Lịch cúp điện Gia Viễn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Gia Viễn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Bình

Lịch cúp điện Gia Viễn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Gia Viễn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Gia Viễn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Gia Viễn - Ninh Bình

Lịch Cúp Điện Gia Viễn Ninh Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Trinh Phú Điện lực Huyện Gia Viễn 09:00 - 10:30

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Vân Thị 1 Điện lực Huyện Gia Viễn 08:00 - 10:30

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phương Hưng Điện lực Huyện Gia Viễn 08:00 - 09:30

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Nông Giá Điện lực Huyện Gia Viễn 15:00 - 16:00

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Chợ Viến Điện lực Huyện Gia Viễn 13:45 - 14:45

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Xóm 5 Gia Hưng Điện lực Huyện Gia Viễn 09:00 - 10:00

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Trại Tiếu Điện lực Huyện Gia Viễn 08:00 - 09:30

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA X6 Gia Hưng Điện lực Huyện Gia Viễn 07:45 - 08:45

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH sau Rec 471E23.14/119 Me Điện lực Huyện Gia Viễn 08:30 - 08:40

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 475E23.14GK Điện lực Huyện Gia Viễn 08:30 - 08:40

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
CTy may Đài Loan Điện lực Huyện Gia Viễn 08:30 - 12:30

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Từ XT 373E23.14 đến Rec 373E23.14/106 Gia Vượng Điện lực Huyện Gia Viễn 08:15 - 08:30

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH phía sau Rec 471E23.14/119 Me đến cuối ĐZ Điện lực Huyện Gia Viễn 06:40 - 06:45

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 475E23.14GK Điện lực Huyện Gia Viễn 06:30 - 06:45

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Từ XT lộ 475 E23.14 đến DCL 475-7/12 Thiện Hối và đến DCL475-7/23.35 Gia Tân Điện lực Huyện Gia Viễn 06:30 - 08:40

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Từ đầu XT lộ 373E23.14 đên Rec 373E23.14/106 Gia Vượng Điện lực Huyện Gia Viễn 06:15 - 06:30

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Văn Hà 2 Điện lực Huyện Gia Viễn 09:45 - 11:15

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Tế Mỹ Điện lực Huyện Gia Viễn 08:00 - 09:30

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đầm Cút Điện lực Huyện Gia Viễn 09:45 - 11:15

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Gia Hưng 2 Điện lực Huyện Gia Viễn 08:00 - 09:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Ngọc Động Điện lực Huyện Gia Viễn 09:35 - 11:05

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phong Tĩnh Điện lực Huyện Gia Viễn 08:00 - 09:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Kênh Gà Điện lực Huyện Gia Viễn 09:35 - 11:05

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Kênh Gà 2 Điện lực Huyện Gia Viễn 08:00 - 09:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật