123 Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Định

Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công ty THHH TH SX TM Thanh Bình Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 15:30

14-07-2024

Dựng cột, thay xà, sứ, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV (SCL)
Cơ sở SX nước chấm Trung Hưng Nguyên Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 15:30

14-07-2024

Dựng cột, thay xà, sứ, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV (SCL)
CHÁNH THUẬN 2 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 15:30

14-07-2024

Dựng cột, thay xà, sứ, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV (SCL)
Công ty TNHH TH SXTM Thanh Bình Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 15:30

14-07-2024

Dựng cột, thay xà, sứ, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV (SCL)
LÂM TRƯỜNG XBT Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 15:30

14-07-2024

Dựng cột, thay xà, sứ, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV (SCL)
CHÁNH THUẬN 1 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 15:30

14-07-2024

Dựng cột, thay xà, sứ, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV (SCL)
TBA Vĩnh Lợi 6 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 10:45

15-07-2024

Kéo dây, hãm dây đấu nối vào tủ điện
XUÂN PHƯƠNG Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:45

15-07-2024

Bọc cách điện ĐZ 22kV, vệ sinh sơn MBA, cập nhật TTHT
TBA Vĩnh Lợi 7 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:45

15-07-2024

Kéo dây, hãm dây đấu nối vào tủ điện
VĨNH LỢI Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:45

15-07-2024

Kéo dây, hãm dây đấu nối vào tủ điện
TBA Công ty TNHH SX TM TH Thành Đạt Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 10:45

16-07-2024

Thay TI
AN LẠC 2 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 10:00

17-07-2024

Vệ sinh MBA, tách nối đất CSV, bảo dưỡng lèo ĐZ 0,4kV
NUÔI TÔM THÔN 7.2 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:45

17-07-2024

Thay tủ điện, vệ sinh MBA, tăng cường nối không, cập nhật TTHT
THẠNH AN BẮC Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 15:30

17-07-2024

Vệ sinh MBA, thay PA, làm kín tủ, ống luồn cáp
TĐC THẠNH AN Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 09:00

18-07-2024

Thay sứ, bảo dưỡng lèo, bọc cách điện ĐZ 22kV
TRÀ BÌNH Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 09:00

18-07-2024

Thay sứ, bảo dưỡng lèo, bọc cách điện ĐZ 22kV
BÌNH TÂN 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 09:00

18-07-2024

Thay sứ, bảo dưỡng lèo, bọc cách điện ĐZ 22kV
Trà Bình Đông 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 09:00

18-07-2024

Thay sứ, bảo dưỡng lèo, bọc cách điện ĐZ 22kV
TRÀ BÌNH ĐÔNG Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 09:00

18-07-2024

Thay sứ, bảo dưỡng lèo, bọc cách điện ĐZ 22kV
BÌNH TÂN Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 09:00

18-07-2024

Thay sứ, bảo dưỡng lèo, bọc cách điện ĐZ 22kV
VÂN HÒA Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 14:15

18-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
Đỗ Văn Sơn 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
Cấp nước SH Mỹ Đức Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
Nuôi tôm Đỗ Văn Sơn (TBA số 3) Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
HÒA TÂN 5 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
AN GIANG 3 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
HÒA TÂN 4 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
PHÚ THỨ Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
HÒA TÂN 3 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
PHÚ HÒA 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
TÂN PHÚ Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
HÒA TÂN 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
AN GIANG 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
PHÚ HÀ 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
THỜI THUẬN Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
PHÚ HÀ Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
HÒA TÂN Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

20-07-2024

Di dời cột điện vướng cao tốc Bắc-Nam
Vinatex PM Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:00

20-07-2024

Thay TI định kỳ
Cơ sở chế biến ớt Út Nhỏ (Phan Thị Bích Thuận) Điện lực Phù Mỹ 09:15 - 11:30

20-07-2024

Thay TI định kỳ
Trạm cấp nước xã Mỹ Tài Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 11:30

22-07-2024

Thay xà, sứ ĐZ 22kV, dây dẫn, thí nghiệm MBA
Vĩnh Nhơn 2 Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 11:30

22-07-2024

Thay xà, sứ ĐZ 22kV, dây dẫn, thí nghiệm MBA
VĨNH LÝ Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 11:30

22-07-2024

Thay xà, sứ ĐZ 22kV, dây dẫn, thí nghiệm MBA
VĨNH NHƠN Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 11:30

22-07-2024

Thay xà, sứ ĐZ 22kV, dây dẫn, thí nghiệm MBA
TRẠM CHÁNH THIỆN 2 Điện lực Phù Mỹ 14:45 - 16:45

22-07-2024

Hãm dây, đấu nối, chuyển công tơ
Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định

Lịch Cúp Điện Phù Mỹ Bình Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
HÒA TÂN Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

12-07-2024

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, đánh lại số cột, cập nhật TTHT
HÒA TÂN 5 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

12-07-2024

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, đánh lại số cột, cập nhật TTHT
TBA Phú Mỹ Điện Lực Phú Phong 07:30 - 12:00

12-07-2024

Di dời đường dây 22kV (DA: Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong theo yêu cầu của BQLDA huyện Tây Sơn) Đường dây 22kV từ C31-1/24 đến C31-1/25- XT 484/TSO
VẠN ĐỊNH NAM Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:45

12-07-2024

Bảo dưỡng lèo ĐZ 0,4kV
SANH HƯƠNG Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

10-07-2024

Vệ sinh, bảo dưỡng MBA, thí nghiệm lại MBA
GÒ RÃNH Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:15

10-07-2024

Bảo dưỡng ĐZ 0,4kV, kiểm tra thí nghiệm MBA, làm kín tủ điện
CHỢ MỚI MỸ THỌ Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:15

10-07-2024

Vệ sinh, bảo dưỡng MBA, thí nghiệm lại MBA
AN HOAN Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:45

09-07-2024

Di dời ĐZ 0,4kV (phục vụ mở đường Đông Tây)
XUÂN THẠNH 1 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:15

09-07-2024

Vệ sinh, bảo dưỡng sơn MBA, thí nghiệm lại MBA
THẠNH AN BẮC Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 15:30

08-07-2024

Vệ sinh MBA, thay PA, làm kín tủ, ống luồn cáp
An Mỹ 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
AN XUYÊN 4 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
ĐÔNG AN 3 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
XUYÊN CỎ 3 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
CHÁNH AN 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
An Xuyên 3 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
ĐÔNG AN 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
XUYÊN CỎ 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
AN XUYÊN 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
AN XUYÊN Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
ĐÔNG AN Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
XUYÊN CỎ Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
CHÁNH AN Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

08-07-2024

Bảo dưỡng lưới điện xử lý mất an toàn đảm bảo cấp điện theo yêu cầu địa phương. Kết hợp Thay TI, TU đo đếm Đức Phổ bằng MOF
VÂN HÒA Điện lực Phù Mỹ 08:00 - 12:00

07-07-2024

Di dời cột vướng cao tốc Bắc Nam
MỸ CÁT 3.1 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

06-07-2024

Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối lại NR Hội Thuận, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM (do vướng mặt bằng của địa phương)
MỸ CÁT 4 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

06-07-2024

Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối lại NR Hội Thuận, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM (do vướng mặt bằng của địa phương)
AN MỸ Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

06-07-2024

Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối lại NR Hội Thuận, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM (do vướng mặt bằng của địa phương)
MỸ CÁT 2-1 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

06-07-2024

Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối lại NR Hội Thuận, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM (do vướng mặt bằng của địa phương)
MỸ CÁT 3 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

06-07-2024

Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối lại NR Hội Thuận, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM (do vướng mặt bằng của địa phương)
ỦY BAN MỸ CÁT Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

06-07-2024

Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối lại NR Hội Thuận, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM (do vướng mặt bằng của địa phương)
MỸ CÁT 1 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

06-07-2024

Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối lại NR Hội Thuận, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM (do vướng mặt bằng của địa phương)
HỘI THUẬN Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:30

06-07-2024

Dựng cột chen, lắp xà, sứ đấu nối lại NR Hội Thuận, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM (do vướng mặt bằng của địa phương)
Chung cư Phú Mỹ 2 Điện Lực Quy Nhơn 05:00 - 17:00

06-07-2024

Di dời lưới điện theo yêu cầu địa phương, kết hợp kéo dây, căng dây, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
Chung cư Phú Mỹ 1 Điện Lực Quy Nhơn 05:00 - 17:00

06-07-2024

Di dời lưới điện theo yêu cầu địa phương, kết hợp kéo dây, căng dây, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
XUÂN PHƯƠNG Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:30

05-07-2024

Bảo dưỡng lèo, sang tải ĐZ 0,4kV, đánh lại số cột, cập nhật TTHT
THÔN 7.1 (Nam) Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 10:15

05-07-2024

Bảo dưỡng lèo, sang tải ĐZ 0,4kV, đánh lại số cột, cập nhật TTHT
Trung Thuận 2 Điện lực Phù Mỹ 06:15 - 12:30

04-07-2024

Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV (SCL)
TRẠM TRUNG THUẬN Điện lực Phù Mỹ 06:15 - 12:30

04-07-2024

Thay xà, sứ, dây dẫn ĐZ 22kV (SCL)
TRÀ LƯƠNG Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 12:15

03-07-2024

Thay thay dẫn ĐZ 0,4kV (SCL)
TBA Cát Tường 2 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

02-07-2024

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, thay sứ ống chỉ, cập nhật TTHT
CHÁNH GIÁO 2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:30

02-07-2024

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, thay sứ ống chỉ, cập nhật TTHT
VÂN AN 2 Điện lực Phù Mỹ 14:45 - 17:15

28-06-2024

Hãm dây, sang dây dẫn qua cột mới
Xuân Thạnh 5 Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 16:45

25-06-2024

Thay MBA
Chợ Phù Mỹ Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

25-06-2024

Thay xà, sứ ống chỉ ĐZ 0,4kV
LÊ LỢI 1 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

25-06-2024

Thay xà, sứ ống chỉ ĐZ 0,4kV
GÒ ĐẤT ĐỎ 2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:15

25-06-2024

Thay MBA, đấu tắt FCO NR2 Gò Đất Đỏ 2 tại C171/22/7 XT 471/PMY
TBA Phú mỹ Điện lực Tuy Phước 07:15 - 11:30

25-06-2024

Thay kẹp hãm PA đường dây 0,4KV Khoảng cột 205 - 219 Đường dây 0,4kv Lộ 2 TBA Trung Thành - XT 471/ANH
TBA Vĩnh Lợi 7 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:45

24-06-2024

Thay xà, sứ ống chỉ ĐZ 0,4kV, hãm dây đối nối ĐZ 0,4kV-XDM
VĨNH LỢI Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:45

24-06-2024

Thay xà, sứ ống chỉ ĐZ 0,4kV, hãm dây đối nối ĐZ 0,4kV-XDM
TRUNG XUÂN Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 10:15

24-06-2024

Thay xà, sứ ống chỉ ĐZ 0,4kV, hãm dây đối nối ĐZ 0,4kV-XDM
Công ty THHH TH SX TM Thanh Bình Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 15:30

22-06-2024

Thay xà, sứ đường dây 22kV, bảo dưỡng thiết bị (SCL)
Công ty TNHH TH SXTM Thanh Bình Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 15:30

22-06-2024

Thay xà, sứ đường dây 22kV, bảo dưỡng thiết bị (SCL)
QUANG TRUNG 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 15:30

22-06-2024

Thay xà, sứ đường dây 22kV, bảo dưỡng thiết bị (SCL)
TRÀ LƯƠNG Điện lực Phù Mỹ 06:15 - 14:30

22-06-2024

Thay xà, lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn ĐZ 0,4kV, cập nhật lại TTHT (SCL)
TÂN AN 1 Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 15:45

21-06-2024

Hãm dây, đấu nối ĐZ 0,4kV sang tải, cập nhật TTHT
BÌNH DƯƠNG 7 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:45

21-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm lại MBA, sang tải ĐZ 0,4kV
BÌNH DƯƠNG 5 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:45

21-06-2024

Vệ sinh bảo dưỡng, thí nghiệm lại MBA, sang tải ĐZ 0,4kV
VĨNH LỢI 3 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 11:30

19-06-2024

Thay dây dẫn ĐZ 0,4kV, cập nhật lại TTHT (SCL)
ĐẬP QUANG Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:45

18-06-2024

Thí nghiệm MBA, hãm dây, đấu nối ĐZ 0,4kV sang tải, cập nhật TTHT
Công ty TNHH TM&DV Tân Kiều Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 14:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
TT dạy nghề Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 14:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
Hào Hưng Phát Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 14:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
Phước Mỹ Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 14:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
Liên Gia Bảo Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 14:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
CCN Diêm Tiêu Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 14:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
QUANG TRUNG 4 Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 14:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
Diêm Tiêu Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 14:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
QUANG TRUNG 3 Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 14:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
PHÙ MỸ 4 Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 15:30

15-06-2024

Tháo lèo ĐZ 22kV, lắp tiếp địa chờ (phục vụ đấu nối RE, thay xà sứ ĐZ 22kV-SCL)
TBA Tôm giống Việt Úc 2 Điện lực Phù Mỹ 16:30 - 17:45

13-06-2024

Chuyển nấc phân áp, vệ sinh MBA
TBA Tôm giống Việt Úc 3 Điện lực Phù Mỹ 15:15 - 16:30

13-06-2024

Chuyển nấc phân áp, vệ sinh MBA
Chiếu sáng số 3 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 14:30

13-06-2024

Chuyển điểm đấu nối ĐZ 22kV NR Võ Thành Long
Võ Thành Long Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 14:30

13-06-2024

Chuyển điểm đấu nối ĐZ 22kV NR Võ Thành Long
Chiếu sáng số 2 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 14:30

13-06-2024

Chuyển điểm đấu nối ĐZ 22kV NR Võ Thành Long
Chiếu sáng số 1 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 14:30

13-06-2024

Chuyển điểm đấu nối ĐZ 22kV NR Võ Thành Long
AN MỸ Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 15:45

12-06-2024

Đấu nối san tải ĐZ 0,4kV qua ĐZ XDM
TRUNG THÀNH Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:15

12-06-2024

Thay FCO NR Xí Nghiệp Gạch (cô lập ngày 01/6/24)
Công ty CP PT tầm nhìn NLS (TD Phù Mỹ 1,2,3) Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
Xuân Thạnh 6 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
KHU TĐC 2 MỸ AN Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
NUÔI TÔM THÔN 7.2 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
NUÔI TÔM THÔN 7.3 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
Xuân Thạnh 5 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
XUÂN THẠNH 4 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
TBA XUÂN THẠNH 2 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
TBA LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN MỸ AN Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
KHU TĐC MỸ AN XBT Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 11:00

12-06-2024

Bảo dưỡng lèo, vệ sinh sứ, dựng cột, lắp chụp đầu cột ĐZ 22kV
ĐÔNG AN 2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:30

11-06-2024

Bảo dưỡng lèo, đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, đánh số cột, cập nhật lại TTHT
HỘI KHÁNH Điện lực Phù Mỹ 07:45 - 10:30

09-06-2024

Thay FCO bằng PP hotline
Công ty muối Bình Định 2 Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
TRUNG XUÂN 2 Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
Muối Bình Định Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
CHỢ MỸ CHÁNH Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
Chánh An 3 Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
CHÁNH THIỆN Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
CHÁNH THIỆN 3 Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
CHÁNH THIỆN 4 Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
AN HÒA Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
CHÁNH AN Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 16:30

09-06-2024

Chuyển đấu nối TBA Chánh An từ XT 472/MTH qua XT 476/MTH (địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)
TRUNG XUÂN Điện lực Phù Mỹ 05:00 - 11:30

09-06-2024

Lắp xà, căng dây, đấu nối phụ tải sau PĐ Chánh An qua ĐZ 22kV XDM và thay LBS-C PĐ Chánh An bằng RE tại C142 XT 472/MTH(địa phương p/h đầu tư mở rộng đường)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật