Lịch cúp điện Mường Chà - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mường Chà - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Mường Chà - Điện Biên

Lịch cúp điện Mường Chà - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mường Chà - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mường Chà - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Mường Chà - Điện Biên

Lịch Cúp Điện Mường Chà Điện Biên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH sau DCL 375-7/01 NR Thủy điện Mường Mươn Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

23-05-2023

KH sau DCL 371-7/01 NR ĐẬP THỦY ĐIỆN MƯỜNG MƯƠN Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

23-05-2023

KH thuộc 02 TBA Huổi Quang, Huổi Chua. Điện lực Mường Chà 08:00 - 11:00

18-05-2023

KH thuộc 02 TBA Phìn Hồ A, Phìn Hồ B. Điện lực Mường Chà 08:00 - 11:00

18-05-2023

KH thuộc TBA Huy Hoàng. Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

16-05-2023

KH thuộc TBA Đức Trường. Điện lực Mường Chà 07:00 - 17:00

05-05-2023

KH thuộc Thị Xã Mường Lay. Điện lực Mường Chà 13:00 - 17:00

16-04-2023

Xã Pa Ham Huyện Mường Chà. Điện lực Tuần Giáo 08:00 - 10:00

16-04-2023

KH sau DCL 377-7/01 NR Sá Tổng Điện lực Mường Chà 08:00 - 10:00

16-04-2023

KH từ DCL 371-7/66 Nậm Chim đến DCL 371-7/104 Si Pa Phìn Điện lực Mường Chà 08:00 - 10:00

15-04-2023

KH thuộc Xã Na Sang, Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

14-04-2023

KH thuộc Xã Na Sang. Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

14-04-2023

KH thuộc Xã Na Sang, Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

14-04-2023

KH sau TBA BCH quân sự huyện Mường Chà. Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:30

09-04-2023

KH sau TBA Đệ Tinh 1 Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

09-04-2023

KH sau TBA Chà Cang Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

09-04-2023

KH sau TBAHuổi Đắp Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:30

08-04-2023

KH thuộc Xã Nậm Nhừ. Điện lực Mường Chà 13:00 - 15:00

08-04-2023

KH sau TBA Huổi Lụ Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

08-04-2023

KH sau TBA Nậm Nhừ 2. Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

08-04-2023

KH sau TBA UB Nậm Nhừ 3 Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:30

07-04-2023

KH sau TBA UB Nậm Nhừ Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:30

07-04-2023

KH sau TBA Nậm Nhừ 1 Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

07-04-2023

KH sau DCL 371-7/26 NR Chà Tở. Điện lực Mường Chà 08:00 - 10:00

07-04-2023

KH sau TBA Nậm Pồ Con Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

07-04-2023

KH sau TBA Nà Khoa Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:30

06-04-2023

KH sau TBA Chăn Nuôi Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:30

06-04-2023

KH sau TBA Huổi Po Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

06-04-2023

KH sau TBA Nậm Chẩn Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

06-04-2023

KH sau TBA UB Nậm Pồ Điện lực Mường Chà 16:30 - 17:45

05-04-2023

KH sau TBA Huổi Đáp Điện lực Mường Chà 14:45 - 16:00

05-04-2023

KH sau TBA Công An huyện Nậm Pồ Điện lực Mường Chà 13:00 - 14:15

05-04-2023

KH sau TBA Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Nậm Pồ Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

05-04-2023

KH sau TBA Khuyến Nông. Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

05-04-2023

KH sau TBA UB Nậm Chua Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:30

04-04-2023

KH sau TBA Nậm Chua 4 Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:30

04-04-2023

KH sau TBA Nậm Chua 5 Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

04-04-2023

KH sau TBA Nậm Chua 3 Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

04-04-2023

KH thuộc Xã Na Sang Xã Mường Mươn Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

31-03-2023

KH sau Lộ 475 trung gian Mường Lay Điện lực Mường Chà 08:00 - 10:00

31-03-2023

Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

31-03-2023

KH thuộc Xã Na Sang Xã Mường Mươn Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

31-03-2023

KH thuộc Xã Na Sang Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

30-03-2023

KH thuộc Xã Na Sang. Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

30-03-2023

KH thuộc Xã Na Sang Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

30-03-2023

KH thuộc Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

29-03-2023

KH thuộc TBA Bản Mường Mươn Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

29-03-2023

KH thuộc Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

29-03-2023

KH thuộc Xã Mường Mươn Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

28-03-2023

KH từ DCL 371-7/66 Nậm Chim, DCL 371-7/104 Si Pa Phìn Điện lực Mường Chà 15:00 - 16:00

28-03-2023

KH sau bản ma thì hồ 1,2 Điện lực Mường Chà 07:00 - 15:00

28-03-2023

KH sau điểm tách léo tại VT cột 01 ĐZ 35 kV lộ 371E21.7 NR Tân Phong Điện lực Mường Chà 07:00 - 11:00

28-03-2023

KH thuộc bản huổi Quang huổi Chua. Điện lực Mường Chà 07:00 - 15:00

28-03-2023

KH từ điểm tách lèo từ cột 95 đến 109 Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

28-03-2023

KH từ DCL 371-7/66 Nậm Chim - DCL 371-7/104 Si Pa Phìn Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

28-03-2023

KH thuộc xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

28-03-2023

KH thuộc xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

27-03-2023

KH thuộc TBA púng giắt Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

27-03-2023

KH thuộc xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

27-03-2023

KH từ DCL 371-7/66 Nậm Chim, DCL 371-7/104 Si Pa Phìn Điện lực Mường Chà 15:00 - 16:00

24-03-2023

KH thuộc bản huổi Quang huổi Chua. Điện lực Mường Chà 09:00 - 16:00

24-03-2023

KH sau bản ma thì hồ 1,2 Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

24-03-2023

KH từ DCL 371-7/66 Nậm Chim - DCL 371-7/104 Si Pa Phìn Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

24-03-2023

KH sau TBA Đề Dê. Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

24-03-2023

KH sau DCL 371-7/26 NR Chà Tở. Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

24-03-2023

KH từ DCL 371-7/06 NR Nậm Nhừ - DCL 371- 7/20 LL Na Cô Sa - Nậm Chẩn Điện lực Mường Chà 15:00 - 16:00

23-03-2023

KH sau DCL 371-7/01 NR Nậm Chua Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

23-03-2023

KH từ DCL 371-7/06 NR Nậm Nhừ - DCL 371- 7/20 LL Na Cô Sa - Nậm Chẩn Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

23-03-2023

KH sau DCL 371-7/01 NR Nà Hỳ. Điện lực Mường Chà 15:00 - 16:00

21-03-2023

KH sau DCL 371-7/01 NR Sam Lang Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

21-03-2023

KH sau DCL 371-7/03 NR Trên Nương Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

21-03-2023

KH sau DCL 371-7/01 NR Nà Hỳ. Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

21-03-2023

KH sau TBA Huổi Sang Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:00

11-03-2023

KH sau TBA Nà Hỳ 3 Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:00

11-03-2023

KH sau TBA Nà Hỳ 4 Điện lực Mường Chà 10:00 - 11:00

11-03-2023

KH sau TBA Huổi Cơ Dạo Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

11-03-2023

KH sau TBA Sín Chải Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:00

10-03-2023

KH sau TBA Lai Khoang Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:00

10-03-2023

KH sau TBA Sam Lang 1 Điện lực Mường Chà 10:00 - 11:00

10-03-2023

KH sau TBA Sam Lang Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

10-03-2023

KH sau TBA Huổi Cơ Mông Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:00

09-03-2023

KH sau TBA Nộc Cốc Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:00

09-03-2023

KH sau TBA Ủy Ban Vàng Đán Điện lực Mường Chà 10:00 - 11:00

09-03-2023

KH sau TBA Huổi Khương Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

09-03-2023

KH sau TBA Ham Xoong Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:00

08-03-2023

KH sau TBA Trên Nương Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:00

08-03-2023

KH sau TBA Nậm Tắt Điện lực Mường Chà 10:00 - 11:00

08-03-2023

KH sau TBA Pá Kha Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

08-03-2023

KH sau TBA Ngải Thầu Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:00

07-03-2023

KH sau TBA Nà Bủng 1. Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:00

07-03-2023

KH sau TBA UB Nà Bủng. Điện lực Mường Chà 10:00 - 11:00

07-03-2023

KH sau TBA Đồn BP Nà Bủng. Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

07-03-2023

Kh sau TBA UBDN Thị Xã Điện lực Mường Chà 11:30 - 12:30

17-01-2023

KH từ DCL trên dây 377-7/33 Cổng Trời đến DPT 377-7/55 Trống Dình Điện lực Mường Chà 11:30 - 12:15

16-01-2023

KH sau TBA Tạo Sen Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:30

14-01-2023

KH sau TBA Na Ca Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:30

14-01-2023

KH sau TBA Nậm Cản 1 Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

14-01-2023

KH sau TBA Cơ Khí 4. Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

14-01-2023

KH sau TBA Phi Hai Điện lực Mường Chà 16:30 - 17:45

13-01-2023

KH sau TBA Sá Ninh Điện lực Mường Chà 14:45 - 16:00

13-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật