Lịch cúp điện Tây Sơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tây Sơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Định

Lịch cúp điện Tây Sơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tây Sơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tây Sơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tây Sơn - Bình Định

Lịch Cúp Điện Tây Sơn Bình Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ĐMT Tứ Tây Sơn Điện lực An Nhơn 11:00 - 13:30

09-06-2024

Thay dây, xà, sứ; FCO, LA TBA Lâm Sản xuất khẩu Nhơn Hòa; thu hồi dây 22 KV từ TBA Chi nhánh Lâm Nghiệp 19 đến TBA Lâm Sản xuất khẩu Nhơn Hòa XT 478/ANH
ĐMT Nhất Tây Sơn Điện lực An Nhơn 11:00 - 13:30

09-06-2024

Thay dây, xà, sứ; FCO, LA TBA Lâm Sản xuất khẩu Nhơn Hòa; thu hồi dây 22 KV từ TBA Chi nhánh Lâm Nghiệp 19 đến TBA Lâm Sản xuất khẩu Nhơn Hòa XT 478/ANH
ĐMT Nhị Tây Sơn Điện lực An Nhơn 11:00 - 13:30

09-06-2024

Thay dây, xà, sứ; FCO, LA TBA Lâm Sản xuất khẩu Nhơn Hòa; thu hồi dây 22 KV từ TBA Chi nhánh Lâm Nghiệp 19 đến TBA Lâm Sản xuất khẩu Nhơn Hòa XT 478/ANH
ĐMT Tam Tây Sơn Điện lực An Nhơn 11:00 - 13:30

09-06-2024

Thay dây, xà, sứ; FCO, LA TBA Lâm Sản xuất khẩu Nhơn Hòa; thu hồi dây 22 KV từ TBA Chi nhánh Lâm Nghiệp 19 đến TBA Lâm Sản xuất khẩu Nhơn Hòa XT 478/ANH
Tây Sơn Điện Lực Quy Nhơn 08:20 - 17:00

23-05-2024

Xử lý hành lang tuyến, kết hợp san tải TBA Tây Sơn, Quang Trung 1 qua Tây Sơn 3 (XDM)
TBA Kho Bạc Tây Sơn Điện Lực Phú Phong 07:15 - 17:15

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột và đấu nối cáp ngầm 22kV xây dựng mới cấp điện TBA TT Y Tế Huyện Tây Sơn vào đường dây 22kV hiện có (Theo yêu cầu Ban QLDA Dân Dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định) Tại vị trí C30/5- XT 474/TSO
KDC Tây Sơn 3 Điện Lực Quy Nhơn 13:30 - 16:30

14-05-2024

Châm dầu MBA
Tây Sơn Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 12:45

09-05-2024

San tải TBA Tây Sơn, Quang Trung 1 qua Tây Sơn 3

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật