Lịch cúp điện Yên Mô - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Mô - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Bình

Lịch cúp điện Yên Mô - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Mô - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Mô - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Yên Thành, xã Yên Hòa Điện lực Huyện Yên Mô 06:20 - 06:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Thắng, xã Mai Sơn Điện lực Huyện Yên Mô 06:20 - 09:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phúc Long Điện lực Huyện Yên Mô 07:30 - 08:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Từ Điện lực Huyện Yên Mô 08:40 - 09:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Thành, xã Yên Hòa Điện lực Huyện Yên Mô 09:30 - 09:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Từ Điện lực Huyện Yên Mô 09:50 - 10:50

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Từ Điện lực Huyện Yên Mô 11:00 - 12:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Nhân Điện lực Huyện Yên Mô 07:30 - 08:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Liên Phương xã Yên Nhân Điện lực Huyện Yên Mô 08:40 - 09:40

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Vĩnh Yên Xã Yên Nhân Điện lực Huyện Yên Mô 09:50 - 10:50

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Vĩnh Yên Xã Yên Nhân Điện lực Huyện Yên Mô 11:00 - 12:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Bạch Liên xã YênThành Điện lực Huyện Yên Mô 07:30 - 08:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cầu Đằng Xã Yên đồng Điện lực Huyện Yên Mô 08:40 - 09:40

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Đồng Điện lực Huyện Yên Mô 09:50 - 10:50

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm 9 Xã yên Mỹ Điện lực Huyện Yên Mô 07:30 - 08:30

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Đoài Xã yên lâm Điện lực Huyện Yên Mô 08:40 - 09:40

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Đoài Xã Yên Lâm Điện lực Huyện Yên Mô 09:50 - 10:50

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Yên Mô - Ninh Bình

Lịch Cúp Điện Yên Mô Ninh Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật