Lịch cúp điện An Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện An Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Định

Lịch cúp điện An Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện An Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện An Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Làng Nghề Nhơn Hậu 1 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Làng nghề Nhơn Hậu 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
TBA chiếu sáng số 1 ĐT.636 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Trạm Bơm Quan Quang Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Thị Lựa Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Cơ Sở Nguyễn Văn Hồng Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
ĐMT Phước Lộc Energy Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhơn Hậu 8 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhơn Khánh 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Quan Quang 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhơn Hậu 6 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhơn Hậu 7 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhơn Khánh 1 XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Đá Trắng 6 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhơn Hậu 4 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Hiếu An 1 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Hiếu An 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Thiết Trụ Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhơn Hậu 3 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhơn Hậu 5 Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Cây Bông 1 XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Cây Bông 2 XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
An Thuận XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Quan Quang XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Bến Tranh XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Đất Giá XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Vĩnh Phú XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Bến Gỗ XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhạn Tháp. Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nhơn Hậu 2. Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Tây Vân Sơn. Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
UB Nhơn Hậu. Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Tân Kiều 2 XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 15:30

21-05-2024

Lắp chụp đầu cột xử lý đường dây võng thấp theo yêu cầu địa phương, lắp máy cắt tại PĐ Bến Tranh.
Nam Tượng 4 XBT Điện lực An Nhơn 06:50 - 09:00

21-05-2024

Lắp xà xử lý hành lang tuyến theo yêu cầu địa phương; Phân chia phụ tải giữa TBA UB Nhơn Tân XT 475/NTA và TBA Nam Tượng 4 - XT 479 NTA
UB Nhơn Tân XBT Điện lực An Nhơn 06:50 - 09:00

21-05-2024

Lắp xà xử lý hành lang tuyến theo yêu cầu địa phương; Phân chia phụ tải giữa TBA UB Nhơn Tân XT 475/NTA và TBA Nam Tượng 4 - XT 479 NTA
Thành Quân Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Viên Nén Hoàng Hoa Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
TBA Chiếu sáng 1 QL19B Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Công Ty 703 Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
ĐMT Hoàng Hoa 2 Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Đồi Hỏa Sơn Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
ĐMT Hoàng Hoa 1 Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Tân Nghi 5 Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
ĐMT Thiên Thành Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Tân Dương XBT Điện lực An Nhơn 07:10 - 11:15

22-05-2024

Di dời đường dây 0,4 KV theo yêu cầu địa phương; phân chia phụ tải qua TBA XDM Tân Dương 2
Tân Dương 2 Điện lực An Nhơn 07:10 - 11:15

22-05-2024

Di dời đường dây 0,4 KV theo yêu cầu địa phương; phân chia phụ tải qua TBA XDM Tân Dương 2
Tân Nghi 2 XBT Điện lực An Nhơn 07:10 - 16:45

22-05-2024

Dựng cột, lắp xà, Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Trung Ái 2 XBT Điện lực An Nhơn 07:10 - 11:15

22-05-2024

Di dời đường dây 0,4 KV theo yêu cầu địa phương; phân chia phụ tải qua TBA XDM Tân Dương 2
Nhơn Hạnh 2 Điện lực An Nhơn 07:15 - 11:15

23-05-2024

Dựng chen cột ĐZ Hạ áp để xử lý đường dây võng thấp theo đề nghị địa phương
Lịch cúp điện An Nhơn - Bình Định

Lịch Cúp Điện An Nhơn Bình Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cầu Dầm Điện lực An Nhơn 09:00 - 17:00

17-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
TBA Phụ Ngọc Điện lực An Nhơn 09:00 - 17:00

17-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Nhà Máy Rượu (Tấn Phát) Điện lực An Nhơn 09:00 - 17:00

17-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Phụ Ngọc 2 Điện lực An Nhơn 09:00 - 17:00

17-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Mỹ Thạnh 2 Điện lực An Nhơn 09:00 - 17:00

17-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
TBA Hòa Mỹ Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
TBA Nhơn Nghĩa Tây Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
TBA Thắng Công 2 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
An Thái 6 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
KDC Nhơn Phúc Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
An Thái 4 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Nhơn Nghĩa Tây 2 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
TBA Thắng Công Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
TBA chiếu sáng số 2 ĐT.636 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
TBA Nhơn Nghĩa Tây 3 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
An Thái 3 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Thái Thuận Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Hòa Mỹ 2 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
An Thái 2 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Nhà Máy Nước Sinh Hoạt Nhơn Phúc Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
TBA An Thái Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
TBA Nhơn Nghĩa Đông Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
An Thái 5 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
TBA Mỹ Thạnh Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Thắng Công 3 Điện lực An Nhơn 07:15 - 17:00

17-05-2024

Thay dây ĐZ 22 KV theo yêu cầu địa phương
Gỗ Hà Bình Điện lực An Nhơn 14:20 - 15:30

15-05-2024

Thay ĐK hệ thống đo đếm
Hải Đăng Điện lực An Nhơn 10:00 - 10:50

15-05-2024

Tháo thanh lý công tơ KH Cty CP Vĩnh Bảo
Japfa Comfeed Điện lực An Nhơn 07:30 - 09:40

15-05-2024

Thay ĐK hệ thống đo đếm
TBA Bầu Gốc 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 11:15

15-05-2024

Hoán chuyển MBA & ATM tổng, cáp tổng
Chánh Thạnh. Điện lực An Nhơn 06:30 - 11:15

15-05-2024

Dựng cột, di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phương
Trần Phú 5. Điện lực An Nhơn 06:30 - 11:15

15-05-2024

Dựng cột, di dời ĐZ 22 KV, 0,4 KV theo yêu cầu địa phương
Nhơn Thọ 6 Điện lực An Nhơn 06:30 - 11:15

15-05-2024

Hoán chuyển MBA & ATM tổng, cáp tổng
Hậu Cần Điện lực An Nhơn 07:10 - 15:00

14-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV
TTKHKT Xi Ta Điện lực An Nhơn 07:30 - 11:10

13-05-2024

Hoán chuyển MBA & ATM tổng
Đá Trắng 4. Điện lực An Nhơn 07:15 - 11:10

13-05-2024

Hoán chuyển MBA & ATM tổng
Đại Bình 3 XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 12:15

13-05-2024

Nâng tủ điện bị thấp theo yêu cầu địa phương
TBA Thu Trưng 2 Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Cán Sắt Thái An Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
SEDAT VN Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
GET WEAVING Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Thanh Nhã Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Đại An XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Đại Bình 2 XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Tân Nghi 5 Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Phạm Gia Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Tân Nghi 2 XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Đại Bình 3 XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Lê Thị Phải Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
ĐMT Thiên Thành Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
ĐMT Hoàng Hoa 1 Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Gò Quánh XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Nghĩa Hòa XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Tân Nghi 3 XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Tân Nghi XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Tân Nghi 4 Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Nguyễn Duy Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Tân Đức 3 XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Phúc Thịnh 2 Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Gạch Bình Định Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Thuận Đức XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
ĐMT Hoàng Hải APT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Công Ty 703 Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Viên Nén Hoàng Hoa Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Phương Nguyên Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
TBA Tân Đức 4 Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
KDC Thiết Tràng Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Đồi Hỏa Sơn Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Mỹ nghệ Đức Thủy Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Tân Đức XBT Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
ĐMT Hoàng Hoa 2 Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Thành Quân Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Tân Đức 2 Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
TBA Chiếu sáng 1 QL19B Điện lực An Nhơn 15:00 - 18:00

11-05-2024

Đấu lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
KDC Thiết Tràng 2 Điện lực An Nhơn 08:00 - 15:30

11-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Tân Kiều 3 Điện lực An Nhơn 08:00 - 15:30

11-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Bàu Sấu 2 Điện lực An Nhơn 08:00 - 15:30

11-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Bảy Yển XBT Điện lực An Nhơn 08:00 - 15:30

11-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Bình Thạnh XBT Điện lực An Nhơn 08:00 - 15:30

11-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Tân Kiều XBT Điện lực An Nhơn 08:00 - 15:30

11-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Bàu Sấu XBT Điện lực An Nhơn 08:00 - 15:30

11-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Hòa Phong XBT Điện lực An Nhơn 08:00 - 15:30

11-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Hòa Phong 2 Điện lực An Nhơn 08:00 - 15:30

11-05-2024

Lắp chụp đầu cột, căng dây xử lý khoảng cách pha đất theo yêu cầu địa phương, thay LBS-C
Nguyễn Duy Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Tân Nghi 5 Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
ĐMT Hoàng Hải APT Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
GET WEAVING Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
TBA Tân Đức 4 Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Phạm Gia Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
ĐMT Hoàng Hoa 1 Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Đồi Hỏa Sơn Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Gò Quánh XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Đại Bình 3 XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
SEDAT VN Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
TC Cầu Sông Côn Điện lực An Nhơn 06:30 - 18:00

11-05-2024

Tháo lèo, hạ dây ĐZ 22 kV
Tân Đức XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Thanh Nhã Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
ĐMT Thiên Thành Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
ĐMT Hoàng Hoa 2 Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Cán Sắt Thái An Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA
Thuận Đức XBT Điện lực An Nhơn 06:30 - 08:30

11-05-2024

Tháo lèo ĐZ 22 kV tại C92 XT 474/NTA

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật