Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Bình

Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
02:32 - 02:32

06-02-2023

Lịch Cúp Điện Ninh Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
02:32 - 02:32

05-02-2023

02:32 - 02:32

04-02-2023

02:32 - 02:32

03-02-2023

02:32 - 02:32

02-02-2023

02:32 - 02:32

01-02-2023

02:32 - 02:32

31-01-2023

02:32 - 02:32

30-01-2023

02:32 - 02:32

29-01-2023

02:32 - 02:32

28-01-2023

02:32 - 02:32

27-01-2023

02:32 - 02:32

26-01-2023

02:32 - 02:32

25-01-2023

02:32 - 02:32

24-01-2023

02:32 - 02:32

23-01-2023

02:32 - 02:32

22-01-2023

02:32 - 02:32

21-01-2023

02:32 - 02:32

20-01-2023

02:32 - 02:32

19-01-2023

1 phần xã Khánh Hồng 08:30 - 10:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh An 07:30 - 09:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đồng phong 06:10 - 07:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đồng phong 06:00 - 06:10

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
02:32 - 02:32

18-01-2023

xã Như Hòa 14:30 - 16:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xóm 14,15 xã Quang Thiện 14:00 - 16:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
chợ Xanh - Khánh Thiện 13:30 - 16:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đức Long 10:00 - 10:10

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Mậu 09:30 - 10:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
08:30 - 10:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xóm 6 xã Kim Đông 08:00 - 10:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Trung 08:00 - 09:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đức Long 07:50 - 08:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đức Long 07:50 - 10:10

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn phượng Các 07:00 - 11:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đồng phong 06:15 - 06:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt Recloser 473E23.1/75/ Áng Sơn - Cắt DCL 474-7E23.1/24/ Hợp Bình 06:00 - 14:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đồng phong 05:30 - 06:15

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ninh Khang, Ninh Mỹ, TT Thiên Tôn 05:00 - 05:10

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ninh Hòa, Trường Yên 05:00 - 05:10

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
02:32 - 02:32

17-01-2023

xóm 7 xã Yên Lộc 14:30 - 16:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm 14 xã Khánh Hồng 14:00 - 16:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Sinh Dược Gia Sinh 08:00 - 09:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Yên Lộc 08:00 - 10:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã 8 xã Kim Chính 08:00 - 10:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
02:32 - 02:32

16-01-2023

xã Như Hòa, Hùng tiến, Ân Hòa, kim Định, Hồi Ninh, Chất Bình,Xuân Chính 11:00 - 12:00

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ninh Khang, Ninh Mỹ 10:45 - 11:00

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ninh Mỹ 07:45 - 10:45

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ninh Khang, Ninh Mỹ 07:30 - 07:45

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Gia Vân, Gia Tân, Gia Lập, Gia Trấn, Gia phương 07:15 - 07:30

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
CCN Gián khẩu 07:15 - 07:30

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Như Hòa, Hùng tiến, Ân Hòa, kim Định, Hồi Ninh, Chất Bình,Xuân Chính 06:00 - 12:00

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Như Hòa, Hùng tiến, Ân Hòa, kim Định, Hồi Ninh, Chất Bình,Xuân Chính 06:00 - 07:00

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tu xã yên thắng 06:00 - 14:00

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Gia Lập, Gia Vân, Gia Phương 05:40 - 07:15

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Gia Trấn, Gia vân, Gia Tân, Gia Lập, Gia Vân, Gia vượng, Gia Phương, Thị Trấn Me, Gia Thịnh, Gia Phú 05:30 - 05:40

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu CN Gián Khẩu 05:30 - 05:40

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
02:32 - 02:32

15-01-2023

02:32 - 02:32

14-01-2023

02:32 - 02:32

13-01-2023

02:32 - 02:32

12-01-2023

02:32 - 02:32

11-01-2023

02:32 - 02:32

10-01-2023

02:32 - 02:32

09-01-2023

02:32 - 02:32

08-01-2023

02:32 - 02:32

07-01-2023

02:32 - 02:32

06-01-2023

Xã yên từ xã yên nhân xã yên phong 06:00 - 08:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
02:32 - 02:32

05-01-2023

02:32 - 02:32

04-01-2023

02:32 - 02:32

03-01-2023

02:32 - 02:32

02-01-2023

02:32 - 02:32

01-01-2023

02:32 - 02:32

31-12-2022

02:32 - 02:32

30-12-2022

02:32 - 02:32

29-12-2022

xã Khánh Cường 1 phần, xã Khánh Thiện, Khánh Tiên. 16:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trường Yên 06:45 - 11:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Khánh Cường 1 phần, xã Khánh Thiện, Khánh Tiên. 06:00 - 07:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Khánh Lợi 1 phần 06:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ninh Mỹ, Ninh Khang, Ninh Bình 05:45 - 06:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
02:32 - 02:32

28-12-2022

P. Nam Bình ... 17:00 - 17:15

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Công 15:30 - 16:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cống Địch Lộng Gia Thanh 15:15 - 16:15

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KTT Đá Gia Thanh 14:00 - 15:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công Ty CP VNT ( DL Thăng long ) 14:00 - 16:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Thành 14:00 - 15:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã yên thành xã yên hòa xã yên thắng 13:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
CT TNHH Đá Trung Nghĩa 10:00 - 11:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Trung 09:30 - 10:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm 3 Thượng Hòa Gia Thanh 09:15 - 10:15

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thượng Hòa 1 Gia Thanh 08:00 - 09:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P. Ninh Phong 08:00 - 12:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cỏ sở SX phương thành an ( PH. T.A ) 08:00 - 09:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Trung 08:00 - 09:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
các xã Gia Thủy , Gia Sơn , Xích Thổ , một phần xã Gia Lâm 07:20 - 07:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
các xã : phú sơn , thạch Bình ,một phần Xã Lạc vân , một phần đồng phong 07:10 - 07:20

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P. Nam Bình ... 05:45 - 06:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật