Lịch cúp điện Kim Sơn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kim Sơn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Bình

Lịch cúp điện Kim Sơn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kim Sơn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kim Sơn - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Kim Sơn - Ninh Bình

Lịch Cúp Điện Kim Sơn Ninh Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã kim Mỹ, TT Bình Minh, xã Cồn thoi Điện lực Huyện Kim Sơn 05:00 - 06:30

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
công ty Thành Long Điện lực Huyện Kim Sơn 15:30 - 16:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
công ty Quốc Phong Điện lực Huyện Kim Sơn 14:45 - 15:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bưu điện Kim Sơn Điện lực Huyện Kim Sơn 14:00 - 14:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Phát Diệm, xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện Tân Thành, Như Hòa Điện lực Huyện Kim Sơn 10:45 - 11:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Tân Thành, Yên Lộc Lai Thành Điện lực Huyện Kim Sơn 10:45 - 11:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Phát Diệm, xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện Hùng Tiến, Như Hòa, Hồi Ninh Kim định Chất Bình Xuân Chính Điện lực Huyện Kim Sơn 10:35 - 10:50

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện,Hùng Tiến, Ân Hòa Điện lực Huyện Kim Sơn 10:35 - 10:50

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Văn Hải Điện lực Huyện Kim Sơn 10:15 - 10:45

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim Đông Điện lực Huyện Kim Sơn 09:20 - 09:50

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim Đông Điện lực Huyện Kim Sơn 08:40 - 09:10

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TỰ DÙNG TG CỒN THOI Điện lực Huyện Kim Sơn 08:00 - 08:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Phát Diệm, xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện Tân Thành, Như Hòa Điện lực Huyện Kim Sơn 06:15 - 06:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Tân Thành, Yên Lộc Lai Thành Điện lực Huyện Kim Sơn 06:15 - 06:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, phố nam dân TT phát Diệm Điện lực Huyện Kim Sơn 06:15 - 11:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Phát Diệm, xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện Hùng Tiến, Như Hòa, Hồi Ninh Kim định Chất Bình Xuân Chính Điện lực Huyện Kim Sơn 06:00 - 06:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện,Hùng Tiến, Ân Hòa Điện lực Huyện Kim Sơn 06:00 - 06:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Ân Hoà, Hùng tiến, Kim Định, Hồi Ninh Chất Bình Xuân Chính Điện lực Huyện Kim Sơn 07:30 - 11:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim hải, TT Bình Minh Điện lực Huyện Kim Sơn 07:30 - 11:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim Mỹ, TT Bình Minh, Kim hải Điện lực Huyện Kim Sơn 07:30 - 09:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật