Lịch cúp điện Quy Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quy Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Định

Lịch cúp điện Quy Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quy Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quy Nhơn - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA TB PS6 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 14:00

19-06-2024

Dựng cột chen ĐZ 22kV, lắp xà san dây qua cột mới
Nhà làm việc bộ đội biên phòng Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 14:00

19-06-2024

Dựng cột chen ĐZ 22kV, lắp xà san dây qua cột mới
Nguyễn Tất Thành Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 14:00

19-06-2024

Dựng cột chen ĐZ 22kV, lắp xà san dây qua cột mới
Hoàng Hoa Thám 3 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 14:00

19-06-2024

Dựng cột chen ĐZ 22kV, lắp xà san dây qua cột mới
Biên Phòng Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 14:00

19-06-2024

Dựng cột chen ĐZ 22kV, lắp xà san dây qua cột mới
Hỏa Xa 1 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 14:00

19-06-2024

Dựng cột chen ĐZ 22kV, lắp xà san dây qua cột mới
Ghềnh Ráng 4 Điện Lực Quy Nhơn 08:35 - 12:00

19-06-2024

Tháo lèo đầu trên 03 FCO NR Ghềnh Ráng 4
TBA Thanh Niên 5 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

20-06-2024

San tải Thanh Niên 2, Nguyễn Thái Học 2, Thanh Niên 4 qua TBA Thanh Niên 5
Thanh Niên 4 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

20-06-2024

San tải Thanh Niên 2, Nguyễn Thái Học 2, Thanh Niên 4 qua TBA Thanh Niên 5
Thanh Niên 2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

20-06-2024

San tải Thanh Niên 2, Nguyễn Thái Học 2, Thanh Niên 4 qua TBA Thanh Niên 5
Nguyễn Thái Học 2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:45

20-06-2024

San tải Thanh Niên 2, Nguyễn Thái Học 2, Thanh Niên 4 qua TBA Thanh Niên 5
Đống Đa 4 Điện Lực Quy Nhơn 13:30 - 17:45

20-06-2024

Thay MBA + kết hợp kéo dây 0,4kV san tải TBA Đống Đa 4 qua TBA Đống Đa 7
Đống Đa 7 Điện Lực Quy Nhơn 13:30 - 17:45

20-06-2024

Thay MBA + kết hợp kéo dây 0,4kV san tải TBA Đống Đa 4 qua TBA Đống Đa 7
TBA Hoàng Đạt Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
TBA Cảng cá Nhơn Lý Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
TBA Xử lý ngập úng Nhơn Lý Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
TBA Thủy Liệu Pháp Kỳ Co Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
TBA Nhơn Lý 2 Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
TBA Suối Cả 2 Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
TBA Eo Gió Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
TBA KDC Suối Cả 2 Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
TBA KDC Suối Cả 1 Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
Lý Hòa Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
Chợ Nhơn Lý 2 Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
QHDC Lý Hưng Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
Trường Tiểu Học Nhơn Lý Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
Lý Hưng 2 Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
Chợ Nhơn Lý Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
Lý Chánh Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
Lý Hưng Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
Dốc cá Nhơn Lý Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
UB Nhơn Lý Điện Lực Quy Nhơn 05:45 - 16:45

21-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 22 kV
TBA Hoa Tiêu HH Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:15

21-06-2024

Thay chống sét van pha A
TBA Viettel 3 Điện Lực Quy Nhơn 08:00 - 11:30

21-06-2024

Khắc phục lỗi hiển thị trên tủ RMU
TBA Viettel 2 Điện Lực Quy Nhơn 08:00 - 11:30

21-06-2024

Khắc phục lỗi hiển thị trên tủ RMU
Trần Phú 1 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:30

22-06-2024

San ĐZ 0,4kV qua cột mới, thu hồi cột cũ
Nguyễn Lữ 1 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 09:15

22-06-2024

Định kỳ TI khách hàng Công An Thành Phố
TBA Chiếu sáng Xuân Diệu 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
TBA TTTM Chợ lớn 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
TBA TTTM Chợ Lớn 1 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
TBA KS SG-QN Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
TBA Thi công KS SaLa Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
Trần Bình Trọng 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
Trường Chính Trị Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Đấu nối ĐZ 22kV
Nguyễn Du Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Đấu nối ĐZ 22kV
Tăng Bạt Hổ Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Đấu nối ĐZ 22kV
Ngô Quyền Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Đấu nối ĐZ 22kV
Tăng Bạt Hổ 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
Công ty Du Lịch Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
Nguyễn Huệ 4 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
Lê Thánh Tôn 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
Hai Bà Trưng 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 15:45

23-06-2024

Tháo Recloser, đấu tắt ĐZ 22kV tại PĐ Nguyễn Huệ
Lịch cúp điện Quy Nhơn - Bình Định

Lịch Cúp Điện Quy Nhơn Bình Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Biên Cương Điện Lực Quy Nhơn 13:45 - 17:30

18-06-2024

San dây 0,4kV qua cột tạm
D và L Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 12:30

18-06-2024

San tải TBA D&L, Xóm Tiêu 5 qua TBA Thành Thái 2
TBA Khách sạn Anh Thảo Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 09:45

18-06-2024

Định kỳ TI
Xóm Tiêu 5 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 12:30

18-06-2024

San tải TBA D&L, Xóm Tiêu 5 qua TBA Thành Thái 2
TBA Kỷ thuật Dược Bình Định Điện Lực Quy Nhơn 07:45 - 10:15

16-06-2024

Xử lý rịn dầu bushing hạ áp Pha B, C MBA Công ty Dược Bình Định
TBA Trung chuyển xi măng Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:30

16-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng TBA
Xóm Tiêu 1 Điện Lực Quy Nhơn 08:35 - 12:00

15-06-2024

Tháo lèo đầu trên 03 FCO NR Xóm Tiêu 1
Ngô Mây 2 Điện Lực Quy Nhơn 08:30 - 16:45

15-06-2024

San tải Ngô Mây 1 qua Ngô Mây 2
Ngô Mây 1 Điện Lực Quy Nhơn 06:45 - 16:45

15-06-2024

Tháo 3 lèo đầu trên FCO ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline
Khu TĐC Nhơn Hải Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 15:15

14-06-2024

Thay phụ kiện, thay bulon ĐZ 0,4 kV TBA TĐC Nhơn Hải, CBM cấp độ 2
Trương Vĩnh Ký Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 13:15

14-06-2024

Sang tải TBA TĐC Võ Thị Sáu 1, TĐC Võ Thị Sáu 3, Trương Vĩnh ký qua TBA Trương Vĩnh Ký 2
TĐC Võ Thị Sáu 3 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 13:15

14-06-2024

Sang tải TBA TĐC Võ Thị Sáu 1, TĐC Võ Thị Sáu 3, Trương Vĩnh ký qua TBA Trương Vĩnh Ký 2
TĐC Võ Thị Sáu 1 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 13:15

14-06-2024

Sang tải TBA TĐC Võ Thị Sáu 1, TĐC Võ Thị Sáu 3, Trương Vĩnh ký qua TBA Trương Vĩnh Ký 2
Phan Bội Châu 2 Điện Lực Quy Nhơn 09:45 - 11:30

13-06-2024

Xư lý tiếp xúc lộ 2 TBA Phan Bội Châu 2 kết hợp cân pha, CBM cấp độ 2
TBA Nhơn Hải Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 14:15

13-06-2024

Thay phụ ĐZ 0,4 kV TBA Nhơn Hải
Nhơn Hải Đông 2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 14:15

13-06-2024

Thay phụ kiện ĐZ 0,4 kV TBA Nhơn Hải Đông 2
Trần Cao Vân 1 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 09:30

13-06-2024

Xử lý tiếp xúc bushing hạ thế pha B, vệ sinh bảo dưỡng TBA+CBM cấp độ 2 TBA Trần Cao Vân 1
Cầu Đôi Điện Lực Quy Nhơn 13:45 - 16:15

12-06-2024

Xử lý tiếp xúc đầu tuyến cáp lộ 2 TBA Cầu Đôi, CBM cấp độ 2
Huyền Trân 3 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 11:15

12-06-2024

Sang tải ĐZ 0,4 kV
TBA Ô tô Dũng Tiến Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 12:30

11-06-2024

Thay DCL 22kV kết hợp vệ sinh MBA T1 và T2 thuộc TBA TTTM Big C
TBA Nhà hát văn hóa Nghệ thuật Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 12:30

11-06-2024

Thay DCL 22kV kết hợp vệ sinh MBA T1 và T2 thuộc TBA TTTM Big C
TBA Trung tâm thương mại Big C Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 12:30

11-06-2024

Thay DCL 22kV kết hợp vệ sinh MBA T1 và T2 thuộc TBA TTTM Big C
TBA LĐ Địa chất5 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 12:30

11-06-2024

Thay DCL 22kV kết hợp vệ sinh MBA T1 và T2 thuộc TBA TTTM Big C
TBA Calla 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 12:30

11-06-2024

Thay DCL 22kV kết hợp vệ sinh MBA T1 và T2 thuộc TBA TTTM Big C
TBA Chiếu Sáng 6 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 12:30

11-06-2024

Thay DCL 22kV kết hợp vệ sinh MBA T1 và T2 thuộc TBA TTTM Big C
TBA Calla 1 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 12:30

11-06-2024

Thay DCL 22kV kết hợp vệ sinh MBA T1 và T2 thuộc TBA TTTM Big C
Đoàn Tuồng Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 12:30

11-06-2024

Thay DCL 22kV kết hợp vệ sinh MBA T1 và T2 thuộc TBA TTTM Big C
Phan Đình Phùng 1 Điện Lực Quy Nhơn 08:45 - 12:30

10-06-2024

Tháo lèo đầu trên 03 FCO NR Phan Đình Phùng 1
Bến Xe Điện Lực Quy Nhơn 06:30 - 17:00

10-06-2024

Cắt 03 lèo đầu trên FCO, bọc cách điện ĐZ 22kV bằng phương pháp hotline sử dụng xe gàu cách điện và găng tay cao su cách điện
Chợ cây xăng Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 15:00

09-06-2024

Lắp đặt Recloser NR Dược Phẩm
TBA Dược Phẩm Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 15:00

09-06-2024

Lắp đặt Recloser NR Dược Phẩm
TBA Dược Phẩm2 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 15:00

09-06-2024

Lắp đặt Recloser NR Dược Phẩm
TBA Hồ Văn Hưng Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Nguyễn Ngọc Huy Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Phan Diệu Thúy Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Công viên sáng tạo TMA Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Rada Thứ Cấp Quy Nhơn Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Nguyễn Văn Lai Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Ami Resort Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA ANANTARA Resort Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Rada Thời Tiết Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Dịch vụ Du lịch số 3 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Resort Thanh Linh Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Công ty Nguyễn Hoàng Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Chiếu sáng QLộ 1D số 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Chiếu Sáng QLộ 1D Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA LIFE RESORT Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Thành Đô Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Lương Sơn BD Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Đài Truyền Hình Vũng Chua Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Bãi Dài Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Chiếu sáng7 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Fir VC Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA HQL QLộ 1D Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA CT TNHH Suối Tiên Quy Nhơn Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Sài Gòn Max Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Resort Thanh Linh 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Thi công Casa Marina Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
KĐT Xanh Vũng Chua Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
DC Bãi Xép Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
Bãi Xép Điện Lực Quy Nhơn 06:00 - 16:00

09-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
Tường Vân Điện Lực Quy Nhơn 09:30 - 11:30

07-06-2024

Xử lý cách điện cáp tổng TBA Tường Vân
Hậu cần nghề cá Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 09:15

07-06-2024

Xử lý tiếp xúc đầu trên dưới ATM lộ 3 TBA Hậu Cần Nghề Cá
Nhơn Phú 5 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 12:15

07-06-2024

Sang tải TBA Nhơn Phú 5 qua TBA Nhơn Phú 6, CBM MBA Nhơn Phú 5
Nguyễn Nhạc Điện Lực Quy Nhơn 07:10 - 15:45

07-06-2024

Thay tủ điện Nguyễn Nhạc, CBM cấp độ 2
Xí nghiệp Than Quy Nhơn Điện lực Tuy Phước 06:15 - 15:30

07-06-2024

- Lắp xà xử lý hành lang tuyến theo đề nghị địa phương; Thay LBS-C Tại C25/5 PĐ Phú Mỹ - Cắt PĐ C98 XT 376/QNH, cắt DCL 371-7 XT 371/ANH, lèo tại C27 về phía C28 XT 371/ANH cố định hở. (ĐL An Nhơn công tác)
Trường Tiểu Học Nhơn Lý Điện Lực Quy Nhơn 07:30 - 11:45

06-06-2024

Thay MBA, thay ĐZ 0,4 kV TBA Trường Tiểu Học Nhơn Lý
Phố Núi Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 15:00

06-06-2024

San tải TBA Phố qua TBA Phố Núi 2
Lý Hưng Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 16:45

06-06-2024

Tháo 03 lèo trên FCO bằng phương pháp hotline
Hoàng Văn Thụ Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 15:00

06-06-2024

San tải TBA Phố qua TBA Phố Núi 2
TBA Viettel Nhơn Hội Điện Lực Quy Nhơn 07:45 - 11:15

04-06-2024

Thí nghiệm định kỳ theo TT33
D30 Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 14:30

04-06-2024

San tải TBA Nhơn Châu, TBA D30 qua TBA Nhơn Châu 2
Nhơn Châu Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 14:30

04-06-2024

San tải TBA Nhơn Châu, TBA D30 qua TBA Nhơn Châu 2
TBA Văn phòng Cảng Quy Nhơn Điện Lực Quy Nhơn 07:15 - 10:00

02-06-2024

Thay 03 FCO bằng phương pháp hotline
TBA Hồ Văn Hưng Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Nguyễn Ngọc Huy Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Phan Diệu Thúy Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Công viên sáng tạo TMA Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Rada Thứ Cấp Quy Nhơn Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Nguyễn Văn Lai Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Ami Resort Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA ANANTARA Resort Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Rada Thời Tiết Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Dịch vụ Du lịch số 3 Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Resort Thanh Linh Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Công ty Nguyễn Hoàng Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Chiếu sáng QLộ 1D số 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Chiếu Sáng QLộ 1D Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA LIFE RESORT Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Thành Đô Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Lương Sơn BD Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Đài Truyền Hình Vũng Chua Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Bãi Dài Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Chiếu sáng7 Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Fir VC Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA HQL QLộ 1D Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA CT TNHH Suối Tiên Quy Nhơn Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Sài Gòn Max Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Resort Thanh Linh 2 Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A
TBA Thi công Casa Marina Điện Lực Quy Nhơn 06:15 - 16:00

02-06-2024

Tháo đấu nối đường dây 22kV NR TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 66), Lắp đặt, đấu nối TBA Công ty TNHH Suối Tiên Quy Nhơn (tại cột 69-2/1), di dời FCO NR Fir từ cột 69-2/1 sang 69-2/1/1A

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật