Lịch cúp điện Mường Nhé - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mường Nhé - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Mường Nhé - Điện Biên

Lịch cúp điện Mường Nhé - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mường Nhé - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mường Nhé - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Mường Nhé - Điện Biên

Lịch Cúp Điện Mường Nhé Điện Biên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các KH sau DCL 371-7/863 Sín Thầu. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 17:00

30-03-2023

Các KH thuộc xã Chung chải, Cà Là Pá, Phứ Ma thuộc xã Leng Su Sìn. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

29-03-2023

Các KH sau DCL 371-7/816 Leng Su Sìn. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

28-03-2023

Các KH thuộc xã Mường Nhé, Xã Chung Chải, xã Leng Su Sìn, xã Sín Thầu, và xã Sen Thượng Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

27-03-2023

Các KH từ Từ DPT 371-7/623 Huổi Cọ đến Cắt DPT 371-7/681 Nà Pán. Điện lực Mường Nhé 15:00 - 15:30

26-03-2023

Các KH thuộc TBA Mường Nhé 1 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 10:00

26-03-2023

Các KH từ vị trí cột 660 đến DPT 371-7/623 Huổi Cọ. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

26-03-2023

Các KH từ Từ DPT 371-7/623 Huổi Cọ đến DPT 371-7/681 Nà Pán. Điện lực Mường Nhé 07:30 - 08:00

26-03-2023

Các KH từ DCL 371-7/457 Nậm Kè đến DPT 371-7/623 Huổi Cọ. Điện lực Mường Nhé 15:00 - 15:30

25-03-2023

Các KH từ vị trí cột 516 đến DPT 371-7/623 Huổi Cọ. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

25-03-2023

Các KH từ DCL 371-7/457 Nậm Kè đến DPT 371-7/623 Huổi Cọ. Điện lực Mường Nhé 07:30 - 08:00

25-03-2023

Các KH sau DCL 371-7/01 Nr Nậm Hính 1 . Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

24-03-2023

Các KH sau DCL 371-7/32 NR nậm Hạ và sau DCL 371-7/01 NR Huổi Lích. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

23-03-2023

Các KH thuộc xã Quảng Lâm, bản huổi Hốc, nậm kè 2 thuộc xã Nậm Kè, bản Huổi Lắp xã Pa Tần. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 15:00

22-03-2023

Từ sau DPT 371-7/41LL371E29.3 đến DPT 371-7/124 LL371E29.3 Điện lực Mường Nhé 09:30 - 11:30

03-03-2023

TBA Nà Pán thuộc ĐZ 35KV lộ 371E21.7 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 10:30

21-02-2023

TBA Huổi Đanh Điện lực Mường Nhé 16:30 - 17:30

16-02-2023

TBA Mường Toong 8&9 Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

16-02-2023

TBA Hua Sin 1&2 Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

16-02-2023

TBA Mường Toong 2 Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

16-02-2023

TBA Nậm Khum Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

16-02-2023

TBA Mường Toong 3 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

16-02-2023

TBA Đầu Cầu Si Ma Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

16-02-2023

TBA Mường Toong 4,5&10 Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

15-02-2023

TBA Phứ Ma Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

15-02-2023

TBA Mường Toong 7 Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

15-02-2023

TBA Cà Là Pá Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

15-02-2023

TBA Mường Toong 6 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

15-02-2023

TBA Si Ma Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

15-02-2023

TBA Mường Toong Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

14-02-2023

TBA Tả Co Ki Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

14-02-2023

TBA Tà Hàng Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

14-02-2023

TBA Huổi Ban Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

14-02-2023

TBA Sín Thầu Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

14-02-2023

TBA Pá Mỳ 4 Điện lực Mường Nhé 16:30 - 17:30

13-02-2023

TBA Sen Thượng 2 Điện lực Mường Nhé 16:30 - 17:30

13-02-2023

TBA Huổi Lích 2 Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

13-02-2023

TBA Sen Thượng Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

13-02-2023

TBA Lỳ Mà Tá Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

13-02-2023

TBA Chuyên Gia Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

13-02-2023

TBA Tả Súa Lình Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

13-02-2023

TBA Suối Voi 2 Điện lực Mường Nhé 16:30 - 17:30

12-02-2023

TBA Pắc A 2 Điện lực Mường Nhé 16:30 - 17:30

12-02-2023

TBA Nậm San Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

12-02-2023

TBA Pắc A 1 Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

12-02-2023

TBA Tân Phong & Nậm Là 2 Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

12-02-2023

TBA Nậm Là Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

12-02-2023

TBA Huổi Thủng 1 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

12-02-2023

TBA Na Cô Sa Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

11-02-2023

TBA Nà Pán Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

11-02-2023

TBA Mường Nhé 7 Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

11-02-2023

TBA Dền Thàng Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

11-02-2023

TBA Huổi Sái Lương Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

11-02-2023

TBA Mường Nhé 6 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

11-02-2023

TBA Mường Nhé 5 Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

10-02-2023

TBA Nậm Kè Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

10-02-2023

TBA Trạm Púng Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

10-02-2023

TBA Mường Nhé 4 Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

10-02-2023

TBA Mường Nhé 3 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

10-02-2023

TBA Quảng Lâm Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

10-02-2023

TBA Ta Hăm Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

09-02-2023

TBA Mường Nhé 2 Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

09-02-2023

TBA UB Pa Tần Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

09-02-2023

TBA Mường Nhé 1 Điện lực Mường Nhé 10:30 - 11:30

09-02-2023

TBA Huổi Sâu Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

09-02-2023

TBA Bản Mường Nhé 2 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

09-02-2023

TBA mường Toong 2 Điện lực Mường Nhé 14:30 - 15:30

14-01-2023

TBA mường nhé 1 Điện lực Mường Nhé 08:30 - 09:30

14-01-2023

Xã Nậm Kè, xã Quảng Lâm, xã Na cô sa Điện lực Mường Nhé 08:00 - 14:00

30-12-2022

Các khách hàng thuộc các xã Quảng Lâm, Pa Tần, Nậm Kè. Điện lực Mường Nhé 08:00 - 12:00

17-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật