Lịch cúp điện Yên Khánh - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Khánh - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Bình

Lịch cúp điện Yên Khánh - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Khánh - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Khánh - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Yên Khánh - Ninh Bình

Lịch Cúp Điện Yên Khánh Ninh Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Thị Trấn Ninh, Các xã: Khánh Dương và Khành Thịnh (ĐL Yên Mô) Điện lực Huyện Yên Khánh 09:55 - 11:00

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Các xã: Khánh Hội, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Công, Khánh Trung , Khánh Mậu. Điện lực Huyện Yên Khánh 04:00 - 11:00

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Ninh, Các xã: Khánh Dương và Khành Thịnh (ĐL Yên Mô) Điện lực Huyện Yên Khánh 04:00 - 04:10

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn Ninh, Các xã: Khánh Hội, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Công, Khánh Trung , Khánh Mậu. Điện lực Huyện Yên Khánh 07:10 - 07:20

27-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Các xã: Khánh Hội, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Công, Khánh Trung , Khánh Mậu. Điện lực Huyện Yên Khánh 05:00 - 07:20

27-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Ninh, Các xã: Khánh Hội, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Công, Khánh Trung , Khánh Mậu. Điện lực Huyện Yên Khánh 05:00 - 05:10

27-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phố 4, 5 - TT Ninh Điện lực Huyện Yên Khánh 15:00 - 15:45

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Hồng Điện lực Huyện Yên Khánh 14:00 - 14:45

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần Xã Khánh Công Điện lực Huyện Yên Khánh 14:00 - 17:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Ninh Điện lực Huyện Yên Khánh 09:20 - 10:05

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Ninh Điện lực Huyện Yên Khánh 08:30 - 09:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Khánh Cư Điện lực Huyện Yên Khánh 07:30 - 08:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần Xã Khánh Công Điện lực Huyện Yên Khánh 07:00 - 10:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phẫn xã Khánh Công Điện lực Huyện Yên Khánh 13:00 - 17:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Công Điện lực Huyện Yên Khánh 07:00 - 11:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật