Lịch cúp điện Quảng Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Quảng Bình

Lịch cúp điện Quảng Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Trạch - Quảng Bình hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ba Đồn 8 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 07:30

01-06-2023

XỬ lý phát nhiệt đầu cực hạ thế MBA TBA Ba Đồn 8 (*)
Chợ Ba Đồn ĐL Quảng Trạch 06:00 - 07:30

01-06-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cực MBA, TC hạ thế TBA Chợ Ba Đồn (*)
Quảng Phú 5 ĐL Quảng Trạch 06:30 - 10:30

01-06-2023

C.ty Xuân Quang: Lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/165 KDC Thôn Nam Lãnh NR ĐD&TBA Khu dân cư thôn NamLãnh tại VT 165 (*)
Tuynel Quảng Phú ĐL Quảng Trạch 06:30 - 10:30

01-06-2023

C.ty Xuân Quang: Lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/165 KDC Thôn Nam Lãnh NR ĐD&TBA Khu dân cư thôn NamLãnh tại VT 165 (*)
Thu phí TASCO Quảng Bình ĐL Quảng Trạch 06:30 - 10:30

01-06-2023

C.ty Xuân Quang: Lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/165 KDC Thôn Nam Lãnh NR ĐD&TBA Khu dân cư thôn NamLãnh tại VT 165 (*)
TBA Khu QLVH nhà máy Nhiệt Điện ĐL Quảng Trạch 06:30 - 10:30

01-06-2023

C.ty Xuân Quang: Lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/165 KDC Thôn Nam Lãnh NR ĐD&TBA Khu dân cư thôn NamLãnh tại VT 165 (*)
Khu ở Kỹ Sư Nhiệt Điện Quảng Trạch ĐL Quảng Trạch 06:30 - 10:30

01-06-2023

C.ty Xuân Quang: Lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/165 KDC Thôn Nam Lãnh NR ĐD&TBA Khu dân cư thôn NamLãnh tại VT 165 (*)
Nhiệt Điện 4 ĐL Quảng Trạch 07:45 - 10:30

01-06-2023

Xử lý tiếp xúc, bổ sung dầu cách điện MBA TBA Nhiệt Điện Số 4 (*)
Quảng Phong 4 ĐL Quảng Trạch 08:15 - 10:00

01-06-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cực MBA, TC hạ thế TBA Quảng Phong 4 (*)
Khu Phố 5 ĐL Quảng Trạch 08:15 - 10:00

01-06-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cực MBA, TC hạ thế TBA Khu Phố 5 (*)
Tân An 1 ĐL Quảng Trạch 15:00 - 16:30

01-06-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cực MBA, TC hạ thế TBA Tân An 1 (*)
Quảng Tiên 2 ĐL Quảng Trạch 07:45 - 11:30

02-06-2023

Thay MBA sửa chữa sau Thí nghiệm định kỳ năm 2022 (*)
Di Lộc 1 ĐL Quảng Trạch 07:45 - 11:30

02-06-2023

Thay MBA sửa chữa sau Thí nghiệm định kỳ năm 2022 (*)
Lịch cúp điện Quảng Trạch - Quảng Bình

Lịch Cúp Điện Quảng Trạch Quảng Bình những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tây Minh Lệ ĐL Quảng Trạch 08:30 - 10:00

31-05-2023

XỬ lý phát nhiệt đầu cực hạ thế MBA (*)
Đông Thành 1 ĐL Quảng Trạch 07:00 - 08:30

31-05-2023

XỬ lý phát nhiệt đầu cực hạ thế MBA (*)
Ba Đồn 10 ĐL Quảng Trạch 08:00 - 09:30

27-05-2023

Xử lý phát nhiệt đầu cực ATM XTA TBA Ba Đồn 10 (*)
Công An Ba Đồn ĐL Quảng Trạch 07:00 - 11:00

27-05-2023

Hoán chuyển MBA Công An Ba Đồn cho MBA Phà Bắc 2 (*)
Phà Bắc 2 ĐL Quảng Trạch 07:00 - 11:00

27-05-2023

Hoán chuyển MBA Công An Ba Đồn cho MBA Phà Bắc 2 (*)
Quảng Hòa 5 - Thanh Tân ĐL Quảng Trạch 07:00 - 10:00

26-05-2023

Xử lý tưa dây, chuyển dây sang cột mới , hạ cột củ tại vị trí B-1 TBA Quảng Hòa 5 (*)
Quảng Lưu 4 ĐL Quảng Trạch 09:00 - 11:00

25-05-2023

Lắp lại dây nối đất CSV bị cắt trộm, kết hợp thay ATM tổng TBA (*)
Quảng Phương 4 ĐL Quảng Trạch 07:30 - 09:00

25-05-2023

Lắp lại dây nối đất CSV bị cắt trộm (*)
Thọ Linh 1 ĐL Quảng Trạch 07:00 - 10:00

25-05-2023

Xử lý độ võng vượt đường thấp không an toàn tại vị trí B-3 đến B-4 , B-3/1 TBA Thọ Linh 1 (*)
Hóc Cây Tre ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Tiền Phong 3 ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Trung Tâm Huyện 2 ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Trung Tâm Huyện 1 ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Thôn 1 Tú Loan ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
T1 Khu nhà TM Đông Nam ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
T2 Khu nhà TM Đông Nam ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Tự dùng 220KV ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Cấp nước huyện Quảng Trạch ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
BHXH Huyện Quảng Trạch ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Chi Cục Thuế Quảng Trạch ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Kho Bạc huyện Quảng Trạch ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
UBND huyện Quảng Trạch ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Nhà máy Tun power ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Công An Huyện Quảng Trạch ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
NVH huyện Quảng Trạch ĐL Quảng Trạch 06:30 - 11:30

20-05-2023

C.ty Trường Lợi: - Dựng cột, lắp xà, căng dây, đấu nối đến DCL 478-7/102A Đồng Với NR ĐD&TBA KDC Đồng Vời tại VT 102A - Lắp đặt, đấu nối đến DCL (3 pha) 478-7/133 Đông Nam huyện NR ĐD&TBA Khu quy hoạch Đông Nam huyện Quảng Trạch tại VT 133 (*)
Quảng Tiên 2 ĐL Quảng Trạch 07:15 - 11:30

19-05-2023

Thay MBA Quảng Tiên 2 có nguyy cơ sự cố (*)
Di Lộc 1 ĐL Quảng Trạch 07:00 - 11:00

19-05-2023

Thay MBA Di Lộc 1 phục vụ sửa chữa sau thí nghiệm định kỳ
Quảng Tiên 2 ĐL Quảng Trạch 07:00 - 11:00

18-05-2023

Thay MBA Quảng Tiên 2 phục vụ sửa chữa sau thí nghiệm định kỳ
Hà Văn 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Cảnh Dương 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Hà Văn 3 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Cảnh Dương 4 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Cảnh Dương 5 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Lộc 6 - Phù Trịch ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Di Luân 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Thi công cầu Quảng Lộc ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Làng Nghề Cảnh Dương ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Cảnh Dương 7 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Di Lộc 4 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Hà Văn 1 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Hòa 9 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Văn Phú 3 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Cảnh Dương 3 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Cảnh Dương 6 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Di Lộc 1 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Văn Phú 1 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Văn Phú 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Cảnh Dương 1 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Hòa 3 - Hợp Hòa ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Đá Lạnh Nguyễn Hiệp ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

18-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Solar Linh Giang ĐL Quảng Trạch 04:30 - 07:00

18-05-2023

Thay sứ đỡ tại vị trí 42/15, theo đề nghị của khách hàng (*)
Solar Kiến trúc Sao Việt ĐL Quảng Trạch 04:30 - 07:00

18-05-2023

Thay sứ đỡ tại vị trí 42/15, theo đề nghị của khách hàng (*)
Solar SVG ĐL Quảng Trạch 04:30 - 07:00

18-05-2023

Thay sứ đỡ tại vị trí 42/15, theo đề nghị của khách hàng (*)
Solar Đầu tư khoáng sản Sao Việt ĐL Quảng Trạch 04:30 - 07:00

18-05-2023

Thay sứ đỡ tại vị trí 42/15, theo đề nghị của khách hàng (*)
Solar EME ĐL Quảng Trạch 04:30 - 07:00

18-05-2023

Thay sứ đỡ tại vị trí 42/15, theo đề nghị của khách hàng (*)
Nuôi tôm Quảng Phúc 1 ĐL Quảng Trạch 07:00 - 11:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Tân Mỹ 3 ĐL Quảng Trạch 07:00 - 11:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Hợp Phú ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Rõi ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Kim 1 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Tân Châu 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Bưởi 1 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ba Đồn 5 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Hợp Trung 1 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Kim 3 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Xóm Tuần - Ngư Hóa ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA UB Quảng Hợp ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
TBA Rỏi 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Giếng Cau ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Kim 8 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ngân hàng Đầu tư ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Phú 1 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ba Đồn 7 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Nguyễn An Ninh ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Kim 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Bơm Hợp Trung ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Hợp Bàn 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Kim 5 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Phú Lộc ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Hợp Trung 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ba Đồn 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ủy Ban - Ngư Hóa ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Tân Châu ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
KS Kim Tử Tháp ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Nhà hàng tiệc cưới SunPalace ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Hợp Hạ ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Hợp Phú 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Kim 4 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
XN nước Ba Đồn ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Phước Linh ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Điện Gió Kỳ Lạc ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
XÓM GIẾNG ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Ba Đồn 9 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 12:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Kim 6 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Bưởi 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Nướt Ngoài - Ngư Hóa ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Hợp Bàn 1 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Quảng Kim 7 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Bưởi 3 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố
Thanh Xuân 2 ĐL Quảng Trạch 06:00 - 13:30

17-05-2023

Cắt khẩn cấp để ngăn ngừa sự cố

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật