Lịch cúp điện Bố Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bố Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Quảng Bình

Lịch cúp điện Bố Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bố Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bố Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Cự Nẫm 4 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

18-06-2024

ĐL Bố Trạch (xử lý tồn tại khu TĐC Cao tốc Bắc-Nam): Xoay TBA TĐC Đông Nẫm tại VT 159/3 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Cự Nẫm 1 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

18-06-2024

ĐL Bố Trạch (xử lý tồn tại khu TĐC Cao tốc Bắc-Nam): Xoay TBA TĐC Đông Nẫm tại VT 159/3 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA TĐC Đông Nẫm Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

18-06-2024

ĐL Bố Trạch (xử lý tồn tại khu TĐC Cao tốc Bắc-Nam): Xoay TBA TĐC Đông Nẫm tại VT 159/3 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Phúc Lý 4 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:30

19-06-2024

Chuyển dây, chuyển công tơ vào cột XD mới (*)
TBA Phúc Lý 7 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:30

19-06-2024

Chuyển dây, chuyển công tơ vào cột XD mới (*)
TBA Nguyễn Đức Dẫn Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:00

19-06-2024

Thay KĐ TI (*)
TBA Nhân Trạch 2 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 17:00

19-06-2024

Thay khóa néo hỏng (*)
TBA Nhân Trạch 4 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 17:00

19-06-2024

Thay khóa néo hỏng (*)
TBA Đồng Trạch 2 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 12:00

20-06-2024

Thay MBA sau sữa chữa thí nghiệm CBM (*)
Lịch cúp điện Bố Trạch - Quảng Bình

Lịch Cúp Điện Bố Trạch Quảng Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA HT Mỹ Trạch Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Trạch 5 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Trạch 4 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Trạch 2 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Trạch 3 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Trạch 1 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Đài Nước Điện lực Bố Trạch 09:00 - 11:30

08-06-2024

Xử lý tiếp xúc, thay công tơ tổng trạm (*)
TBA Lý Trạch 8 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 10:00

08-06-2024

Xử lý tiếp xúc, thay công tơ tổng trạm (*)
TBA Thôn Dài Điện lực Bố Trạch 16:00 - 18:00

07-06-2024

Thay khóa néo bị hỏng (*)
TBA Nam Trạch 4 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 16:00

07-06-2024

Thay khóa néo bị hỏng tại A-13, B-3 (*)
TBA Lý Trạch 2 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:00

07-06-2024

Thay ATM tổng, xử lý tiếp xúc (*)
TBA Eco Phong Nha Stay Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA KS Oxalis Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Eco Farms Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Khu Du Lịch Sinh Thái Phong Nha Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Vườn Thực Vật Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Phong Nha 2 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thanh Niên Xung Phong 2 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Na Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Khu Điều Hành Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thôn Phong Nha Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Khu A TĐC Hà Lời Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

05-06-2024

ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 06 CĐC; thay 10 cột BTLT-14m, 04 bộ xà từ VT 141/46 đến VT 141/76 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA TĐC Đông Nẫm Điện lực Bố Trạch 11:30 - 17:30

04-06-2024

Đấu nối, chuyển dây hạ thế, thu hồi cột cũ
TBA Nhân Trạch 9 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 10:00

04-06-2024

Thí nghiệm định kỳ CBM
TBA Sơn Lộc 2 Điện lực Bố Trạch 07:00 - 10:30

04-06-2024

Công ty ATC (ĐTXD 2024): Dựng 01 cột tại VT 67/23A
TBA Vạn Trạch 6 Điện lực Bố Trạch 07:00 - 10:30

04-06-2024

Công ty ATC (ĐTXD 2024): Dựng 01 cột tại VT 67/23A
TBA Phúc Lý 9 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

04-06-2024

Công ty ATC (ĐTXD 2024): Dựng 06 cột BTLT-14m (thủ công) từ VT 45A đến VT 52A ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn
TBA Cự Nẫm 1 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

04-06-2024

ĐL Bố Trạch (xử lý tồn tại khu TĐC Cao tốc Bắc-Nam): Xoay TBA TĐC Đông Nẫm tại VT 159/3 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Cự Nẫm 4 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

04-06-2024

ĐL Bố Trạch (xử lý tồn tại khu TĐC Cao tốc Bắc-Nam): Xoay TBA TĐC Đông Nẫm tại VT 159/3 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA TĐC Đông Nẫm Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

04-06-2024

ĐL Bố Trạch (xử lý tồn tại khu TĐC Cao tốc Bắc-Nam): Xoay TBA TĐC Đông Nẫm tại VT 159/3 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thôn 10 Bắc Trạch Điện lực Bố Trạch 08:00 - 11:30

30-05-2024

Cân pha xử lý tiếp xúc (*)
TBA Composite Điện lực Bố Trạch 15:30 - 17:30

29-05-2024

Thay công tơ KĐ (*)
TBA Thắng Lợi Điện lực Bố Trạch 13:30 - 15:30

29-05-2024

Thay công tơ KĐ (*)
TBA Châu Thuận Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:00

29-05-2024

Thay Công tơ KĐ (*)
TBA Thôn Phong Nha Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

28-05-2024

Sữa chữa lớn 2024 (*)
TBA Khu A TĐC Hà Lời Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

28-05-2024

Sữa chữa lớn 2024 (*)
TBA Cầu Hà Lời Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

28-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 04 CĐC; thay 14 cột BTLT-14m, 09 bộ xà từ VT 141/1 đến VT 141/43 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Cầu Hà Lời 2 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

28-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 04 CĐC; thay 14 cột BTLT-14m, 09 bộ xà từ VT 141/1 đến VT 141/43 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA KS Sông Son Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

28-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 04 CĐC; thay 14 cột BTLT-14m, 09 bộ xà từ VT 141/1 đến VT 141/43 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Đoàn Gia Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

28-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 04 CĐC; thay 14 cột BTLT-14m, 09 bộ xà từ VT 141/1 đến VT 141/43 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA UB Sơn Trạch Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

28-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 04 CĐC; thay 14 cột BTLT-14m, 09 bộ xà từ VT 141/1 đến VT 141/43 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Khu B TĐC Hà Lời Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

28-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 04 CĐC; thay 14 cột BTLT-14m, 09 bộ xà từ VT 141/1 đến VT 141/43 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Khương Sơn 5 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 18:00

27-05-2024

Kéo cáp ABC 4x120 phục vụ di dời thi công cao tốc Bắc Nam
TBA TĐC Cự Nẫm Điện lực Bố Trạch 07:30 - 12:00

27-05-2024

Kéo cáp ABC 4x120, thay tủ hạ thế phục vụ di dời thi công cao tốc Bắc Nam
TBA BCH Quân Sự Huyện Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

27-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Thay xà tại VT189/8; thay cột đôi BTLT-14m tại VT 189/9 (GPMB phục vụ mở rộng đường theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Nhà Hàng Tổ Chức Sự Kiện (Công ty TNHH Đạt Phát Tài QB) Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

27-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Thay xà tại VT189/8; thay cột đôi BTLT-14m tại VT 189/9 (GPMB phục vụ mở rộng đường theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA TĐC Tỉnh Lộ 2 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

27-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Thay xà tại VT189/8; thay cột đôi BTLT-14m tại VT 189/9 (GPMB phục vụ mở rộng đường theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Đông Nam Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

27-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Thay xà tại VT189/8; thay cột đôi BTLT-14m tại VT 189/9 (GPMB phục vụ mở rộng đường theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Bảo Hiểm Xã Hội Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

27-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Thay xà tại VT189/8; thay cột đôi BTLT-14m tại VT 189/9 (GPMB phục vụ mở rộng đường theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Tiểu Khu 8 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

27-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Thay xà tại VT189/8; thay cột đôi BTLT-14m tại VT 189/9 (GPMB phục vụ mở rộng đường theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Tiểu khu 10 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

27-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Thay xà tại VT189/8; thay cột đôi BTLT-14m tại VT 189/9 (GPMB phục vụ mở rộng đường theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thị Trấn 5 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

27-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Thay xà tại VT189/8; thay cột đôi BTLT-14m tại VT 189/9 (GPMB phục vụ mở rộng đường theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Lý Trạch 1 Điện lực Bố Trạch 15:00 - 17:30

25-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Lý Trạch 4 Điện lực Bố Trạch 15:00 - 17:30

25-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Phúc Lý 4 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 15:30

25-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Hòa Trạch 1 Điện lực Bố Trạch 09:30 - 11:30

25-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Nam Trạch 6 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 10:00

25-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Thôn 10 Bắc Trạch Điện lực Bố Trạch 08:00 - 11:30

24-05-2024

Cân pha xử lý tiếp xúc (*)
TBA Composite Điện lực Bố Trạch 15:30 - 17:30

23-05-2024

Thay công tơ KĐ (*)
TBA Châu Thuận Điện lực Bố Trạch 14:00 - 16:00

23-05-2024

Thay Công tơ KĐ (*)
TBA Nhân Trạch 3 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 18:00

23-05-2024

Thay MBA đi sữa chữa (*)
TBA Thắng Lợi Điện lực Bố Trạch 13:30 - 15:30

23-05-2024

Thay công tơ KĐ (*)
TBA Nguyên Shack Điện lực Bố Trạch 10:00 - 14:00

23-05-2024

Thay công tơ KĐ (*)
TBA Khương Sơn 3 Điện lực Bố Trạch 08:00 - 10:00

23-05-2024

Thay CSV hỏng (*)
TBA Mai Hồng Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:30

23-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Thanh Xuân Điện lực Bố Trạch 07:30 - 12:00

23-05-2024

Thay MBA sau sữa chữa (SCL 2024)
TBA Hải Trạch 8 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 17:30

22-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Hải Trạch 1 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 17:30

22-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Hải Trạch 2 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 17:30

22-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Đức Trạch 3 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:30

22-05-2024

Thay Khóa néo hỏng (*)
TBA Nhà Vồ Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Tân Bình Lợi Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Duy Tân Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thanh Sen 2 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 12:30

22-05-2024

ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): - Nâng cao TBA Thanh Sen 1 tại VT 261/29 - Lấy lại độ võng tại VT 261/64 về phía VT 261/1
TBA Thanh Sen 4 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 12:30

22-05-2024

ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): - Nâng cao TBA Thanh Sen 1 tại VT 261/29 - Lấy lại độ võng tại VT 261/64 về phía VT 261/1
TBA Tiểu Khu 5 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Trạm Sạc Việt Trung Số 10 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Tiểu Khu 7 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Tiểu khu 6 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Ga Hoàn Lão Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thanh Sen 1 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 12:30

22-05-2024

ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): - Nâng cao TBA Thanh Sen 1 tại VT 261/29 - Lấy lại độ võng tại VT 261/64 về phía VT 261/1
TBA Phường Bún Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thanh Sen 3 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 12:30

22-05-2024

ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): - Nâng cao TBA Thanh Sen 1 tại VT 261/29 - Lấy lại độ võng tại VT 261/64 về phía VT 261/1
TBA Chợ Ga Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thị Trấn 1 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Bệnh Viện Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

22-05-2024

Công ty Đăng Nguyên: Chuyển dây cũ sang cột mới từ VT 173 đến VT 175; tháo chuyển LBS471/173 Duy Tân và các thiết bị đi kèm sang cột mới (GPMB phục vụ mở rộng đường Duy Tân theo đề nghị của ban QLDA huyện Bố Trạch) ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Sơn Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

21-05-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Dựng 01 cột BTLT-14m tại VT 132/14/2A - ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 01 CĐC; thay 03 cột đơn BTLT-14m, 01 cột đôi BTLT-14m từ VT 132/1 đến VT 132/5; tháo chuyển LBS479/5 Sông Đào sang cột đôi dựng mới, kết hợp Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Sông Đào Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

21-05-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Dựng 01 cột BTLT-14m tại VT 132/14/2A - ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 01 CĐC; thay 03 cột đơn BTLT-14m, 01 cột đôi BTLT-14m từ VT 132/1 đến VT 132/5; tháo chuyển LBS479/5 Sông Đào sang cột đôi dựng mới, kết hợp Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Sen Nẫm Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

21-05-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Dựng 01 cột BTLT-14m tại VT 132/14/2A - ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 01 CĐC; thay 03 cột đơn BTLT-14m, 01 cột đôi BTLT-14m từ VT 132/1 đến VT 132/5; tháo chuyển LBS479/5 Sông Đào sang cột đôi dựng mới, kết hợp Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Cự Nẫm 3 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 16:30

21-05-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Dựng 01 cột BTLT-14m tại VT 132/14/2A - ĐL Bố Trạch (SCL 2024): Lắp 01 CĐC; thay 03 cột đơn BTLT-14m, 01 cột đôi BTLT-14m từ VT 132/1 đến VT 132/5; tháo chuyển LBS479/5 Sông Đào sang cột đôi dựng mới, kết hợp Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Khương Sơn 5 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 18:00

20-05-2024

Kéo cáp ABC 4x120 phục vụ di dời thi công cao tốc Bắc Nam
TBA TĐC Cự Nẫm Điện lực Bố Trạch 07:30 - 12:00

20-05-2024

Kéo cáp ABC 4x120, thay tủ hạ thế phục vụ di dời thi công cao tốc Bắc Nam
TBA Vườn Thực Vật Điện lực Bố Trạch 06:30 - 13:30

18-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): + Thay xà néo cột sắt tại VT 141 và 85m dây AC/XLPE-120 từ VT 141 đến VT 142 + Thay 01 cột BTLT-14m tại VT 122/5 + Lắp DCL phân đoạn tại VT 141/44 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Xuân Tiến 1 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 13:30

18-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): + Thay xà néo cột sắt tại VT 141 và 85m dây AC/XLPE-120 từ VT 141 đến VT 142 + Thay 01 cột BTLT-14m tại VT 122/5 + Lắp DCL phân đoạn tại VT 141/44 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Tượng Đài TNXP Điện lực Bố Trạch 06:30 - 13:30

18-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): + Thay xà néo cột sắt tại VT 141 và 85m dây AC/XLPE-120 từ VT 141 đến VT 142 + Thay 01 cột BTLT-14m tại VT 122/5 + Lắp DCL phân đoạn tại VT 141/44 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Khu B TĐC Hà Lời Điện lực Bố Trạch 06:30 - 13:30

18-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): + Thay xà néo cột sắt tại VT 141 và 85m dây AC/XLPE-120 từ VT 141 đến VT 142 + Thay 01 cột BTLT-14m tại VT 122/5 + Lắp DCL phân đoạn tại VT 141/44 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Cầu Hà Lời Điện lực Bố Trạch 06:30 - 13:30

18-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): + Thay xà néo cột sắt tại VT 141 và 85m dây AC/XLPE-120 từ VT 141 đến VT 142 + Thay 01 cột BTLT-14m tại VT 122/5 + Lắp DCL phân đoạn tại VT 141/44 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Phong Nha 2 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 13:30

18-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): + Thay xà néo cột sắt tại VT 141 và 85m dây AC/XLPE-120 từ VT 141 đến VT 142 + Thay 01 cột BTLT-14m tại VT 122/5 + Lắp DCL phân đoạn tại VT 141/44 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Xuân Tiến 2 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 13:30

18-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): + Thay xà néo cột sắt tại VT 141 và 85m dây AC/XLPE-120 từ VT 141 đến VT 142 + Thay 01 cột BTLT-14m tại VT 122/5 + Lắp DCL phân đoạn tại VT 141/44 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2
TBA Thanh Niên Xung Phong 2 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 13:30

18-05-2024

- ĐL Bố Trạch (SCL 2024): + Thay xà néo cột sắt tại VT 141 và 85m dây AC/XLPE-120 từ VT 141 đến VT 142 + Thay 01 cột BTLT-14m tại VT 122/5 + Lắp DCL phân đoạn tại VT 141/44 - XN DVĐL QB (xử lý tồn tại SCL): Kéo lại TBA Cầu Hà Lời 2 tại VT 141/2

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật