Lịch cúp điện Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Quảng Bình

Lịch cúp điện Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN ĐỒNG QUY Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA KHÁCH SẠN ANH LINH 2 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA CTY TNHH XNK VĨNH HOÀNG-T2 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA CTY TNHH CAO MINH Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA K/S KIỀU DUNG Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA KS Mường Thanh-Nhật Lệ(T1) Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA KS Mường Thanh - Nhật Lệ(T2) Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Cty TNHHXNK Vĩnh Hoàng Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA KS Mường Thanh QB-CNDNTNXD số1 tỉnh Đ.Biên tại QB Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA K/S Kim Ngân Hà Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Hoàng Văn Xưng(Đá) Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Khách sạn Hương Vinh Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Đèn đường Trương Pháp Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Nhà nghỉ công đoàn - Biển NLe Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Nhà Nghỉ Công An-KS Hoa Hồng Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Song Thành Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Hải Đăng 4 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA ĐỒNG THÀNH 4 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA ĐỒNG THÀNH 3 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA HẢI ĐĂNG 3 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA ĐỒNG HẢI Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Lê Thành Đồng Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Quan Trắc Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Hải Sản Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Nhà Máy Nước Bàu Tró. Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Nhà Máy Nước Đồi. Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Phóng Thủy Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Đồng Thành 1 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Hải Đăng Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
TBA Đồng Thành 2 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

17-06-2024

Đội QLVH- Xữ lý tiếp xúc, tăng cường cung lèo tại các vị trí: 206, 215 thuộc XT 473 BDH XNDV:- Thay cột vị trí 230, lắp 05 chụp đầu cột, thay 1273m dây AC/XLPE 150 từ vị trí 208 đến 236 thuộc XT 473 BDH; Cty SAV:- Dựng thay cột BTLT bằng cột sắt tại vị trí 219, lắp đạt đấu nối đến FCO TBA Nguyễn Hữu Tiến (XDCB 2024)
Kiến Giang 5 (IP) Điện lực Lệ Thủy 06:00 - 11:30

17-06-2024

- Dựng 01 cột LT-14m, lắp 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M63/9 XT 471 Lệ Thủy để lắp đặt TBA Xuân Giang XDM(*)
TBA LẠI XÁ (FDG) Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 14:00

17-06-2024

- Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M13/4A XT 473 TC Mỹ Đức. - Chuyển dây và căng dây lấy lại độ võng nhánh rẽ Lại Xá từ M13/4A đến M13/5 XT 473 TC Mỹ Đức. - Chuyển TBA Lại Xá từ vị trí M13/6 sang vị trí M13/5 XT 473 TC Mỹ Đức.(*)
TBA Mỹ Hòa (Sơn Thủy) Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 14:00

17-06-2024

- Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M13/4A XT 473 TC Mỹ Đức. - Chuyển dây và căng dây lấy lại độ võng nhánh rẽ Lại Xá từ M13/4A đến M13/5 XT 473 TC Mỹ Đức. - Chuyển TBA Lại Xá từ vị trí M13/6 sang vị trí M13/5 XT 473 TC Mỹ Đức.(*)
Nuôi Tôm Quảng Hải Điện lực Quảng Trạch 07:00 - 11:30

17-06-2024

Hoán chuyển MBA Cầu Quảng Hải cho MBA Minh Sơn 3 (*)
Minh Sơn 3 Điện lực Quảng Trạch 07:00 - 11:30

17-06-2024

Hoán chuyển MBA Cầu Quảng Hải cho MBA Minh Sơn 3 (*)
Quảng Lộc 9 Điện lực Quảng Trạch 13:30 - 17:00

17-06-2024

Hoán chuyển MBA Quảng Lộc 6 cho MBA Quảng Lộc 9 (*)
Quảng Lộc 6 - Phù Trịch Điện lực Quảng Trạch 13:30 - 17:00

17-06-2024

Hoán chuyển MBA Quảng Lộc 6 cho MBA Quảng Lộc 9 (*)
TBA LÊ QUÝ ĐÔN Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:00

18-06-2024

- Đấu nối nhánh rẽ cấp điện TBA Hàn Mặc Tử 2 XDM tại vị trí M121A - Lắp đặt 19 chụp đầu cột, 19 bộ chống rơi dây, bổ sung tiếp địa cho 19 vị trí từ 113 đến M134
TBA Hàn Mặc Tử Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:00

18-06-2024

- Đấu nối nhánh rẽ cấp điện TBA Hàn Mặc Tử 2 XDM tại vị trí M121A - Lắp đặt 19 chụp đầu cột, 19 bộ chống rơi dây, bổ sung tiếp địa cho 19 vị trí từ 113 đến M134
TBA Đồng Mỹ Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:00

18-06-2024

- Đấu nối nhánh rẽ cấp điện TBA Hàn Mặc Tử 2 XDM tại vị trí M121A - Lắp đặt 19 chụp đầu cột, 19 bộ chống rơi dây, bổ sung tiếp địa cho 19 vị trí từ 113 đến M134
TBA Dương Văn An Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:00

18-06-2024

- Đấu nối nhánh rẽ cấp điện TBA Hàn Mặc Tử 2 XDM tại vị trí M121A - Lắp đặt 19 chụp đầu cột, 19 bộ chống rơi dây, bổ sung tiếp địa cho 19 vị trí từ 113 đến M134
TBA Cty Vật tư tổng hợp Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:00

18-06-2024

- Đấu nối nhánh rẽ cấp điện TBA Hàn Mặc Tử 2 XDM tại vị trí M121A - Lắp đặt 19 chụp đầu cột, 19 bộ chống rơi dây, bổ sung tiếp địa cho 19 vị trí từ 113 đến M134
TBA X 200 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:00

18-06-2024

- Đấu nối nhánh rẽ cấp điện TBA Hàn Mặc Tử 2 XDM tại vị trí M121A - Lắp đặt 19 chụp đầu cột, 19 bộ chống rơi dây, bổ sung tiếp địa cho 19 vị trí từ 113 đến M134
TBA Đào Duy Từ Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:00

18-06-2024

- Đấu nối nhánh rẽ cấp điện TBA Hàn Mặc Tử 2 XDM tại vị trí M121A - Lắp đặt 19 chụp đầu cột, 19 bộ chống rơi dây, bổ sung tiếp địa cho 19 vị trí từ 113 đến M134
TBA Nguyễn Du Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:00

18-06-2024

- Đấu nối nhánh rẽ cấp điện TBA Hàn Mặc Tử 2 XDM tại vị trí M121A - Lắp đặt 19 chụp đầu cột, 19 bộ chống rơi dây, bổ sung tiếp địa cho 19 vị trí từ 113 đến M134
TBA Cự Nẫm 4 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

18-06-2024

ĐL Bố Trạch (xử lý tồn tại khu TĐC Cao tốc Bắc-Nam): Xoay TBA TĐC Đông Nẫm tại VT 159/3 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Cự Nẫm 1 Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

18-06-2024

ĐL Bố Trạch (xử lý tồn tại khu TĐC Cao tốc Bắc-Nam): Xoay TBA TĐC Đông Nẫm tại VT 159/3 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA TĐC Đông Nẫm Điện lực Bố Trạch 06:00 - 11:30

18-06-2024

ĐL Bố Trạch (xử lý tồn tại khu TĐC Cao tốc Bắc-Nam): Xoay TBA TĐC Đông Nẫm tại VT 159/3 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Trạm Sạc Thành Vinh Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Solar XLĐ Số 1 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Cửa hàng Xăng dầu Hưng Thủy Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Solar Phước Sỹ Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA VI BA Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Hưng Thủy 9 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
Hưng Thủy 8 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Hưng Thủy 7 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Hưng Thủy 6 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Hưng Thủy 4 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA HƯNG THỦY 3 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA HƯNG THỦY 2 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:30

18-06-2024

+Công ty PTNT Quảng Trị: Thay 02 cột sắt 12,1m, 02 cột LT-16m, 10 cột LT-14m; 0,8km dây AC/XLPE-150, 12 bộ xà, 47 quả sứ đứng, 33 chuỗi cách điện từ M140 đến M149 XT 476 Lệ Thủy. Chuyển TBA Hưng Thủy 6 sang cột mới. +XNDV ĐLQB: - Thay 06 cột LT-14m tại các vị trí M162/2, M162/3, M162/4 và thay 0,31km dây dẫn AC/XLPE-150, 05 bộ xà, 15 quả sứ đứng, 18 chuỗi cách điện từ M162 đến M162/6 XT 476 Lệ Thủy. - Đấu nối hoàn thiện mạch LL XT 476LTH-481CLI tại M162 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Mỏ đá Thạch Hóa Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỏ đá 1.5 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Huyền Thủy 2 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Hà Nam Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Đồng Lực Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thiết Sơn 3 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA ĐẠM THỦY Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA XÓM HOANG Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA UB NAM HÓA Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Thiết Sơn 2 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA THIẾT SƠN Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA HUYỀN THỦY Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA NAM SƠN Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

18-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): Chuyển TBA UB Nam Hóa từ VT 145/2 đến VT 140 và thu hồi ĐD cũ từ VT 145 đến VT 145/2; đấu nối TBA Thiết Sơn 4 tại VT 181; chuyển TBA Thiết Sơn 2 từ VT 188 đến VT 194 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
Phúc Long Điện lực Quảng Ninh 06:30 - 19:00

18-06-2024

Thay 2,022km dây AV3x70+1x50 sang dây ABC4x70mm2 các XT A-1 đến A-5 và XTB, XTC (SCL hạ thế 2024) (*)
TBA BTS Viettel Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 13:30

19-06-2024

+ĐLLT: - Thay 02 bộ xà tại M200, M224 XT 476 Lệ Thủy. - Thay MBA Sen Thượng 2 XT 476 Lệ Thủy sau sửa chữa. +Công ty PTNT QT: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M281 XT 476 Lệ Thủy và đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ Sen Thượng 2 di dời. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M280 XT 476 Lệ Thủy. - Di dời TBA Sen Thượng 2 từ vị trí M282 đến vị trí M281/1 XT 476 Lệ Thủy.(*)
TBA UB Sen Thủy 2 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 13:30

19-06-2024

+ĐLLT: - Thay 02 bộ xà tại M200, M224 XT 476 Lệ Thủy. - Thay MBA Sen Thượng 2 XT 476 Lệ Thủy sau sửa chữa. +Công ty PTNT QT: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M281 XT 476 Lệ Thủy và đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ Sen Thượng 2 di dời. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M280 XT 476 Lệ Thủy. - Di dời TBA Sen Thượng 2 từ vị trí M282 đến vị trí M281/1 XT 476 Lệ Thủy.(*)
TBA Sen Đông 2 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 13:30

19-06-2024

+ĐLLT: - Thay 02 bộ xà tại M200, M224 XT 476 Lệ Thủy. - Thay MBA Sen Thượng 2 XT 476 Lệ Thủy sau sửa chữa. +Công ty PTNT QT: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M281 XT 476 Lệ Thủy và đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ Sen Thượng 2 di dời. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M280 XT 476 Lệ Thủy. - Di dời TBA Sen Thượng 2 từ vị trí M282 đến vị trí M281/1 XT 476 Lệ Thủy.(*)
TBA Sen Thượng 3 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 13:30

19-06-2024

+ĐLLT: - Thay 02 bộ xà tại M200, M224 XT 476 Lệ Thủy. - Thay MBA Sen Thượng 2 XT 476 Lệ Thủy sau sửa chữa. +Công ty PTNT QT: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M281 XT 476 Lệ Thủy và đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ Sen Thượng 2 di dời. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M280 XT 476 Lệ Thủy. - Di dời TBA Sen Thượng 2 từ vị trí M282 đến vị trí M281/1 XT 476 Lệ Thủy.(*)
TBA Sen Đông (FHB) Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 13:30

19-06-2024

+ĐLLT: - Thay 02 bộ xà tại M200, M224 XT 476 Lệ Thủy. - Thay MBA Sen Thượng 2 XT 476 Lệ Thủy sau sửa chữa. +Công ty PTNT QT: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M281 XT 476 Lệ Thủy và đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ Sen Thượng 2 di dời. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M280 XT 476 Lệ Thủy. - Di dời TBA Sen Thượng 2 từ vị trí M282 đến vị trí M281/1 XT 476 Lệ Thủy.(*)
TBA Sen Thượng 2 (FHD) Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 13:30

19-06-2024

+ĐLLT: - Thay 02 bộ xà tại M200, M224 XT 476 Lệ Thủy. - Thay MBA Sen Thượng 2 XT 476 Lệ Thủy sau sửa chữa. +Công ty PTNT QT: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M281 XT 476 Lệ Thủy và đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ Sen Thượng 2 di dời. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M280 XT 476 Lệ Thủy. - Di dời TBA Sen Thượng 2 từ vị trí M282 đến vị trí M281/1 XT 476 Lệ Thủy.(*)
TBA UB Sen Thủy Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 13:30

19-06-2024

+ĐLLT: - Thay 02 bộ xà tại M200, M224 XT 476 Lệ Thủy. - Thay MBA Sen Thượng 2 XT 476 Lệ Thủy sau sửa chữa. +Công ty PTNT QT: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M281 XT 476 Lệ Thủy và đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ Sen Thượng 2 di dời. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M280 XT 476 Lệ Thủy. - Di dời TBA Sen Thượng 2 từ vị trí M282 đến vị trí M281/1 XT 476 Lệ Thủy.(*)
TBA SEN THƯỢNG 1 (FHC) Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 13:30

19-06-2024

+ĐLLT: - Thay 02 bộ xà tại M200, M224 XT 476 Lệ Thủy. - Thay MBA Sen Thượng 2 XT 476 Lệ Thủy sau sửa chữa. +Công ty PTNT QT: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M281 XT 476 Lệ Thủy và đấu nối ĐZ 22kV nhánh rẽ Sen Thượng 2 di dời. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M280 XT 476 Lệ Thủy. - Di dời TBA Sen Thượng 2 từ vị trí M282 đến vị trí M281/1 XT 476 Lệ Thủy.(*)
TBA Phúc Lý 4 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:30

19-06-2024

Chuyển dây, chuyển công tơ vào cột XD mới (*)
TBA Phúc Lý 7 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:30

19-06-2024

Chuyển dây, chuyển công tơ vào cột XD mới (*)
TBA Nguyễn Đức Dẫn Điện lực Bố Trạch 07:30 - 11:00

19-06-2024

Thay KĐ TI (*)
TBA Nhân Trạch 2 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 17:00

19-06-2024

Thay khóa néo hỏng (*)
TBA Nhân Trạch 4 Điện lực Bố Trạch 13:30 - 17:00

19-06-2024

Thay khóa néo hỏng (*)
TBA Đồng Trạch 2 Điện lực Bố Trạch 07:30 - 12:00

20-06-2024

Thay MBA sau sữa chữa thí nghiệm CBM (*)
Hồng Thuỷ 7 Điện lực Quảng Ninh 06:30 - 12:00

30-06-2024

Thay 0,487km dây AV3x70+1x50 sang dây ABC4x70mm2 TBA đến B-11 (SCL 2024) (*)
Lịch cúp điện Quảng Bình

Lịch Cúp Điện Quảng Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Thanh Thạch 1 Điện lực Tuyên Hóa 14:00 - 15:00

15-06-2024

Thí nghiệm định kỳ MBA (*)
TBA Thanh Hóa Điện lực Tuyên Hóa 10:10 - 11:30

15-06-2024

Thí nghiệm định kỳ MBA (*)
TBA BƯU ĐIỆN Điện lực Lệ Thủy 07:30 - 10:30

15-06-2024

Thay TI kiểm định tại TBA Bưu điện Lệ Thủy XT 474 Lệ Thủy (*)
TBA Tây Thiện 1 Điện lực Lệ Thủy 07:30 - 16:30

15-06-2024

Thay phụ kiện cáp vặn xoắn tại TBA Tây Thiện XT 476 Lệ Thủy (*)
TBA Cầu Hói Đại Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 12:30

15-06-2024

- Công ty An Bình: Dựng 01 cột LT-14m, lắp 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M71-1/84A XT 474 Lệ Thủy (phục vụ thi công mở rộng đường 30). - Công ty Thịnh Nhi: Dựng 01 cột LT-12m, lắp 01 bộ xà, 03 quả sứ đứng tại M71-1/97A XT 474 Lệ Thủy (*)
TBA THANH MỸ 1 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 12:30

15-06-2024

- Công ty An Bình: Dựng 01 cột LT-14m, lắp 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M71-1/84A XT 474 Lệ Thủy (phục vụ thi công mở rộng đường 30). - Công ty Thịnh Nhi: Dựng 01 cột LT-12m, lắp 01 bộ xà, 03 quả sứ đứng tại M71-1/97A XT 474 Lệ Thủy (*)
TBA VÙNG VIỆT Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 12:30

15-06-2024

- Công ty An Bình: Dựng 01 cột LT-14m, lắp 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M71-1/84A XT 474 Lệ Thủy (phục vụ thi công mở rộng đường 30). - Công ty Thịnh Nhi: Dựng 01 cột LT-12m, lắp 01 bộ xà, 03 quả sứ đứng tại M71-1/97A XT 474 Lệ Thủy (*)
TBA BẮC NẠNG 2 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 12:30

15-06-2024

- Công ty An Bình: Dựng 01 cột LT-14m, lắp 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M71-1/84A XT 474 Lệ Thủy (phục vụ thi công mở rộng đường 30). - Công ty Thịnh Nhi: Dựng 01 cột LT-12m, lắp 01 bộ xà, 03 quả sứ đứng tại M71-1/97A XT 474 Lệ Thủy (*)
TBA BA GIA Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 12:30

15-06-2024

- Công ty An Bình: Dựng 01 cột LT-14m, lắp 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M71-1/84A XT 474 Lệ Thủy (phục vụ thi công mở rộng đường 30). - Công ty Thịnh Nhi: Dựng 01 cột LT-12m, lắp 01 bộ xà, 03 quả sứ đứng tại M71-1/97A XT 474 Lệ Thủy (*)
TBA MĐ vôi Kim Lũ Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

15-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 2 sau cải tạo tại VT 194 và chuyển TBA Kim Hóa 2 từ VT 195 đến VT 194/1 - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 6 sau cải tạo tại VT 230 và chuyển TBA Kim Hóa 6 từ VT 229 đến VT 230/3 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Đá vôi Kim Hóa 3 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

15-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 2 sau cải tạo tại VT 194 và chuyển TBA Kim Hóa 2 từ VT 195 đến VT 194/1 - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 6 sau cải tạo tại VT 230 và chuyển TBA Kim Hóa 6 từ VT 229 đến VT 230/3 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Đá Vôi Kim Hóa 2 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

15-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 2 sau cải tạo tại VT 194 và chuyển TBA Kim Hóa 2 từ VT 195 đến VT 194/1 - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 6 sau cải tạo tại VT 230 và chuyển TBA Kim Hóa 6 từ VT 229 đến VT 230/3 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Trung Ninh Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

15-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 2 sau cải tạo tại VT 194 và chuyển TBA Kim Hóa 2 từ VT 195 đến VT 194/1 - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 6 sau cải tạo tại VT 230 và chuyển TBA Kim Hóa 6 từ VT 229 đến VT 230/3 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Kim Lũ Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

15-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 2 sau cải tạo tại VT 194 và chuyển TBA Kim Hóa 2 từ VT 195 đến VT 194/1 - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 6 sau cải tạo tại VT 230 và chuyển TBA Kim Hóa 6 từ VT 229 đến VT 230/3 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Kim Lũ 1 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

15-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 2 sau cải tạo tại VT 194 và chuyển TBA Kim Hóa 2 từ VT 195 đến VT 194/1 - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 6 sau cải tạo tại VT 230 và chuyển TBA Kim Hóa 6 từ VT 229 đến VT 230/3 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA KIM HÓA 6 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

15-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 2 sau cải tạo tại VT 194 và chuyển TBA Kim Hóa 2 từ VT 195 đến VT 194/1 - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 6 sau cải tạo tại VT 230 và chuyển TBA Kim Hóa 6 từ VT 229 đến VT 230/3 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA KIM HÓA 3 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

15-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 2 sau cải tạo tại VT 194 và chuyển TBA Kim Hóa 2 từ VT 195 đến VT 194/1 - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 6 sau cải tạo tại VT 230 và chuyển TBA Kim Hóa 6 từ VT 229 đến VT 230/3 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA KIM HÓA 2 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 15:30

15-06-2024

ĐL Tuyên Hóa (ĐTXD 2024): - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 2 sau cải tạo tại VT 194 và chuyển TBA Kim Hóa 2 từ VT 195 đến VT 194/1 - Đấu nối NR ĐD&TBA Kim Hóa 6 sau cải tạo tại VT 230 và chuyển TBA Kim Hóa 6 từ VT 229 đến VT 230/3 ĐL Tuyên Hóa (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
Chợ Gộ Điện lực Quảng Ninh 06:30 - 19:00

15-06-2024

Thay 1,199km dây AV3x70+1x50 sang dây ABC4x70mm2 XTB thuộc TBA Chợ Gộ (SCL hạ thế 2024) (*)
TBA HỒ THÀNH 1 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA LIENVIETPOSTBANK Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA CS LÀM VIỆC CA TP ĐỒNG HỚI Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA CTY TNHH TM&DV TIẾN THÀNH Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA KHÁCH SẠN TƯỜNG MINH Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA TT Lưu trử Đ.Phú Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Trường TH Chu Văn An Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA TTVTKV3-VT Đông Hà Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Bưu Điện Tỉnh QB (T2) Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA So Giao Thong. Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Bưu Điện 1 (VTQB) Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Phát Sóng Trung 2 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA TRẦN QUÝ CÁP Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA BÙI DANH Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA CẦU RÀO 2 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA TRẦN NHÂN TÔNG Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Đỗ Nhuận Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Tôn Thất Thuyết Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Ngô Quyền 2 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Bà Triệu Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA BẮC TRẦN HƯNG ĐẠO Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA TRẦN HƯNG ĐẠO 2 Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Ngô Quyền. Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Hai Bà Trưng Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Cầu Rào Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
TBA Trần Hưng Đạo Điện lực Đồпg Hới 05:30 - 16:30

15-06-2024

- Thay 2829m dây AC/XLPE 185, lắp 20 CĐC, thay 01 vị trí cột, 04 bộ xà và phụ kiện từ vị trí 86 đến vị trí 108 XT 478 DHO - Thay dây AC/XLPE 185 từ viij trí 113 đến 120, lắp 7 CĐC, và phụ kiện từ 113 đến 120 thuộc XT471 DHO
Hạ Tầng 1 Điện lực Quảng Trạch 06:45 - 12:30

14-06-2024

Thay Ab tổng, xử lý tiếp xúc TC 0,4kv tủ hạ thế (*)
QUẢNG PHONG 6 Điện lực Quảng Trạch 06:45 - 09:30

14-06-2024

Xử lý tiếp xúc đầu cực hạ thế MBA (*)
TBA Sa Động 2 Điện lực Đồпg Hới 14:00 - 16:00

13-06-2024

- Xữ lý chảy dầu roăng sứ MBA, bổ sung dây CSV bị cắt trộm
TBA TỐ HỬU Điện lực Đồпg Hới 06:30 - 08:30

13-06-2024

- Xữ lý chảy dầu roăng sứ MBA
Vĩnh Tuy 4 Điện lực Quảng Ninh 06:30 - 19:00

13-06-2024

Thay 1,098km dây AV3x70+1x50 sang Dây ABC50 cả 2 XT A-B thuộc TBA Vĩnh Tuy 4 (SCL 2024) (*)
Phúc Duệ Điện lực Quảng Ninh 06:30 - 19:00

13-06-2024

Thay 1,248km dây AV3x70+1x50 sang dây ABC4x70mm2 các XT A, B thuộc TBA Phúc Duệ (SCL 2024) (*)
Thanh Lương Điện lực Quảng Trạch 13:15 - 17:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay cáp vặn xoắn TBA Thanh Lương
TBA Hạ Vi Điện lực Minh Hóa 08:00 - 15:00

12-06-2024

- Điện lực Minh Hoá: Nâng xà, nâng TBA Hà Vi (đảm bảo an toàn)*.
Tân Mỹ 6 Điện lực Quảng Trạch 07:45 - 09:00

12-06-2024

Xử lý tiếp xúc đầu cực hạ thế MBA TBA Tân Mỹ 6 (*)
Mỹ Hòa 1 Điện lực Quảng Trạch 06:45 - 08:00

12-06-2024

Xử lý tiếp xúc đầu cực hạ thế MBA TBA Mỹ Hòa 1 (*)
TBA HT Mỹ Trạch Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Trạch 5 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Trạch 4 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Trạch 2 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
TBA Mỹ Trạch 3 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
Thi công cầu Cồn Nâm Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
TBA Mỹ Trạch 1 Điện lực Bố Trạch 06:30 - 14:00

12-06-2024

- XN DVĐL QB (ĐTXD 2024): Lắp 01 CĐC; dựng 04 cột BTLT-14m từ VT 147/50A đến VT 147/53A - Công ty Đăng Nguyên; Lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Đức Nghĩa NR ĐD&TBA Đức Nghĩa tại VT 147/39 ĐL Bố Trạch (SCTX 2024): Xử lý tiếp xúc, xử lý tiếp địa ngọn; kết hợp TN CBM các TBA
Minh Lệ 4 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Minh Lệ 5 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Quảng Hòa 10 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Chợ Mới Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Minh Tiến 1 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Đông Thành 2 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Minh Trường 2 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Đông Thành 3 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Minh Lệ 3 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Đông Thành 1 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Minh Lệ 1 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
Minh Lệ 2 Điện lực Quảng Trạch 06:30 - 11:00

12-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay xà lệch 3 pha tại các VT: 241/18, 241/19 (xử lý an toàn hành lang lưới điện) (*)
TBA Nam Thái 2 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:00

12-06-2024

+ Điện lực Lệ Thủy: - Thay 06 cột LT-12m tại M106/116/1A, M106/116/1, M106/116/5; Thay 0,98km dây AC/XLPE-50, 10 bộ xà, 33 quả sứ đứng, 51 chuỗi cách điện, 05 sợi dây néo từ M106/116 đến M106/116/14 XT 476 Lệ Thủy - Thay 0,001km dây AC/XLPE-50, 04 chuỗi cách điện từ M106/116/1 đến M106/116/1/1 XT 476 Lệ Thủy + Công ty PTNT Quảng Trị: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M106/116/15/3 XT 476 Lệ Thủy và chuyển TBA Nam Thái sang cột dựng mới. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M106/116/15/2 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Đông Thái 3 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:00

12-06-2024

+ Điện lực Lệ Thủy: - Thay 06 cột LT-12m tại M106/116/1A, M106/116/1, M106/116/5; Thay 0,98km dây AC/XLPE-50, 10 bộ xà, 33 quả sứ đứng, 51 chuỗi cách điện, 05 sợi dây néo từ M106/116 đến M106/116/14 XT 476 Lệ Thủy - Thay 0,001km dây AC/XLPE-50, 04 chuỗi cách điện từ M106/116/1 đến M106/116/1/1 XT 476 Lệ Thủy + Công ty PTNT Quảng Trị: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M106/116/15/3 XT 476 Lệ Thủy và chuyển TBA Nam Thái sang cột dựng mới. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M106/116/15/2 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Đông Thái 2 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:00

12-06-2024

+ Điện lực Lệ Thủy: - Thay 06 cột LT-12m tại M106/116/1A, M106/116/1, M106/116/5; Thay 0,98km dây AC/XLPE-50, 10 bộ xà, 33 quả sứ đứng, 51 chuỗi cách điện, 05 sợi dây néo từ M106/116 đến M106/116/14 XT 476 Lệ Thủy - Thay 0,001km dây AC/XLPE-50, 04 chuỗi cách điện từ M106/116/1 đến M106/116/1/1 XT 476 Lệ Thủy + Công ty PTNT Quảng Trị: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M106/116/15/3 XT 476 Lệ Thủy và chuyển TBA Nam Thái sang cột dựng mới. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M106/116/15/2 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Đông Thái 1 (Thanh Sơn - FAX) Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:00

12-06-2024

+ Điện lực Lệ Thủy: - Thay 06 cột LT-12m tại M106/116/1A, M106/116/1, M106/116/5; Thay 0,98km dây AC/XLPE-50, 10 bộ xà, 33 quả sứ đứng, 51 chuỗi cách điện, 05 sợi dây néo từ M106/116 đến M106/116/14 XT 476 Lệ Thủy - Thay 0,001km dây AC/XLPE-50, 04 chuỗi cách điện từ M106/116/1 đến M106/116/1/1 XT 476 Lệ Thủy + Công ty PTNT Quảng Trị: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M106/116/15/3 XT 476 Lệ Thủy và chuyển TBA Nam Thái sang cột dựng mới. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M106/116/15/2 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Nam Thái (FAY) Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:00

12-06-2024

+ Điện lực Lệ Thủy: - Thay 06 cột LT-12m tại M106/116/1A, M106/116/1, M106/116/5; Thay 0,98km dây AC/XLPE-50, 10 bộ xà, 33 quả sứ đứng, 51 chuỗi cách điện, 05 sợi dây néo từ M106/116 đến M106/116/14 XT 476 Lệ Thủy - Thay 0,001km dây AC/XLPE-50, 04 chuỗi cách điện từ M106/116/1 đến M106/116/1/1 XT 476 Lệ Thủy + Công ty PTNT Quảng Trị: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M106/116/15/3 XT 476 Lệ Thủy và chuyển TBA Nam Thái sang cột dựng mới. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M106/116/15/2 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Trung Thái 2 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:00

12-06-2024

+ Điện lực Lệ Thủy: - Thay 06 cột LT-12m tại M106/116/1A, M106/116/1, M106/116/5; Thay 0,98km dây AC/XLPE-50, 10 bộ xà, 33 quả sứ đứng, 51 chuỗi cách điện, 05 sợi dây néo từ M106/116 đến M106/116/14 XT 476 Lệ Thủy - Thay 0,001km dây AC/XLPE-50, 04 chuỗi cách điện từ M106/116/1 đến M106/116/1/1 XT 476 Lệ Thủy + Công ty PTNT Quảng Trị: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M106/116/15/3 XT 476 Lệ Thủy và chuyển TBA Nam Thái sang cột dựng mới. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M106/116/15/2 XT 476 Lệ Thủy. (*)
Trạm Thái Sơn (LN). Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:00

12-06-2024

+ Điện lực Lệ Thủy: - Thay 06 cột LT-12m tại M106/116/1A, M106/116/1, M106/116/5; Thay 0,98km dây AC/XLPE-50, 10 bộ xà, 33 quả sứ đứng, 51 chuỗi cách điện, 05 sợi dây néo từ M106/116 đến M106/116/14 XT 476 Lệ Thủy - Thay 0,001km dây AC/XLPE-50, 04 chuỗi cách điện từ M106/116/1 đến M106/116/1/1 XT 476 Lệ Thủy + Công ty PTNT Quảng Trị: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M106/116/15/3 XT 476 Lệ Thủy và chuyển TBA Nam Thái sang cột dựng mới. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M106/116/15/2 XT 476 Lệ Thủy. (*)
Minh Tiến 2 Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:00

12-06-2024

+ Điện lực Lệ Thủy: - Thay 06 cột LT-12m tại M106/116/1A, M106/116/1, M106/116/5; Thay 0,98km dây AC/XLPE-50, 10 bộ xà, 33 quả sứ đứng, 51 chuỗi cách điện, 05 sợi dây néo từ M106/116 đến M106/116/14 XT 476 Lệ Thủy - Thay 0,001km dây AC/XLPE-50, 04 chuỗi cách điện từ M106/116/1 đến M106/116/1/1 XT 476 Lệ Thủy + Công ty PTNT Quảng Trị: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M106/116/15/3 XT 476 Lệ Thủy và chuyển TBA Nam Thái sang cột dựng mới. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M106/116/15/2 XT 476 Lệ Thủy. (*)
Trạm Minh Tiến (LM). Điện lực Lệ Thủy 06:30 - 16:00

12-06-2024

+ Điện lực Lệ Thủy: - Thay 06 cột LT-12m tại M106/116/1A, M106/116/1, M106/116/5; Thay 0,98km dây AC/XLPE-50, 10 bộ xà, 33 quả sứ đứng, 51 chuỗi cách điện, 05 sợi dây néo từ M106/116 đến M106/116/14 XT 476 Lệ Thủy - Thay 0,001km dây AC/XLPE-50, 04 chuỗi cách điện từ M106/116/1 đến M106/116/1/1 XT 476 Lệ Thủy + Công ty PTNT Quảng Trị: - Thay 02 cột LT-14m, 01 bộ xà, 06 chuỗi cách điện tại M106/116/15/3 XT 476 Lệ Thủy và chuyển TBA Nam Thái sang cột dựng mới. - Lắp 01 chụp đầu cột, thay 01 bộ xà, 06 quả sứ đứng tại M106/116/15/2 XT 476 Lệ Thủy. (*)
TBA Thanh Thạch 2 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 16:30

12-06-2024

CQT 2023: - Di dời đường dây mất an toàn từ vị trí 470/4 - 470/10-XT479 Tuyên Hóa ( tức 409/4-409/10 - XT 479 Tuyên Hóa) trồng 02 cột sắt 12,1m, 14m, 9 cột BTLT 14m, 16m, 08 bộ xà các loại, kéo 1623m dây AC/XLPE 95. - Kéo dây, San tải Thanh Thạch 4
TBA Thanh Thạch 4 Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 16:30

12-06-2024

CQT 2023: - Di dời đường dây mất an toàn từ vị trí 470/4 - 470/10-XT479 Tuyên Hóa ( tức 409/4-409/10 - XT 479 Tuyên Hóa) trồng 02 cột sắt 12,1m, 14m, 9 cột BTLT 14m, 16m, 08 bộ xà các loại, kéo 1623m dây AC/XLPE 95. - Kéo dây, San tải Thanh Thạch 4
Hải Thuỷ 4 (IA). Điện lực Lệ Thủy 14:00 - 17:30

11-06-2024

Thay MBA Hải Thủy 4 sau sửa chữa XT 481 Cam Liên (*)
TBA AN XÁ 1 Điện lực Lệ Thủy 10:00 - 15:00

11-06-2024

Thay MBA An Xá 1 sau sửa chữa XT 471 Lệ Thủy (*)
Lê Xá 2 Điện lực Lệ Thủy 07:30 - 11:00

11-06-2024

Thay MBA Lê Xá 2 sau sửa chữa XT 472 Lệ Thủy (*)
Quảng Hợp 12(Hợp Phú 2) Điện lực Quảng Trạch 07:00 - 17:00

11-06-2024

ĐL Quảng Trạch (SCL 2024): Thay dây XTB (*)
Hàm Hòa 2 Điện lực Quảng Ninh 06:30 - 19:00

11-06-2024

Thay 0,929km dây AV3x70+1x50 sang dây ABC4x70mm2 các XT A, B thuộc TBA Hàm Hòa 2 (SCL hạ thế 2024) (*)
TBA Khu Du Lịch Sinh Thái OXALIS Điện lực Minh Hóa 06:30 - 16:00

11-06-2024

- ĐL Minh Hóa (SCL 2024): Thay cột đôi BTLT-14m tại VT 74/28/31; lắp 03 chụp đầu cột, 03 bộ xà và 1,140km dây AC/XLPE-50 từ VT 74/28/43 đến VT 74/28/51 thuộc XT 473 Quy Đạt*.
TBA Tân Hóa 3 Điện lực Minh Hóa 06:30 - 16:00

11-06-2024

- ĐL Minh Hóa (SCL 2024): Thay cột đôi BTLT-14m tại VT 74/28/31; lắp 03 chụp đầu cột, 03 bộ xà và 1,140km dây AC/XLPE-50 từ VT 74/28/43 đến VT 74/28/51 thuộc XT 473 Quy Đạt*.
TBA Tân Hóa 4 Điện lực Minh Hóa 06:30 - 16:00

11-06-2024

- ĐL Minh Hóa (SCL 2024): Thay cột đôi BTLT-14m tại VT 74/28/31; lắp 03 chụp đầu cột, 03 bộ xà và 1,140km dây AC/XLPE-50 từ VT 74/28/43 đến VT 74/28/51 thuộc XT 473 Quy Đạt*.
TBA Cổ Liêm Điện lực Minh Hóa 06:30 - 16:00

11-06-2024

- ĐL Minh Hóa (SCL 2024): Thay cột đôi BTLT-14m tại VT 74/28/31; lắp 03 chụp đầu cột, 03 bộ xà và 1,140km dây AC/XLPE-50 từ VT 74/28/43 đến VT 74/28/51 thuộc XT 473 Quy Đạt*.
TBA UB Tân Hóa Điện lực Minh Hóa 06:30 - 16:00

11-06-2024

- ĐL Minh Hóa (SCL 2024): Thay cột đôi BTLT-14m tại VT 74/28/31; lắp 03 chụp đầu cột, 03 bộ xà và 1,140km dây AC/XLPE-50 từ VT 74/28/43 đến VT 74/28/51 thuộc XT 473 Quy Đạt*.
TBA Tân Hóa 5 Điện lực Minh Hóa 06:30 - 16:00

11-06-2024

- ĐL Minh Hóa (SCL 2024): Thay cột đôi BTLT-14m tại VT 74/28/31; lắp 03 chụp đầu cột, 03 bộ xà và 1,140km dây AC/XLPE-50 từ VT 74/28/43 đến VT 74/28/51 thuộc XT 473 Quy Đạt*.
TBA Kim Bảng 2 Điện lực Minh Hóa 06:30 - 16:00

11-06-2024

- ĐL Minh Hóa (SCL 2024): Thay cột đôi BTLT-14m tại VT 74/28/31; lắp 03 chụp đầu cột, 03 bộ xà và 1,140km dây AC/XLPE-50 từ VT 74/28/43 đến VT 74/28/51 thuộc XT 473 Quy Đạt*.
TBA Cầm Trang Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 10:30

11-06-2024

SCL 2024: - Xử lý Xà sứ đỡ dưới, thay võ tủ TBA Nam Phong 2 (63/2 XT 471 MC); - Thay Xà, Sàn TT TBA Phong Hoá 2 (37/2 XT 471 Minh Cầm);
TBA Bơm Rào Trỗ Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 10:30

11-06-2024

SCL 2024: - Xử lý Xà sứ đỡ dưới, thay võ tủ TBA Nam Phong 2 (63/2 XT 471 MC); - Thay Xà, Sàn TT TBA Phong Hoá 2 (37/2 XT 471 Minh Cầm);
TBA Gạch ép Sơn Trang Điện lực Tuyên Hóa 06:30 - 14:00

11-06-2024

SCL 2024: - Lắp 04 chụp 3m, 04 bộ xà các loại tại vị trí 37/17, 37/34, 37/35, 37/37 - XT 471 Minh Cầm; Thay sàn thao tác TBA Phúc Tùng;, lắp cờ TĐ ngọn tại 37/16, 37/45 (SCTX)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật