Lịch cúp điện Nho Quan - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nho Quan - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Ninh Bình

Lịch cúp điện Nho Quan - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nho Quan - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nho Quan - Ninh Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn 5 xã Phú Long Điện lực Huyện Nho Quan 07:00 - 11:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 5 và 1 phần thôn làng vẹn xã Phú Long Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 16:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phượng Lâm xã Văn Phú Điện lực Huyện Nho Quan 07:30 - 15:30

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồng Thanh, thôn Đồng Quan xã Sơn Hà - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 08:30 - 09:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồng Thanh, thôn Đồng Quan xã Sơn Hà - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 09:30 - 10:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Điền Trang xã Quỳnh Lưu - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 10:30 - 11:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Điền Trang, một phần Thôn Anh Trỗi xã Quỳnh Lưu - Nho Quan Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 15:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồi Thờ xã Quỳnh Lưu - Nho Quan. một phần thôn sát xã sơn lai Điện lực Huyện Nho Quan 15:00 - 16:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đồi Dâu xã Sơn Lai - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 08:30 - 09:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn bái xã sơn lai Điện lực Huyện Nho Quan 09:30 - 10:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đồi Dâu xã Sơn Lai - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 10:30 - 11:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Quỳnh Phong 2 và một phần Thôn Anh Trồi xã Sơn Hà - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 15:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Quỳnh Phong 3 và một phần Thôn Anh Trồi xã Sơn Hà - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 15:00 - 16:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nho Quan - Ninh Bình

Lịch Cúp Điện Nho Quan Ninh Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Đồi Khoai xã Quỳnh Lưu - Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 06:00 - 14:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồi Chè xã Phú Lộc- Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 14:00 - 16:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Làng Kho, một phần Thôn Lộc Ân, một phần Thôn Làng Rịa xã Phú Lộc- Nho Quan. Điện lực Huyện Nho Quan 07:00 - 11:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật