Lịch cúp điện Ninh Bình - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Bình - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Bình

Lịch cúp điện Ninh Bình - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Bình - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Bình - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ninh Bình - Ninh Bình

Lịch Cúp Điện Ninh Bình Ninh Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
P. Ninh Phong Điện lực Thành phố Ninh Bình 17:00 - 17:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P. Ninh Phong Điện lực Thành phố Ninh Bình 13:00 - 13:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P. Ninh Phong Điện lực Thành phố Ninh Bình 13:00 - 17:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Bích Đào Điện lực Thành phố Ninh Bình 11:30 - 11:40

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Ninh Sơn ... Điện lực Thành phố Ninh Bình 07:00 - 07:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Ninh Sơn ... Điện lực Thành phố Ninh Bình 07:00 - 11:40

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật