Lịch cúp điện Liên Chiểu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Liên Chiểu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Đà Nẵng

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Liên Chiểu - Đà Nẵng

Lịch cúp điện Liên Chiểu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Liên Chiểu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Liên Chiểu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Giấy Đồng Tâm Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:00

19-05-2024

Thay TI đo đếm Giấy Đồng Tâm - 484 HKH 2
Vinamilk T2 Điện lực Liên Chiểu 07:30 - 17:00

19-05-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, TNĐK MC Recloser, TBA Vinamilk 2 - 485 HKH 2
Giấy Thanh Hùng Điện lực Liên Chiểu 09:00 - 11:00

19-05-2024

Thay TI đo đếm Giấy Thanh Hùng - 484 HKH 2
Keytronic Điện lực Liên Chiểu 11:30 - 14:00

19-05-2024

Thay TU đo đếm trung áp TBA Key Tronic - 476 HKH 2
Tịnh Quang Điện lực Liên Chiểu 14:00 - 16:30

21-05-2024

San tải TBA Tịnh Quang qua TBA Nguyễn Huy Tưởng T2 - 479 XHA, đóng điện TBA Nguyễn Huy Tưởng T2 - 479 XHA (XDM)
TT Y Tế Quận LC Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 08:30

22-05-2024

Thay TI đo đếm TBA TT Y tế Q Liên Chiểu - 479 T2.HKH
TTĐT Công Nghệ Cao Điện lực Liên Chiểu 16:00 - 18:00

22-05-2024

Thay TI đo đếm TBA TTĐT Công Nghệ Cao - 481 HKH 2
Cơ khí 591 Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:00

26-05-2024

Thay TI đo đếm Cty KD Khí Miền Nam thuộc TBA Cơ khí 591 - 473 LCH
Sức Trẻ Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 16:30

26-05-2024

Thay cáp lực TBA Sức Trẻ T1 - 477 LCH (CT SCL 2024)
Sức Trẻ T2 Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 16:30

26-05-2024

Thay cáp lực TBA Sức Trẻ T1 - 477 LCH (CT SCL 2024)
Hoso T2 Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:30

26-05-2024

Thay TI đo đếm TBA Hoso T2 - 484 HKH 2
Hóa Chất HK Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 15:30

26-05-2024

Thay cáp lực, tủ điện TBA Hóa chất Hòa Khánh - 477 LCH (CT SCL 2024)
Bao Bì ABC Điện lực Liên Chiểu 09:00 - 11:30

26-05-2024

Thay TI đo đếm TBA Bao bì ABC - 485 HKH 2
Nhựa Việt Thái Điện lực Liên Chiểu 09:00 - 11:00

26-05-2024

Thay TI đo đếm TBA Việt Thái - 475 LCH
Việt Lang Điện lực Liên Chiểu 11:30 - 13:30

26-05-2024

Thay TI đo đếm Cty Duy Thịnh thuộc TBA Việt Lang - 478 T2.HKH
KAD Điện lực Liên Chiểu 12:00 - 15:00

26-05-2024

Thay TI đo đếm TBA KAD - 478 T2.HKH
Daijin Vina Điện lực Liên Chiểu 13:00 - 16:00

26-05-2024

Thay TI đo đếm TBA Daijin Vina - 478 T2.HKH
Lịch cúp điện Liên Chiểu - Đà Nẵng

Lịch Cúp Điện Liên Chiểu Đà Nẵng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bách Khoa 2 Điện lực Liên Chiểu 14:00 - 16:00

16-05-2024

Xử lý tiếp xúc cực dưới ATM tổng TBA Bách Khoa 2 - 481 HKH 2
TBA BÙI CHÁT Điện lực Liên Chiểu 07:30 - 09:30

16-05-2024

Xử lý rỉ dầu MBA TBA Bùi Chát - 479 HKH 2
CS Trần Văn Hòa Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 11:00

16-05-2024

Xử lý tiếp xúc cọc hạ MBA TBA CS Trần Văn Hòa - 478 CĐO
Hoàng Minh Thảo Điện lực Liên Chiểu 14:00 - 16:00

15-05-2024

Xử lý tiếp xúc ATM nhánh, chuyển đấu nối đz hạ áp TBA Hoàng Minh Thảo - 479 T2.HKH
XLNRT Khánh Sơn Điện lực Liên Chiểu 13:30 - 15:30

15-05-2024

Thay TI đo đếm TBA xử lý nước rác thải Khánh Sơn - 478 CĐO
Anh Cao Điện lực Liên Chiểu 09:00 - 11:00

15-05-2024

Thay TI đo đếm TBA Anh Cao - 478 CĐO
TĐC Thể dục TT Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 09:30

15-05-2024

Xử lý tiếp xúc ATM tổng, chuyển đấu nối đz hạ áp TBA TĐC TDTT - 478 CĐO
Icovina Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 08:30

15-05-2024

Thay TI đo đếm TBA Incovina - 478 CĐO
TĐC Hoà Hiệp T2 Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 10:30

14-05-2024

Tháo MBA, xà đỡ MBA, tủ điện lắp hướng vào phía nhà TBA TĐC Hòa Hiệp T2 - 475 LCH (đơn thư KH_che mặt tiền nhà)
Nhà Xuất Bản T2 Điện lực Liên Chiểu 10:30 - 12:30

12-05-2024

Thay TI đo đếm TBA Nhà xuất Bản T2 - 478 T2.HKH
Hóa Chất HK Điện lực Liên Chiểu 07:00 - 14:30

12-05-2024

Thay cáp lực, tủ điện TBA Hóa chất Hòa Khánh - 477 LCH (CT SCL 2024)
Trường CĐKH T3 Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 10:30

12-05-2024

Tháo xà hiện trạng, lắp chụp đầu cột, tăng dây đấu nối nhánh rẽ TBA Nguyễn Kiều tại cột Rẽ LL.Quân/3- 481 HKH 2 (CT: CQT TBA KV Liên Chiểu 2024)
Trường Kế Hoạch T1 Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 10:30

12-05-2024

Tháo xà hiện trạng, lắp chụp đầu cột, tăng dây đấu nối nhánh rẽ TBA Nguyễn Kiều tại cột Rẽ LL.Quân/3- 481 HKH 2 (CT: CQT TBA KV Liên Chiểu 2024)
Bách Khoa 4 Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 10:30

12-05-2024

Tháo xà hiện trạng, lắp chụp đầu cột, tăng dây đấu nối nhánh rẽ TBA Nguyễn Kiều tại cột Rẽ LL.Quân/3- 481 HKH 2 (CT: CQT TBA KV Liên Chiểu 2024)
TBA Lạc Long Quân T2 Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 10:30

12-05-2024

Tháo xà hiện trạng, lắp chụp đầu cột, tăng dây đấu nối nhánh rẽ TBA Nguyễn Kiều tại cột Rẽ LL.Quân/3- 481 HKH 2 (CT: CQT TBA KV Liên Chiểu 2024)
TBA Lạc Long Quân Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 10:30

12-05-2024

Tháo xà hiện trạng, lắp chụp đầu cột, tăng dây đấu nối nhánh rẽ TBA Nguyễn Kiều tại cột Rẽ LL.Quân/3- 481 HKH 2 (CT: CQT TBA KV Liên Chiểu 2024)
Trường Kế Hoạch T2 Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 10:30

12-05-2024

Tháo xà hiện trạng, lắp chụp đầu cột, tăng dây đấu nối nhánh rẽ TBA Nguyễn Kiều tại cột Rẽ LL.Quân/3- 481 HKH 2 (CT: CQT TBA KV Liên Chiểu 2024)
MPE Điện lực Liên Chiểu 13:30 - 15:30

10-05-2024

Thay TI đo đếm TBA TT MPE - 475 LCH
Bưu Điện Hòa Khánh Điện lực Liên Chiểu 09:00 - 11:00

10-05-2024

Thay TI đo đếm TBA Bưu điện Hòa Khánh - 481 HKH 2
Hoà Khánh 3 Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 10:00

10-05-2024

Néo hãm, cắt dây ABC tại cột 91, C5/1 đz hạ áp TBA Hòa Khánh 3 - 481 HKH 2 (thay thế bằng cáp ngầm M(3x240 + 1x120) Chuyển công tơ từ cột C5 về cột C5/1, thu hồi đz hạ áp nổi hiện trạng (CT nút giao thông Nguyễn Lương Bằng-Nguyễn An Ninh)
Nhà Xuất Bản Điện lực Liên Chiểu 06:30 - 08:30

10-05-2024

Thay TI đo đếm TBA Nhà Xuất Bản - 474 XHA
TBA Phạm Như Xương T6 Điện lực Liên Chiểu 06:00 - 15:00

08-05-2024

_Tháo dỡ Recloser tại cột 92/1 di dời đến 92/4 lắp đặt và đấu nối hoàn thiện _Tháo dây dẫn và xà hiện trạng, lắp đặt chụp đầu cột, xà sứ, kéo dây từ VT 59 - 480 T2.HKH đến 92/1- 479 T2.HKH _Lắp LBS mới tại vị trí 92/1- 479 T2.HKH và đấu nối hoàn thiện (LBS lắp mới sau khi công tác xong ở vị trí cắt)
Kiệt 1 Phạm Như Xương Điện lực Liên Chiểu 06:00 - 15:00

08-05-2024

_Tháo dỡ Recloser tại cột 92/1 di dời đến 92/4 lắp đặt và đấu nối hoàn thiện _Tháo dây dẫn và xà hiện trạng, lắp đặt chụp đầu cột, xà sứ, kéo dây từ VT 59 - 480 T2.HKH đến 92/1- 479 T2.HKH _Lắp LBS mới tại vị trí 92/1- 479 T2.HKH và đấu nối hoàn thiện (LBS lắp mới sau khi công tác xong ở vị trí cắt)
Phạm Như Xương Điện lực Liên Chiểu 06:00 - 15:00

08-05-2024

_Tháo dỡ Recloser tại cột 92/1 di dời đến 92/4 lắp đặt và đấu nối hoàn thiện _Tháo dây dẫn và xà hiện trạng, lắp đặt chụp đầu cột, xà sứ, kéo dây từ VT 59 - 480 T2.HKH đến 92/1- 479 T2.HKH _Lắp LBS mới tại vị trí 92/1- 479 T2.HKH và đấu nối hoàn thiện (LBS lắp mới sau khi công tác xong ở vị trí cắt)
Hoà Khánh 6 Điện lực Liên Chiểu 06:00 - 15:00

08-05-2024

_Tháo dỡ Recloser tại cột 92/1 di dời đến 92/4 lắp đặt và đấu nối hoàn thiện _Tháo dây dẫn và xà hiện trạng, lắp đặt chụp đầu cột, xà sứ, kéo dây từ VT 59 - 480 T2.HKH đến 92/1- 479 T2.HKH _Lắp LBS mới tại vị trí 92/1- 479 T2.HKH và đấu nối hoàn thiện (LBS lắp mới sau khi công tác xong ở vị trí cắt)
TBA Phạm Như Xương T5 Điện lực Liên Chiểu 06:00 - 15:00

08-05-2024

_Tháo dỡ Recloser tại cột 92/1 di dời đến 92/4 lắp đặt và đấu nối hoàn thiện _Tháo dây dẫn và xà hiện trạng, lắp đặt chụp đầu cột, xà sứ, kéo dây từ VT 59 - 480 T2.HKH đến 92/1- 479 T2.HKH _Lắp LBS mới tại vị trí 92/1- 479 T2.HKH và đấu nối hoàn thiện (LBS lắp mới sau khi công tác xong ở vị trí cắt)
Phạm Như Xương 2 Điện lực Liên Chiểu 06:00 - 15:00

08-05-2024

_Tháo dỡ Recloser tại cột 92/1 di dời đến 92/4 lắp đặt và đấu nối hoàn thiện _Tháo dây dẫn và xà hiện trạng, lắp đặt chụp đầu cột, xà sứ, kéo dây từ VT 59 - 480 T2.HKH đến 92/1- 479 T2.HKH _Lắp LBS mới tại vị trí 92/1- 479 T2.HKH và đấu nối hoàn thiện (LBS lắp mới sau khi công tác xong ở vị trí cắt)
TBA Phạm Như Xương T3 Điện lực Liên Chiểu 06:00 - 15:00

08-05-2024

_Tháo dỡ Recloser tại cột 92/1 di dời đến 92/4 lắp đặt và đấu nối hoàn thiện _Tháo dây dẫn và xà hiện trạng, lắp đặt chụp đầu cột, xà sứ, kéo dây từ VT 59 - 480 T2.HKH đến 92/1- 479 T2.HKH _Lắp LBS mới tại vị trí 92/1- 479 T2.HKH và đấu nối hoàn thiện (LBS lắp mới sau khi công tác xong ở vị trí cắt)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật