Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Định

Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
THẠNH AN Điện lực Phù Mỹ 15:30 - 16:45

07-02-2023

Vệ sinh bảo dưỡng MBA, đấu nối công tơ 3 pha vào tủ điện
TRẠM LỘC THÁI 2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:30

08-02-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn MBA, thay CSV
QUANG TRUNG 3 Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 15:30

09-02-2023

Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời lưới điện theo y/c của UB huyện)
QUANG TRUNG 4 Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 15:30

09-02-2023

Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời lưới điện theo y/c của UB huyện)
Diêm Tiêu Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 15:30

09-02-2023

Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời lưới điện theo y/c của UB huyện)
Liên Gia Bảo Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 15:30

09-02-2023

Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời lưới điện theo y/c của UB huyện)
CCN Diêm Tiêu Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 15:30

09-02-2023

Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời lưới điện theo y/c của UB huyện)
Phước Mỹ Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 15:30

09-02-2023

Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời lưới điện theo y/c của UB huyện)
TT dạy nghề Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 15:30

09-02-2023

Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời lưới điện theo y/c của UB huyện)
Hào Hưng Phát Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 15:30

09-02-2023

Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời lưới điện theo y/c của UB huyện)
Công ty TNHH TM&DV Tân Kiều Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 15:30

09-02-2023

Tháo lèo ĐZ 22kV (phục vụ di dời lưới điện theo y/c của UB huyện)

Lịch Cúp Điện Phù Mỹ Bình Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
CHÁNH TRẠCH 1 Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 14:30

17-01-2023

Thay PA, bảo dưỡng lèo ĐZ 0,4kV, vệ sinh MBA
XUÂN THẠNH 3 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:30

17-01-2023

Thay PA, bảo dưỡng lèo ĐZ 0,4kV, vệ sinh MBA
Chiếu sáng số 1 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 15:00

17-01-2023

Di dời cột, giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông-Tây PM (theo y/c của UB huyện PM)
Chiếu sáng số 2 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 15:00

17-01-2023

Di dời cột, giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông-Tây PM (theo y/c của UB huyện PM)
Chiếu sáng số 3 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 15:00

17-01-2023

Di dời cột, giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông-Tây PM (theo y/c của UB huyện PM)
VĨNH LỢI 4 Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 15:30

16-01-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, sơn MBA
VĨNH LỢI 3 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:30

16-01-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, sơn MBA
CHỢ TRÀ ĐƯỜNG Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 16:00

14-01-2023

Di dời cột, giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông-Tây PM (theo y/c của UB huyện PM)
CHÁNH THUẬN 2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 11:30

14-01-2023

Di dời cột, giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông-Tây PM (theo y/c của UB huyện PM)
QUANG TRUNG 3 Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 16:00

12-01-2023

Di dời cột, giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông-Tây PM (theo y/c của UB huyện PM)
TRẠM TRUNG THỨ 2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:45

12-01-2023

Di dời cột, giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông-Tây PM (theo y/c của UB huyện PM)
MỸ CÁT 3 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:45

12-01-2023

Bảo dưỡng lèo, sơn MBA
TRUNG THỨ 3 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:45

12-01-2023

Di dời cột, giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông-Tây PM (theo y/c của UB huyện PM)
Xuân Thạnh 5 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng ĐZ 22kV,MBA và đấu nối lại ĐZ 22kV Cấp Điện NMĐ MT PM1-2-3, Mỹ Thắng (k/h đã đóng thuê bao bảo dưỡng)
NUÔI TÔM THÔN 7.2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng ĐZ 22kV,MBA và đấu nối lại ĐZ 22kV Cấp Điện NMĐ MT PM1-2-3, Mỹ Thắng (k/h đã đóng thuê bao bảo dưỡng)
NUÔI TÔM THÔN 7.3 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng ĐZ 22kV,MBA và đấu nối lại ĐZ 22kV Cấp Điện NMĐ MT PM1-2-3, Mỹ Thắng (k/h đã đóng thuê bao bảo dưỡng)
Cấp điện thi công NMĐMT Phù Mỹ 1 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng ĐZ 22kV,MBA và đấu nối lại ĐZ 22kV Cấp Điện NMĐ MT PM1-2-3, Mỹ Thắng (k/h đã đóng thuê bao bảo dưỡng)
Tấn Phát 4 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng, thay dây buột cổ sứ ĐZ 22kV (SCTX PA tết)
TBA Tôm giống Việt Úc 1 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng, thay dây buột cổ sứ ĐZ 22kV (SCTX PA tết)
TBA Tôm giống Việt Úc 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng, thay dây buột cổ sứ ĐZ 22kV (SCTX PA tết)
TBA Tôm giống Việt Úc 3 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng, thay dây buột cổ sứ ĐZ 22kV (SCTX PA tết)
Chiếu sáng số 1 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng, thay dây buột cổ sứ ĐZ 22kV (SCTX PA tết)
Chiếu sáng số 2 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng, thay dây buột cổ sứ ĐZ 22kV (SCTX PA tết)
Chiếu sáng số 3 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

11-01-2023

Vệ sinh, bảo dưỡng, thay dây buột cổ sứ ĐZ 22kV (SCTX PA tết)
TÂN LẬP Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

10-01-2023

Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Gò Bà Tấu 2-XDM
GÒ ĐẤT ĐỎ Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

10-01-2023

Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Gò Bà Tấu 2-XDM
GÒ BÀ TẤU Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

10-01-2023

Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Gò Bà Tấu 2-XDM
TRẠM VĨNH THUẬN Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

10-01-2023

Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Gò Bà Tấu 2-XDM
CỬU THÀNH Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

10-01-2023

Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Gò Bà Tấu 2-XDM
TÂN LẬP 2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

10-01-2023

Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Gò Bà Tấu 2-XDM
TRUNG BÌNH Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 13:30

10-01-2023

Di dời cột, giải phóng mặt bằng tuyến đường Đông-Tây PM (theo y/c của UB huyện PM)
GÒ ĐẤT ĐỎ 2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

10-01-2023

Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Gò Bà Tấu 2-XDM
Đặng Thị Hồng Phượng (Huỳnh Xuân Trương) Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

10-01-2023

Dựng cột, đấu nối đến đầu trên FCO TBA Gò Bà Tấu 2-XDM
VĨNH LỢI 4 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sơn MBA
TRẠM TRUNG THUẬN Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:30

07-01-2023

Thí nghiệm, sơn MBA
TÂN AN Điện lực Phù Mỹ 14:30 - 16:45

04-01-2023

Thay MBA sau đại tu
THẠNH AN BẮC Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 15:15

04-01-2023

Thay MBA sau đại tu
HƯNG LẠC 5 Điện lực Phù Mỹ 09:15 - 11:15

04-01-2023

Thay MBA sau đại tu
VĨNH LỢI 2 Điện lực Phù Mỹ 07:45 - 09:45

04-01-2023

Thay MBA sau đại tu
ĐÈO NHÔNG XBT Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:30

26-12-2022

Vệ sinh, bảo dưỡng, sơn MBA, thay ATM tổng
CHÁNH GIÁO 2 Điện lực Phù Mỹ 10:00 - 11:45

21-12-2022

Thay FCO TBA
Cấp nước TT Bình Dương Điện lực Phù Mỹ 08:30 - 15:15

21-12-2022

Tháo lèo ĐZ 22kV
AN MỸ Điện lực Phù Mỹ 07:45 - 09:45

20-12-2022

Thay MBA
THÔN 8 ĐÔNG Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 12:15

10-12-2022

Thay xà, sứ,, vệ sinh cách điện ĐZ 22kV
NUÔI TÔM THÔN 8.1(3) Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 12:15

10-12-2022

Thay xà, sứ,, vệ sinh cách điện ĐZ 22kV
Mỹ Thắng Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 12:15

10-12-2022

Thay xà, sứ,, vệ sinh cách điện ĐZ 22kV
BÌNH TÂN Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 15:15

08-12-2022

Thay CSV
AN XUYÊN Điện lực Phù Mỹ 08:30 - 10:30

08-12-2022

Thay MBA
CHÁNH THUẬN 1 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 12:00

08-12-2022

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh bảo dưỡng MBA (Kết hợp công tác với trạm 110kV PM)
CHÁNH THUẬN 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 12:00

08-12-2022

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh bảo dưỡng MBA (Kết hợp công tác với trạm 110kV PM)
Cấp nước TT Bình Dương Điện lực Phù Mỹ 08:30 - 15:15

06-12-2022

Tháo, đấu lèo ĐZ 22kV

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật