Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Đà Nẵng

Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bảo Ngọc Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Daijin Vina T2 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Trường Sơn 532 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
Daijin Vina Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Miền Trung Kính Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
Sự Bình Phương Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
Đại Đồng Quảng Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
XN Cơ khí Sông Đà 10.2 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
XN Bao Bì Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
T.B.Dương T2 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
May 19-5 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Seto Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
KAD Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
XNK Tổng Hợp Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Lafien Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Phú Lộc Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Đông Nguyên Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Phú Thanh Vinh Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Cán Sắt Anh Khoa Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Xuân Hà Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Việt Lang Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Nhà Xuất Bản T2 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Khải Phát 2 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Thành Phước Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Thực Phẩm Á Châu Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Trường Hải Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Nghiền Đá 532 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
TBA Đặng Chiêm Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Cắt điện đz 477 T2.HKH phục vụ TBA 220kV Hòa Khánh thí nghiệm định kỳ
TBA TĐC Thanh Vinh 3 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
Khu gia đình 532T2 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
KGĐ Quân Nhân Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
Khu Gia Đình 532 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
Đa Phước 2T1 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
TBA Lê Công Kiều Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo lèo cột 39 - 478 T2.HKH (tầng trên) đấu nối sau LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11 (tầng dưới) _kiểm tra thứ tự pha trước khi công tác kết thúc công tác LBS 478-7 T2.HKH/39 Đ số 11
TBA Âu Cơ 2 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
TBA LÊ A Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
Âu Cơ Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
Đa Phước 4 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Cắt điện đz 477 T2.HKH phục vụ TBA 220kV Hòa Khánh thí nghiệm định kỳ
Đa Phước Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
Đa Phước 2 Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
KTT Hóa Chất Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Tháo xà, lắp chụp đầu cột nâng 2 tầng dây; lắp cụm đấu rẽ, LBS nhánh rẽ TBA Đồng Kè 3 tại cột C40 - 475 T2.HKH (CT: Phát triển lưới điện Trung hạ áp Bắc LC 2021)
KDC Đa Phước Điện lực Liên Chiểu 05:30 - 12:00

16-06-2024

Cắt điện đz 477 T2.HKH phục vụ TBA 220kV Hòa Khánh thí nghiệm định kỳ
Nguyễn Tất Thành T2 Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 09:30

16-06-2024

Thay MBA hạ công suất TBA KDC Nam NTT T2 - 475 LCH từ 400 -> 250 kVA
Ánh sáng Phong Bắc Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 10:30

17-06-2024

- Nâng công suất TBA Ánh sáng Phong Bắc - 476/CDO Công trình: Hoàn thiện các trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
Trần Đại Nghĩa T5 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

17-06-2024

Thay thế MBA, AB tổng, TI, dây chảy FCO tại TBA Trần Đại Nghĩa T5 đz 477 NHS (xử lý non tải) Ghi chú: hoán đổi với TBA KĐT FPT
Khu đô thị FPT Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

17-06-2024

_Thay thế MBA, AB tổng, bổ sung cáp lực hạ áp, TI, dây chảy FCO tại TBA KĐT FPT đz 474 NHS (xử lý quá tải) Ghi chú: hoán đổi với TBA Trần Đại Nghĩa T5
TBA TÚY LOAN TÂY Điện lực Hòa Vang 06:30 - 11:00

17-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Túy Loan Tây - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Thanh Lộc Đán 3 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

17-06-2024

Đấu nối, san tải hạ áp ĐZHA thuộc TBA Thanh Lộc Đán 3 - 481/XHA (Công trình CQT ĐZHA ĐL Thanh Khê 2024)
KDC Hoà Minh 5T1 Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:00

17-06-2024

Xử lý tiếp xúc ATM tổng, chuyển đấu nối đz hạ áp TBA KDC Hòa Minh 5T1 - 477 T2.HKH
An Cư 4 T2 Điện lực Sơn Trà 08:00 - 11:30

17-06-2024

Đấu nối CVX kéo mới vào tủ điện tổng, chuyển HCD, công tơ từ dây CVX cũ qua CVX mới dọc đường K227 Nguyễn Văn Thoại sau ĐZHA TBA An cư 4 T2 đz 477 T2.NHS (Xử lý điện áp thấp)
An Cư 3 T2 Điện lực Sơn Trà 08:00 - 11:30

17-06-2024

Đấu nối CVX kéo mới vào tủ điện tổng, chuyển HCD, công tơ từ dây CVX cũ qua CVX mới dọc đường Thủ Khoa Huân sau ĐZHA TBA An cư 3 T2 đz 473 T2.NHS (Xử lý điện áp thấp)
TBA PHỐ CHỢ HÒA PHONG T2 Điện lực Hòa Vang 13:00 - 17:30

17-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA KPC Hòa Phong T2 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
KS Alansea (Công ty cổ phần Công viên Mỹ Khê) Điện lực Sơn Trà 13:30 - 18:30

17-06-2024

_Vệ sinh bảo dưỡng, TNĐK TU-TI đo đếm trung áp tại tủ RMU TBA Khách sạn Alansea đz 480 ADO (khách hàng đề nghị)
An Cư 3 T2 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

17-06-2024

_Đấu nối CVX kéo mới vào tủ điện tổng, chuyển HCD, công tơ từ dây CVX cũ qua CVX mới dọc đường Thủ Khoa Huân sau ĐZHA TBA An cư 3 T2 đz 473 T2.NHS (Xử lý điện áp thấp)
Mộc Sơn 5 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

17-06-2024

_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng TBA Mộc Sơn 5 đz 477 NHS (ĐTXD 2024)
TT Hành chính Sơn Trà Điện lực Sơn Trà 14:00 - 16:00

17-06-2024

Thay định kỳ TI TBA TTHC Quận Sơn Trà-474T2.NHS
PHẠM HỒNG THÁI 2 Điện lực Hải Châu 14:30 - 17:30

17-06-2024

Hạ dung lượng TBA Phạm Hồng Thái 2 - 4777CLA từ 400 KVA xuống 250 KVA; Kéo cáp vặn xoắn san tải nhánh có dòng lv trên 150A.
PHAN ĐĂNG LƯU 2 Điện lực Hải Châu 14:30 - 18:00

17-06-2024

Nâng dung lượng TBA Phan Đăng Lưu 2 - 475T2NHS từ 250 KVA lên 400 KVA; Kéo cáp vặn xoắn san tải nhánh có dòng lv trên 150A.
NGÃ TƯ QUÂN KHU Điện lực Hải Châu 05:30 - 11:30

18-06-2024

Lắp vật tư thiết bị xây dựng mới TBA Núi Thành 3 tại trụ trạm TBA Ngã Tư Quân Khu (vị trí 19A – 477LTR). San tải TBA Ngã Tư Quân Khu qua TBA Núi Thành 3 xây dựng mới. Đóng điện đưa vào vận hành TBA Núi Thành 3 – 477LTR.
Cty CP Công nghệ Đức Huy Điện lực Hòa Vang 06:00 - 12:00

18-06-2024

_Thi công công trình Sửa chữa đường dây 22kV và TBA Bơm Túy Loan - 471CDO
Bơm Túy Loan Điện lực Hòa Vang 06:00 - 12:00

18-06-2024

_Thi công công trình Sửa chữa đường dây 22kV và TBA Bơm Túy Loan - 471CDO
Phú Hòa 4 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 12:00

18-06-2024

_Thi công công trình Sửa chữa đường dây 22kV và TBA Bơm Túy Loan - 471CDO
TBA Đông Bến Xe Phía Nam Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 15:30

18-06-2024

_Thay xà, thay sứ, tăng dây,.. tại vị trí 121/1 - 476/HXU Công trình: SCL Sửa chữa ĐZTA nhánh rẽ KDC Phía Nam sông Quá Giáng - 476/HXU.
KDC Phía Nam sông Quá Giáng Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 15:30

18-06-2024

_Thay xà, thay sứ, tăng dây,.. tại vị trí 121/1 - 476/HXU Công trình: SCL Sửa chữa ĐZTA nhánh rẽ KDC Phía Nam sông Quá Giáng - 476/HXU.
TBA KDC Sông Quá Giáng T2 Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 15:30

18-06-2024

_Thay xà, thay sứ, tăng dây,.. tại vị trí 121/1 - 476/HXU Công trình: SCL Sửa chữa ĐZTA nhánh rẽ KDC Phía Nam sông Quá Giáng - 476/HXU.
An Thượng 27 Điện lực Sơn Trà 06:00 - 10:30

18-06-2024

_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng TBA An Thượng 27 đz 482 T2.NHS (ĐTXD 2024)
An Nông 2 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

18-06-2024

Nâng công suất TBA TBA An Nông 2 đz 481 NHS từ 100 kV lên 250 kVA (thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng … ) CQT N H Sơn 2024
TBA ỦY BAN HÒA SƠN 3 Điện lực Hòa Vang 06:30 - 11:00

18-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA UB Hòa Sơn 3 - 484HLI, Công trình SCL năm 2024
Bàu Sen Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

18-06-2024

Đấu nối, san tải hạ áp ĐZHA thuộc TBA Bàu Sen - 484/LTR (Công trình CQT ĐZHA ĐL Thanh Khê 2024)
Khách sạn Hoàng Lan Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

18-06-2024

_Đấu nối CVX kéo mới vào tủ điện tổng, chuyển HCD, công tơ từ dây CVX cũ qua CVX mới dọc đường K211 Nguyễn Văn Thoại sau ĐZHA TBA KS Hoàng Lan đz 473 T2.NHS (Xử lý điện áp thấp)
TĐC Hòa Liên 5 Điện lực Hòa Vang 13:00 - 17:30

18-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA TĐC Hòa Liên 5 - 476HKH2, Công trình SCL năm 2024
Đồng Nò T4 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

18-06-2024

Nâng công suất TBA Đồng Nò T4 đz 475NHS từ 250 kVA lên 400 kVA (thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp ….) CQT N H Sơn 2024
Hoàng Kế Viêm T2 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

18-06-2024

_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng TBA Hoàng Kế Viêm T2 đz 482 T2.NHS (ĐTXD 2024)
An Cư 4 T2 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:00

18-06-2024

_Đấu nối CVX kéo mới vào tủ điện tổng, chuyển HCD, công tơ từ dây CVX cũ qua CVX mới dọc đường K227 Nguyễn Văn Thoại sau ĐZHA TBA An cư 4 T2 đz 477 T2.NHS (Xử lý điện áp thấp)
Gò Hà T1 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Xây dựng mới TBA Gò Hà T3 tại vị trí 216/5 - 477CDO, kết lưới san tải đường dây hạ áp cho TBA Gò Hà T1 (nghiệm thu ĐVSD ĐZHA và TBA Gò Hà T3)
KDC F1 Nam cầu Cẩm Lệ Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 10:30

19-06-2024

Nâng công suất TBA Khu F1 KDC NCCL - 476/HXU. Công trình: Hoàn thiện các Trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
Hoàng Kế Viêm T2 Điện lực Sơn Trà 06:00 - 11:30

19-06-2024

Nâng công suất TBA TBA Hoàng Kế Viêm T2 đz 482 T2.NHS - trụ 43A/4 (thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng … ) CQT N H Sơn 2024
NÚI THÀNH 1 Điện lực Hải Châu 06:00 - 10:30

19-06-2024

Kéo cáp vặn xoắn và đấu nối cấp điện khách hàng vào thanh cái hạ áp sau Aptomat tổng TBA Núi Thành 1 – 477LTR. (Cấp điện khách hàng K217/9A Núi Thành)
L.Chiểu - T.Phước T4 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

19-06-2024

Đấu nối, san tải hạ áp ĐZHA thuộc TBA Liên Chiểu Thuận Phước T4 - 477/XHA
Đà Sơn 6 Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:00

19-06-2024

Xử lý tiếp xúc ATM tổng, chuyển đấu nối đz hạ áp TBA Đà Sơn 6 - 478 CĐO (xử lý giảm tổn thất)
Thọ Quang 3 T2 Điện lực Sơn Trà 07:30 - 10:30

19-06-2024

_Kéo dây, chuyển đấu nối ĐZHA TBA Chợ Chiều 5 đz 474 ADO qua ĐZHA TBA Thọ Quang 3 T2 đz 474 ADO
Chợ Chiều 5 Điện lực Sơn Trà 07:30 - 10:30

19-06-2024

_Kéo dây, chuyển đấu nối ĐZHA TBA Chợ Chiều 5 đz 474 ADO qua ĐZHA TBA Thọ Quang 3 T2 đz 474 ADO
Trung tâm thống kê khu vực III Điện lực Cẩm Lệ 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thay TI định kỳ hạ áp TBA TT Tin học thống kê KV3 - Đz 473CDO
Tòa nhà Quốc hội Điện lực Sơn Trà 08:00 - 11:00

19-06-2024

_Thay thu lôi van bị phát nhiệt đầu tuyến Tòa nhà Quốc hội đz 472 ADO tại trụ 24
Liêm lạc Điện lực Cẩm Lệ 13:30 - 17:30

19-06-2024

- Nâng công suất TBA Liêm Lạc - 476/HXU Công trình: Hoàn thiện các Trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
Tòa nhà Quốc hội Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

19-06-2024

_Thay thu lôi van bị phát nhiệt đầu tuyến Tòa nhà Quốc hội đz 472 ADO tại trụ 24
KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

19-06-2024

Nâng công suất TBA KDC Nam Nguyễn Văn Thoại T3 đz 477 T2.NHS (thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng … ) CQT N H Sơn 2024
KDC Nguyễn Huy Tưởng Điện lực Liên Chiểu 14:00 - 16:00

19-06-2024

Xử lý tiếp xúc ATM nhánh TBA KDC Nguyễn Huy Tưởng - 479 XHA
Hòa Xuân-Hòa Phú Điện lực Hòa Vang 06:00 - 11:00

20-06-2024

Di dời nâng công suất TBA Hòa Xuân - Hòa Phú - 475HKH2 về vị trí 475HKH2_180/6/5/39 (471T2.HKH_213/15/19), kết lưới lại đường dây hạ áp sau di dời
TBA TĐC Hòa Liên 4T2 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 10:30

20-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA TĐC Hòa Liên 4T2 - 477HLI, Công trình SCL năm 2024
TBa Văn Tiến Dũng T3 Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 10:30

20-06-2024

- Nâng công suất TBA Văn Tiến Dũng T3 - 479/HXU (đang mamg điện 476/HXU) Công trình: Hoàn thiện các Trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
Lữ 596 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

20-06-2024

Đại tu TBA, thay FCO, thu lôi van, thay tủ điện TBA Lữ 596 - 478/LTR (công trình SCL 2024)
Tân Lập 3 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

20-06-2024

Thay thế đoạn cáp ngầm hạ áp từ tủ N1/7 (tủ số 7) đến tủ N1/8 (tủ số 8) thuộc ĐZHA TBA Nguyễn Tri Phương 2 - 472/XHA, luồn cáp vào tủ N1/3 (tủ số 2) thuộc ĐZHA TBA Tân Lập 3 - 484/LTR {không đấu nối} (xử lý tồn tại công trình Chống quá tải ĐZHA ĐLTK 2023)
Nguyễn Tri Phương 2 Điện lực Thanh Khê 06:30 - 10:30

20-06-2024

Thay thế đoạn cáp ngầm hạ áp từ tủ N1/7 (tủ số 7) đến tủ N1/8 (tủ số 8) thuộc ĐZHA TBA Nguyễn Tri Phương 2 - 472/XHA, luồn cáp vào tủ N1/3 (tủ số 2) thuộc ĐZHA TBA Tân Lập 3 - 484/LTR {không đấu nối} (xử lý tồn tại công trình Chống quá tải ĐZHA ĐLTK 2023)
TĐC Nại Hiên Đông T8 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 11:00

20-06-2024

_Kéo dây, chuyển đấu nối ĐZHA TBA TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADO qua ĐZHA TBA Bùi Dương Lịch T3 đz 475 ADO
Bùi Dương Lịch T3 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 11:00

20-06-2024

_Kéo dây, chuyển đấu nối ĐZHA TBA TĐC Nại Hiên Đông T8 đz 475 ADO qua ĐZHA TBA Bùi Dương Lịch T3 đz 475 ADO
LÊ HỒNG PHONG Điện lực Hải Châu 06:30 - 11:00

20-06-2024

Hoàn thiện đấu nối trung hạ áp, Nghiệm thu, đóng điện đưa vào sử dụng TBA Lê Hồng Phong 5 – 471 LTR (TBA XD mới). San tải TBA Lê Hồng Phong qua TBA Lê Hồng Phong 5 – 471 LTR (TBA XD mới).
TBA Đinh Liệt Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:00

20-06-2024

Tăng dây, đấu nối dây tăng cường vào tủ điện TBA Đinh Liệt - 479 XHA
Nước đá Đại Phát Điện lực Cẩm Lệ 07:30 - 11:00

20-06-2024

VSBD, xử lý chảy dầu MBA, châm dầu MBA theo HĐ ký kết giữa ĐLCL và khách hàng tại TBA Đại Phát - ĐZ 479 HXU
Xóm 3 Điện lực Hòa Vang 13:00 - 17:30

20-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Xóm 3 - 477HLI, Công trình SCL năm 2024
Lịch cúp điện Đà Nẵng

Lịch Cúp Điện Đà Nẵng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
CAO ỐC INDOCHINA RIVERSIDE T1 Điện lực Hải Châu 13:30 - 16:30

15-06-2024

Xử lý ri dầu MBA T1 và vệ sinh MBA T2 TBA CO INDOCHINA - 482LTR.
TBA INDOCHINA Điện lực Hải Châu 13:30 - 16:30

15-06-2024

Xử lý ri dầu MBA T1 và vệ sinh MBA T2 TBA CO INDOCHINA - 482LTR.
Phú Nam An Điện lực Hòa Vang 07:30 - 14:30

15-06-2024

- Tháo dỡ thu hồi MBA 250kVA, lắp đặt lại MBA 630kVA, tăng cường cáp lực hạ thế, thay MCCB 400A tại tủ trạm thành MCCB 1000A TBA Phú Nam An - 471CDO (Nghiệm thu kỹ thuật đóng điện trong ngày)
HOÀ CƯỜNG 8 Điện lực Hải Châu 06:30 - 11:30

15-06-2024

Cắt cáp vặn xoắn và lắp kẹp néo dây tại trụ đối diện 66 Lê Bá Trinh thuộc hạ áp TBA Hòa Cường 8 – 477LTR. (Phục vụ san tải hạ áp TBA Hòa Cường 8 qua TBA Hòa Cường 9 xây dựng mới).
HOÀ CƯỜNG 7 Điện lực Hải Châu 06:30 - 11:30

15-06-2024

Cắt thu hồi đoạn cáp vặn xoắn từ vị trí AB5/B/4 (vị trí 22/12 – 477LTR) đến vị trí AB5/B/5 thuộc hạ áp TBA Hòa Cường 7 – 477LTR. (Phục vụ san tải hạ áp TBA Hòa Cường 7 qua TBA Hòa Cường 9 xây dựng mới).
HÒA CƯỜNG 4 Điện lực Hải Châu 05:30 - 11:30

15-06-2024

Lắp vật tư thiết bị xây dựng mới TBA Hòa Cường 9 tại vị trí 22/12/1A – 477LTR. Nghiệm thu đóng điện TBA Hòa Cường 9. Kéo cáp vặn xoắn và san tải các TBA: Hòa Cường 4, Hòa Cường 7 và Hòa Cường 8 qua TBA Hòa Cường 9 xây dựng mới. Đóng điện đưa vào vận hành TBA Hòa Cường 9 – 477LTR.
Đà Sơn 7 Điện lực Liên Chiểu 14:00 - 16:00

14-06-2024

Xử lý tiếp xúc ATM tổng, chuyển đấu nối đz hạ áp từ A1-A12 TBA Đà Sơn 7 - 479 T2.HKH
KDC Sơn Trà Điện Ngọc T4 Điện lực Sơn Trà 14:00 - 17:00

14-06-2024

_Xử lý phát nhiệt CVX sau AB nhánh 3 TBA KDC Sơn Trà Điện Ngọc T4 đz 471 CTS
TBA Liêm Lạc 4 Điện lực Cẩm Lệ 13:30 - 17:30

14-06-2024

- Nâng công suất TBA Liêm lạc 4 - 476/HXU Công trình: Hoàn thiện các Trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
Mạc Thiên Tích Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

14-06-2024

_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng TBA Mạc Thiên Tích đz 471 T2.NHS (ĐTXD 2024)
TBA HÒA NHƠN 2 - T4 Điện lực Hòa Vang 13:00 - 17:30

14-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Hòa Nhơn 2 T4 - 471CDO, Công trình SCL năm 2024
Hương Nho Điện lực Sơn Trà 07:30 - 10:30

14-06-2024

_Chuyến nấc phân áp TBA Hương Nho đz 479 ADO (Xử lý điện áp thấp)
Hoà Khánh 6 Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:30

14-06-2024

Thay FCO, xử lý tiếp xúc ATM tổng TBA Hòa Khánh 6 - 477 T2.HKH
Chu Cẩm Phong Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

14-06-2024

_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng TBA Chu Cẩm Phong đz 471 T2.NHS (ĐTXD 2024)
Cao Hoàng Lực Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Kiot NHNN&PTNT CN huyện Hòa Vang Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Điện tử tự động Nam Lộc Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Chi cục thuế huyện Hòa Vang Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
TBA CẨM TOẠI TÂY 5 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Cẩm Toại Tây 4 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Cẩm Toại Trung Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Cẩm Toại Tây Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Nam Thanh Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Khương Mỹ 3 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Cẩm Toại Trung 3 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Cẩm Toại Tây 2 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
UBND xã Hoà Phong Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Cẩm Toại Trung 2 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Khương Mỹ Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Cẩm Toại Tây 3 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
TBA TIỂU ĐOÀN 75 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
CẨM TOẠI TRUNG 4 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
CẨM TOẠI TÂY 7 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
KHƯƠNG MỸ 1T2 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
TBA KHƯƠNG MỸ 5 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
TBA CẨM TOẠI TÂY 6 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
CẨM TOẠI TRUNG 5 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 16:00

14-06-2024

_Dựng 01 cột BTLT đôi 16m tại vị trí 55/24M; - Di dời 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (TBA Cẩm Toại trung) sang cột dựng mới; - Lắp xà sứ, kéo tăng dây, đấu nối từ cột 55/17T đến 55/24M dài 258 mét; từ cột 55/16T đến 55/17T dài 82,5 mét; từ cột 55/17T đến 55/17/1M dài 58 mét; từ cột 55/17/1M đến 55/19 dài 64 mét; - Lắp xà sứ, néo dây hiện trạng tại cột 55/19; Di dời DZTT hiện trạng tại cột 55/24 sang cột 55/24M; - DZHT sau TBA Cẩm Toại trung sau di dời: Kéo tăng dây hạ áp từ TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đến cột B5/3 (55/19T) (02 XT) đấu nối; từ côt (55/24M) đến cột CS60 (02 XT) đấu nối; Di dời 01 XT từ cột B4 sang cột B5; Di dời 01 XT từ cột CS sang cột B5/1; Di dời 01 XT từ cột TBA Cẩm Toại trung hiện trạng sang cột TBA Cẩm Toại trung sau di dời (55/24M) đấu nối hoàn trả lại lưới hiện trạng; Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA Cẩm Toại Trung 4 - 475HPH, Công trình SCL năm 2024
Cẩm Hòa Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 10:30

14-06-2024

- Nâng công suất TBA Cẩm Hòa - 482/CDO Công trình: Hoàn thiện các Trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
An Dương Vương Điện lực Sơn Trà 14:00 - 16:00

13-06-2024

_Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn sau AB nhánh 2 TBA An Dương Vương đz 476 T2.NHS
Hoà Khánh 3 Điện lực Liên Chiểu 14:00 - 16:00

13-06-2024

Xử lý tiếp xúc ATM tổng TBA Hòa Khánh 3 - 481 HKH 2
Hòa Bắc 2T2 Điện lực Hòa Vang 13:30 - 16:00

13-06-2024

Lắp sứ chống dòng rò FCO TBA Hòa Bắc 2T2 - 477HLI. Kết hợp VSBD
Hoàng Văn Hòe Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

13-06-2024

_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng TBA Hoàng Văn Hòe đz 471 T2.NHS (ĐTXD 2024)
TBA Hoàng Châu Ký Điện lực Cẩm Lệ 13:30 - 17:30

13-06-2024

- Nâng công suất TBA Hoàng Châu Ký- 475CDO Công trình: Hoàn thiện các Trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
An Ngãi Tây 2 Điện lực Hòa Vang 13:00 - 17:30

13-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA An Ngãi Tây 2 (kết hợp nâng độ cao tủ điện > 3m) - 484HLI, Công trình SCL năm 2024.
An Hoà T1 Điện lực Sơn Trà 08:00 - 10:00

13-06-2024

_Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn sau AB nhánh 2 TBA KDC An Hòa T1 đz 474 ADO
KDC Nam Nguyễn Văn Trỗi T7 Điện lực Sơn Trà 07:30 - 10:30

13-06-2024

_Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn sau AB tổng TBA KDC Nam Trần Thị Lý T7 đz 476 T2.NHS
KĐT Nam LC Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:00

13-06-2024

Xử lý tiếp xúc ATM tổng TBA KĐT Nam Liên Chiểu - 481 HKH 2
Mân Thái 3 T2 Điện lực Sơn Trà 07:00 - 10:30

13-06-2024

_Chuyển đấu nối san tải ĐZHA TBA Mân Thái 3 T2 qua ĐZHA TBA Chánh Tín đz 476 ADO
Công ty CP XD thương mại Chánh Tín Điện lực Sơn Trà 07:00 - 10:30

13-06-2024

_Chuyển đấu nối san tải ĐZHA TBA Mân Thái 3 T2 qua ĐZHA TBA Chánh Tín đz 476 ADO
TĐC KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LIÊN Điện lực Hòa Vang 06:30 - 11:00

13-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA TĐC Công Nghệ Cao - 471HLI, Công trình SCL năm 2024
TBA TT Văn Hóa Quận Cẩm Lệ Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 10:30

13-06-2024

- Nâng công suất TBA TTVH quận Cẩm Lệ- 475CDO Công trình: Hoàn thiện các Trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
UB Hòa Sơn 4 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 08:30

13-06-2024

Xử lý quá tải AB nhánh 3+4 TBA UB Hòa Sơn 4-484HLI
Gò Hà T2 Điện lực Hòa Vang 06:00 - 08:30

13-06-2024

Lắp sứ chống dòng rò FCO đầu tuyến nhánh rẽ TBA Gò Hà T2 (VT229/1) - 477CDO. Kết hợp VSBD
HÀN THUYÊN Điện lực Hải Châu 05:30 - 11:30

13-06-2024

Lắp vật tư thiết bị xây dựng mới TBA Hàn Thuyên 2 tại trụ trạm TBA Hàn Thuyên (Vị trí 39/1A – 477LTR). San tải TBA Hàn Thuyên qua TBA Hàn Thuyên 2 xây dựng mới. Đóng điện đưa vào vận hành TBA Hàn Thuyên 2 – 477LTR.
Hòa Khánh 1 Điện lực Liên Chiểu 14:00 - 16:00

12-06-2024

Xử lý tiếp xúc ATM tổng TBA Hòa Khánh 1 - 481 HKH 2
TBA Đoàn Hữu Trưng Điện lực Liên Chiểu 14:00 - 16:00

12-06-2024

Xử lý tiếp xúc ATM nhánh TBA Đoàn Hữu Trưng - 474 XHA
TBA XÓM HUẾ 3 Điện lực Hòa Vang 13:30 - 16:00

12-06-2024

Xử lý khắc phục tình trạng chất lượng điện áp không ổn định tại TBA Xóm Huế 3 - 477HLI: - Kéo mới mạch cáp từ ABC-A(4x120)-600V từ TBA đến VT01/37 và đấu nối tại VT01/37; Tách lưới hạ áp tại VT01/28
Bơm điều hòa nước Thọ Quang Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Lê Văn Xuân T3 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Cấp điện Bơm 7.1 Âu thuyền Thọ Quang Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Trung Mỹ T1 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Trung Mỹ T2 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU SƠN HẢI Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
TĐC Nại Hiên Đông T3 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Hồ Hán Thương Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Ngô Thì Trí Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Chu Huy Mân T2 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Lê Văn Xuân Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Công ty kt thuỷ sản T1 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Công ty kt thuỷ sản T2 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Công ty kt thuỷ sản T3 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Cty CPĐT & DV Seaprdex Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Lê Văn Xuân T2 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 16:30

12-06-2024

_Thay FCO bị phát nhiệt tại vị trí trụ 68/26 đz 474 ADO
Mỹ Đa Đông 4 Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

12-06-2024

_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng TBA KDC Bắc Mỹ An T2 đz 473 T2.NHS (ĐTXD 2024) _Chuyển đấu nối san tải ĐZHA TBA Mỹ Đa Đông 4 sang TBA KDC Bắc Mỹ An T2 đz 473 T2.NHS
Phạm Cự Lượng T2 Điện lực Sơn Trà 07:30 - 11:30

12-06-2024

_Thay thế MBA, AB tổng, TI, dây chảy FCO tại TBA Phạm Cự Lượng T2 đz 482 T2.NHS (xử lý quá tải)
An Nhơn 3 Điện lực Sơn Trà 07:30 - 11:30

12-06-2024

_Thay thế MBA, AB tổng, TI, dây chảy FCO tại TBA An Nhơn 3 đz 473 T2.NHS (xử lý non tải)
KS MINH TOÀN PLACE Điện lực Hải Châu 07:30 - 11:30

12-06-2024

Thay TU, TI định kỳ đo đếm trung áp TBA KS Minh Toàn Place-477 LTR
TĐC Hoà Hiệp T1 Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:00

12-06-2024

Xử lý tiếp xúc ATM tổng TBA TĐC Hòa Hiệp T1 - 475 LCH
Quan Nam 3 Điện lực Hòa Vang 06:30 - 10:00

12-06-2024

Xử lý chống quá tải AB nhánh 3 thuộc TBA Quan Nam 3 - 477HLI: - Kéo mới mạch cáp ABC-A(4x95)-600V từ tủ điện TBA đến VT1/2 - Tách đấu nối mạch dây sau AB nhánh 3 tại VT1/2 và chuyển đấu nối lưới từ sau VT1/2 qua mạch mới để cấp điện cho phụ tải
Trần Hưng Đạo T4 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

12-06-2024

_Xử lý phát nhiệt đàu cực trên và cáp vặn xoắn sau AB tổng TBA Trần Hưng Đạo T4 đz 476 T2.NHS
Mân Thái 3 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 12:30

12-06-2024

_Mở lèo, hạ dây tại trụ 40 đz 476 ADO về hướng 40A _Lắp xà, sứ, chuyển dây từ trụ 40A hiện trạng sang trụ 40A đz 476 ADO xây dựng mới (xử lý hành lang tuyến theo kiến nghị của khách hàng)
Đồng Nò T4 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

12-06-2024

_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp TBA Đồng Nò T4 đz 475NHS (ĐTXD 2024)
ÔNG ÍCH KHIÊM 3 Điện lực Hải Châu 06:00 - 11:00

12-06-2024

Kiểm tra và xử lý tiếp xúc lèo tại vị trí 09 – 473CLA. - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc lèo và xử lý dây lèo đảm bảo hành lang tuyến tại vị trí 10 – 473CLA. - Xử lý rỉ dầu MBA TBA Ông Ích Khiêm 3 – 473CLA. - Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm thuộc XT 473CLA: + Cáp ngầm từ vị trí 09 đến vị trí 10. + Cáp ngầm từ vị trí 10 đến vị trí 10/1 (TBA Triệu Nữ Vương Nối Dài). - Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA của các TBA thuộc XT 473CLA: Ông Ích Khiêm 3, Ông Ích Khiêm 4, TBA Triệu Nữ Vương Nối Dài và TBA Lê Duẩn 3.
TRIỆU NỮ VƯƠNG NỐI DÀI Điện lực Hải Châu 06:00 - 11:00

12-06-2024

Kiểm tra và xử lý tiếp xúc lèo tại vị trí 09 – 473CLA. - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc lèo và xử lý dây lèo đảm bảo hành lang tuyến tại vị trí 10 – 473CLA. - Xử lý rỉ dầu MBA TBA Ông Ích Khiêm 3 – 473CLA. - Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm thuộc XT 473CLA: + Cáp ngầm từ vị trí 09 đến vị trí 10. + Cáp ngầm từ vị trí 10 đến vị trí 10/1 (TBA Triệu Nữ Vương Nối Dài). - Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA của các TBA thuộc XT 473CLA: Ông Ích Khiêm 3, Ông Ích Khiêm 4, TBA Triệu Nữ Vương Nối Dài và TBA Lê Duẩn 3.
ÔNG ÍCH KHIÊM 4 Điện lực Hải Châu 06:00 - 11:00

12-06-2024

Kiểm tra và xử lý tiếp xúc lèo tại vị trí 09 – 473CLA. - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc lèo và xử lý dây lèo đảm bảo hành lang tuyến tại vị trí 10 – 473CLA. - Xử lý rỉ dầu MBA TBA Ông Ích Khiêm 3 – 473CLA. - Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm thuộc XT 473CLA: + Cáp ngầm từ vị trí 09 đến vị trí 10. + Cáp ngầm từ vị trí 10 đến vị trí 10/1 (TBA Triệu Nữ Vương Nối Dài). - Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA của các TBA thuộc XT 473CLA: Ông Ích Khiêm 3, Ông Ích Khiêm 4, TBA Triệu Nữ Vương Nối Dài và TBA Lê Duẩn 3.
LÊ DUẪN 3 Điện lực Hải Châu 06:00 - 11:00

12-06-2024

Kiểm tra và xử lý tiếp xúc lèo tại vị trí 09 – 473CLA. - Kiểm tra, xử lý tiếp xúc lèo và xử lý dây lèo đảm bảo hành lang tuyến tại vị trí 10 – 473CLA. - Xử lý rỉ dầu MBA TBA Ông Ích Khiêm 3 – 473CLA. - Thí nghiệm CBM Tier 2 các đoạn cáp ngầm thuộc XT 473CLA: + Cáp ngầm từ vị trí 09 đến vị trí 10. + Cáp ngầm từ vị trí 10 đến vị trí 10/1 (TBA Triệu Nữ Vương Nối Dài). - Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA của các TBA thuộc XT 473CLA: Ông Ích Khiêm 3, Ông Ích Khiêm 4, TBA Triệu Nữ Vương Nối Dài và TBA Lê Duẩn 3.
Hoà Cầm 1 Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 10:30

12-06-2024

- Nâng công suất TBA Hòa Cầm 1- 475CDO Công trình: Hoàn thiện các Trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024
Nguyễn Công Trứ T4 Điện lực Sơn Trà 14:00 - 17:00

11-06-2024

_Chuyển đấu nối ĐZHA kiệt 250 Nguyễn Công Trứ sau AB nhánh 3 TBA Nguyễn Công Trứ T4 đz 482 T2.NHS sang ĐZHA sau AB tổng TBA Lương Thế Vinh đz 473 T2.NHS
An Dương Vương Điện lực Sơn Trà 14:00 - 16:00

11-06-2024

_Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn sau Ab nhánh 2 TBA An Dương Vương đz 476 T2.NHS
Lương Thế Vinh Điện lực Sơn Trà 14:00 - 17:00

11-06-2024

_Chuyển đấu nối ĐZHA kiệt 250 Nguyễn Công Trứ sau AB nhánh 3 TBA Nguyễn Công Trứ T4 đz 482 T2.NHS sang ĐZHA sau AB tổng TBA Lương Thế Vinh đz 473 T2.NHS
KTT Vùng 3 Hải Quân Điện lực Sơn Trà 13:30 - 17:30

11-06-2024

_Đóng điện TBA KTT V3 Hải quân T3 đz 484 T2.NHS xây dựng mới _Chuyển đấu nối san tải ĐZHA TBA KTT V3 Hải quân đz 484 T2.NHS sang TBA KTT V3 Hải quân T3 đz 484 T2.NHS xây dựng mới
LA CHÂU 4 Điện lực Hòa Vang 13:30 - 17:30

11-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA La Châu 4 - 477CDO, Công trình SCL năm 2024
ĐOÀN KT-QP 206 QK5 Điện lực Hải Châu 13:30 - 18:00

11-06-2024

Đại tu TBA Đoàn KTQP 206 QK5 – 472LTR. (Thay tủ điện trạm, thay TLV, thay dây chảy, thay ống nhựa xoắn, thay chụp: TLV, MBA,...)
Bắc Phan Bá Phiến T2 Điện lực Sơn Trà 08:00 - 10:00

11-06-2024

_Xử lý phát nhiệt cáp vặn xoắn sau AB nhánh 4 TBA KDC Bắc Phan Bá Phiến T2 đz 479 CTS
Khu quân đội K38 T2 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

11-06-2024

_Chuyến nấc phân áp TBA K38 T2 đz 477 T2.NHS (Xử lý điện áp thấp) _Kéo dây CVX, chuyển đấu nối phụ tải đường An Thượng 39 sau TBA K38 T2 qua TBA K38 T1 đz 477 T2.NHS
Tuyên Sơn 3 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

11-06-2024

Đấu nối san tải hạ áp từ TBA Tuyên Sơn 3 qua TBA Doãn Kế Thiện đz 471 T2.NHS
Khu TĐC Hòa Khương Điện lực Hòa Vang 06:30 - 10:30

11-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế tủ điện, FCO, TLV TBA TĐC Hòa Khương - 477CDO, Công trình SCL năm 2024
TBA Đường số 3 Điện lực Cẩm Lệ 06:30 - 11:30

11-06-2024

_Hạ công suất MBA từ 400kVA xuống 250kVA, thay tủ điện, bổ sung xà sứ đỡ, hạ xà đỡ MBA đảm bảo an toàn trong vận hành tại TBA Đường số 3 KCN Hòa Cầm - 471/CĐO.(Hoán chuyển với TBA Cẩm Hòa 3). Công trình: SCTX theo Tờ trình số 133/TTr-ĐLCL ngày 17/01/2024.
KDC Hồ Xuân Hương T2 Điện lực Sơn Trà 06:30 - 10:30

11-06-2024

_Thay MBA, thay TI, bổ sung cáp lực hạ áp, thay tủ điện tổng, chuyển đấu nối qua cáp vặn xoắn kéo mới TBA KDC Hồ Xuân Hương T2 đz 472 T2.NHS (ĐTXD 2024)
Cẩm Hòa 3 Điện lực Cẩm Lệ 06:00 - 10:30

11-06-2024

_ Nâng công suất MBA từ 250kVA lên 400kVA TBA Cẩm Hòa 3 - 471/CĐO cùng các phụ kiện đi kèm (Hoán chuyển với TBA ĐS 3 KCN Hòa Cầm). Công trình: SCTX theo Tờ trình số 133/TTr-ĐLCL ngày 17/01/2024.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật