Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Bình Định

Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
LÂM TRƯỜNG XBT Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:00

02-10-2023

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, thay CSV đường dây, căng lại dây dẫn
QUANG TRUNG 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:00

02-10-2023

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, thay CSV đường dây, căng lại dây dẫn
CHÁNH THUẬN 1 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:00

02-10-2023

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, thay CSV đường dây, căng lại dây dẫn
CHÁNH THUẬN 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:00

02-10-2023

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, thay CSV đường dây, căng lại dây dẫn
TRÀ LƯƠNG Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:00

02-10-2023

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, thay CSV đường dây, căng lại dây dẫn
Công ty TNHH TH SXTM Thanh Bình Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:00

02-10-2023

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, thay CSV đường dây, căng lại dây dẫn
Cơ sở SX nước chấm Trung Hưng Nguyên Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:00

02-10-2023

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, thay CSV đường dây, căng lại dây dẫn
Công ty THHH TH SX TM Thanh Bình Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 11:00

02-10-2023

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, thay CSV đường dây, căng lại dây dẫn
CHÁNH GIÁO Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 09:30

02-10-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, cập nhật lưới điện
CHÁNH GIÁO 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 09:30

02-10-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, cập nhật lưới điện
MỸ HÒA 3 Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 16:15

02-10-2023

Chuyển dây dẫn, thu hồi cột ĐZ 0,2kV
AN GIANG Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:15

03-10-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới điện hạ áp
MỸ LỘC 2 Điện lực Phù Mỹ 14:00 - 16:30

03-10-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, Căng dây , xử lý tiếp xúc
Thiên Bắc Điện lực Phù Mỹ 14:00 - 16:30

03-10-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, Căng dây , xử lý tiếp xúc
HIỆP AN Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:15

04-10-2023

Lắp ATM lộ, đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
Tấn Phát 4 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

05-10-2023

Thay dây đấu trung áp,vệ sinh, thay MBA, tháo đầu trên FCO tụ bù
TBA Tôm giống Việt Úc 1 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

05-10-2023

Thay dây đấu trung áp,vệ sinh, thay MBA, tháo đầu trên FCO tụ bù
TBA Tôm giống Việt Úc 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

05-10-2023

Thay dây đấu trung áp,vệ sinh, thay MBA, tháo đầu trên FCO tụ bù
TBA Tôm giống Việt Úc 3 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

05-10-2023

Thay dây đấu trung áp,vệ sinh, thay MBA, tháo đầu trên FCO tụ bù
Chiếu sáng số 1 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

05-10-2023

Thay dây đấu trung áp,vệ sinh, thay MBA, tháo đầu trên FCO tụ bù
Chiếu sáng số 2 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

05-10-2023

Thay dây đấu trung áp,vệ sinh, thay MBA, tháo đầu trên FCO tụ bù
Chiếu sáng số 3 Mỹ Thành Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:30

05-10-2023

Thay dây đấu trung áp,vệ sinh, thay MBA, tháo đầu trên FCO tụ bù
TBA TÂN PHỤNG 2 XBT Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 11:30

07-10-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, di dời ĐZ 0,4kV qua cột mới XDM
TÂN THÀNH 3 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 11:30

07-10-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, di dời ĐZ 0,4kV qua cột mới XDM
Lịch cúp điện Phù Mỹ - Bình Định

Lịch Cúp Điện Phù Mỹ Bình Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
THẠNH AN Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
CBLS Minh Phú Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
Công ty TNHH SX-TMTH Hiệp Phát Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
Công ty TNHH CK&XD Hoàng Phiên Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
Công ty TNHH KS Thủy Tiên (T1) Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
Công ty TNHH SXTM Hiệp Sơn Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
TBA Hiệp Thành Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
Công ty TNHH SX-TMTH Hiệp Phát 2 Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
Chiếu sáng số 6 Phù Mỹ Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
Công ty CP NLSH Phú Tài Điện lực Phù Mỹ 06:30 - 10:30

01-10-2023

Dựng cột chen, đấu nối ĐZ 22kV đến đầu trên FCO TBA-XDM
TÚ DƯƠNG Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 12:45

30-09-2023

Di dời lưới điện để mở rộng đường Đông-Tây (theo y/c của UB huyện PM)
VẠN LỘC Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 12:45

30-09-2023

Di dời lưới điện để mở rộng đường Đông-Tây (theo y/c của UB huyện PM)
TÚ DƯƠNG 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 12:45

30-09-2023

Di dời lưới điện để mở rộng đường Đông-Tây (theo y/c của UB huyện PM)
Khu Dân cư Thanh Niên 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 12:45

30-09-2023

Di dời lưới điện để mở rộng đường Đông-Tây (theo y/c của UB huyện PM)
Cây Kê Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 12:45

30-09-2023

Di dời lưới điện để mở rộng đường Đông-Tây (theo y/c của UB huyện PM)
ĐỘI 1 - MỸ HỘI 1 Điện lực Phù Mỹ 00:20 - 02:22

30-09-2023

MỸ HỘI 4 Điện lực Phù Mỹ 00:20 - 02:22

30-09-2023

TBA Tôm giống Việt Úc 1 Điện lực Phù Mỹ 09:00 - 12:00

29-09-2023

Thay MBA bị gỉ sét
TBA Tiến Khang Điện lực Phù Mỹ 09:00 - 12:00

29-09-2023

Thay MBA sau bảo hành
TBA TÂN THÀNH XBT Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 10:30

25-09-2023

Sang dây 0,4kV, chuyển công tơ qua cột mới thu hồi cột cũ
UB MỸ TRINH Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:15

21-09-2023

Di dời ĐZ 0,4kV để mở rộng đường Đông-Tây (theo y/c của UB huyện)
THÔN 10 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:00

20-09-2023

Thay ATM lộ
UB MỸ TRINH Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 11:15

20-09-2023

Di dời ĐZ 0,4kV để mở rộng đường Đông-Tây (theo y/c của UB huyện)
TÂN XUÂN Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

19-09-2023

Thay FCO, lắp CSV, thay xà, dây buột cổ sứ ĐZ 22kV
TƯỜNG AN Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

19-09-2023

Thay FCO, lắp CSV, thay xà, dây buột cổ sứ ĐZ 22kV
TÂN AN Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

19-09-2023

Thay FCO, lắp CSV, thay xà, dây buột cổ sứ ĐZ 22kV
TÂN AN 1 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

19-09-2023

Thay FCO, lắp CSV, thay xà, dây buột cổ sứ ĐZ 22kV
TBA Phú Mỹ Điện Lực Phú Phong 14:00 - 16:00

14-09-2023

Đấu nối ĐZ22kV XDM cấp điện TBA Thi công cầu Sông Kút (DA xây dựng đường tránh phía nam Thị trấn Phú Phong) vào đường dây 22kV hiện có. Theo yêu cầu của ban an toàn giao thông tỉnh Bình Định
TRẠM TRUNG THUẬN Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
TRẠM TRUNG THỨ Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
TRẠM TRUNG THỨ 2 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
ĐỘI 1 - MỸ HỘI 1 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
TRUNG THUẬN 3 (Chợ mới MCT) Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
Trung Thuận 2 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
TRUNG THỨ 3 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
MỸ HỘI 4 Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
Lê Minh Công Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
Cơ sở nhựa Bé Nhỏ Điện lực Phù Mỹ 06:00 - 12:30

14-09-2023

Di dời cột ĐZ 22kV để mở rộng đường Đông Tây theo y/c của UB huyện
XUÂN BÌNH (UB Mỹ Thành) Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:45

13-09-2023

Vệ sinh bảo dưỡng MBA, tách nối đất CSV
BÌNH TRỊ Điện lực Phù Mỹ 08:30 - 10:30

12-09-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, đầu cực DCL, bấm đầu cos dây dẫn
TRUNG HÒA Điện lực Phù Mỹ 08:30 - 10:30

12-09-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, đầu cực DCL, bấm đầu cos dây dẫn
TRUNG THÀNH 3 Điện lực Phù Mỹ 08:30 - 10:30

12-09-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, đầu cực DCL, bấm đầu cos dây dẫn
Bình Trị 2 Điện lực Phù Mỹ 08:30 - 10:30

12-09-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, đầu cực DCL, bấm đầu cos dây dẫn
NM nước Điện lực Phù Mỹ 08:30 - 10:30

12-09-2023

Vệ sinh bảo dưỡng, đầu cực DCL, bấm đầu cos dây dẫn
TRÀ THUNG Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:45

12-09-2023

Vệ sinh bảo dưỡng MBA, tách nối đất CSV, thí nghiệm MBA
CHÁNH AN Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

11-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
HIỆP AN Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

11-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
TBA Tôm giống Việt Úc 1 Điện lực Phù Mỹ 07:45 - 11:30

11-09-2023

Thay MBA
AN LẠC 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 09:15

11-09-2023

Thay TI phù hợp công suất
CHÁNH AN 2 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 08:45

08-09-2023

Thay PA
VẠN THIẾT Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 16:15

07-09-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới điện hạ áp
MỸ TRANG Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 16:15

07-09-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới điện hạ áp
VĨNH LỢI 3 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

07-09-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, cập nhật lưới điện hạ áp
VĨNH LỢI 4 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

07-09-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, cập nhật lưới điện hạ áp
VĨNH LỢI 5 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

07-09-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, cập nhật lưới điện hạ áp
VĨNH LỢI Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:15

07-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
VĨNH LỢI 2 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:15

07-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
BÌNH DƯƠNG 2 Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 09:15

07-09-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, cập nhật lưới điện hạ áp
BÌNH DƯƠNG 1 Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 09:15

07-09-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, cập nhật lưới điện hạ áp
Võ Văn Dũng Điện lực Phù Mỹ 06:45 - 09:15

07-09-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, cập nhật lưới điện hạ áp
CHÁNH GIÁO Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 16:15

06-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
THUẬN ĐẠO Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 16:15

06-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
TBA Tôm giống Việt Úc 3 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:00

06-09-2023

Bảo dưỡng thí nghiệm MBA tại hiện trường
XUYÊN CỎ Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

06-09-2023

Bảo dưỡng thí nghiệm MBA tại hiện trường
TRUNG XUÂN Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 10:00

06-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
THÔN 8 ĐÔNG Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 10:45

06-09-2023

Tháo MBA, sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới điện hạ áp
TBA TÂN PHỤNG 2 XBT Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 15:45

05-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
CHÁNH TRẠCH 1 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 15:45

05-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
HÒA TÂN Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 15:45

05-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
HÒA TÂN 2 Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 15:45

05-09-2023

Đấu nối sang tải ĐZ 0,4kV, cập nhật lưới hạ áp
ĐÔNG AN Điện lực Phù Mỹ 13:45 - 16:15

31-08-2023

Tách lèo, đấu nối ĐZ 0,4kV
MỸ LỘC 3 Điện lực Phù Mỹ 14:15 - 16:15

30-08-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, di dời ĐZ 0,4kV qua cột mới XDM
VĨNH LÝ Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:00

30-08-2023

Thay xà ĐZ 22kV
VĨNH NHƠN Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:00

30-08-2023

Thay xà ĐZ 22kV
Vĩnh Nhơn 2 Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:00

30-08-2023

Thay xà ĐZ 22kV
Trạm cấp nước xã Mỹ Tài Điện lực Phù Mỹ 07:30 - 09:00

30-08-2023

Thay xà ĐZ 22kV
HÒA TÂN 4 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 11:00

30-08-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, di dời ĐZ 0,4kV qua cột mới XDM
BÌNH DƯƠNG 6 Điện lực Phù Mỹ 15:00 - 16:30

29-08-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, Căng dây vượt đường, xử lý tiếp xúc
HỘI KHÁNH 2 Điện lực Phù Mỹ 07:15 - 09:30

29-08-2023

Chuyển dây dẫn qua ĐZ 0,4kV-XDM
GIA HỘI Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

29-08-2023

Sang tải ĐZ 0,4kV, hãm lèo, Căng dây vượt đường, xử lý tiếp xúc
PHÙ MỸ 3 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
GIA VẤN Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
HÒA NGHĨA Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
MỸ HÒA 3 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
PHÚ THIỆN Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
NGHĨA TRANG Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
ĐẬP QUANG Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
MỸ HÒA 4 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
TRÀ BÌNH TÂY Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
PHÚ THIỆN 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
HỘI KHÁNH Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
PHƯỚC THỌ Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
ĐẬP QUANG 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
HỘI KHÁNH 2 Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
HTX Đá hoa cương Bảo Thắng Điện lực Phù Mỹ 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột, lắp xà, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC An Lạc 2-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
ĐẠI AN Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 16:45

24-08-2023

Lắp xà, hãm dây, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC Đại Thuận-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải 3 Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 16:45

24-08-2023

Lắp xà, hãm dây, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC Đại Thuận-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải 2 Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 16:45

24-08-2023

Lắp xà, hãm dây, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC Đại Thuận-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải 4 Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 16:45

24-08-2023

Lắp xà, hãm dây, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC Đại Thuận-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM
Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải 1 Điện lực Phù Mỹ 13:30 - 16:45

24-08-2023

Lắp xà, hãm dây, đấu nối đến đầu trên FCO NR TBA Khu TĐC Đại Thuận-thuộc dự án cao tốc BN theo y/c của huyện PM

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật