Lịch cúp điện Tuyên Hóa - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tuyên Hóa - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Quảng Bình

Lịch cúp điện Tuyên Hóa - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tuyên Hóa - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tuyên Hóa - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tuyên Hóa - Quảng Bình

Lịch Cúp Điện Tuyên Hóa Quảng Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Dăm Giấy Đồng Lê 2 ĐL Tuyên Hóa 14:00 - 16:00

24-03-2023

Thay TI TBA
TBA Dăm Giấy Ông Hoài ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 10:00

24-03-2023

Kiểm tra, thí nghiệm TBA
TBA ĐỒNG PHÚ ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 11:30

17-03-2023

Di dời cột điện hạ thế theo đơn thư khách hàng.
TBA Bắc Sơn 2 (T10) ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 14:30

17-03-2023

ĐL Tuyên Hóa: Di dời cột VT 448/6/1 (xử lý hành lang lưới điện theo đề nghị của Giáo xứ Lâm Sơn)
TBA NM CB đá Tiến Hóa ĐL Tuyên Hóa 08:30 - 09:00

06-03-2023

Tách đường dây KH bị sạt lở mất an toàn không đảm bảo vận hành - DZ&TBA NM CB Đá Tiến Hóa
TBA Mỏ đá Ba Tâm ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:30

06-03-2023

Vệ sinh, thay chống sét van TBA MĐ Ba Tâm
TBA Đức Phú 4 ĐL Tuyên Hóa 14:00 - 16:30

25-02-2023

Thay MBA, ATM tổng TBA Đức Phú 4 (*)
TBA PHONG HÓA 2 ĐL Tuyên Hóa 13:30 - 17:00

25-02-2023

Thay MBA, ATM tổng TBA Phong Hóa 2 (*)
TBA PHONG HÓA 1 ĐL Tuyên Hóa 09:00 - 11:30

25-02-2023

Thay MBA, ATM tổng, 02 XT, TI TBA Phong Hóa 1 (*)
TBA Cầm Trang ĐL Tuyên Hóa 08:30 - 12:00

25-02-2023

Thay MBA, ATM tổng, 02 XT, TI TBA Cầm Trang (*)
TBA LÊ HÓA 3 ĐL Tuyên Hóa 06:30 - 16:30

24-02-2023

C.ty CIC (ĐTXD 2022): Kéo 687 mét dây AC/XLPE-120 từ VT 117 đến VT 120; lắp 02 chụp đầu cột, đấu nối xuống TBA Lê Hóa 3 và chuyển đấu nối NR TBA Lê Hóa 4 tại VT 118 XT 479/Tuyên Hóa (VT 59/26 XT 471 Đồng Lê); xử lý tồn tại trên tuyến ĐD XDM từ VT 65 đến VT 132 XT 479/Tuyên Hóa (VT 81 XT 471 Đồng Lê C.ty CIC (ĐTXD 2022): Đảo cung tại VT 120 để thực hiện đồng vị pha (nếu kết quả kiểm tra không đồng vị
TBA LÊ HÓA 4 ĐL Tuyên Hóa 06:30 - 16:30

24-02-2023

C.ty CIC (ĐTXD 2022): Kéo 687 mét dây AC/XLPE-120 từ VT 117 đến VT 120; lắp 02 chụp đầu cột, đấu nối xuống TBA Lê Hóa 3 và chuyển đấu nối NR TBA Lê Hóa 4 tại VT 118 XT 479/Tuyên Hóa (VT 59/26 XT 471 Đồng Lê); xử lý tồn tại trên tuyến ĐD XDM từ VT 65 đến VT 132 XT 479/Tuyên Hóa (VT 81 XT 471 Đồng Lê C.ty CIC (ĐTXD 2022): Đảo cung tại VT 120 để thực hiện đồng vị pha (nếu kết quả kiểm tra không đồng vị
TBA Lưu Thuận 2 ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 16:00

23-02-2023

C.ty CIC (ĐTXD 2022): Lắp 02 bộ xà tam giác cột sắt và chuyển đấu nối TBA Lưu Thuận 2 tại C52; lắp 06 bộ xà, kéo 801 mét dây AC/XLPE-120 XT 479/Tuyên Hóa (tầng dưới) đi chung cột XT 481/Tuyên Hóa từ C47 đến C52; căng dây ĐD XDM và đấu nối đến DCL 479-7/64 Khe Rôn (lắp mới tại VT 64 ĐD XDM) XT 479/Tuyên Hóa tại C52
TBA PHÚC TÙNG ĐL Tuyên Hóa 15:00 - 16:30

18-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA CỒN CAM ĐL Tuyên Hóa 13:30 - 16:30

18-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*) - Thay võ tủ hạ thế (SCTX)
TBA XUÂN HÓA 2 ĐL Tuyên Hóa 10:15 - 11:30

18-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA Châu Hóa 5 (Kinh Châu) ĐL Tuyên Hóa 09:10 - 10:10

18-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA CẦU CHÂU HÓA ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

18-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA Ca Xen (T9) ĐL Tuyên Hóa 15:30 - 17:00

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA BẢN TRẦM ĐL Tuyên Hóa 15:00 - 16:30

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA NAM PHONG 2 ĐL Tuyên Hóa 13:45 - 14:45

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA TTCN LƯU THUẬN ĐL Tuyên Hóa 13:45 - 14:45

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA UB Sơn Hóa ĐL Tuyên Hóa 10:15 - 11:30

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA PHONG HÓA 2 ĐL Tuyên Hóa 10:00 - 12:30

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*) - Thay tủ điện hạ thế (SCTX).
TBA PHONG HÓA 1 ĐL Tuyên Hóa 09:10 - 10:10

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA Kim Sơn ĐL Tuyên Hóa 09:10 - 10:10

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA TÂN SƠN ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA Liên Sơn ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

17-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA LƯU THUẬN ĐL Tuyên Hóa 15:00 - 16:00

16-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*).
TBA Xuân Mai 4 ĐL Tuyên Hóa 15:00 - 16:00

16-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*).
TBA XUÂN MAI 1 ĐL Tuyên Hóa 13:45 - 14:45

16-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*).
TBA Huyện Đội 2 ĐL Tuyên Hóa 13:45 - 14:45

16-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*).
TBA TIẾN HÓA 1 ĐL Tuyên Hóa 10:15 - 11:15

16-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA TIẾN HÓA 1 ĐL Tuyên Hóa 10:15 - 11:30

16-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*).
TBA BA TÂM 2 ĐL Tuyên Hóa 10:15 - 11:30

16-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*).
TBA Tây Thủy ĐL Tuyên Hóa 09:10 - 10:10

16-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA THƯỢNG LÀO ĐL Tuyên Hóa 09:10 - 10:10

16-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*).
TBA Thanh Thạch 3 ĐL Tuyên Hóa 09:00 - 10:00

16-02-2023

Thay công tơ tổng TBA (*)
TBA Tiến Hóa 6 ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

16-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA Đồng Văn ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

16-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*).
TBA BA TÂM 2 ĐL Tuyên Hóa 16:00 - 17:00

15-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA Liên Cơ ĐL Tuyên Hóa 15:30 - 17:00

15-02-2023

Thay công tơ tổng TBA (*)
TBA LƯU THUẬN ĐL Tuyên Hóa 14:40 - 15:40

15-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA KIM HÓA 5 ĐL Tuyên Hóa 14:00 - 15:00

15-02-2023

Thay công tơ tổng TBA (*)
TBA Huyện Đội 2 ĐL Tuyên Hóa 13:30 - 14:30

15-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA XUÂN CANH ĐL Tuyên Hóa 10:15 - 12:00

15-02-2023

- Thí nghiệm định kỳ TBA (*) - Điện lực Tuyên Hóa SCTX năm 2023.
TBA NAM SƠN ĐL Tuyên Hóa 09:30 - 10:30

15-02-2023

Thay công tơ tổng TBA (*)
TBA THƯỢNG LÀO ĐL Tuyên Hóa 09:10 - 10:10

15-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA ĐỒNG PHÚ ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

15-02-2023

Thay công tơ tổng TBA (*)
TBA Đồng Văn ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

15-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA Bắc Sơn ĐL Tuyên Hóa 15:00 - 16:30

11-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA ĐẠI SƠN ĐL Tuyên Hóa 13:45 - 14:45

11-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA ĐỒNG GIANG 2 ĐL Tuyên Hóa 10:15 - 11:30

11-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA ĐỒNG GIANG ĐL Tuyên Hóa 09:10 - 10:10

11-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA Đồng Giang 3 ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

11-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA Văn Hóa 4 ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 10:30

11-02-2023

ETC: Thí nghiệm CBM MC 475 và cáp lực đi kèm
TBA CS Cầu VH 2 ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 10:30

11-02-2023

ETC: Thí nghiệm CBM MC 475 và cáp lực đi kèm
TBA Cảng Hà Trang ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 10:30

11-02-2023

ETC: Thí nghiệm CBM MC 475 và cáp lực đi kèm
TBA Lèn Cụt Tai 2 ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 10:30

11-02-2023

ETC: Thí nghiệm CBM MC 475 và cáp lực đi kèm
TBA ĐỨC PHÚ 1 ĐL Tuyên Hóa 15:00 - 16:30

10-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA ĐỨC PHÚ 3 ĐL Tuyên Hóa 13:30 - 14:45

10-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA BẢN ĐÔNG TRÀM ĐL Tuyên Hóa 10:15 - 11:30

10-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA PHONG HÓA 3 ĐL Tuyên Hóa 09:10 - 10:10

10-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA PHONG HÓA 2 ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

10-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA CS Cầu VH 2 ĐL Tuyên Hóa 10:00 - 14:00

02-02-2023

Thí nghiệm định kỳ MBA, tủ hạ thế
TBA CS Cầu VH 1 ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 12:00

02-02-2023

Thí nghiệm định kỳ MBA, tủ hạ thế
TBA Thạch Ngọc 2 ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

17-01-2023

Thay định kỳ công tơ tổng trạm
TBA HƯƠNG HÓA 5 ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 17:00

12-01-2023

- Kiểm tra, vệ sinh đường dây từ vị trí 249 đến 325 - XT 471 Đồng Lê (Đoạn đường dây hay xẩy ra sự cố F79 chưa tìm ra nguyên nhân)
TBA GA ĐỒNG CHUỐI ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 17:00

12-01-2023

- Kiểm tra, vệ sinh đường dây từ vị trí 249 đến 325 - XT 471 Đồng Lê (Đoạn đường dây hay xẩy ra sự cố F79 chưa tìm ra nguyên nhân)
TBA Cụm Mỏ đá Lèn Na ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 13:00

06-01-2023

TNĐK bảo dưỡng đường dây và TBA Lèn Na 3, Lèn Na 4 - XT 472 Minh Cầm
TBA LƯU THUẬN ĐL Tuyên Hóa 14:00 - 16:00

03-01-2023

Cắt cung , đấu nối san tải
TBA YÊN XUÂN ĐL Tuyên Hóa 14:00 - 16:00

03-01-2023

Cắt cung , đấu nối san tải
TBA Lưu Thuận 2 ĐL Tuyên Hóa 14:00 - 16:00

03-01-2023

Cắt cung , đấu nối san tải
TBA Tiến Hóa 3 (Xóm Bàu) ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA BÀU 2 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA VĂN HÓA 1 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA VĂN HÓA 2 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA VĂN HÓA 3 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA VĂN HÓA 4 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA VĂN HÓA 5 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA VĂN HÓA 6 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA Văn Hóa 7 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA MĐ Thanh Thủy 2 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA GA LỆ SƠN ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA CS CẦU VH 1 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA CS CẦU VH 2 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA Bơm Lê Lợi ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA CẢNG HÀ TRANG ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA Lèn Cụt Tai 2 ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA NM CB đá Tiến Hóa ĐL Tuyên Hóa 12:30 - 16:30

29-12-2022

- Xử lý tiếp xúc cung pha A vị trí 59 - XT 475 Văn Hóa - Kéo lại cột nghiêng tại vị trí 17 - XT 475 Văn Hóa - Bổ sung tiếp địa ngọn tại vị trí: 11, 18, 20, - XT 475 Văn Hóa - Vệ sinh, xử lý hành lang XT 475 Văn Hóa - Lắp đặt LBS Thượng Phủ tại vị trí 92 -XT 475 Văn Hóa
TBA LƯU THUẬN ĐL Tuyên Hóa 14:00 - 16:00

28-12-2022

Cắt cung , đấu nối san tải
TBA YÊN XUÂN ĐL Tuyên Hóa 14:00 - 16:00

28-12-2022

Cắt cung , đấu nối san tải
TBA Lưu Thuận 2 ĐL Tuyên Hóa 14:00 - 16:00

28-12-2022

Cắt cung , đấu nối san tải
TBA KIM HÓA 1 ĐL Tuyên Hóa 06:30 - 16:30

26-12-2022

C.ty CIC (ĐTXD 2022): Dựng 01 cột đôi BTLT-14m tại VT 87, 01 cột sắt 12.1m tại VT 91 và lắp 02 bộ xà các loại; lắp DCL 471-7/84 Kim Thủy tại VT 84; căng dây lấy độ võng dây AC/XLPE-120 ĐD cải tạo, XDM từ VT 82 đến VT 111 và đấu nối vào ĐD cũ tại VT 111; tháo hạ dây để thu hồi ĐD cũ từ VT 86 đến VT 111; di dời TBA Kim Hóa 1, Kim Hóa 5 sang vị trí mới; đấu nói hoàn trả lưới hạ thế
TBA KIM HÓA 5 ĐL Tuyên Hóa 06:30 - 16:30

26-12-2022

C.ty CIC (ĐTXD 2022): Dựng 01 cột đôi BTLT-14m tại VT 87, 01 cột sắt 12.1m tại VT 91 và lắp 02 bộ xà các loại; lắp DCL 471-7/84 Kim Thủy tại VT 84; căng dây lấy độ võng dây AC/XLPE-120 ĐD cải tạo, XDM từ VT 82 đến VT 111 và đấu nối vào ĐD cũ tại VT 111; tháo hạ dây để thu hồi ĐD cũ từ VT 86 đến VT 111; di dời TBA Kim Hóa 1, Kim Hóa 5 sang vị trí mới; đấu nói hoàn trả lưới hạ thế
TBA LƯU THUẬN ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 10:00

24-12-2022

Cắt cung , đấu nối san tải
TBA YÊN XUÂN ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 10:00

24-12-2022

Cắt cung , đấu nối san tải
TBA Lưu Thuận 2 ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 10:00

24-12-2022

Cắt cung , đấu nối san tải
TBA Lưu Thuận 2 ĐL Tuyên Hóa 06:30 - 16:00

23-12-2022

C.ty CIC (ĐTXD 2022): Lắp 02 bộ xà tam giác cột sắt và chuyển đấu nối TBA Lưu Thuận 2 tại C52; lắp 06 bộ xà, kéo 801 mét dây AC/XLPE-120 XT 479/Tuyên Hóa (tầng dưới) đi chung cột XT 481/Tuyên Hóa từ C47 đến C52; căng dây ĐD XDM và đấu nối đến DCL 479-7/64 Khe Rôn XT 479/Tuyên Hóa tại C52
TBA BA TÂM ĐL Tuyên Hóa 06:30 - 11:30

19-12-2022

ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2022): ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2022): Xử lý hành lang tại VT 41/12 (xử lý hành lang theo đơn thư của Khách hàng) ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2022): Xử lý độ võng tại các khoảng cột từ VT 41/13 đến VT 41/17, từ VT 41/23 đến VT 41/25; vệ sinh, xử lý hành lang tuyế

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật