m
Thuận An 4 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 15:00

23-05-2023

Thay dây AV 70 nhánh rẽ TBA Thuận An 2 - 476/XHA (Công trình SCL 2023)-380m
Đo lường miền trung Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

20-05-2023

Lắp FCO ĐT nhánh rẽ Đo lường Miền Trung - 475/CĐO
BamBoo Hotel Điện lực Thanh Khê 13:00 - 17:00

20-05-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA Bamboo Hotel - 478/LTR
KDC T.L.Đán 4 tạm Điện lực Thanh Khê 07:00 - 10:30

20-05-2023

Thay hệ thống đo đếm TBA KDC Thanh Lộc Đán 4 tạm - 477/XHA.
Cai Lang 1 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:00

20-05-2023

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ điện ngầm hạ thế thuộc TBA Cai Lang 1 - 471/CLA
Công ty Hưng Tiến Phát Điện lực Thanh Khê 05:30 - 16:30

20-05-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA CT TNHH ĐT&PT Hưng Tiến Phát - 478/LTR
KDC Huỳnh Ngọc Huệ T2 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

19-05-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Thái Thị Bôi 3 - 480/XHA với TBA KDC Huỳnh Ngọc Huệ T2 - 476/XHA
Thái Thị Bôi 3 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

19-05-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Thái Thị Bôi 3 - 480/XHA với TBA KDC Huỳnh Ngọc Huệ T2 - 476/XHA
Công ty Tín Vũ Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
KDC Mỹ Cảnh Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
KDC Điện Biên Phủ T5 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Yamaha Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
KDC Xe Khách Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
KGĐ sư đoàn quân nhân 372 T3 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
KDC số 1 Đ.B.Phủ T3 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Điện Biên Phủ 5 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Công ty quản lý bay miền trung Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
KDC số 1 Đ.B.Phủ T4 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Bế Văn Đàn Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Nhà điều hành CHK QT Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Công ty Phan Khang Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Bế Văn Đàn 2 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Trụ sở CCHQ SBQT Đà Nẵng Điện lực Thanh Khê 14:00 - 18:00

19-05-2023

Thu hồi DCL 472-7XHA/21/4/3 Cảng hàng không ĐZ 472/XHA
Vũ Thị Lan Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:00

19-05-2023

Sang tải TBA Vũ Thị Lan - 472/XHA sang TBA Nguyễn Tri Phương 4 - 472/XHA (xây dựng mới, đóng điện nghiệm thu)
Hà Huy Tập 5 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:00

19-05-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Tôn Đản 10 - 476/XHA với TBA Hà Huy Tập 5 - 476/XHA
Tôn Đản 10 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:00

19-05-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Tôn Đản 10 - 476/XHA với TBA Hà Huy Tập 5 - 476/XHA
L.Chiểu - T.Phước T4 Điện lực Thanh Khê 07:00 - 10:30

18-05-2023

Thay hệ thống đo đếm TBA Liên Chiểu Thuận Phước T4 - 477/XHA.
KGĐ cụm kho CK55 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

18-05-2023

Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ kho bom Hòa Cầm tại VT 86/18 -475CDO
Nghi An 2 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

18-05-2023

Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ kho bom Hòa Cầm tại VT 86/18 -475CDO
X38 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

18-05-2023

Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ kho bom Hòa Cầm tại VT 86/18 -475CDO
Kho bom Hòa Cầm (HC) Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

18-05-2023

Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ kho bom Hòa Cầm tại VT 86/18 -475CDO
Kho bom Hòa Cầm (BV) Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

18-05-2023

Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ kho bom Hòa Cầm tại VT 86/18 -475CDO
Nghi An 4 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

18-05-2023

Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ kho bom Hòa Cầm tại VT 86/18 -475CDO
Nghi An 6 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

18-05-2023

Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ kho bom Hòa Cầm tại VT 86/18 -475CDO
Tiểu đoàn 6 Cục hậu cần Quân khu 5 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

18-05-2023

Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ kho bom Hòa Cầm tại VT 86/18 -475CDO
Trường Chinh 17 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 10:30

18-05-2023

Lắp FCO đầu tuyến nhánh rẽ kho bom Hòa Cầm tại VT 86/18 -475CDO
Trần Cao Vân 6 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 15:30

17-05-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cos xuất tuyến hạ thế thuộc TBA Trần Cao Vân 6 - 475/XHA.
TĐC Thanh Lộc Đán - T8 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:00

17-05-2023

Thay MBA TBA TĐC Thanh Lộc Đán T8 - 477/XHA.
KDC Huỳnh Ngọc Huệ T3 Điện lực Thanh Khê 08:30 - 10:30

17-05-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cos xuất tuyến hạ thế thuộc TBA KDC Huỳnh Ngọc Huệ T3 - 475/XHA.
L.Chiểu - T.Phước T7 Điện lực Thanh Khê 07:30 - 09:00

17-05-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cos xuất tuyến hạ thế thuộc TBA Liên Chiểu Thuận Phước T7 - 477/XHA.
Hòa Minh 3 T2 Điện lực Thanh Khê 07:00 - 10:30

17-05-2023

Thay MBA, thay định kỳ đo đếm TBA Hòa Minh 3 T2 - 477/XHA.
Tống Văn Trung Điện lực Thanh Khê 08:00 - 15:00

16-05-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ, xử lý rỉ dầu MBA TBA Tống Văn Trung - 477/XHA(Khách hàng đề nghị cắt điện)
Cấp điện CS KGĐ QN F375 Trường Chinh Điện lực Thanh Khê 15:00 - 17:30

12-05-2023

Đấu nối, sang tải ĐZHA TBA CĐ CS KGĐ F375 Trường Chinh - 476/XHA
Nho Chiến Điện lực Thanh Khê 14:00 - 15:30

12-05-2023

Đấu nối, sang tải ĐZHA TBA Nho Chiến - 478/CĐO
Cai Lang 2 Điện lực Thanh Khê 08:00 - 10:00

12-05-2023

Đấu nối, sang tải ĐZHA TBA Cai Lang 2 - 471/CLA
KĐT mới Quốc tế Đa Phước 4 Điện lực Thanh Khê 08:00 - 14:00

12-05-2023

Xử lý tụt khí SF6 RMU 7 KĐT QT Đa Phước, RMU 9 KĐT QT Đa Phước - 480XHA(Khách hàng đề nghị cắt điện)
KDC Hòa Minh MR Điện lực Thanh Khê 06:30 - 08:30

12-05-2023

Đấu nối, sang tải ĐZHA TBA KDC Hòa Minh MR - 477/XHA
Cai Lang 5 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 09:00

09-05-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, bơm khí SF6 tủ RMU Cai Lang - 484//LTR
Cai Lang 4 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 09:00

09-05-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, bơm khí SF6 tủ RMU Cai Lang - 484//LTR
Trụ sở CCHQ SBQT Đà Nẵng Điện lực Thanh Khê 12:30 - 18:30

07-05-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA Trụ sở CCHQ SBQT ĐN - 472/XHA
Phước Tường Điện lực Thanh Khê 14:00 - 16:00

05-05-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cos hạ thế TBA Phước Tường - 478/CĐO
KDC Bàu Thạc Gián 1 Điện lực Thanh Khê 08:00 - 10:00

05-05-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cos hạ thế TBA KDC Bàu Thạc Gián 1 - 478/LTR
KDC Mỹ Cảnh Điện lực Thanh Khê 06:00 - 08:30

05-05-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cos hạ thế, đấu nối cáp vặn xoắn kéo mới hạ thế TBA KDC Mỹ Cảnh - 472/XHA
Hòa Phát 5 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

04-05-2023

Sang tải TBA Hòa Phát 1 - 476/XHA, Hòa Phát 5 - 478/CĐO sang TBA UBND Hòa Phát 1 (nghiệm thu TBA xây dựng mới trước khi đóng điện)
Hòa Phát 1 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 17:30

04-05-2023

Sang tải TBA Hòa Phát 1 - 476/XHA, Hòa Phát 5 - 478/CĐO sang TBA UBND Hòa Phát 1 (nghiệm thu TBA xây dựng mới trước khi đóng điện)
Trường THCS An Khê Điện lực Thanh Khê 07:30 - 10:30

04-05-2023

Sang tải TBA KGĐ NM A32 - 475/CĐO sang TBA Trường An Khê - 475/CĐO
KGĐ Nhà ở quân đội NM A32 Điện lực Thanh Khê 07:30 - 10:30

04-05-2023

Sang tải TBA KGĐ NM A32 - 475/CĐO sang TBA Trường An Khê - 475/CĐO
TĐC Thanh Lộc Đán - T8 Điện lực Thanh Khê 15:30 - 17:30

28-04-2023

Sang tải TBA TĐC Thanh Lộc Đán T8 - 477/XHA sang TBA Dũng Sỹ Thanh Khê 2 - 477/XHA
Dũng Sỹ Thanh Khê 2 Điện lực Thanh Khê 15:30 - 17:30

28-04-2023

Sang tải TBA TĐC Thanh Lộc Đán T8 - 477/XHA sang TBA Dũng Sỹ Thanh Khê 2 - 477/XHA
Cấp điện CS KGĐ QN F375 Trường Chinh Điện lực Thanh Khê 15:00 - 17:30

28-04-2023

Đấu nối, sang tải ĐZHA TBA CĐ CS KGĐ F375 Trường Chinh - 476/XHA
Trường THCS An Khê Điện lực Thanh Khê 14:00 - 15:30

28-04-2023

Sang tải TBA KGĐ NM A32 - 475/CĐO sang TBA Trường An Khê - 475/CĐO
Nho Chiến Điện lực Thanh Khê 14:00 - 15:30

28-04-2023

Đấu nối, sang tải ĐZHA TBA Nho Chiến - 478/CĐO
KGĐ Nhà ở quân đội NM A32 Điện lực Thanh Khê 14:00 - 15:30

28-04-2023

Sang tải TBA KGĐ NM A32 - 475/CĐO sang TBA Trường An Khê - 475/CĐO
Hòa Phát 8 Điện lực Thanh Khê 08:30 - 10:30

28-04-2023

Đấu nối, sang tải ĐZHA TBA Hòa Phát 8 - 476/XHA
Hòa Phát 5 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

28-04-2023

Sang tải TBA Hòa Phát 1 - 476/XHA, Hòa Phát 5 - 478/CĐO sang TBA UBND Hòa Phát 1 (nghiệm thu TBA xây dựng mới trước khi đóng điện)
Hòa Phát 1 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

28-04-2023

Sang tải TBA Hòa Phát 1 - 476/XHA, Hòa Phát 5 - 478/CĐO sang TBA UBND Hòa Phát 1 (nghiệm thu TBA xây dựng mới trước khi đóng điện)
Điện Biên Phủ 2 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

28-04-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Trường Chinh 4 - 475/CĐO với TBA Điện Biên Phủ 2 - 472/XHA
Trường Chinh 4 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

28-04-2023

Hoán chuyển MBA và phụ kiện TBA Trường Chinh 4 - 475/CĐO với TBA Điện Biên Phủ 2 - 472/XHA
Thanh Lộc Đán 2 Điện lực Thanh Khê 06:00 - 15:30

27-04-2023

Mở lèo, căng dây nhánh rẽ TBA Thanh Lộc Đán 2 - 474/XHA tại vị trí 12/2 Công trình SCL 2023
Dũng Sỹ Thanh Khê Điện lực Thanh Khê 15:00 - 17:30

24-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Dũng Sỹ Thanh Khê - 477/XHA
KDC Thanh Lộc Đán T1 Điện lực Thanh Khê 13:00 - 15:30

24-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA KDC Thanh Lộc Đán T1 - 477/XHA
Hòa Phát 6 Điện lực Thanh Khê 09:30 - 12:00

24-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Hòa Phát 6 - 476/XHA
Tôn Đản 6 Điện lực Thanh Khê 07:30 - 10:00

24-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Tôn Đản 6 - 476/XHA
Công ty Khang Thịnh Điện lực Thanh Khê 08:00 - 14:00

22-04-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA Công ty Khang Thịnh - 475/CĐO.
KDC A32 T4 Điện lực Thanh Khê 08:00 - 11:00

21-04-2023

Sang tải TBA KTT A32 T2, KDC A32 T4 - 475/CĐO sang TBA KDC A32 T3 (xây dựng mới)
KTT A32 T2 Điện lực Thanh Khê 08:00 - 11:00

21-04-2023

Sang tải TBA KTT A32 T2, KDC A32 T4 - 475/CĐO sang TBA KDC A32 T3 (xây dựng mới)
Thái Thị Bôi 4 Điện lực Thanh Khê 08:00 - 09:30

21-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Thái Thị Bôi 4 - 476/XHA
KDC 223 Trường Chinh Điện lực Thanh Khê 07:30 - 13:30

21-04-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA KDC 223 Trường Chinh - 476/XHA
Tôn Đản 2 Điện lực Thanh Khê 15:00 - 17:30

18-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Tôn Đản 2 - 476/XHA
Lê Trọng Tấn Điện lực Thanh Khê 13:00 - 16:30

18-04-2023

Thay định kỳ hệ thống đo đếm, đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Lê Trọng Tấn - 478/CĐO
Tôn Đản 3 Điện lực Thanh Khê 09:30 - 12:00

18-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Tôn Đản 3 - 476/XHA
Tôn Đản Điện lực Thanh Khê 07:30 - 10:00

18-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Tôn Đản - 476/XHA
Phần Lăng Điện lực Thanh Khê 15:00 - 17:30

15-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Phần Lăng - 476/XHA
Hà Huy Tập Điện lực Thanh Khê 13:00 - 15:30

15-04-2023

Đấu nối, san tải ĐZHA kéo mới thuộc TBA Hà Huy Tập - 476/XHA
Tiểu đoàn 6 Cục hậu cần Quân khu 5 Điện lực Thanh Khê 12:30 - 17:30

15-04-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ TBA Tiểu đoàn 6 CHC QK5 - 475/CĐO
F bộ Điện lực Thanh Khê 07:30 - 12:00

15-04-2023

Lắp FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lữ 596 ĐZ 478/LTR (lắp tại vị trí 59-1/20)
Chỉ huy F372 Điện lực Thanh Khê 07:30 - 12:00

15-04-2023

Lắp FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lữ 596 ĐZ 478/LTR (lắp tại vị trí 59-1/20)
Lữ 596 Điện lực Thanh Khê 07:30 - 12:00

15-04-2023

Lắp FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lữ 596 ĐZ 478/LTR (lắp tại vị trí 59-1/20)
K6 Điện lực Thanh Khê 07:30 - 12:00

15-04-2023

Lắp FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lữ 596 ĐZ 478/LTR (lắp tại vị trí 59-1/20)
TCT Cảng HK Miền Trung Điện lực Thanh Khê 07:30 - 12:00

15-04-2023

Lắp FCO ĐT nhánh rẽ TBA Lữ 596 ĐZ 478/LTR (lắp tại vị trí 59-1/20)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật