Lịch cúp điện Tam Đường - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tam Đường - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lai Châu

Lịch cúp điện Tam Đường - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tam Đường - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tam Đường - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tam Đường - Lai Châu

Lịch Cúp Điện Tam Đường Lai Châu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng sau DCL 371-7/02 Sin Suối Hồ (Xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ huyện - Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 12:00

25-04-2023

Khách hàng sau MC 372/70 Tiên Bình (xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã nà Tăm, xã Bản Bo - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:00 - 15:20

09-04-2023

Khách hàng sau DCL 372-7/01 Phan Lìn (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:00 - 15:20

09-04-2023

Khách hàng sau DCL 372-7/01 Phan Lìn (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 08:10

09-04-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 đến DCL 372-7/70-2 Tiên Bình và đến DCL 372-7/01 Phan Lìn (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Giang Ma, xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 15:20

09-04-2023

Khách hàng sau MC 372/70 Tiên Bình (xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã nà Tăm, xã Bản Bo - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 08:10

09-04-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Hon, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Nà Tăm, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam ĐƯờng). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:30 - 11:00

08-04-2023

Khách hàng sau MC 372/192 Khun Há (xã Khun Há - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

08-04-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Hon, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Nà Tăm, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam ĐƯờng). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 08:10

08-04-2023

Khách hàng sau DCL 372-7/01 Phan Lìn đến DCL 372-7/54 Bản Giang (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 11:00

08-04-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 08:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 08:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 08:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:30 - 06:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:30 - 06:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:30 - 06:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:30

02-04-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:30

02-04-2023

Khách hàng sau DPT 371-7/01 Xuất Tuyến (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

31-03-2023

Đz 35kV lộ 372E29.1 từ MC 372E29.1 đến MC 372/70 Tiên Bình, đến MC372/17 Phan Lìn ( xã Giang Ma, Hồ Thầu huyện Tam Đường, xã San Thàng) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 00:00 - 00:30

31-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 17:00 - 18:30

30-03-2023

Khách hàng sau DPT 371-7/01 Xuất Tuyến (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 12:00

30-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 05:00 - 06:30

30-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 22:00 - 22:30

24-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 22:00 - 22:30

24-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 22:00 - 22:30

24-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 04:00 - 06:00

24-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 01:00 - 02:30

24-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 17:00 - 18:30

23-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 05:00 - 06:30

23-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:30

21-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:30

21-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:30

21-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 21:00 - 21:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 21:00 - 21:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 21:00 - 21:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:00 - 07:20

09-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:00 - 07:20

09-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:00 - 07:20

09-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 05:00 - 05:20

09-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 05:00 - 05:20

09-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 05:00 - 05:20

09-03-2023

Khách hàng sau DCL 371-7/02 Sin Suối Hồ (Xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, Xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 14:30

26-02-2023

Khách hàng sau DCL 372-7/01A Pu Sam Cáp (Xã Bản Hon - huyện Tam Đường, Vùng thấp huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:00 - 15:20

25-02-2023

Khách hàng lộ 372 E29.1 trước DCL 372-7/01 Phan Lìn (Xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu, xã Giang Ma, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 11:00 - 12:10

25-02-2023

Khách hàng sau DCL 372-7/01A Pu Sam Cáp (Xã Bản Hon - huyện Tam Đường, Vùng thấp huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 08:10

25-02-2023

Khách hàng sau DCL 372-7/54 Bản Giang, đến trước DPT 372-7/03 MV Thành Phố Tân Uyên và đến trước DCL 372-7/01A Pu Sam Cáp (Xã Bản Giang, Xã Bản Hon, Xã Khun Há - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 15:20

25-02-2023

Khách hàng lộ 372 E29.1 trước DCL 372-7/01 Phan Lìn (Xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu, xã Giang Ma, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 08:10

25-02-2023

Khách hàng sau DCL 372-7/01 Phan Lìn đến trước DCL 372-7/54 Bản Giang (Xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 12:10

25-02-2023

Xã Tà Lèng, Xã San Thàng, Bản Giang, Bản Bo, TT Thị Trấn Tam Đường. - Huyện Tam Đường, ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 12:00 - 15:00

12-02-2023

Xã Tà Lèng, Xã San Thàng, Bản Giang - Huyện Tam Đường, ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 15:00

12-02-2023

Xã Tà Lèng, Xã San Thàng, Bản Giang, Bản Bo, TT Thị Trấn Tam Đường. - Huyện Tam Đường, ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:50 - 08:15

12-02-2023

Xã Bình Lư, TT Huyện Tam Đường, ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 17:00

11-02-2023

Khách hàng sau LBS 372/01 Thác Tình (Bản Thác Tình, Thác Cạn, Sìn Thầu Chải huyện Tam Đường) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 13:00 - 17:00

08-01-2023

Khách hàng sau MC 372/01 Nà Cà (Xã Bình Lư huyện Tam Đường) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 13:00

08-01-2023

Khách hàng lộ 474 E29.1 (Xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há, xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu, xã Giang Ma, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Nà Tăm, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam Đường, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên, vùng thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 08:00

23-12-2022

Khách hàng lộ 474 E29.1 (Xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há, xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu, xã Giang Ma, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Nà Tăm, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam Đường, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên, vùng thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 17:00

11-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật