Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Bình

Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Đồi Khoai xã Quỳnh Lưu - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 06:00 - 14:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phúc Thành 4 Điện lực Thành phố Ninh Bình 08:00 - 09:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Nam Phúc Chỉnh 3(Xóm Bắc 4) Điện lực Thành phố Ninh Bình 09:40 - 11:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Nam Phúc Chỉnh 3(Xóm Bắc 4) Điện lực Thành phố Ninh Bình 14:00 - 15:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Tân Thành 1 Điện lực Thành phố Ninh Bình 15:40 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 5 xã Phú Long Điện lực Huyện Nho Quan 07:00 - 11:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hợp Thành Điện lực Thành phố Ninh Bình 08:00 - 09:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hợp Thắng 4 Điện lực Thành phố Ninh Bình 09:40 - 11:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 5 và 1 phần thôn làng vẹn xã Phú Long Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 16:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Gia Xuân Điện lực Huyện Gia Viễn 06:30 - 10:35

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phượng Lâm xã Văn Phú Điện lực Huyện Nho Quan 07:30 - 15:30

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Gia Xuân, Gia Thanh Điện lực Huyện Gia Viễn 09:35 - 10:35

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Thành, xã Yên Hòa Điện lực Huyện Yên Mô 06:20 - 06:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Thắng, xã Mai Sơn Điện lực Huyện Yên Mô 06:20 - 09:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phúc Long Điện lực Huyện Yên Mô 07:30 - 08:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Chi cục Thuế khu vực Kim Sơn - Yên Khánh lộ 474E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 08:00 - 08:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Hội Điện lực Huyện Yên Khánh 08:00 - 08:45

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Thủy Điện lực Huyện Yên Khánh 08:30 - 10:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Thành Điện lực Huyện Yên Khánh 08:30 - 10:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Từ Điện lực Huyện Yên Mô 08:40 - 09:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Hội Điện lực Huyện Yên Khánh 08:50 - 09:35

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kho Bạc Nhà nước Kim Sơn lộ 474E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 09:00 - 09:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Thành, xã Yên Hòa Điện lực Huyện Yên Mô 09:30 - 09:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Từ Điện lực Huyện Yên Mô 09:50 - 10:50

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bảo hiểm xã hội huyện Kim Sơn lộ 474E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 10:00 - 10:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Từ Điện lực Huyện Yên Mô 11:00 - 12:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình Lộ 476E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 14:00 - 14:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Nhà thờ Đá Phát Diệm huyện Kim Sơn Lộ 475E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 15:00 - 15:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Công ty TNHH xã hội Tâm Thiên Phúc Lộ 472E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 16:00 - 16:40

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Quang Trung 1 Điện lực Thành phố Ninh Bình 07:30 - 09:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Nhân Điện lực Huyện Yên Mô 07:30 - 08:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Trung tâm mục vụ giáo phận Phát Diệm Lộ 472E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 08:00 - 08:40

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồng Thanh, thôn Đồng Quan xã Sơn Hà - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 08:30 - 09:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xóm 5. 8 xã Lai Thành Điện lực Huyện Kim Sơn 08:30 - 12:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Công Điện lực Huyện Yên Khánh 08:30 - 10:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Liên Phương xã Yên Nhân Điện lực Huyện Yên Mô 08:40 - 09:40

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Công ty TNHH Một Thành Viên Quang Ninh Ninh Bình lộ 471E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 09:00 - 09:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Ngô Quyền 2 Điện lực Thành phố Ninh Bình 09:15 - 11:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồng Thanh, thôn Đồng Quan xã Sơn Hà - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 09:30 - 10:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Vĩnh Yên Xã Yên Nhân Điện lực Huyện Yên Mô 09:50 - 10:50

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA HTX Nông nghiệp Khánh Hồng lộ 472E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 10:00 - 10:40

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Điền Trang xã Quỳnh Lưu - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 10:30 - 11:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Vĩnh Yên Xã Yên Nhân Điện lực Huyện Yên Mô 11:00 - 12:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Điền Trang, một phần Thôn Anh Trỗi xã Quỳnh Lưu - Nho Quan Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 15:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Công ty cổ phần gạch Kim chính (T2) Lộ 471E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 14:00 - 14:40

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đinh Tiên Hoàng 3 Điện lực Thành phố Ninh Bình 14:00 - 15:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồi Thờ xã Quỳnh Lưu - Nho Quan. một phần thôn sát xã sơn lai Điện lực Huyện Nho Quan 15:00 - 16:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Âu Kim Đài - Lộ 372E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 15:00 - 15:40

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đường sắt 2 Điện lực Thành phố Ninh Bình 15:40 - 17:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Công Ty Cổ Phần Gạch Kim Chính Lộ 372E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 16:00 - 16:40

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Triều cả 1 Điện lực Thành phố Ninh Bình 07:30 - 09:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Bạch Liên xã YênThành Điện lực Huyện Yên Mô 07:30 - 08:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
NM Kính Nổi Tràng An Điện lực Huyện Yên Khánh 08:00 - 08:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Nhạc Điện lực Huyện Yên Khánh 08:00 - 08:45

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đồi Dâu xã Sơn Lai - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 08:30 - 09:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Nhà máy nước Khánh Thành Lộ 476E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 08:30 - 09:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cầu Đằng Xã Yên đồng Điện lực Huyện Yên Mô 08:40 - 09:40

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Nam Bình 4 Điện lực Thành phố Ninh Bình 09:15 - 11:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn bái xã sơn lai Điện lực Huyện Nho Quan 09:30 - 10:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Đồng Điện lực Huyện Yên Mô 09:50 - 10:50

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đồi Dâu xã Sơn Lai - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 10:30 - 11:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Quỳnh Phong 2 và một phần Thôn Anh Trồi xã Sơn Hà - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 15:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phúc Lộc 2 Điện lực Thành phố Ninh Bình 14:00 - 15:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA NMN Văn Hải Lộ 474E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 14:00 - 14:40

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Quỳnh Phong 3 và một phần Thôn Anh Trồi xã Sơn Hà - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 15:00 - 16:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạm cấp nước Kim Mỹ -Lộ 471TCKM Điện lực Huyện Kim Sơn 15:00 - 15:40

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA An phong 4 Điện lực Thành phố Ninh Bình 15:40 - 17:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Minh Lộ 471TCKM Điện lực Huyện Kim Sơn 16:00 - 16:40

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hương Đào 9 Điện lực Thành phố Ninh Bình 07:30 - 08:45

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm 9 Xã yên Mỹ Điện lực Huyện Yên Mô 07:30 - 08:30

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Đoài Xã yên lâm Điện lực Huyện Yên Mô 08:40 - 09:40

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bích Sơn 3 Điện lực Thành phố Ninh Bình 08:55 - 10:10

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đồn Biên phòng Lạch Càn - Kim Sơn - Ninh Bình lộ 471TCKM Điện lực Huyện Kim Sơn 09:00 - 09:40

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Đoài Xã Yên Lâm Điện lực Huyện Yên Mô 09:50 - 10:50

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Công ty TNHH Thiên Trường An lộ 971 TGCT Điện lực Huyện Kim Sơn 10:00 - 10:40

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bích Đào 5 Điện lực Thành phố Ninh Bình 10:20 - 11:30

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kim Tân 1 Lộ 474E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 14:00 - 14:40

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Trung Sơn 3 Điện lực Thành phố Ninh Bình 14:00 - 15:30

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kim Tân 3 Lộ 474E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 15:00 - 15:40

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Quang Trung 6 Điện lực Thành phố Ninh Bình 15:40 - 17:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kim Tân 43 Lộ 474E23.4 Điện lực Huyện Kim Sơn 16:00 - 16:40

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Hòa Điện lực Huyện Yên Khánh 08:00 - 08:45

15-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
khu vực chùa Mai Hoa, Phố Trung Lân, Bàng Lân, Ninh Hồng Điện lực Huyện Yên Khánh 09:00 - 09:45

15-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
khu vực cầu Rào - Ninh Hồng Điện lực Huyện Yên Khánh 09:50 - 10:35

15-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ninh Bình

Lịch Cúp Điện Ninh Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Đồi Chè xã Phú Lộc- Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 16:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Làng Kho, một phần Thôn Lộc Ân, một phần Thôn Làng Rịa xã Phú Lộc- Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 07:00 - 11:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật