Lịch cúp điện Ba Đồn - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ba Đồn - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Quảng Bình

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ba Đồn - Quảng Bình

Lịch cúp điện Ba Đồn - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ba Đồn - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ba Đồn - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ba Đồn 9 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 09:15

07-06-2023

Cắt điện TBA Ba Đồn 9 để đảm bảo an toàn tháo đường dây và TBA Ngân hàng đầu tư ra khỏi vận hành (*)
TBA Đồng Thành 2 ĐL Đồпg Hới 13:30 - 15:00

12-06-2023

Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK
TBA ĐỒNG PHÚ 3 ĐL Đồпg Hới 08:00 - 09:30

14-06-2023

- Xử lý tiếp xúc đầu cực MBA và tủ 0,4kV, đấu nối dây CSV.
Lịch cúp điện Ba Đồn - Quảng Bình

Lịch Cúp Điện Ba Đồn Quảng Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Đông Sơn ĐL Bố Trạch 13:30 - 17:30

05-06-2023

Hoán chuyển MBA (*)
TBA Đồng Sơn 1 (Z) ĐL Đồпg Hới 05:30 - 11:30

03-06-2023

- Dựng cột,chuyển dây tại VT 140 (xử lý hành lang lưới điện theo đơn thư Khách hàng) -C.ty Thuận An (DA KFW 3.2): Thay xà, lắp đặt, đấu nối LBS475/129 TK10 Đồng Sơn tại E28VT 129
TBA Đồng Sơn 7 ĐL Đồпg Hới 05:30 - 11:30

03-06-2023

- Dựng cột,chuyển dây tại VT 140 (xử lý hành lang lưới điện theo đơn thư Khách hàng) -C.ty Thuận An (DA KFW 3.2): Thay xà, lắp đặt, đấu nối LBS475/129 TK10 Đồng Sơn tại E28VT 129
TBA Đồng Sơn 1 (Z) ĐL Đồпg Hới 14:45 - 15:45

02-06-2023

Thay công tơ khách hàng (do bị hỏng)
TBA Đồng Phú ĐL Đồпg Hới 14:45 - 15:45

02-06-2023

Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)
TBA Đồng Sơn 6 ĐL Đồпg Hới 13:30 - 14:30

02-06-2023

Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)
TBA ĐỒNG LÂM ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 09:00

01-06-2023

Thay công tơ tổng TBA (*)
Ba Đồn 8 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 07:30

01-06-2023

XỬ lý phát nhiệt đầu cực hạ thế MBA TBA Ba Đồn 8 (*)
Chợ Ba Đồn ĐL Quảng Trạch 06:00 - 07:30

01-06-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cực MBA, TC hạ thế TBA Chợ Ba Đồn (*)
TBA ĐỒNG LÂM ĐL Tuyên Hóa 09:00 - 11:00

29-05-2023

Thay công tơ tổng TBA (*)
Ba Đồn 10 ĐL Quảng Trạch 08:00 - 09:30

27-05-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cực ATM XTA TBA Ba Đồn 10 (*)
Công An Ba Đồn ĐL Quảng Trạch 07:00 - 11:00

27-05-2023

Hoán chuyển MBA Công An Ba Đồn cho MBA Phà Bắc 2 (*)
TBA Đồng Sơn 1 (Z) ĐL Đồпg Hới 06:00 - 07:30

24-05-2023

- TNĐK + kết hợp xử lý tiếp xúc đầu cực MBA và tủ 0,4kV, đấu nối dây CSV.
TBA Đồn BP 585 ĐL Minh Hóa 19:00 - 23:59

19-05-2023

Tiết giảm chủ động để hệ thống điện được vận hành an toàn
TBA Đồn BP Ra Mai ĐL Minh Hóa 14:30 - 19:30

19-05-2023

Tiết giảm chủ động để hệ thống điện được vận hành an toàn
TBA Đồng Sơn 6 ĐL Đồпg Hới 13:30 - 15:00

18-05-2023

Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK
TBA ĐỒNG LÂM ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đông Thái 2 ĐL Lệ Thủy 07:00 - 14:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đông Bổn 1 ĐL Lệ Thủy 07:00 - 14:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đông Thái 1 (Thanh Sơn - FAX) ĐL Lệ Thủy 07:00 - 14:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đông Thái 3 ĐL Lệ Thủy 07:00 - 14:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đông Bổn 2 ĐL Lệ Thủy 07:00 - 14:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồn BP 585 ĐL Minh Hóa 07:00 - 11:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố.
TBA Đồng trạch 4 ĐL Bố Trạch 06:30 - 12:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồng Trạch 9 ĐL Bố Trạch 06:30 - 12:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Động Lực ĐL Đồпg Hới 06:00 - 07:30

18-05-2023

Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK
TBA Đồng Sơn 2 (Rạp) ĐL Đồпg Hới 04:00 - 11:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồng Sơn 3 ĐL Đồпg Hới 04:00 - 11:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Động Lực ĐL Đồпg Hới 04:00 - 11:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA ĐỒNG SƠN 8 ĐL Đồпg Hới 04:00 - 11:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồng Sơn 6 ĐL Đồпg Hới 04:00 - 11:00

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồng Giang 3 ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 11:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA ĐỒNG GIANG 2 ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 11:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồng Lực ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 11:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA ĐỒNG GIANG ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 11:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA ĐỒNG PHÚ ĐL Tuyên Hóa 07:00 - 11:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồn Biên Phòng Làng Ho ĐL Lệ Thủy 07:00 - 14:00

17-05-2023

cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồn 601 ĐL Lệ Thủy 07:00 - 14:00

17-05-2023

cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồn 601 ĐL Lệ Thủy 07:00 - 13:30

17-05-2023

cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồn Biên Phòng Làng Ho ĐL Lệ Thủy 07:00 - 13:30

17-05-2023

cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ba Đồn 5 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ba Đồn 7 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ba Đồn 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
XN nước Ba Đồn ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ba Đồn 9 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồng Thành 2 ĐL Đồпg Hới 04:00 - 11:00

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đông Cầu Ngắn ĐL Đồпg Hới 04:00 - 11:00

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Đồng Lê 1 ĐL Tuyên Hóa 09:15 - 10:30

16-05-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA Đồn BP Ra Mai ĐL Minh Hóa 08:00 - 11:00

11-05-2023

- Điện lực Minh Hóa: Xử lý sự cố gãy đầu cốt của DCL R472-2/60 La Trọng*.
TBA Đồn biên phòng Ngư Thủy (200) ĐL Lệ Thủy 15:30 - 17:00

09-05-2023

Thay TI kiểm định tại TBA Đồn biên phòng XT 481 Cam Liên (*)
TBA Đông Thái 1 (Thanh Sơn - FAX) ĐL Lệ Thủy 01:28 - 03:39

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đông Thái 2 ĐL Lệ Thủy 01:28 - 03:39

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đông Thái 3 ĐL Lệ Thủy 01:28 - 03:39

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đông Bổn 1 ĐL Lệ Thủy 01:28 - 03:39

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đông Bổn 2 ĐL Lệ Thủy 01:28 - 03:39

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đồng Sơn 2 (Rạp) ĐL Đồпg Hới 01:23 - 03:33

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đồng Sơn 3 ĐL Đồпg Hới 01:23 - 03:33

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Động Lực ĐL Đồпg Hới 01:23 - 03:33

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đồng Sơn 1 (Z) ĐL Đồпg Hới 01:23 - 03:33

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đồng Sơn 7 ĐL Đồпg Hới 01:23 - 03:33

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đồng Sơn 6 ĐL Đồпg Hới 01:23 - 03:33

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA ĐỒNG SƠN 8 ĐL Đồпg Hới 01:23 - 03:33

08-05-2023

MC nhảy, F79 không thành công, đóng lại bình thường. Thời tiết có mưa to kèm giông sét mạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
TBA Đồng Phát 1 ĐL Lệ Thủy 06:30 - 18:00

19-04-2023

Cắt điện phục vụ công tác của PC Quảng Trị (*)
TBA Đồng Phát 3 ĐL Lệ Thủy 06:30 - 18:00

19-04-2023

Cắt điện phục vụ công tác của PC Quảng Trị (*)
TBA Đồng Phú 2 ĐL Đồпg Hới 15:00 - 16:30

14-04-2023

Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK
TBA Đồng Sơn 2 (Rạp) ĐL Đồпg Hới 07:00 - 08:30

11-04-2023

Bổ sung dầu MBA, xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK
TBA Động Lực ĐL Đồпg Hới 13:00 - 14:30

07-04-2023

Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK
TBA Đồng Phát 1 ĐL Lệ Thủy 06:30 - 14:00

07-04-2023

Phục vụ công tác của PC Quảng Trị (*)
TBA Đồng Phát 3 ĐL Lệ Thủy 06:30 - 14:00

07-04-2023

Phục vụ công tác của PC Quảng Trị (*)
TBA Đồng Trạch 9 ĐL Bố Trạch 06:00 - 17:00

07-04-2023

ĐL Bố Trạch (SCTX 2023): Xử lý phóng điện cổ sứ từ C57 đến C96 mạch kép XT 473, 475
TBA Đông Thái 3 ĐL Lệ Thủy 07:30 - 10:00

05-04-2023

Thay roăng và cụm chuyển nấc phân áp tại TBA Đông Thái 3 XT 476 Lệ Thủy (*)
TBA Đông Thái 3 ĐL Lệ Thủy 07:30 - 10:00

04-04-2023

Thay roăng và cụm chuyển nấc phân áp tại TBA Đông Thái 3 XT 476 Lệ Thủy (*)
TBA Đồn BP Ra Mai ĐL Minh Hóa 08:30 - 10:30

30-03-2023

- Điện lực Minh Hóa: San tải TBA Quy Đạt 2 cho TBA Bến Sú*.
Ba Đồn 8 ĐL Quảng Trạch 10:00 - 11:15

24-03-2023

TNĐK TBA Ba Đồn 8 (*)
Ba Đồn 1 ĐL Quảng Trạch 08:30 - 09:50

24-03-2023

TNĐK TBA Ba Đồn 1 (*)
TBA Đồng Sơn 3 ĐL Đồпg Hới 07:00 - 09:00

24-03-2023

- San tải TBA Rẩy Cau sang Đồng Sơn 3
TBA Đồng Phát 3 ĐL Lệ Thủy 06:00 - 18:00

21-03-2023

- Phục vụ công tác của Công ty Điện lực Quảng Trị (*)
TBA Đồng Phát 1 ĐL Lệ Thủy 06:00 - 18:00

21-03-2023

- Phục vụ công tác của Công ty Điện lực Quảng Trị (*)
TBA ĐỒNG PHÚ ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 11:30

17-03-2023

Di dời cột điện hạ thế theo đơn thư khách hàng.
TBA Đồng Phú ĐL Đồпg Hới 09:00 - 10:30

26-02-2023

- Thử nghiệm thực tế chức năng FLISR/DAS trên lưới điện TP.Đồng Hới
TBA Đồng Phú 2 ĐL Đồпg Hới 09:00 - 10:30

26-02-2023

- Thử nghiệm thực tế chức năng FLISR/DAS trên lưới điện TP.Đồng Hới
Tuy Nen Ba Đồn 1 ĐL Quảng Trạch 07:00 - 13:30

18-02-2023

Vệ sinh, xử lý tiếp xúc từ vị trí 66/3 đến 66/7; thay dây từ vị trí 66/3 đến 66/3-2/2 thuộc XT 478 Ba Đồn (theo đề nghị đường dây khách hàng đang tồn tại sau sự cố) (*)
Tuy Nen Ba Đồn 2 ĐL Quảng Trạch 07:00 - 13:30

18-02-2023

Vệ sinh, xử lý tiếp xúc từ vị trí 66/3 đến 66/7; thay dây từ vị trí 66/3 đến 66/3-2/2 thuộc XT 478 Ba Đồn (theo đề nghị đường dây khách hàng đang tồn tại sau sự cố) (*)
TBA Đồng Văn ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

16-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*).
TBA ĐỒNG PHÚ ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

15-02-2023

Thay công tơ tổng TBA (*)
TBA Đồng Văn ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

15-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA (*)
TBA ĐỒNG GIANG 2 ĐL Tuyên Hóa 10:15 - 11:30

11-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA ĐỒNG GIANG ĐL Tuyên Hóa 09:10 - 10:10

11-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA Đồng Giang 3 ĐL Tuyên Hóa 08:00 - 09:00

11-02-2023

Thí nghiệm định kỳ TBA phụ tải.
TBA Đông Bổn 2 ĐL Lệ Thủy 11:00 - 13:00

07-02-2023

Thí nghiệm định kỳ tại TBA Đông Bổn 2 XT 476 Lệ Thủy (*)
TBA Đồng Sơn 7 ĐL Đồпg Hới 13:30 - 16:00

17-01-2023

- Nâng công suất TBA Đồng Sơn 7 từ 100kVA lên 160 kVA
TBA Đồng Thành 1 ĐL Đồпg Hới 07:00 - 10:00

14-01-2023

Thay MBA do bị chảy dầu
TBA Đông Thái 2 ĐL Lệ Thủy 06:30 - 11:30

09-01-2023

- Tháo, lắp MBA Đông Thái 2 vị trí M106/106/46 XT 476 Lệ Thủy để hoán chuyển với MBA Văn Minh XT 472 Lệ Thủy, kết hợp đảo xà FCO và sứ đỡ cung tại TBA Đông Thái 2 XT 476 Lệ Thủy (*)
TBA Đông Cầu Ngắn ĐL Đồпg Hới 06:30 - 09:30

05-01-2023

- Thay khóa néo hạ thế tại M0 TBA Đông Cầu Ngắn (do không đảm bảo khoảng cách an toàn 22kV)
TBA Đồng Thành 1 ĐL Đồпg Hới 06:30 - 11:00

29-12-2022

Thay xà đỡ bằng xà néo lêch, lắp DCL473-1/224 Lê Thành Đồng thuộc XT 473 BDH tại vị trí 224, lưu ý lắp xung cắt DCL không đấu nối (Xữ lý hành lang an toàn theo kiến nghị UBND phường)
TBA ĐỒNG HẢI ĐL Đồпg Hới 06:30 - 11:00

29-12-2022

Thay xà đỡ bằng xà néo lêch, lắp DCL473-1/224 Lê Thành Đồng thuộc XT 473 BDH tại vị trí 224, lưu ý lắp xung cắt DCL không đấu nối (Xữ lý hành lang an toàn theo kiến nghị UBND phường)
TBA ĐỒNG THÀNH 3 ĐL Đồпg Hới 06:30 - 11:00

29-12-2022

Thay xà đỡ bằng xà néo lêch, lắp DCL473-1/224 Lê Thành Đồng thuộc XT 473 BDH tại vị trí 224, lưu ý lắp xung cắt DCL không đấu nối (Xữ lý hành lang an toàn theo kiến nghị UBND phường)
TBA ĐỒNG THÀNH 4 ĐL Đồпg Hới 06:30 - 11:00

29-12-2022

Thay xà đỡ bằng xà néo lêch, lắp DCL473-1/224 Lê Thành Đồng thuộc XT 473 BDH tại vị trí 224, lưu ý lắp xung cắt DCL không đấu nối (Xữ lý hành lang an toàn theo kiến nghị UBND phường)
TBA Đông Thái 1 (Thanh Sơn - FAX) ĐL Lệ Thủy 06:30 - 11:30

19-12-2022

- SCTX: Thay 40 bulong xà bị rỉ rét tại M106/99, M106/112, M106/115, M106/119, M106/123, M106/126 và vệ sinh, xử lý tiếp xúc từ M106/97 đến M106/129 XT 476 Lệ Thủy (*)
TBA Đông Thái 2 ĐL Lệ Thủy 06:30 - 11:30

19-12-2022

- SCTX: Thay 40 bulong xà bị rỉ rét tại M106/99, M106/112, M106/115, M106/119, M106/123, M106/126 và vệ sinh, xử lý tiếp xúc từ M106/97 đến M106/129 XT 476 Lệ Thủy (*)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật