Lịch cúp điện Hoài Ân - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hoài Ân - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Định

Lịch cúp điện Hoài Ân - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hoài Ân - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hoài Ân - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Huy Ngân Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 12:30

18-06-2024

thay cột, thu hồi LBS-O tại cột C179/1 XT 477/HNH
TBA Hà Tây 2 Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 12:30

18-06-2024

thay cột, thu hồi LBS-O tại cột C179/1 XT 477/HNH
TBA Tân Thạnh Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 12:30

18-06-2024

thay cột, thu hồi LBS-O tại cột C179/1 XT 477/HNH
TBA Gò Dũng Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 10:15

19-06-2024

Thay MBA 100kVA bằng MBA 50kVA
TBA Thanh Sơn 2 Điện Lực Hoài Ân 06:00 - 17:00

21-06-2024

Thay cột, thay xà và phụ kiện đường dây 22KV Tại khoảng cột Từ C448/1 đến C448/30 XT 471/HNH.
TBA Thanh Sơn Điện Lực Hoài Ân 06:00 - 17:00

21-06-2024

Thay cột, thay xà và phụ kiện đường dây 22KV Tại khoảng cột Từ C448/1 đến C448/30 XT 471/HNH.
Lịch cúp điện Hoài Ân - Bình Định

Lịch Cúp Điện Hoài Ân Bình Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Phước Bình. Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 09:15

13-06-2024

Thay 03 CSV tại TBA Phước Bình XT 471/HNH
Kim Sơn 3 Điện Lực Hoài Ân 13:30 - 16:15

12-06-2024

Thay MBA 100kVA bằng MBA 160kVA
TBA ĐMT TĐH Đà Nẵng Điện Lực Hoài Ân 07:15 - 12:45

12-06-2024

Lắp CĐC, xà, PK, rãi căng dây đẫn và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Vĩnh Hòa 3 (XDM) tại khoảng cột C149-C150 XT 477/HNH
TBA NGUYỄN HỒNG THÚY Điện Lực Hoài Ân 07:15 - 12:45

12-06-2024

Lắp CĐC, xà, PK, rãi căng dây đẫn và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Vĩnh Hòa 3 (XDM) tại khoảng cột C149-C150 XT 477/HNH
Trang Trại Chăn Nuôi Bảo Châu Điện Lực Hoài Ân 07:15 - 12:45

12-06-2024

Lắp CĐC, xà, PK, rãi căng dây đẫn và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Vĩnh Hòa 3 (XDM) tại khoảng cột C149-C150 XT 477/HNH
Khoa Trường 2 Điện Lực Hoài Ân 07:15 - 12:45

12-06-2024

Lắp CĐC, xà, PK, rãi căng dây đẫn và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Vĩnh Hòa 3 (XDM) tại khoảng cột C149-C150 XT 477/HNH
TBA Khoa Trường Điện Lực Hoài Ân 07:15 - 12:45

12-06-2024

Lắp CĐC, xà, PK, rãi căng dây đẫn và đấu nối ĐZ 22kV NR TBA Vĩnh Hòa 3 (XDM) tại khoảng cột C149-C150 XT 477/HNH
TBA Chiếu sáng số 3 Điện Lực Hoài Ân 05:30 - 10:00

11-06-2024

Lắp các FCO NR: TBA Tân Thạnh 2 tại cột C109, TBA Tân Thành tại cột C208, xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV tại cột C222 XT 477/HNH
TBA Lộc Giang 3 Điện Lực Hoài Ân 05:30 - 10:00

11-06-2024

Lắp các FCO NR: TBA Tân Thạnh 2 tại cột C109, TBA Tân Thành tại cột C208, xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV tại cột C222 XT 477/HNH
TBA Tân Thạnh 2- Hoài Ân Điện Lực Hoài Ân 05:30 - 10:00

11-06-2024

Lắp các FCO NR: TBA Tân Thạnh 2 tại cột C109, TBA Tân Thành tại cột C208, xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV tại cột C222 XT 477/HNH
TBA Tân Thịnh Điện Lực Hoài Ân 05:30 - 10:00

11-06-2024

Lắp các FCO NR: TBA Tân Thạnh 2 tại cột C109, TBA Tân Thành tại cột C208, xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV tại cột C222 XT 477/HNH
TBA Lộc Giang 2. Điện Lực Hoài Ân 05:30 - 10:00

11-06-2024

Lắp các FCO NR: TBA Tân Thạnh 2 tại cột C109, TBA Tân Thành tại cột C208, xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV tại cột C222 XT 477/HNH
TBA Tân Thành. Điện Lực Hoài Ân 05:30 - 10:00

11-06-2024

Lắp các FCO NR: TBA Tân Thạnh 2 tại cột C109, TBA Tân Thành tại cột C208, xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV tại cột C222 XT 477/HNH
TBA Vĩnh Viễn. Điện Lực Hoài Ân 05:30 - 10:00

11-06-2024

Lắp các FCO NR: TBA Tân Thạnh 2 tại cột C109, TBA Tân Thành tại cột C208, xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV tại cột C222 XT 477/HNH
TBA Diêu Tường. Điện Lực Hoài Ân 05:30 - 10:00

11-06-2024

Lắp các FCO NR: TBA Tân Thạnh 2 tại cột C109, TBA Tân Thành tại cột C208, xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV tại cột C222 XT 477/HNH
TBA Lộc Giang. Điện Lực Hoài Ân 05:30 - 10:00

11-06-2024

Lắp các FCO NR: TBA Tân Thạnh 2 tại cột C109, TBA Tân Thành tại cột C208, xử lý tiếp xúc ĐZ 22kV tại cột C222 XT 477/HNH
TBA Đồng Tròn 2 Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 15:30

10-06-2024

Thay dây dẫn, xà, PK ĐZ 22kV tại khoảng cột C123/34 đến C123/41 XT 475/HNH
TBA Đồng tròn Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 15:30

10-06-2024

Thay dây dẫn, xà, PK ĐZ 22kV tại khoảng cột C123/34 đến C123/41 XT 475/HNH
TBA Tân Sơn Điện Lực Hoài Ân 13:30 - 16:30

07-06-2024

Thay cáp tổng, thay thế HTĐĐ TBA Tân Sơn XT 471/HNH
TBA Gia Trị Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 10:30

07-06-2024

Bảo dưỡng lèo các đầu lộ ra, đấu nối tăng cường đường dây hạ áp tại TBA Gia Trị XT 475/HNH
TBA Hương Quang Điện Lực Hoài Ân 07:30 - 10:30

07-06-2024

Thay cáp tổng, thay thế HTĐĐ TBA Hương Quang XT 477/HNH
TBA Phú Thuận 2 Điện Lực Hoài Ân 06:00 - 11:30

06-06-2024

sang tải, đấu nối và thu hồi đường dây hạ áp TBA Phú Thuận 2 XT 477/HNH
TBA Công an Huyện An Lão Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Bảo Đạt Thành Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
Lò đốt rác thải An Hòa Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA KDC Gò vênh Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Vương Nhật Quân Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Công ty CPĐTPT An Lao 3 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Cong ty TNHH Trang Thịnh Phát 2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Công ty TNHH &XD Trung Tín Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Chiếu sáng 11 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Chiếu sáng 10 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Chiếu sáng 9 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Sơn Thủy Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
HTX ND và DVTH An Toàn Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Kho Bạc An Lão Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Hưng Nhơn 2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Huệ Cư Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
Công ty TNHH Trang Thịnh Phát Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Thủy điện Hồ Đồng Mít Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Khu giãn dân Đồng Bàu Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA ĐMT CNX An Quang Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA ĐMT An Quang T2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
Gò Bùi Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA ĐMT An Quang T1 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA TĐC Đồng Mít 2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA TĐC Đồng Mít 1-2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA TĐC Đồng MÍt 1-1 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Hồ Đồng Mít -TC3 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
Trung Tâm Hành Chính An Lão Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA T2 Gò Núi Một, An Lão Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA T1 Gò Núi Một, An Lão Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA SX GẠCH AN PHÚ Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
Trang Trại Nguyễn Thị Dung Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA SX Gạch Ngói Hai Tây Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Nước Xáng 4 (Trạm 4) Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA TT Y Tế huyện An Lão Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Thanh Sơn 2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Thuận An 2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
Khu VHTT xã An Hưng Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An Tân 1 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An Trung 7 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An Quang 3 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An trung 1 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Hưng Nhượng Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Long Hòa Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Vạn Long Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Khu Tái Định cư An trung Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Xuân Phong 2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Bàu dài( dân dụng ) Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Cây Duối( dân dụng) Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An trung 4 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA TT Xã An trung Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An Hưng 1 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Gò Đồn Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An trung 5 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An Hưng 4 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Xuân Phong Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An Quang 2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An Quang 1 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Thanh Sơn Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Long Khánh Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Hưng Long Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Thuận An Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An Hưng 2 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Ủy Ban Huyện Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Truyền thanh An Lão Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA TT Y tế Huyện Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Đá thuận Đức Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Hưng Nhơn ( DD Thị trấn) Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Thôn 1 An Toàn Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Đồng Mít Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Vườn Dược Liệu An Toàn Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
Trạm BTS - BDH0424 Viettel xã An Nghĩa, An Lão Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Rừng Đặc Dụng An Toàn Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Phân Trường 1 An Toàn Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA An Vinh 6 Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Thôn 3 An Nghĩa Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Thôn 3 An Toàn Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV
TBA Thôn 4 Ân Nghĩa Điện Lực Hoài Ân 06:30 - 17:00

02-06-2024

Dựng cột, thay xà, lắp CĐC, thay dây dẫn và phụ kiện đường dây 22kV

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật