Lịch cúp điện Mường Lay - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mường Lay - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Mường Lay - Điện Biên

Lịch cúp điện Mường Lay - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mường Lay - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mường Lay - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Mường Lay - Điện Biên

Lịch Cúp Điện Mường Lay Điện Biên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH thuộc TBA Mường Lay. Điện lực Mường Chà 10:00 - 11:30

19-09-2023

KH sau TBA Cây Xăng số 7 thuộc Phường Na Lay-TX Mường Lay.. Điện lực Mường Chà 11:30 - 13:30

07-08-2023

KH thuộc Thị Xã Mường Lay. Điện lực Mường Chà 13:00 - 17:00

16-04-2023

KH sau Lộ 475 trung gian Mường Lay Điện lực Mường Chà 08:00 - 10:00

31-03-2023

KH sau TBA Mường Lay Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

11-01-2023

KH sau Lộ 475 thuộc TBA TG Mường Lay. Điện lực Mường Chà 14:00 - 15:30

10-12-2022

KH sau Lộ 471 thuộc TBA TG Mường Lay. Điện lực Mường Chà 09:30 - 11:00

10-12-2022

KH thuộc Thị Xã Mường Lay Điện lực Mường Chà 07:00 - 08:30

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật