Lịch cúp điện An Lão - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện An Lão - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Định

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở An Lão - Bình Định

Lịch cúp điện An Lão - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện An Lão - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện An Lão - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm BTS - BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 17:00

19-05-2024

Dựng cột, thay xà lắp chụp đầu cột và phụ kiện đường dây 22kV
Lịch cúp điện An Lão - Bình Định

Lịch Cúp Điện An Lão Bình Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm BTS - BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 14:30

10-05-2024

Lắp đặt RE NR An Toàn

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật