Lịch cúp điện Hải Châu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hải Châu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Đà Nẵng

Lịch cúp điện Hải Châu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hải Châu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hải Châu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
CẢNG QUÂN SỰ 234 Điện lực Hải Châu 07:30 - 11:00

27-05-2024

Đấu nối nâng công suất cấp điện Khách hàng Công ty Sông Thu tại tủ điện TBA Cảng Quân Sự 234 - 481LTR. (Để phục vụ công tác di dời tàu thuyền du lịch tại khu vực bắn pháo hoa).
PHAN CHÂU TRINH Điện lực Hải Châu 07:00 - 11:30

28-05-2024

Đại tu TBA Phan Châu Trinh – 471LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
NGUYỄN THỊ MINH KHAI 3 Điện lực Hải Châu 13:30 - 17:30

28-05-2024

San tải, chống quá tải đường dây hạ áp thuộc TBA Minh Khai 3 - 472 CLA
PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 Điện lực Hải Châu 06:30 - 10:30

29-05-2024

Đại tu TBA Phan Đình Phùng 1 – 471LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
TRƯNG VƯƠNG Điện lực Hải Châu 06:30 - 10:30

30-05-2024

Đại tu TBA Trưng Vương – 472CLA. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
HẢI PHÒNG 4 Điện lực Hải Châu 07:00 - 10:30

31-05-2024

San tải hạ áp (330KH) TBA Ông Ích Khiêm 3 - 473CLA qua TBA Hải Phòng 4 - 472CLA
ÔNG ÍCH KHIÊM 3 Điện lực Hải Châu 07:00 - 10:30

31-05-2024

San tải hạ áp (330KH) TBA Ông Ích Khiêm 3 - 473CLA qua TBA Hải Phòng 4 - 472CLA
QUANG TRUNG 1 Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

31-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo hạ áp TBA Quang Trung 1 và xử lý chảy dầu MBA Itochu - 476CLA
ITOCHU Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

31-05-2024

Xử lý tiếp xúc lèo hạ áp TBA Quang Trung 1 và xử lý chảy dầu MBA Itochu - 476CLA
CTY GT SỨC SỐNG TRẺ Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
CỤC QUẢN TRỊ T26 (08BĐ) Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
VIỆN THQ CÔNG TỐ Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
NOVOTEL T1 Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
CTY XS KIẾN THIẾT & DV IN T2 Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
SỞ TÀI CHÍNH-TPĐN Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
VIỆN KIỂM SÁT TP Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
KS THANH LỊCH Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
LSQ NGA Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
CỤC THUẾ Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
NH VEN SÔNG HÀN Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
LÝ TỰ TRỌNG 2 (KS S HÀN) Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
TRẦN QUÝ CÁP 1 Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
NGUYỄN DU Điện lực Hải Châu 13:00 - 17:00

01-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, CBM Tier 2 cáp ngầm, LBS, RMU … Lắp sứ đỡ FCO, tăng cường tiếp xúc các vị trí đấu nối đường dây 478CLA từ sau RMU Quang Trung đến Rec 478CLA/05 Lý Thường Kiệt.
THỌ NHƠN Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

03-06-2024

Thay thế MBA Thọ Nhơn - 471LTR (Hạ dung lượng từ 630 ->400kVA: xử lý TBA non tải giảm TTĐN)
DIÊN HỒNG Điện lực Hải Châu 06:00 - 10:30

04-06-2024

Nâng dung lượng TBA Diên Hồng, Đại tu tủ trạm biến áp SCL 2024 (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...). Kéo cáp vặn xoắn san tải TBA Phạm Phú Thứ qua TBA Diên Hồng - 477CLA
PHẠM PHÚ THỨ Điện lực Hải Châu 06:00 - 10:30

04-06-2024

Nâng dung lượng TBA Diên Hồng, Đại tu tủ trạm biến áp SCL 2024 (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...). Kéo cáp vặn xoắn san tải TBA Phạm Phú Thứ qua TBA Diên Hồng - 477CLA
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ (AAC12) Điện lực Hải Châu 13:30 - 17:00

04-06-2024

San tải nhánh hạ áp (150) TBA Trường cao Đẳng Công nghệ - 475CLA
Lịch cúp điện Hải Châu - Đà Nẵng

Lịch Cúp Điện Hải Châu Đà Nẵng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
SUN WHEEL ASIA PARK Điện lực Hải Châu 05:00 - 11:00

25-05-2024

Kiểm tra tình trạng vận hành tủ RMU và đo PD đoạn cáp ngầm trung áp từ vị trí 2/44 - 475T2 NHS đến TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS. Thay thế tủ RMU TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS.
TBA Bơm XLNT Đường Thăng Long - BT02 Điện lực Hải Châu 05:00 - 11:00

25-05-2024

Kiểm tra tình trạng vận hành tủ RMU và đo PD đoạn cáp ngầm trung áp từ vị trí 2/44 - 475T2 NHS đến TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS. Thay thế tủ RMU TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS.
T1 KĐT PHỨC HỢP HALA JADE RESIDENCE Điện lực Hải Châu 05:00 - 11:00

25-05-2024

Kiểm tra tình trạng vận hành tủ RMU và đo PD đoạn cáp ngầm trung áp từ vị trí 2/44 - 475T2 NHS đến TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS. Thay thế tủ RMU TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS.
TBA Khu đô thị phía Nam Công viên Châu Á Điện lực Hải Châu 05:00 - 11:00

25-05-2024

Kiểm tra tình trạng vận hành tủ RMU và đo PD đoạn cáp ngầm trung áp từ vị trí 2/44 - 475T2 NHS đến TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS. Thay thế tủ RMU TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS.
KĐT HALA JADE RESIDENCE Điện lực Hải Châu 05:00 - 11:00

25-05-2024

Kiểm tra tình trạng vận hành tủ RMU và đo PD đoạn cáp ngầm trung áp từ vị trí 2/44 - 475T2 NHS đến TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS. Thay thế tủ RMU TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS.
NHÀ BIỂU DIỄN ĐA NĂNG 2 Điện lực Hải Châu 05:00 - 11:00

25-05-2024

Kiểm tra tình trạng vận hành tủ RMU và đo PD đoạn cáp ngầm trung áp từ vị trí 2/44 - 475T2 NHS đến TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS. Thay thế tủ RMU TBA KĐT Nam công viên Châu Á - 475T2 NHS.
THÁI PHIÊN Điện lực Hải Châu 13:30 - 17:30

24-05-2024

Đại tu TBA Thái Phiên – 471LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
PHAN ĐÌNH PHÙNG 1 Điện lực Hải Châu 07:00 - 10:30

24-05-2024

Đại tu TBA Phan Đình Phùng 1 – 471LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
HOÀNG VĂN THỤ 1 Điện lực Hải Châu 13:30 - 17:30

23-05-2024

Đại tu TBA Hoàng Văn Thụ 1 – 471LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
CHỢ HÀN Điện lực Hải Châu 07:00 - 10:30

23-05-2024

Kéo cáp vặn xoắn hạ áp, san tải nhánh hạ áp TBA Chợ Hàn - 482LTR
LÊ ĐẠI HÀNH 1 Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

22-05-2024

Đại tu TBA Lê Đại Hành 1 – 471LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
LÝ THƯỜNG KIỆT Điện lực Hải Châu 07:00 - 10:30

22-05-2024

- Kéo cáp vặn xoắn, san tải nhánh và tăng cường ghíp lưới điện hạ áp TBA Lý Thường Kiệt – 476CLA. - Vệ sinh bảo dưỡng MBA và tủ điện trạm TBA Lý Thường Kiệt – 476CLA. - Tăng cường tiếp xúc ghíp hạ áp, xử lý hộp chia dây mất an toàn, ... thuộc lưới điện hạ áp TBA Lý Thường Kiệt – 476CLA.
TRẦN CAO VÂN 5 Điện lực Hải Châu 07:00 - 10:30

22-05-2024

Vệ sinh bảo dưỡng MBA và tủ điện trạm TBA Trần Cao Vân 5 – 476CLA. Tăng cường tiếp xúc ghíp hạ áp, xử lý hộp chia dây mất an toàn, ... thuộc lưới điện hạ áp TBA Trần Cao Vân 5 – 476CLA.
ĐOÀN KT-QP 206 QK5 Điện lực Hải Châu 13:30 - 17:30

21-05-2024

Đại tu TBA Đoàn KTQP 206 QK5 – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
LIÊN TRÌ NAM 2 Điện lực Hải Châu 06:30 - 11:30

21-05-2024

Đại tu TBA Liên Trì Nam 2 – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
TT THỂ DỤC THỂ THAO TP ĐN 1 Điện lực Hải Châu 13:30 - 18:00

20-05-2024

- Vệ sinh bảo dưỡng TBA TT Thể Dục Thể Thao TP Đà Nẵng T1 & T2 - 481LTR. - Vệ sinh bảo dưỡng TBA, thay MBA và thay tủ điện trạm TBA TT Thể Thao Thành Tích Cao – 475T2NHS. - Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm trung áp từ trụ vị trí 20-1/5 – 475T2NHS đến TBA TT Thể Thao Thành Tích Cao – 475T2NHS. - Thí nghiệm cáp ngầm trung áp từ trụ LBFCO đầu tuyến đến ngăn DCL 472-7 RMU TBA TT Thể Dục Thể Thao TP Đà Nẵng – 481LTR. (Phục vụ đóng điện cáp ngầm sau công tác). * KH đồng ý mất điện, công tác để đảm bảo cấp điện cho Đại hội TDTT học sinh Đông Nam Á và công tác di dời RMU 3 phục vụ mở đường.
TT TDTT THÀNH TÍCH CAO Điện lực Hải Châu 13:30 - 18:00

20-05-2024

- Vệ sinh bảo dưỡng TBA TT Thể Dục Thể Thao TP Đà Nẵng T1 & T2 - 481LTR. - Vệ sinh bảo dưỡng TBA, thay MBA và thay tủ điện trạm TBA TT Thể Thao Thành Tích Cao – 475T2NHS. - Thí nghiệm CBM Tier 2 cáp ngầm trung áp từ trụ vị trí 20-1/5 – 475T2NHS đến TBA TT Thể Thao Thành Tích Cao – 475T2NHS. - Thí nghiệm cáp ngầm trung áp từ trụ LBFCO đầu tuyến đến ngăn DCL 472-7 RMU TBA TT Thể Dục Thể Thao TP Đà Nẵng – 481LTR. (Phục vụ đóng điện cáp ngầm sau công tác). * KH đồng ý mất điện, công tác để đảm bảo cấp điện cho Đại hội TDTT học sinh Đông Nam Á và công tác di dời RMU 3 phục vụ mở đường.
T1 KDC NGUYỄN TRI PHƯƠNG Điện lực Hải Châu 13:30 - 17:30

20-05-2024

Đại tu TBA KDC Nguyễn Tri Phương T1 – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
DUY TÂN Điện lực Hải Châu 06:30 - 10:30

17-05-2024

Đại tu TBA Duy Tân – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: FCO, TLV, MBA,...)
LÝ THÁI TỔ 1 Điện lực Hải Châu 05:30 - 11:30

17-05-2024

Thu hồi tấm bạt nhà 02 Lý Thái Tổ có nguy cơ vi phạm hành lang tuyến; Lắp bọc FCO và thay dây sau FCO TBA Lý thái Tổ 2 tại vị trí 32- 473 CLA (TBA Lý Thái Tổ 2)
LÝ THÁI TỔ 2 Điện lực Hải Châu 05:30 - 11:30

17-05-2024

Thu hồi tấm bạt nhà 02 Lý Thái Tổ có nguy cơ vi phạm hành lang tuyến; Lắp bọc FCO và thay dây sau FCO TBA Lý thái Tổ 2 tại vị trí 32- 473 CLA (TBA Lý Thái Tổ 2)
NGUYỄN TRI PHƯƠNG 2 Điện lực Hải Châu 07:00 - 11:30

16-05-2024

Đại tu TBA Nguyễn Tri Phương 2 – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: FCO, TLV, MBA,...)
KHU TẬP THỂ LIÊN TRÌ Điện lực Hải Châu 06:30 - 11:30

15-05-2024

Đại tu TBA KTT Liên Trì – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: FCO, TLV, MBA,...)
BÌNH THUẬN Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

14-05-2024

Kéo cáp vặn xoắn, san tải nhánh HA TBA Bình Thuận - 479LTR
KDC BÌNH AN 1 Điện lực Hải Châu 06:30 - 10:30

14-05-2024

Cố định và đấu nối cáp ngầm xây dựng mới tại vị trí 475T2 NHS/20-2/9 (TBA Bình An 1).
KHU TẬP THỂ VIỄN THÔNG Điện lực Hải Châu 06:30 - 10:30

14-05-2024

Nâng dung lượng, đấu nối cáp vặn xoắn hạ áp vào tủ điện trạm, san tải nhánh ĐZHA - TBA KTT Viễn Thông – 480LTR.
LÝ THÁI TỔ 3 Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

13-05-2024

Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Lý Thái Tổ 3 qua TBA Chiêu Ứng (TBA >330KH)
CHIÊU ỨNG Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

13-05-2024

Kéo cáp vặn xoắn, san tải TBA Lý Thái Tổ 3 qua TBA Chiêu Ứng (TBA >330KH)
TUYÊN SƠN 3 Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

10-05-2024

San dây hạ áp qua trụ mới tại trụ trước nhà K53H10/118 Đường 2/9 thuộc hạ áp TBA Tuyên Sơn 3 – 475T2NHS(481LTR cấp).
TIỂU LA 3 Điện lực Hải Châu 08:00 - 10:30

10-05-2024

Đấu nối cấp điện khách hàng vào Thanh cái hạ áp sau AB Tổng TBA Tiểu La 3 – 481LTR.
HOÀNG VĂN THỤ 4 Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

09-05-2024

Xử lý tiếp xúc tủ điện trạm TBA Hoàng Văn Thụ 4 – 471LTR. (Lưu ý: Pha C aptomat tổng nhiệt 75 độ C, dây nhôm 95 đấu vàothanh cái pha C 88 độ C)
KDC TUYÊN SƠN MR T2 Điện lực Hải Châu 06:30 - 10:30

09-05-2024

Nâng dung lượng, đấu nối cáp vặn xoắn hạ áp vào tủ điện trạm, san tải nhánh ĐZHA TBA Tuyên Sơn MR T2 – 475T2NHS (481LTR cấp).
LÊ ĐÌNH DƯƠNG 2 (NĐ BTUYET) Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:30

08-05-2024

Xử lý tiếp xúc Aptomat nhánh tủ điện trạm TBA Lê Đình Dương 2 – 471LTR. (Lưu ý: Pha A sau Aptomat nhánh số 3 nhiệt độ 70 độ C)
TÂY CẦU THUẬN PHƯỚC Điện lực Hải Châu 08:00 - 12:00

08-05-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm CBM Tier 2 các RMU: RMU ITC, RMU ITC 2, RMU ITC 1, RMU Như Nguyệt 4, RMU Như Nguyệt 3 và RMU Tây Cầu Thuận Phước – 474CLA.
NHƯ NGUYỆT Điện lực Hải Châu 06:30 - 10:30

08-05-2024

Nâng dung lượng, đấu nối cáp vặn xoắn hạ áp vào tủ điện trạm, san tải nhánh ĐZHA - TBA Như Nguyệt – 478CLA.
TRƯNG NỮ VƯƠNG 10 Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:00

07-05-2024

Xử lý tiếp xúc Aptomat nhánh số 5 tủ điện trạm TBA Trưng Nữ Vương 10 – 482LTR. (Lưu ý: Pha A (màu vàng) sau Aptomat nhánh số 5 nhiệt độ 57 độ C)
NGUYỄN TRÃI 1 Điện lực Hải Châu 14:00 - 17:00

06-05-2024

Xử lý tiếp xúc cọc hạ áp MBA, thí nghiệm CBM Tier 2 MBA và vệ sinh bảo dưỡng tủ điện trạm TBA Nguyễn Trãi 1 – 476LTR. (Lưu ý: cọc hạ áp pha A 68 độ C).

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật