Lịch cúp điện Tủa Chùa - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tủa Chùa - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tủa Chùa - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tủa Chùa - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tủa Chùa - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tủa Chùa - Điện Biên

Lịch Cúp Điện Tủa Chùa Điện Biên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các xã Xá Nhè, Mường Đun, Tủa Thàng, Huổi Só Điện lực Tủa Chùa 10:00 - 13:00

30-03-2023

Khu vực các xã Xá Nhè,Mường Đun, Tủa Thàng, Huổi Só Điện lực Tủa Chùa 08:30 - 09:30

25-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 17:30 - 18:30

22-03-2023

Khu vực xã Mường Đun,TBA Ub Tủa Thàng xã Tủa Thàng Điện lực Tủa Chùa 08:00 - 11:00

22-03-2023

Khu vực các xã Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải,Các TBA Nhà Máy Gạch,Nhà Máy Nước số 2,Trung Tâm Huyện,Bản Cáp,Trại giống thị trấn Tủa Chùa. Điện lực Tủa Chùa 07:30 - 17:30

22-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 06:30 - 07:30

22-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 17:30 - 18:30

21-03-2023

Khu vực trung tâm Huyện, các xã Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chả Điện lực Tủa Chùa 07:30 - 17:30

21-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 06:30 - 07:30

21-03-2023

Khu vực trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 07:30 - 17:30

20-03-2023

Khu vực trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 07:00 - 17:00

19-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 17:30 - 18:30

18-03-2023

Phụ tải TBA Háng Pàng 2 Điện lực Tủa Chùa 16:00 - 17:00

18-03-2023

Phụ tải TBA Bản Tủa Thàng Điện lực Tủa Chùa 16:00 - 17:00

18-03-2023

Phụ tải TBA Háng Pàng 1 Điện lực Tủa Chùa 14:00 - 15:00

18-03-2023

Phụ tải TBA Tả Huổi Tráng Điện lực Tủa Chùa 11:00 - 12:00

18-03-2023

Phụ tải TBA số 3 Tủa Thàng Điện lực Tủa Chùa 09:00 - 10:00

18-03-2023

ĐZ 0,4 kV sau TBA Háng Trở lộ 371E21.1 Điện lực Tủa Chùa 07:30 - 17:30

18-03-2023

Phụ tải TBA Bản Lịch Điện lực Tủa Chùa 07:30 - 08:30

18-03-2023

Phụ tải TBA Pàng Dề A2 Điện lực Tủa Chùa 07:30 - 08:30

18-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 06:30 - 07:30

18-03-2023

ĐZ 0,4 kV sau TBA Huổi Hém lộ 371E21.1 Điện lực Tủa Chùa 09:00 - 10:00

23-02-2023

ĐZ 0,4 kV sau TBA Huổi Hém 1 lộ 371E21.1. Điện lực Tủa Chùa 09:00 - 10:00

23-02-2023

Xã Xá nhè, Tủa Thàng, Huổi só Điện lực Tủa Chùa 10:00 - 12:00

13-01-2023

Xã Lao Sả Phình Điện lực Tủa Chùa 10:00 - 12:00

10-01-2023

TBA Nhà Máy Nước Số 2 Điện lực Tủa Chùa 16:00 - 16:40

21-12-2022

TBA Nhà Máy Nước Số 1 Điện lực Tủa Chùa 15:00 - 15:40

21-12-2022

TBA Bệnh Viện Điện lực Tủa Chùa 14:00 - 14:40

21-12-2022

Bãi Đá Hoàng Ánh Điện lực Tủa Chùa 10:00 - 10:40

21-12-2022

Mỏ Đá Trường Thọ Điện lực Tủa Chùa 09:00 - 09:40

21-12-2022

Mỏ Đá Duy Hồng Điện lực Tủa Chùa 08:00 - 08:40

21-12-2022

Toàn bộ phụ tải huyện Tủa Chùa Điện lực Tủa Chùa 09:00 - 11:00

17-12-2022

Phụ tải khu vực xã Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 09:00 - 11:00

16-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật