Lịch cúp điện Điện Biên Phủ - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Điện Biên Phủ - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Điện Biên Phủ - Điện Biên

Lịch cúp điện Điện Biên Phủ - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Điện Biên Phủ - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Điện Biên Phủ - Điện Biên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Pú Tỉu , Xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

02-10-2023

Bản Pá Tra , Xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

02-10-2023

Bản Bua, Xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

02-10-2023

Bản Thổ Lộ , Xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

02-10-2023

Bản Huổi Chỏn , Xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

02-10-2023

Bản Thổ Lộ , Xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

03-10-2023

Tổ 5 Phường Him Lam, Bản Hồng Líu Phường Noong Bua,Bản Khá, Phố 11 Phường Nam Thanh Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 10:30

03-10-2023

Bản Pá Luống Xã Thanh Xương Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 10:30

03-10-2023

Bản Ten Xã Thanh Xương Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 10:30

03-10-2023

Bản Xuân Tre , Xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

03-10-2023

Bản Xuân Món , Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 11:00 - 12:00

03-10-2023

Bản Bản Pháy , Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 14:30 - 15:30

03-10-2023

Bản Lao , Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:00 - 17:00

03-10-2023

Bản Hua Pí , Xã Xuân Lao , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

04-10-2023

Bản Chùa Sấu , Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

04-10-2023

Bản Khén Pí , Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

04-10-2023

Bản Pu Súa , Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

04-10-2023

Bản Hồng Sọt Ảng Cang , Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

04-10-2023

Bản Thẩm Phẩng , Xã Nặm Lịch , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 07:45 - 08:45

05-10-2023

Bản Thẩm Hóng , Xã Nặm Lịch , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

05-10-2023

Bản Ten , Xã Nặm Lịch , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 11:00 - 12:00

05-10-2023

Bản Lịch Tở , Xã Nặm Lịch , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

05-10-2023

Bản Ít Nọi , Xã Nặm Lịch , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

05-10-2023

Bản Huổi Lướng , Xã Nặm Lịch , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

05-10-2023

Bản Co Muông , Xã Mường Lạn , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 07:45 - 08:45

06-10-2023

Bản Huổi Lỵ , Xã Mường Lạn , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

06-10-2023

Bản TT Mường Lạn , Xã Mường Lạn , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 11:00 - 12:00

06-10-2023

Bản Có , Xã Mường Lạn , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

06-10-2023

Bản Nhộp , Xã Mường Lạn , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

06-10-2023

Bản Co Sản , Xã Mường Lạn , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

06-10-2023

Lịch cúp điện Điện Biên Phủ - Điện Biên

Lịch Cúp Điện Điện Biên Phủ Điện Biên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Hoa Xã Nà Tấu Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:00 - 10:00

30-09-2023

Viễn Thông Điên Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 11:00 - 13:30

27-09-2023

Tổ 16 , Phường Him Lam , Thành Phố Điện Biên Phủ , Tỉnh Điên Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 09:15

27-09-2023

Bản Tọ , Bản Huổi Chổn , Bản Thổ Lộ 2 xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng , TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 10:30

26-09-2023

Khu vực TĐC Him Lam. Phiếng Bua,Nghĩa Trang Hòa Bình Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 10:30 - 11:30

23-09-2023

Khu vực Chi Cục Thuế Tỉnh,Tổ 12 Phường Noong Bua Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 06:30 - 10:30

23-09-2023

Khu vực TĐC Him Lam.Phiêng Bua,Nghĩa Trang Hòa Bình Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 05:30 - 06:30

23-09-2023

Bản Pá Liếng Xã Ẳng Cang Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

22-09-2023

Bản Pọng 2 Xã Mường Đăng Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 11:00 - 12:00

22-09-2023

Bản Nậm Chan 2 Xã Mường Đăng Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

22-09-2023

Bản Chan 1 Xã Mường Đăng Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 07:30 - 08:30

22-09-2023

Bản Củ Xã Ảng Nưa Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

21-09-2023

Bản Bó Mạy Xã Ảng Nưa Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

21-09-2023

Bản Na Luông Xã Ảng Nưa Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

21-09-2023

Bản Co Hắm Xã Ảng Nưa Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

21-09-2023

Bản Tin Tốc Xã Ảng Nưa Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

21-09-2023

Bản Cang Xã Ảng Nưa Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

20-09-2023

Tổ dân phố 3 thị trần Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

20-09-2023

Tổ dân phố 3 thị trần Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

20-09-2023

Tổ dân phố 8 thị trần Mường Ẳng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

20-09-2023

Công Ty TNHH Quản Lý Thuỷ Nông Điện Biên ( Cụm Thủy nông Pa Khoang, xã Mường Phăng ) Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

19-09-2023

Nhà nghỉ Trúc An Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

19-09-2023

Bản Co Cượm Xã Mường Phăng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

19-09-2023

Bản Hả Xã Pa Khoang Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

19-09-2023

Bản Ngựu Xã Pa Khoang Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

19-09-2023

Đảo Hoa Xã Pa Khoang Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

18-09-2023

Bản Kéo Xã Pa Khoang Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

18-09-2023

Bản Phiêng Ngám xã Pu Nhi Điện Biên đông Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 14:30 - 16:00

18-09-2023

Bản Xôm Xã Mường Phăng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

18-09-2023

Bản Đông Mệt Xã Pá Khoang Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

18-09-2023

Bản Khẩu Cắm xã Mường Phăng Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

18-09-2023

Tổ dân phố 28 phường Mường Thanh Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 10:00

18-09-2023

Khu Vực Nà Nhạn Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 11:30

13-09-2023

Bản Bản Khá - Xã Mường Phăng - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

09-09-2023

Bản Bản Phăng - Xã Mường Phăng - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

09-09-2023

Bản Noọng Luông - Xã Mường Phăng - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

09-09-2023

Bản Co Mận 2 - Xã Mường Phăng - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

09-09-2023

Bản Trung Tâm - Xã Mường Phăng - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

09-09-2023

Bản Co Líu - Xã Mường Phăng - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

08-09-2023

Bản PÁ Khôm - Xã Nà Nhạn - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

08-09-2023

Bản Pá Trả - Xã Pá Khoang - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

08-09-2023

Bản Bản Vang - Xã Nà Nhạn - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

08-09-2023

Bản Hua Luống - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

07-09-2023

Bản Hua Rốm 2- Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

07-09-2023

Bản Tà Cáng 3 - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

07-09-2023

Bản Nà Láo - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

07-09-2023

Bản Tà Cáng 1 - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

07-09-2023

Bản Xôm - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

06-09-2023

Bản Hoa - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

06-09-2023

Bản Khua Pén - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

06-09-2023

Bản Nà Tấu 1 - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

06-09-2023

Bản Nà Luống - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

06-09-2023

Bản Hồng Líu - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

05-09-2023

Bản Trung Tâm 1 - Xã Nà Tấu - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

05-09-2023

Bản Huổi Hộc - Xã Nà Nhạn - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

05-09-2023

Bản Nà Ngám 1 - Xã Nà Nhạn - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:30 - 10:30

05-09-2023

Bản Nà Ngám 2 - Xã Nà Nhạn - TP Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:00

05-09-2023

Công An Huyện Mường Ảng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 11:30 - 12:30

28-08-2023

Trung Tâm Mường Ảng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 11:00

26-08-2023

Bản Nà Lấu Xã Búng Lao Huyện Mường Ảng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:30 - 16:30

25-08-2023

Bản Bản Pháy Xã Xuân Lao Huyện Mường Ảng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

25-08-2023

Bản Huổi Chổn Xã Nà Tấu Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 10:00 - 11:00

25-08-2023

Bản Lịch Tở Xã Mường Lạn Huyện Mường Ảng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 10:00 - 11:00

25-08-2023

Bản Bản Ten Xã Mường Lạn Huyện Mường Ảng . Lộ 373E21.2 Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 11:00

25-08-2023

Bản Tà Pung Xã Nà Nhạn Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 09:30

25-08-2023

Bản Tà Pung 2 Xã Nà Nhạn Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 07:00 - 08:00

25-08-2023

Bản Nà Pen A Xã Nà Nhạn Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

24-08-2023

Bản NÀ PEN Xã Nà Nhạn Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

24-08-2023

Bản Nà Nhạn Xã Nà Nhạn 2 Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 10:00 - 11:00

24-08-2023

Bản Nà Nhạn Xã Nà Nhạn Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 09:30

24-08-2023

Khách Sạn Him Lam Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 07:00 - 08:00

24-08-2023

Bản Thanh Minh , Tổ 2 Xã Thanh Minh Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

23-08-2023

Bản Tân Quang Xã Thanh Minh Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

23-08-2023

Khu vực Pa Pốm Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 10:00 - 11:00

23-08-2023

khu vực Pa Pốm Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 09:30

23-08-2023

khu vực Phiếng Lơi Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 07:00 - 08:00

23-08-2023

Khu vực bản Pu Cai Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

22-08-2023

khu vực bản Háng Giống Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

22-08-2023

khu vực Bản Sáng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

22-08-2023

Khu vực Ảng Cang,Khối 9,Hua Nguống,Hua Ná, Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 11:00 - 11:30

22-08-2023

Trung Tâm Mường Ảng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 11:00 - 11:30

22-08-2023

khu vực bản Huổi Tao Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 10:00 - 11:00

22-08-2023

khu vực bản Kê Lênh Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 09:30

22-08-2023

Khu vực Tà lèng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 09:30

22-08-2023

khu vực Pá Luống Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 07:00 - 08:00

22-08-2023

khu vực bản Ten Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:30 - 17:30

21-08-2023

khu vực Trại 1 Phường Nam Thanh Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:00 - 16:00

21-08-2023

khu vực bản khá phường Nam Thanh Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 13:30 - 14:30

21-08-2023

Khu vực bản Hồng Lứu Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 10:00 - 11:00

21-08-2023

Khu vực Noong Bua Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:30 - 09:30

21-08-2023

Khu vực Trại Cá Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 07:00 - 08:00

21-08-2023

nhà nghỉ Trúc An xã pá Khoang Thành Phố điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 14:00 - 15:00

17-08-2023

Tổ 7,8 Phường Nam Thanh , thành phố điện biên phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 09:45 - 11:00

17-08-2023

Siêu Thị Hoa Ba Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 09:30

17-08-2023

Bản Huổi Lang , Bản Huổi Hẹ ,Huổi Chổn , HUỔI LANG , Nà Ngám xã Nà Nhạn ; Bản Hua Luống ,Bản Hoa ,Bản Hồng Lứu ,Bản Huổi Hạ , Bản Tà Cáng , xã Nà Tấu Thành Phố Điện Biên Phủ Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 11:00

14-08-2023

Thị Trần Mường Ẳng- Huyện Mường Ẳng Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 14:00 - 17:00

05-08-2023

Xã Nà Nhạn, Nà Tấu TP Điện Biên Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:00 - 11:00

05-08-2023

Bản Háng Giống Xã Phú Nhi Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 08:45 - 09:30

24-07-2023

Bản Hồng Lứu Phường Noong Bua Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 16:15 - 17:30

21-07-2023

Tổ dân Phố 5 Phường Noong Bua Điện lực thành phố Điên Biên Phủ 15:30 - 16:30

21-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật