Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Bình

Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ninh Bình

Lịch Cúp Điện Ninh Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Thị Trấn Ninh, Các xã: Khánh Dương và Khành Thịnh (ĐL Yên Mô) Điện lực Huyện Yên Khánh 09:55 - 11:00

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Các xã: Khánh Hội, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Công, Khánh Trung , Khánh Mậu. Điện lực Huyện Yên Khánh 04:00 - 11:00

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Ninh, Các xã: Khánh Dương và Khành Thịnh (ĐL Yên Mô) Điện lực Huyện Yên Khánh 04:00 - 04:10

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Gia Thắng, Gia Tiến Điện lực Huyện Gia Viễn 09:25 - 09:40

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TTr Me, xã Gia Thịnh Điện lực Huyện Gia Viễn 09:25 - 09:40

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TTr Me, Gia Thịnh Điện lực Huyện Gia Viễn 07:20 - 07:25

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Gia Thắng, Gia Tiến Điện lực Huyện Gia Viễn 07:15 - 07:25

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA An Thành - Gia Vượng Điện lực Huyện Gia Viễn 07:00 - 10:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã Gia Sơn , Xích Thổ Điện lực Huyện Nho Quan 06:20 - 06:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã lạng phong , lạc vân Điện lực Huyện Nho Quan 06:15 - 06:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã Gia Tường , Gia lâm Điện lực Huyện Nho Quan 06:15 - 06:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã Gia Sơn , Xích Thổ Điện lực Huyện Nho Quan 04:40 - 04:50

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã Gia Sơn , Xích Thổ Điện lực Huyện Nho Quan 04:40 - 06:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã lạng phong , lạc vân Điện lực Huyện Nho Quan 04:00 - 04:15

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã lạc vân Điện lực Huyện Nho Quan 04:00 - 06:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã Gia Tường , Gia lâm Điện lực Huyện Nho Quan 04:00 - 04:15

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm 5 - Gia Hưng Điện lực Huyện Gia Viễn 07:00 - 10:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đầm Cút - Gia Hưng Điện lực Huyện Gia Viễn 07:00 - 10:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm 6 - Gia Hưng Điện lực Huyện Gia Viễn 07:00 - 10:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Yên Quang một phần xã Đồng phong, Thị trấn NQ Điện lực Huyện Nho Quan 06:25 - 06:35

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã phú lộc , quỳnh lưu Điện lực Huyện Nho Quan 06:20 - 06:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã gia lâm Điện lực Huyện Nho Quan 06:20 - 06:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Yên Quang một phần xã Đồng phong, Thị trấn NQ Điện lực Huyện Nho Quan 04:45 - 04:55

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Yên Quang một phần xã Đồng phong, Thị trấn NQ Điện lực Huyện Nho Quan 04:45 - 06:35

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã gia lâm Điện lực Huyện Nho Quan 04:40 - 04:50

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Gia Thủy Điện lực Huyện Nho Quan 04:40 - 06:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã phú lộc , quỳnh lưu Điện lực Huyện Nho Quan 03:40 - 03:50

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã phú lộc Xã phú long ,kỳ phú Điện lực Huyện Nho Quan 03:40 - 06:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn Ninh, Các xã: Khánh Hội, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Công, Khánh Trung , Khánh Mậu. Điện lực Huyện Yên Khánh 07:10 - 07:20

27-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Các xã: Khánh Hội, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Công, Khánh Trung , Khánh Mậu. Điện lực Huyện Yên Khánh 05:00 - 07:20

27-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Ninh, Các xã: Khánh Hội, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Thiện, Khánh Công, Khánh Trung , Khánh Mậu. Điện lực Huyện Yên Khánh 05:00 - 05:10

27-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã Ninh Khang, Ninh Hòa, Ninh Mỹ Điện lực Huyện Hoa Lư 05:00 - 05:20

27-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Hội Tiến 1, Thôn Hội Tiến 2 xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho Quan Điện lực Huyện Nho Quan 08:00 - 10:30

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã kim Mỹ, TT Bình Minh, xã Cồn thoi Điện lực Huyện Kim Sơn 05:00 - 06:30

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn An Nội, một phần Thôn Sơn Cao, xã Gia Tường, Huyện Nho Quan Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 16:30

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phú Cường, Thôn Phú Thịnh, xã Đức Long, Huyện Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 08:00 - 10:30

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Tùy hối 4 - Gia Tân Điện lực Huyện Gia Viễn 07:30 - 11:30

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
công ty Thành Long Điện lực Huyện Kim Sơn 15:30 - 16:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phố 4, 5 - TT Ninh Điện lực Huyện Yên Khánh 15:00 - 15:45

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
công ty Quốc Phong Điện lực Huyện Kim Sơn 14:45 - 15:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Hồng Điện lực Huyện Yên Khánh 14:00 - 14:45

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần Xã Khánh Công Điện lực Huyện Yên Khánh 14:00 - 17:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 16:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bưu điện Kim Sơn Điện lực Huyện Kim Sơn 14:00 - 14:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Các xã Gia Vân, Gia Thinh, Gia Phú, Liên Sơn Điện lực Huyện Gia Viễn 11:10 - 11:40

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TTr Me, xã Liên Sơn, xã Gia Hòa Điện lực Huyện Gia Viễn 11:10 - 11:50

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Phát Diệm, xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện Tân Thành, Như Hòa Điện lực Huyện Kim Sơn 10:45 - 11:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Tân Thành, Yên Lộc Lai Thành Điện lực Huyện Kim Sơn 10:45 - 11:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Phát Diệm, xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện Hùng Tiến, Như Hòa, Hồi Ninh Kim định Chất Bình Xuân Chính Điện lực Huyện Kim Sơn 10:35 - 10:50

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện,Hùng Tiến, Ân Hòa Điện lực Huyện Kim Sơn 10:35 - 10:50

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Văn Hải Điện lực Huyện Kim Sơn 10:15 - 10:45

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Ninh Điện lực Huyện Yên Khánh 09:20 - 10:05

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim Đông Điện lực Huyện Kim Sơn 09:20 - 09:50

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim Đông Điện lực Huyện Kim Sơn 08:40 - 09:10

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Ninh Điện lực Huyện Yên Khánh 08:30 - 09:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tam Đồng, xã Lạng Phong, Huyện Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 08:00 - 10:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TỰ DÙNG TG CỒN THOI Điện lực Huyện Kim Sơn 08:00 - 08:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Khánh Cư Điện lực Huyện Yên Khánh 07:30 - 08:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần Xã Khánh Công Điện lực Huyện Yên Khánh 07:00 - 10:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Thành, xã Yên Đồng, xã Yên Mỹ Điện lực Huyện Yên Mô 07:00 - 12:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiến Yết Điện lực Huyện Gia Viễn 06:30 - 11:50

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Phát Diệm, xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện Tân Thành, Như Hòa Điện lực Huyện Kim Sơn 06:15 - 06:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Tân Thành, Yên Lộc Lai Thành Điện lực Huyện Kim Sơn 06:15 - 06:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, phố nam dân TT phát Diệm Điện lực Huyện Kim Sơn 06:15 - 11:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Các xã Gia Vân, Gia Thinh, Gia Phú, Liên Sơn Điện lực Huyện Gia Viễn 06:00 - 06:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TTr Me, xã Liên Sơn, xã Gia Hòa Điện lực Huyện Gia Viễn 06:00 - 06:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thống Nhất 2 Điện lực Huyện Gia Viễn 06:00 - 11:40

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Ngân hàng Chính sách Điện lực Huyện Gia Viễn 06:00 - 11:40

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Phát Diệm, xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện Hùng Tiến, Như Hòa, Hồi Ninh Kim định Chất Bình Xuân Chính Điện lực Huyện Kim Sơn 06:00 - 06:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính, Như Hòa, Đồng Hướng Quang Thiện,Hùng Tiến, Ân Hòa Điện lực Huyện Kim Sơn 06:00 - 06:15

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P. Ninh Phong Điện lực Thành phố Ninh Bình 17:00 - 17:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xuân lai Điện lực Huyện Gia Viễn 15:50 - 16:50

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đại quang 2 Điện lực Huyện Gia Viễn 14:40 - 15:40

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Nga 1, 2, xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 16:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hán nam 2 Điện lực Huyện Gia Viễn 13:30 - 14:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phẫn xã Khánh Công Điện lực Huyện Yên Khánh 13:00 - 17:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P. Ninh Phong Điện lực Thành phố Ninh Bình 13:00 - 13:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P. Ninh Phong Điện lực Thành phố Ninh Bình 13:00 - 17:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Bích Đào Điện lực Thành phố Ninh Bình 11:30 - 11:40

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hán nam Điện lực Huyện Gia Viễn 10:10 - 11:10

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Khánh Thịnh Điện lực Huyện Yên Mô 09:45 - 11:15

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hán bắc Điện lực Huyện Gia Viễn 09:00 - 10:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Hòa Điện lực Huyện Yên Mô 08:45 - 11:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 4 Hữu Thường xã Thượng Hòa, Huyện Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 08:00 - 10:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hán bắc 2 Điện lực Huyện Gia Viễn 07:45 - 08:45

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Lãng Ngoại xã Gia Lập Điện lực Huyện Gia Viễn 07:30 - 10:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Quang Vinh xã Gia Lập Điện lực Huyện Gia Viễn 07:30 - 10:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Ân Hoà, Hùng tiến, Kim Định, Hồi Ninh Chất Bình Xuân Chính Điện lực Huyện Kim Sơn 07:30 - 11:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim hải, TT Bình Minh Điện lực Huyện Kim Sơn 07:30 - 11:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim Mỹ, TT Bình Minh, Kim hải Điện lực Huyện Kim Sơn 07:30 - 09:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Yên Thắng Điện lực Huyện Yên Mô 07:30 - 08:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần xã Khánh Công Điện lực Huyện Yên Khánh 07:00 - 11:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Ninh Sơn ... Điện lực Thành phố Ninh Bình 07:00 - 07:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Ninh Sơn ... Điện lực Thành phố Ninh Bình 07:00 - 11:40

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật