Lịch cúp điện Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Tân Thịnh Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 12:45

01-04-2023

Bản Noong Bua,Bản Tân Thịnh Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 08:45

01-04-2023

Xã Quài Nưa; Bản Hin xã Quài Cang Huyện Tuần Giáo Điện lực Tuần Giáo 08:00 - 12:00

01-04-2023

Bản Noong Bua,Bản Tân Thịnh Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 12:00 - 12:45

01-04-2023

Bản Nôm Xã Chiềng Đông Huyện Tuần Giáo Điện lực Tuần Giáo 14:00 - 18:00

01-04-2023

Bản Huổi Hỏm Xã Ảng Tở Mường Ảng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 12:00

02-04-2023

Bản Bua;Bản Hồng Sọt;Bản Tọ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 10:15 - 11:30

02-04-2023

Công Ty TNHH Bảo Ngọc Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 05:45 - 18:00

04-04-2023

KH sau TBA Nậm Chua 3 Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

04-04-2023

KH sau TBA Nậm Chua 5 Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

04-04-2023

KH sau TBA Nậm Chua 4 Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:30

04-04-2023

KH sau TBA UB Nậm Chua Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:30

04-04-2023

KH sau TBA Khuyến Nông. Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

05-04-2023

KH sau TBA Ban Chỉ Huy Quân Sự huyện Nậm Pồ Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

05-04-2023

KH sau TBA Công An huyện Nậm Pồ Điện lực Mường Chà 13:00 - 14:15

05-04-2023

KH sau TBA Huổi Đáp Điện lực Mường Chà 14:45 - 16:00

05-04-2023

KH sau TBA UB Nậm Pồ Điện lực Mường Chà 16:30 - 17:45

05-04-2023

KH sau TBA Nậm Chẩn Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

06-04-2023

Tổ 2 Thị Trấn Mường Ảng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 10:00

06-04-2023

KH sau TBA Huổi Po Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

06-04-2023

KH sau TBA Chăn Nuôi Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:30

06-04-2023

KH sau TBA Nà Khoa Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:30

06-04-2023

KH sau TBA Nậm Pồ Con Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

07-04-2023

KH sau TBA Nậm Nhừ 1 Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

07-04-2023

KH sau TBA UB Nậm Nhừ Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:30

07-04-2023

KH sau TBA UB Nậm Nhừ 3 Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:30

07-04-2023

KH sau TBA Nậm Nhừ 2. Điện lực Mường Chà 07:30 - 09:00

08-04-2023

KH sau TBA Huổi Lụ Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

08-04-2023

KH thuộc Xã Nậm Nhừ. Điện lực Mường Chà 13:00 - 15:00

08-04-2023

KH sau TBAHuổi Đắp Điện lực Mường Chà 16:00 - 17:30

08-04-2023

Lịch cúp điện Điện Biên

Lịch Cúp Điện Điện Biên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH thuộc Xã Na Sang Xã Mường Mươn Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

31-03-2023

KH sau Lộ 475 trung gian Mường Lay Điện lực Mường Chà 08:00 - 10:00

31-03-2023

Khối Đồng Tâm, Bản Lập, Bản Huổi Hạ Thị trấn Tuần Giáo Điện lực Tuần Giáo 08:00 - 12:00

31-03-2023

Tổ dân phố 30 Phường Mường Thanh Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 11:30

31-03-2023

Tổ 10 Phường Mường Thanh Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 11:30

31-03-2023

Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

31-03-2023

KH thuộc Xã Na Sang Xã Mường Mươn Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

31-03-2023

KH thuộc Xã Na Sang Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

30-03-2023

Các xã Xá Nhè, Mường Đun, Tủa Thàng, Huổi Só Điện lực Tủa Chùa 10:00 - 13:00

30-03-2023

Các KH sau DCL 371-7/863 Sín Thầu. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 17:00

30-03-2023

KH thuộc Xã Na Sang. Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

30-03-2023

KH thuộc Xã Na Sang Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

30-03-2023

KH thuộc Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

29-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Tào Xa, Trống Giông, Háng Sông Dưới) Điện lực Điện Biên Đông 17:00 - 18:00

29-03-2023

Xã Pú Nhung; Bản Chăn, Bản Ten, Bản Long Trạng Xã Quài Nưa Huyện Tuần Giáo Điện lực Tuần Giáo 09:00 - 15:00

29-03-2023

Xã Tà Lèng;Bản Nà Nghè,Bản Tà Lèng;Bản Huổi Tao Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 11:00

29-03-2023

Các KH thuộc xã Chung chải, Cà Là Pá, Phứ Ma thuộc xã Leng Su Sìn. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

29-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Trống Giông, Háng Sông Dưới) Điện lực Điện Biên Đông 08:00 - 17:00

29-03-2023

KH thuộc TBA Bản Mường Mươn Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

29-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới) Điện lực Điện Biên Đông 07:00 - 08:00

29-03-2023

KH thuộc Xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

29-03-2023

KH thuộc Xã Mường Mươn Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

28-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới) Điện lực Điện Biên Đông 17:00 - 18:00

28-03-2023

KH từ DCL 371-7/66 Nậm Chim, DCL 371-7/104 Si Pa Phìn Điện lực Mường Chà 15:00 - 16:00

28-03-2023

Các KH sau DCL 371-7/816 Leng Su Sìn. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

28-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới) Điện lực Điện Biên Đông 08:00 - 17:00

28-03-2023

KH sau bản ma thì hồ 1,2 Điện lực Mường Chà 07:00 - 15:00

28-03-2023

KH sau điểm tách léo tại VT cột 01 ĐZ 35 kV lộ 371E21.7 NR Tân Phong Điện lực Mường Chà 07:00 - 11:00

28-03-2023

KH thuộc bản huổi Quang huổi Chua. Điện lực Mường Chà 07:00 - 15:00

28-03-2023

KH từ điểm tách lèo từ cột 95 đến 109 Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

28-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA ( Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới) Điện lực Điện Biên Đông 07:00 - 08:00

28-03-2023

KH từ DCL 371-7/66 Nậm Chim - DCL 371-7/104 Si Pa Phìn Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

28-03-2023

KH thuộc xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

28-03-2023

KH thuộc xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 18:00 - 19:00

27-03-2023

Xã mường pồn Điện lực Điện Biên 18:00 - 19:00

27-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA xã Phì Nhừ gồm (Trống Sư 1, Phù Xi, Từ Xa, Phì Nhừ, Cổ Dề, Háng Chợ, Pó Sinh, Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới) Điện lực Điện Biên Đông 17:00 - 18:00

27-03-2023

Tổ dân phố 11 Phường Noong Bua Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 14:00 - 16:00

27-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA ( Tìa Mùng, Tìa Mùng B, Tìa Ló, Thanh Ngám, Pá Ham, Tà Té, Dư O) Điện lực Điện Biên Đông 13:30 - 15:30

27-03-2023

Các KH thuộc xã Mường Nhé, Xã Chung Chải, xã Leng Su Sìn, xã Sín Thầu, và xã Sen Thượng Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

27-03-2023

Khách hàng sau các TBA (Cổ Dề, Háng Chợ, Pó Sinh) Điện lực Điện Biên Đông 08:00 - 17:00

27-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA (Huổi Múa, Trung Sua, Sam Măn, Huổi Hua A2) Điện lực Điện Biên Đông 07:30 - 11:30

27-03-2023

KH thuộc TBA púng giắt Điện lực Mường Chà 07:00 - 18:00

27-03-2023

Toàn bộ khách hàng sau các TBA xã Phì Nhừ gồm (Trống Sư 1, Phù Xi, Từ Xa, Phì Nhừ, Cổ Dề, Háng Chợ, Pó Sinh, Phì Nhừ 1, Chua Ta 2, Chua Ta, Trống Giông, Tào Xa, Háng Sông Dưới) Điện lực Điện Biên Đông 07:00 - 08:00

27-03-2023

Xã mường pồn Điện lực Điện Biên 06:00 - 07:00

27-03-2023

KH thuộc xã Mường Mươn. Điện lực Mường Chà 06:00 - 07:00

27-03-2023

xã Hua Thanh Điện lực Điện Biên 17:00 - 19:00

26-03-2023

Các KH từ Từ DPT 371-7/623 Huổi Cọ đến Cắt DPT 371-7/681 Nà Pán. Điện lực Mường Nhé 15:00 - 15:30

26-03-2023

Các KH thuộc TBA Mường Nhé 1 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 10:00

26-03-2023

các xã Keo Lôm,Nong U,Phì Nhừ ,Mường Luận Chiềng Sơ,Luân Giói ,Háng Lìa ,Tìa dình Điện lực Điện Biên Đông 08:30 - 14:30

26-03-2023

Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 12:30

26-03-2023

TBA Núa Ngam, Núa Ngam 3 Điện lực Điện Biên 08:15 - 14:30

26-03-2023

Các KH từ vị trí cột 660 đến DPT 371-7/623 Huổi Cọ. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

26-03-2023

Bản Huổi Sáy; Huổi Hốc;Bản Yên; Đông Cao; Đông thấp và khu vực trung tâm xã Mường Thín. Điện lực Tuần Giáo 08:00 - 10:00

26-03-2023

Bản Mý Làng; Nậm Din; Phình Sáng; Háng Khúa. Điện lực Tuần Giáo 08:00 - 10:00

26-03-2023

Bản Huổi Sáy; Huổi Hốc; khu vực trung tâm xã Mường Thín. Điện lực Tuần Giáo 08:00 - 10:00

26-03-2023

Các KH từ Từ DPT 371-7/623 Huổi Cọ đến DPT 371-7/681 Nà Pán. Điện lực Mường Nhé 07:30 - 08:00

26-03-2023

Xã Hua Thanh Điện lực Điện Biên 07:00 - 17:00

26-03-2023

xã Hua Thanh , Mường Pồn Điện lực Điện Biên 06:00 - 07:00

26-03-2023

Các KH từ DCL 371-7/457 Nậm Kè đến DPT 371-7/623 Huổi Cọ. Điện lực Mường Nhé 15:00 - 15:30

25-03-2023

Xã Hua Thanh , Mường Pồn Điện lực Điện Biên 15:00 - 19:00

25-03-2023

Khu vực các xã Xá Nhè,Mường Đun, Tủa Thàng, Huổi Só Điện lực Tủa Chùa 08:30 - 09:30

25-03-2023

Các KH từ vị trí cột 516 đến DPT 371-7/623 Huổi Cọ. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

25-03-2023

Dọc đường Trường Chinh từ Ngã ba Đường Mới đến Nghĩa Trang A1 Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 14:00

25-03-2023

Các KH từ DCL 371-7/457 Nậm Kè đến DPT 371-7/623 Huổi Cọ. Điện lực Mường Nhé 07:30 - 08:00

25-03-2023

Khách hàng thuộc các TBA Chua Ta,Tào Xa ,Trống Giông,Chua Ta 2,Háng Sông dưới ,Phì Nhừ 1,Phì Nhừ ,Từ Xa ,Phù Xi,Cổ Dề , Hàng Chợ, Pó Sing ,Trông Sư 1 Điện lực Điện Biên Đông 07:30 - 17:30

25-03-2023

KH từ DCL 371-7/66 Nậm Chim, DCL 371-7/104 Si Pa Phìn Điện lực Mường Chà 15:00 - 16:00

24-03-2023

Xã Nà Tấu, Nà Nhạn TP Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:16 - 16:16

24-03-2023

KH thuộc bản huổi Quang huổi Chua. Điện lực Mường Chà 09:00 - 16:00

24-03-2023

Bản Huổi Lang Nà Nhạn TP Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 16:30

24-03-2023

Xã Nà Tấu, Nà Nhạn TP Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 09:15

24-03-2023

KH sau bản ma thì hồ 1,2 Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

24-03-2023

KH từ DCL 371-7/66 Nậm Chim - DCL 371-7/104 Si Pa Phìn Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

24-03-2023

KH sau TBA Đề Dê. Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

24-03-2023

KH sau DCL 371-7/26 NR Chà Tở. Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

24-03-2023

Các KH sau DCL 371-7/01 Nr Nậm Hính 1 . Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

24-03-2023

Khách hàng thuộc các TBA Chua Ta,Tào Xa ,Trống Giông,Chua Ta 2,Háng Sông dưới ,Phì Nhừ 1 Điện lực Điện Biên Đông 07:30 - 17:30

24-03-2023

Không mất điện khách hàng nào Điện lực Điện Biên 07:00 - 15:00

25-03-2023

xã Hua Thanh , Mường Pồn Điện lực Điện Biên 06:00 - 07:00

24-03-2023

KH từ DCL 371-7/06 NR Nậm Nhừ - DCL 371- 7/20 LL Na Cô Sa - Nậm Chẩn Điện lực Mường Chà 15:00 - 16:00

23-03-2023

KH sau DCL 371-7/01 NR Nậm Chua Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

23-03-2023

KH từ DCL 371-7/06 NR Nậm Nhừ - DCL 371- 7/20 LL Na Cô Sa - Nậm Chẩn Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

23-03-2023

Các KH sau DCL 371-7/32 NR nậm Hạ và sau DCL 371-7/01 NR Huổi Lích. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

23-03-2023

Bản Lói; Bản Lạ; Hua Ca xã Quài Tở; Bản Hua Sa B, khu vực trung tâm xã Tỏa Tình. Điện lực Tuần Giáo 06:00 - 07:00

23-03-2023

TBA Ra đa Pha Đin. Điện lực Tuần Giáo 06:00 - 17:00

23-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 17:30 - 18:30

22-03-2023

Thủy điện Nậm Mức. Điện lực Tuần Giáo 08:00 - 16:00

22-03-2023

Các KH thuộc xã Quảng Lâm, bản huổi Hốc, nậm kè 2 thuộc xã Nậm Kè, bản Huổi Lắp xã Pa Tần. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

22-03-2023

Khu vực xã Mường Đun,TBA Ub Tủa Thàng xã Tủa Thàng Điện lực Tủa Chùa 08:00 - 11:00

22-03-2023

Khu vực các xã Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải,Các TBA Nhà Máy Gạch,Nhà Máy Nước số 2,Trung Tâm Huyện,Bản Cáp,Trại giống thị trấn Tủa Chùa. Điện lực Tủa Chùa 07:30 - 17:30

22-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 06:30 - 07:30

22-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 17:30 - 18:30

21-03-2023

KH sau DCL 371-7/01 NR Nà Hỳ. Điện lực Mường Chà 15:00 - 16:00

21-03-2023

KH sau DCL 371-7/01 NR Sam Lang Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

21-03-2023

KH sau DCL 371-7/03 NR Trên Nương Điện lực Mường Chà 08:00 - 16:00

21-03-2023

KH sau DCL 371-7/01 NR Nà Hỳ. Điện lực Mường Chà 08:00 - 09:00

21-03-2023

Khu vực trung tâm Huyện, các xã Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chả Điện lực Tủa Chùa 07:30 - 17:30

21-03-2023

khu vực Trung tâm Huyện, các xã Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 06:30 - 07:30

21-03-2023

Khu vực trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 07:30 - 17:30

20-03-2023

Khối Đồng Tâm, Bản Huổi Hạ Thị trấn Tuần Giáo Điện lực Tuần Giáo 08:00 - 16:00

19-03-2023

Khu vực trung tâm Huyện, các xã Mường Báng, Sính Phình, Trung Thu, Tả Phình, Lao Sả Phình, Tả Sình Thàng, Sín Chải. Điện lực Tủa Chùa 07:00 - 17:00

19-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật