123 Lịch cúp điện Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Định

Lịch cúp điện Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Chiếu sáng Số 6 Điện lực Tuy Phước 06:30 - 14:00

24-07-2024

- Tháo lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO - Lắp xà kéo dây đấu nối NR TBA KDC Quang Hy XT477/PSO Cột C86/36A - XT477/PSO - Lắp đặt RE PĐ Giang Nam XT477/PSO Cột C86 - XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Kéo dây 0,4kv khoảng cột 86/35 -86/36 lộ 2 TBA Quang Hy XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Đấu lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO
TBA Thọ Nghĩa 2 Điện lực Tuy Phước 06:30 - 14:00

24-07-2024

- Tháo lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO - Lắp xà kéo dây đấu nối NR TBA KDC Quang Hy XT477/PSO Cột C86/36A - XT477/PSO - Lắp đặt RE PĐ Giang Nam XT477/PSO Cột C86 - XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Kéo dây 0,4kv khoảng cột 86/35 -86/36 lộ 2 TBA Quang Hy XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Đấu lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO
TBA Giang Nam 2 Điện lực Tuy Phước 06:30 - 16:45

24-07-2024

- Tháo lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO - Lắp xà kéo dây đấu nối NR TBA KDC Quang Hy XT477/PSO Cột C86/36A - XT477/PSO - Lắp đặt RE PĐ Giang Nam XT477/PSO Cột C86 - XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Kéo dây 0,4kv khoảng cột 86/35 -86/36 lộ 2 TBA Quang Hy XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Đấu lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO
TBA Thọ Nghĩa Điện lực Tuy Phước 06:30 - 14:00

24-07-2024

- Tháo lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO - Lắp xà kéo dây đấu nối NR TBA KDC Quang Hy XT477/PSO Cột C86/36A - XT477/PSO - Lắp đặt RE PĐ Giang Nam XT477/PSO Cột C86 - XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Kéo dây 0,4kv khoảng cột 86/35 -86/36 lộ 2 TBA Quang Hy XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Đấu lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO
TBA Quang Hy Điện lực Tuy Phước 06:30 - 14:00

24-07-2024

- Tháo lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO - Lắp xà kéo dây đấu nối NR TBA KDC Quang Hy XT477/PSO Cột C86/36A - XT477/PSO - Lắp đặt RE PĐ Giang Nam XT477/PSO Cột C86 - XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Kéo dây 0,4kv khoảng cột 86/35 -86/36 lộ 2 TBA Quang Hy XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Đấu lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO
TBA Vinh Bắc Điện lực Tuy Phước 06:30 - 14:00

24-07-2024

- Tháo lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO - Lắp xà kéo dây đấu nối NR TBA KDC Quang Hy XT477/PSO Cột C86/36A - XT477/PSO - Lắp đặt RE PĐ Giang Nam XT477/PSO Cột C86 - XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Kéo dây 0,4kv khoảng cột 86/35 -86/36 lộ 2 TBA Quang Hy XT477/PSO (Kết hợp công tác) - Đấu lèo đường dây 22KV Tại cột C84 - XT477/PSO
Gò Sơn 4 XBT Điện lực An Nhơn 07:10 - 10:40

24-07-2024

Lắp xà xử lý hành lang tuyến theo đề nghị khách hàng; Phân chia phụ tải, chống quá tải ĐZ 0,4KV TBA Cầu Gành 3
Tái Định Cư Nhơn Hòa Điện lực An Nhơn 07:10 - 10:40

24-07-2024

Lắp xà xử lý hành lang tuyến theo đề nghị khách hàng; Phân chia phụ tải, chống quá tải ĐZ 0,4KV TBA Cầu Gành 3
TBA Cầu Gành 3 Điện lực An Nhơn 07:10 - 10:40

24-07-2024

Lắp xà xử lý hành lang tuyến theo đề nghị khách hàng; Phân chia phụ tải, chống quá tải ĐZ 0,4KV TBA Cầu Gành 3
TBA ANANTARA Resort Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 09:30

24-07-2024

Định kỳ thay thế công tơ Công ty TNHH Du Lịch Bãi Dài
TBA ĐPG-T8 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 16:15

24-07-2024

Đấu nối cáp ngầm ĐZ 22kV NR TBA Ẩm Thực Việt vào tủ RMU Đại Phú Gia T8
TBA KDC Lương Nông 3 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 10:45

24-07-2024

Lắp ATM lộ 4 đấu nối vào tủ điện, đấu nối ĐZ 0,4 kV cột C103 TBA KDC Lương Nông 3 (cấp điện dự án Tái định cư)
TBA KDC Lương Nông 2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:30

24-07-2024

Sang tải TBA Lương Nông qua TBA KDC Lương Nông 2 (cấp điện dự án Tái định cư)
KDC Lương Nông Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:30

24-07-2024

Sang tải TBA Lương Nông qua TBA KDC Lương Nông 2 (cấp điện dự án Tái định cư)
Võ Lai 2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 12:45

24-07-2024

Lắp CĐC, Lắp xà ĐZ 22kV (XDM)
Lương Nông Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:30

24-07-2024

Sang tải TBA Lương Nông qua TBA KDC Lương Nông 2 (cấp điện dự án Tái định cư)
Biên Cương Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 12:45

24-07-2024

Lắp CĐC, Lắp xà ĐZ 22kV (XDM)
Phước An 2 Điện Lực Phú Tài 07:15 - 09:45

24-07-2024

Xử lý tiếp xúc bấm ống nối
LH Cao Su Điện Lực Phú Tài 07:15 - 08:45

24-07-2024

Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA
Bảo Thắng 2 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:15

24-07-2024

Thay TI định kỳ
Trung Ái 2 XBT Điện lực An Nhơn 07:15 - 16:30

24-07-2024

Dựng cột, di dời ĐZ 0,4KV; 0,2KV, thu hồi cột cũ (phục vụ cao tốc Bắc Nam)
Thực Phẩm Sạch Điện Lực Phú Tài 07:45 - 17:15

24-07-2024

Sửa chữa, bảo dưỡng và thí nghiệm TBA Thực phẩm sạch
An Hòa 4 Điện Lực Phú Tài 09:00 - 10:45

24-07-2024

Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA
TBA CT TNHH Suối Tiên Quy Nhơn Điện Lực Quy Nhơn 10:15 - 11:30

24-07-2024

Định kỳ thay thế công tơ Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn
Minh Ân Điện Lực Quy Nhơn 13:30 - 15:15

24-07-2024

Kiểm tra châm dầu MBA Minh Ân
Xóm Núi Điện Lực Phú Tài 13:45 - 16:15

24-07-2024

Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA
HTX Đá hoa cương Bảo Thắng Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 15:45

24-07-2024

Thay TI định kỳ
UB Phước An 2 Điện Lực Phú Tài 15:45 - 17:30

24-07-2024

Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA
TBA Bệnh Viện Tư Nhân Hòa Bình Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 10:15

25-07-2024

Định kỳ TI Công ty Cổ phần Bệnh Viện Đa Khoa Hòa Bình
Chợ Nhơn Lý 2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 12:30

25-07-2024

San tải TBA Trường tiểu học Nhơn Lý, TBA Chợ Nhơn Lý 2, TBA Lý Chánh qua TBA Lý Chánh 2, thay xà di dời lưới điện địa phương
Trường Tiểu Học Nhơn Lý Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 12:30

25-07-2024

San tải TBA Trường tiểu học Nhơn Lý, TBA Chợ Nhơn Lý 2, TBA Lý Chánh qua TBA Lý Chánh 2, thay xà di dời lưới điện địa phương
Lý Chánh Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 12:30

25-07-2024

San tải TBA Trường tiểu học Nhơn Lý, TBA Chợ Nhơn Lý 2, TBA Lý Chánh qua TBA Lý Chánh 2, thay xà di dời lưới điện địa phương
Phước An 8 Điện Lực Phú Tài 07:15 - 08:45

25-07-2024

Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA
TBA Gò Đo Điện Lực Phú Phong 07:15 - 17:45

25-07-2024

Thay dây dẫn nhánh rẽ 22kV Đường dây 22kV từ C73/1 đến C73/8- XT 478/TSO
TBA Định Bình 1 Điện Lực Phú Phong 07:15 - 09:45

25-07-2024

Thay ATM Tổng TBA Định Bình 1 (C14/4) - XT 471/C72
TBA Xử lý nước Bình Nghi Điện Lực Phú Phong 07:15 - 17:45

25-07-2024

Thay dây dẫn nhánh rẽ 22kV Đường dây 22kV từ C73/1 đến C73/8- XT 478/TSO
TBA Thuận Truyền 2 Điện Lực Phú Phong 07:15 - 10:15

25-07-2024

Tách lèo và đấu lèo sang tải TBA lộ 3, lộ 4 Thuận Truyền 1 và lộ 2 Thuận Truyền 2 sang nhận nguồn TBA Thuận Truyền 4 Tại C53/96- XT 472/TSO, C307, C308 lộ 3 TBA Thuận Truyền 1 và tại C213 lộ 2 TBA Thuận Truyền 2 - XT 472/TSO
TBA Thuận Truyền 1 Điện Lực Phú Phong 07:15 - 10:15

25-07-2024

Tách lèo và đấu lèo sang tải TBA lộ 3, lộ 4 Thuận Truyền 1 và lộ 2 Thuận Truyền 2 sang nhận nguồn TBA Thuận Truyền 4 Tại C53/96- XT 472/TSO, C307, C308 lộ 3 TBA Thuận Truyền 1 và tại C213 lộ 2 TBA Thuận Truyền 2 - XT 472/TSO
TBA 180 KVA Nguyễn Tử Các- K6 Tam Quan Điện Lực Bồng Sơn 07:15 - 09:00

25-07-2024

Thay MBA 320kVA TBA Mỹ Lộc 4 (Bảo dưỡng sau khi CBM cấp độ 2).
TBA Mỹ Lộc 4 Điện Lực Bồng Sơn 07:15 - 09:00

25-07-2024

Thay MBA 320kVA TBA Mỹ Lộc 4 (Bảo dưỡng sau khi CBM cấp độ 2).
TBA Đệ Đức 6 Điện Lực Bồng Sơn 07:15 - 09:15

25-07-2024

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV XT3, XT4 TBA Đệ Đức 6 xây dựng mới (ĐTXD năm 2023) với ĐZ 0,4kV XT1, XT2 TBA Đệ Đức 6 hiện có
TBA Ga Diêu Trì Điện lực Tuy Phước 07:30 - 10:30

25-07-2024

Căng dây và đấu nối sang tải thu hồi cột đường dây 0,4kV công trình XDCB năm 2024
Thuận Phát Điện Lực Phù Cát 07:30 - 09:15

25-07-2024

Thí nghiệm định kỳ theo TT33 - TBA Thuận Phát – XT 474/PCA
Cấp nước Xã Cát hanh Điện Lực Phù Cát 09:30 - 11:30

25-07-2024

Thí nghiệm định kỳ theo TT33 - TBA Cấp nước SH xã Cát Hanh – XT 477/PCA
Chung cư Thịnh Phát Điện Lực Quy Nhơn 13:30 - 16:00

25-07-2024

Định kỳ TI Ban Quản Trị CC Thịnh Phát
Phước An 10 Điện Lực Phú Tài 14:15 - 15:45

25-07-2024

Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA
Đồng Xanh Điện Lực Phú Tài 15:45 - 17:30

25-07-2024

Kiểm tra CBM cấp độ 2 MBA
TBA Hồ Thuận Ninh Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Trướng Bắn Quốc Gia 3 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Trường Bắn Quốc Gia 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Trường Bắn Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Bảo Tàng Quang Trung Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Thủy Điện Phú Phong Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Xuất nhập khẩu MVC Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Hùng Tiến 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Đập dâng Phú Phong Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Thủy Viên Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Chiếu sáng số 5 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Á Châu Bình Định Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Trại Heo Thanh Phong Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Xuất Nhập Khẩu Tây Sơn Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Quảng trường Bảo Tàng Quang Trung Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Hà My 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Phú Hưng Hà Nội Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Gạch Gò Cầy Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Hùng Tiến Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Trường Bắn Quốc Gia 5 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Trường Bắn Quố Gia 4 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA ĐMT An Định 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA ĐMT An Định 1 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA ĐMT Đông An GL Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA DMT Phan Linh YB Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA ĐMT Hà My Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Thuận Ninh 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Phú Hưng 3 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Bơm Thuận Nghĩa (DD) Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Kiên Ngãi 3 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Dõng Hòa 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Vĩnh Lộc 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Kiên Long 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Thuận Nghĩa 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Kiên Thạnh Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Vĩnh Lộc Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Dõng Hòa Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Kiên Ngãi 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Kiên Ngãi 1 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Kiên Long Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Xóm Chài 1 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Xóm Chài 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA An Hội Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA An Mỹ Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Mỹ Thạch Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Phú Hưng 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Phú Hưng 1 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Kiên Long 1 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Gò Cầy Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Bình Thành 1 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Văn Phong 2 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Tây Sơn 3 Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
TBA Thuận Nghĩa Điện Lực Phú Phong 06:00 - 16:00

26-07-2024

Di dời ĐZ22kV (HM Di dời GPMB xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi QL19B thuộc DA Đập Dâng Phú Phong)Từ C53/1 đến C53/4- XT 472/TSO
Lịch cúp điện Bình Định

Lịch Cúp Điện Bình Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Titan Cát Thành 2 Điện Lực Phù Cát 16:10 - 17:30

23-07-2024

Thay định kỳ TI TBA
TBA TC KĐT ĐẠI PHÚ GIA Điện Lực Quy Nhơn 15:30 - 17:00

23-07-2024

Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH Hương Giang
Quảng Điền 2 Điện lực Tuy Phước 15:15 - 16:45

23-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ + Kiểm tra bảo dưỡng CBM TBA Quảng Điền 2 -XT473/ANH
An Cửu Điện lực Tuy Phước 15:15 - 16:45

23-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ + Kiểm tra bảo dưỡng CBM TBA An Cửu -XT473/ANH
Titan Cát Thành 5 Điện Lực Phù Cát 14:50 - 16:10

23-07-2024

Thay định kỳ TI TBA
Tân Nghi 2 XBT Điện lực An Nhơn 14:15 - 15:10

23-07-2024

Gắn mới hệ thống đo đếm
NR 22kV Novotel 2 (FLC) Điện Lực Quy Nhơn 14:00 - 15:15

23-07-2024

Định kỳ thay thế công tơ
TBA T3 Điện Lực Phú Phong 14:00 - 16:30

23-07-2024

Di dời ĐZ 0,2kV từ C201/2 đến C201/6 và di dời công tơ (DA Cao tốc Bắc -Nam ) ĐZ 0,2kV từ C201/2 đến C201/6 lộ 2 TBA T3 - XT 482/TSO
Văn Quang 2 Điện lực Tuy Phước 13:45 - 15:15

23-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ + Kiểm tra bảo dưỡng CBM TBA Văn Quang 2 -XT473/ANH
An Cửu 2 Điện lực Tuy Phước 13:45 - 15:15

23-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ + Kiểm tra bảo dưỡng CBM TBA An Cửu 2 -XT473/ANH
Hồ Văn Tài Điện Lực Phù Cát 13:15 - 14:40

23-07-2024

Thay định kỳ TI TBA
Nhơn Phú 1 Điện Lực Phú Tài 11:30 - 13:00

23-07-2024

Thay ATM lộ 2 bị hỏng cần thao tác
Văn Quang 1 Điện lực Tuy Phước 10:45 - 11:45

23-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ + Kiểm tra bảo dưỡng CBM TBA Văn Quang 1 -XT473/ANH
DN Phú Hòa Điện Lực Phù Cát 09:45 - 11:30

23-07-2024

Thay định kỳ TI TBA
TBA TĐC Phước Hưng Điện lực Tuy Phước 09:15 - 10:45

23-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ + Kiểm tra bảo dưỡng CBM TBA TĐC Phước Hưng - XT473/ANH
DNTN Ông Thọ Điện lực Tuy Phước 09:15 - 10:45

23-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ + Kiểm tra bảo dưỡng CBM TBA TĐC Ông Thọ 1 -XT473/ANH
TBA Xóm 11 Điện Lực Phú Phong 08:00 - 09:30

23-07-2024

Tháo hệ thống đo đếm KH 3 pha TBA Xóm 11 (C63A/98) - XT 473/ĐOPH
TBA Khánh Trạch Điện Lực Bồng Sơn 07:50 - 09:10

23-07-2024

Xử lý rịn dầu roan bình dầu phụ TBA Khánh Trạch -XT474/HNH
Quảng Điền Điện lực Tuy Phước 07:45 - 09:15

23-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ + Kiểm tra bảo dưỡng CBM TBA Quảng Điền -XT473/ANH
Tri Thiện Điện lực Tuy Phước 07:45 - 09:15

23-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ + Kiểm tra bảo dưỡng CBM TBA Tri Thiện -XT473/ANH
Nguyễn Văn Tú Điện Lực Phù Cát 07:45 - 09:15

23-07-2024

Thay định kỳ TI TBA
Đại Thành 7 Điện Lực Phú Tài 07:30 - 10:00

23-07-2024

Xử lý tiếp xúc thay đầu cos pha B Đại Thành 7
TBA T1 Điện Lực Phú Phong 07:30 - 10:00

23-07-2024

Đấu nối đường dây 0,2kV (XDM) vào đường dây 0,4kV hiện có và di dời công tơ (DA Cao tốc Bắc -Nam ) tại vị trí C109 lộ 1 TBA T1- XT 4
TBA An Vinh 4 Điện Lực Phú Phong 07:30 - 14:00

23-07-2024

Bảo dưỡng TBA và kéo dây 0,4kV lộ 2 TBA An Vinh 4 và phân bố lại tải lộ 1 và lộ 2
TBA Giao Hội 2 Điện Lực Bồng Sơn 07:30 - 11:30

23-07-2024

Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Điểm TĐC số 9 (ngầm hóa ) để tránh mặt bằng thi công cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn Phường Hoài Tân theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn
TBA Tái Định Cư Số 9 Cao Tốc - Hoài Tân Điện Lực Bồng Sơn 07:30 - 11:30

23-07-2024

Di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ Điểm TĐC số 9 (ngầm hóa ) để tránh mặt bằng thi công cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn Phường Hoài Tân theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị Xã Hoài Nhơn
TBA Khu TTCN Bồng Sơn Điện Lực Bồng Sơn 07:30 - 10:10

23-07-2024

Thay tủ điện rỉ sắt TBA TTCN Bồng Sơn
TBA Thiết Đính 1 Điện Lực Bồng Sơn 07:30 - 10:10

23-07-2024

Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV TBA Liêm Bình 3 với ĐZ 0,4kV TBA Thiết Đính Nam và TBA Thiết Đính 1 hiện có
TBA Thiết Đính Nam Điện Lực Bồng Sơn 07:30 - 10:10

23-07-2024

Đấu nối sang tải và phân ly chia tải ĐZ 0,4kV TBA Liêm Bình 3 với ĐZ 0,4kV TBA Thiết Đính Nam và TBA Thiết Đính 1 hiện có
TBA ITOWER Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
TBA Nhà VH LĐ Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
TBA Quảng trường số 2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
TBA KS Thái Bảo Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
TBA Hồ phun nước Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
TBA NH Đầu Tư2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
TBA Thi công 01 Ngô Mây Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
Nguyễn Nhạc 2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
Ngô Mây 5 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
Lê Lai Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
Nguyễn Tư Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
Diên Hồng 1 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
Vũ Bảo Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
Nguyễn Văn Trỗi Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 15:00

23-07-2024

Di dời lưới điện địa phương kết hợp thay dây 0,4kV + CBM cấp độ 2 TBA Nguyễn Văn Trỗi
Nguyễn Nhạc Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
Ngô Mây 1 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

23-07-2024

Thay xà xử lý HLT kết hợp thay LBS-O thành LBS-C
Mỹ Thắng Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:15

23-07-2024

Vệ sinh MBA, bảo dưỡng lèo ĐZ 0,4kV, xử lý rack hỏng
Gò Sơn 4 XBT Điện lực An Nhơn 07:10 - 10:40

23-07-2024

Lắp xà xử lý hành lang tuyến theo đề nghị khách hàng; Phân chia phụ tải, chống quá tải ĐZ 0,4KV TBA Cầu Gành 3
Tái Định Cư Nhơn Hòa Điện lực An Nhơn 07:10 - 10:40

23-07-2024

Lắp xà xử lý hành lang tuyến theo đề nghị khách hàng; Phân chia phụ tải, chống quá tải ĐZ 0,4KV TBA Cầu Gành 3
TBA Cầu Gành 3 Điện lực An Nhơn 07:10 - 10:40

23-07-2024

Lắp xà xử lý hành lang tuyến theo đề nghị khách hàng; Phân chia phụ tải, chống quá tải ĐZ 0,4KV TBA Cầu Gành 3
TRẠM CHÁNH THIỆN 2 Điện lực Phù Mỹ 14:45 - 16:45

22-07-2024

Hãm dây, đấu nối, chuyển công tơ
TBA Bến Đức Điện Lực Phú Phong 13:30 - 15:30

22-07-2024

Lắp ATM lộ 3 sang tải 1 phần phụ tải lộ 1 qua lộ 3, căng dây dẫn đường đường dây 0,4kV lộ 3 Tại TBA Bến Đức (C103/20/16) - XT482/TSO
TBA Bến Đức Điện Lực Phú Phong 07:15 - 15:30

22-07-2024

Xử lý tiếp xúc và kéo dây 0,4kV lộ 3 TBA và tách lèo từ C103/20/15 đến C103/20/12 đường dây 0,4kV lộ 1 TBA Bến Đức - XT482/TSO
TBA Chiếu sáng Số 7 Điện lực Tuy Phước 07:15 - 08:15

22-07-2024

Thay hệ thống đo đếm định kỳ TBA Chiếu sáng số 7 - XT471/ANH
Chiếu Sáng QL1A Số 1 Điện lực An Nhơn 07:10 - 11:00

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý HLT theo yêu cầu khách hàng
Bằng Châu 4. Điện lực An Nhơn 07:10 - 11:00

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý HLT theo yêu cầu khách hàng
Mỹ Hoà. Điện lực An Nhơn 07:10 - 11:00

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý HLT theo yêu cầu khách hàng
Trạm cấp nước xã Mỹ Tài Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 11:30

22-07-2024

Thay xà, sứ ĐZ 22kV, dây dẫn, thí nghiệm MBA
Vĩnh Nhơn 2 Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 11:30

22-07-2024

Thay xà, sứ ĐZ 22kV, dây dẫn, thí nghiệm MBA
VĨNH LÝ Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 11:30

22-07-2024

Thay xà, sứ ĐZ 22kV, dây dẫn, thí nghiệm MBA
VĨNH NHƠN Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 11:30

22-07-2024

Thay xà, sứ ĐZ 22kV, dây dẫn, thí nghiệm MBA
Giếng nước Huỳnh Kim Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Nhà máy nước Nhơn Hòa Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Đập dâng Thạnh Hòa 1 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Hoàn Cầu 4 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Hoàn Cầu 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Đá Hoàn Cầu Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Trung Ái 6 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
KDC Trần Nguyên Hãn Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
KDC An Lộc Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
KDC An Lộc 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
TBA Bầu Gốc 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
TBA Trung Ái 5 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
TBA An Lộc 3 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
TBA Nhơn Hòa 3 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
TBA An Lộc 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
TBA Bầu Gốc Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Hòa Nghi Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
TBA An Lộc Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Phụ Quang Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
TBA Nhơn Hòa 1 Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Trung Ái XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 16:30

22-07-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha- đất theo đề nghị địa phương; thay thiết bị đóng cắt LBS-C bằng Recloser
Trường Hải 6 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Trường Hải 5 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Việt Đan 4 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Việt Thắng 1 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Việt Thắng 3 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
ĐMTMN ADC VN Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Chăn nuôi Việt Thắng Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
ĐMTMN SOLAR Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
ĐMTMN TXCOM Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Thuận Phong 3 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Đại Khoan 6 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Kinh tế Cát Lâm 2 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Đại Khoan 5 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Thuận Phong 2 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Đại Khoan 4 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Thuận Phong Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Đại Khoan 1 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Kinh tế mới Cát Lâm Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV
Đại Khoan 2 Điện Lực Phù Cát 06:00 - 16:30

22-07-2024

- Xử lý khoảng cách pha đất tại khoảng cột 131/39 đến cột 131/40 - XT 477/PCA theo yêu cầu của chính quyền địa phương; - Thay sứ đứng + Khoá néo dây ĐZ 22kV

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật