Lịch cúp điện Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lai Châu

Lịch cúp điện Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH sau DCL 374-7/01 Gia Khâu ( KH thuộc Bản Hồng Thu Mông, Bản Gia Khâu) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 17:00

01-04-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:30

02-04-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:30

02-04-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:30

02-04-2023

Khách hàng sau MC 474 E29.1 (Phường Đoàn kết, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:30

02-04-2023

Khách hàng sau MC 476E29.1 (Phường Đoàn kết, phường Đông Phong, phường Tân Phong - TP Lai Châu). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:30

02-04-2023

Khách hàng sau MC 476E29.1 (Phường Đoàn kết, phường Đông Phong, phường Tân Phong - TP Lai Châu). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 04:00 - 04:15

03-04-2023

Khách hàng sau MC 474 E29.1 (Phường Đoàn kết, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 04:00 - 04:15

03-04-2023

Khách hàng sau MC 474 E29.1 (Phường Đoàn kết, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 476E29.1 (Phường Đoàn kết, phường Đông Phong, phường Tân Phong - TP Lai Châu). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 07:00

03-04-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:30 - 06:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:30 - 06:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:30 - 06:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:30 - 06:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 08:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 08:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 08:45

03-04-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 08:45

03-04-2023

Khách hàng sau TBA Số 7- 400 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:30 - 08:30

04-04-2023

Khách hàng sau CQT Sùng Phài B ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:30 - 09:00

04-04-2023

Khách hàng sau TBA Sùng Phài B 100 KVA-35/0,4KV ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 10:30

04-04-2023

Khách hàng sau TBA số 10 - 180 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 10:30

04-04-2023

Khách hàng sau CQT Số 4 - 250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 11:00 - 12:30

04-04-2023

Khách hàng sau TBA CQT 1.1 MR- ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 11:00 - 12:30

04-04-2023

Khách hàng sau TBA CQT 10-11 250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 13:30 - 15:00

04-04-2023

Khách hàng sau TBA Hồng Thu Mông - 160 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 13:30 - 15:00

04-04-2023

Khách hàng sau TBA CQT 5.1 - 250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:20 - 17:00

04-04-2023

Khách hàng sau TBA Gia Khâu 100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:30 - 17:00

04-04-2023

Khách hàng sauTBA TÀ CHẢI 100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:00 - 09:00

05-04-2023

Khách hàng sau CQT HOA VÂN 100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:30 - 08:30

05-04-2023

Khách hàng sauTBA MÀ PHÔ 50 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 10:30

05-04-2023

Khách hàng sauTBA BÌNH LƯ 3 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 10:30

05-04-2023

Khách hàng sau TBA TÁI ĐỊNH CƯ 250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 11:00 - 12:30

05-04-2023

Khách hàng sauTBA Khèo Thầu 31.5 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 11:00 - 12:30

05-04-2023

Khách hàng sauTBA KDC TRUNG TÂM 250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 13:30 - 15:00

05-04-2023

Khách hàng sau TBA Nà Đa - 160 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 13:30 - 15:00

05-04-2023

Khách hàng sau TBA Hô Ta ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:20 - 17:00

05-04-2023

Khách hàng sauTBA CHÙ LÌN 50 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:20 - 17:00

05-04-2023

ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 11:00

07-04-2023

KH TT Xã Tà Hừa ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 17:00

07-04-2023

KH Ta Gia 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 06:30 - 09:30

08-04-2023

KH Xã Ta Gia , Khoen On, Thủy điện Nậm mở 3 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 06:30 - 07:30

08-04-2023

Khách hàng TBA Tây Sơn ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 07:30 - 09:00

08-04-2023

Khách hàng TBA Sơn Bình 50 kVA ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 07:30 - 09:00

08-04-2023

Khách hàng TBA An Bình 100 kvA ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 09:30 - 11:00

08-04-2023

Khách hàng TBA Tây An 75kVA ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 09:30 - 11:00

08-04-2023

Khách hàng TBA Hoang Thèn I 100kvA ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 11:30 - 13:30

08-04-2023

Khách hàng TBA Cửa Khẩu 180 kvA ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 11:30 - 13:30

08-04-2023

Khách hàng TBA CQT Cửa Khẩu 1 1000 kvA ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 13:30 - 15:00

08-04-2023

Khách hàng TBA Séo Lẻn 100kVA ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 13:30 - 15:00

08-04-2023

Khách hàng TBA Hoang Thèn 3 31,5kvA ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 15:30 - 17:00

08-04-2023

Khách hàng TBA Hùng Pèng 31,5 kvA ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 15:30 - 17:00

08-04-2023

Lịch cúp điện Lai Châu

Lịch Cúp Điện Lai Châu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ĐZ 35 kV sau DCL 372-7/01 Nà Tăm ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 15:30 - 17:30

31-03-2023

Khu vực xã sin suối Hồ ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 08:00 - 10:00

31-03-2023

Khách hàng sau DPT 371-7/01 Xuất Tuyến (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

31-03-2023

Khách hàng TBA Chiếu Sải Phìn, Sì Lèng Chải, Lản Nhì Thàng ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 07:00 - 11:00

31-03-2023

Khách hàng TBA CQT Lản Nhì Thàng, Tô Y Phìn, Hồng Thu Mán, Lùng Cù, Nhà Máy gạch Không Lung, Hồng Thu Mán 1 ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 07:00 - 10:00

31-03-2023

KH thuộc Đz 35kV lộ 374E29.1 từ sau DCL 374-7/47-2 Sùng Chô ( KH thuộc bản Gia Khâu, Hồng Thu Mông) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:00 - 09:30

31-03-2023

ĐZ 35 kV sau DCL 372-7/01 TĐC Chăn Nuôi ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 05:30 - 07:30

31-03-2023

ĐZ 35 kV sau DCL 372-7/01 TĐC Tát Xôm 2 ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 05:30 - 07:30

31-03-2023

ĐZ 35 kV sau DCL 372-7/01 T1 Thị Trấn ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 05:30 - 07:30

31-03-2023

Đz 35kV lộ 372E29.1 từ MC 372E29.1 đến MC 372/70 Tiên Bình, đến MC372/17 Phan Lìn ( xã Giang Ma, Hồ Thầu huyện Tam Đường, xã San Thàng) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 00:00 - 00:30

31-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 17:00 - 18:30

30-03-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 17:00 - 18:30

30-03-2023

Khách hàng xã Sin Suối Hồ ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 09:00 - 11:00

30-03-2023

Khách hàng sau DPT 371-7/01 Xuất Tuyến (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 12:00

30-03-2023

Khách hàng xã Pa Tần Huổi Luông ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 08:00 - 10:00

30-03-2023

Khách hàng các TBA Pa Chải, San Dì, Hoàng Liên Sơn ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 08:00 - 10:00

30-03-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 05:00 - 06:30

30-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 05:00 - 06:30

30-03-2023

P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:30

29-03-2023

P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, P- Quyết Thắng, P- Quyết Tiến, Xã Nậm Loỏng Thành Phố Lai Châu ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:30

29-03-2023

P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, P- Quyết Thắng, P- Quyết Tiến, Xã Nậm Loỏng Thành Phố Lai Châu ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 17:00 - 18:30

28-03-2023

P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, P- Quyết Thắng, P- Quyết Tiến, Xã Nậm Loỏng Thành Phố Lai Châu ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 04:00 - 06:00

28-03-2023

Khách hàng sau TBA Ma Ly Pho ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 10:30 - 11:30

27-03-2023

Khách hàng sau TBA Tả Phìn ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 09:00 - 10:00

27-03-2023

Khách hàng xã Pa Tần và xã Huổi Luông ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 09:00 - 11:00

25-03-2023

Phụ tải sau TBA Bản Đông 160 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:30

25-03-2023

Phụ tải sau TBA Chiếu Sáng Lòng Hồ - 100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:30

25-03-2023

Toàn bộ Khách hàng thuộc lộ 372 E29.1 ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 06:00 - 06:15

25-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 22:00 - 22:30

24-03-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 22:00 - 22:30

24-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 22:00 - 22:30

24-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 22:00 - 22:30

24-03-2023

P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết,- Thành phó Lai Châu ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 17:00 - 19:00

24-03-2023

Phụ tải sau TBA Nhà Máy Chè 560 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:30 - 18:00

24-03-2023

Khách hàng TBA Hải Hồ ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 13:00 - 15:30

24-03-2023

ĐZ 0.4kV sau TBA Tề Cu Y ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 11:00 - 12:30

24-03-2023

ĐZ 0.4kV sau TBA Lồ Tồ Phìn ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 09:00 - 10:30

24-03-2023

Phụ tải sau TBA Đội 5 - 320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 11:30

24-03-2023

ĐZ 0.4kV sau TBA Sang Ta Ngai ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:00 - 08:30

24-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 04:00 - 06:00

24-03-2023

P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, P- Quyết Thắng, P- Quyết Tiến,Xã Nậm Loỏng ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 04:00 - 06:00

24-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 01:00 - 02:30

24-03-2023

P- Đông Phong, P- Tân Phong, P- Đoàn Kết, P- Quyết Thắng, P- Quyết Tiến,Xã Nậm Loỏng ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 01:00 - 02:30

24-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 17:00 - 18:30

23-03-2023

Phụ tải sau KIOTS Số 8B-320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:30 - 16:30

23-03-2023

Phụ tải sau TBA Nhà Hàng Khách Sạn - 180 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

23-03-2023

Phụ tải sau TBA Xưởng THS Hoàng Yến ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

23-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 05:00 - 06:30

23-03-2023

ĐZ 0.4kV sau TBA Seo Phìn ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 09:00 - 10:30

22-03-2023

ĐZ 0.4kV sau TBA Nhà máy CB mủ CS SRV 10-20 ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 11:00 - 12:30

21-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:30

21-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:30

21-03-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:30

21-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 06:30

21-03-2023

ĐZ 0.4kV sau TBA Tà Tủ ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 09:00 - 10:30

20-03-2023

khách hàng sau DCL 375-7/05 Nậm Cầy ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 08:00 - 10:00

20-03-2023

ĐZ 0.4kV sau TBA Pề Cơ ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:00 - 08:30

20-03-2023

Khách hàng TBA Cò Ký ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 16:00 - 17:00

14-03-2023

Khách hàng TBA Hoa Thèn ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 14:00 - 15:00

14-03-2023

Khách hàng TBA Sy Phầy ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 14:00 - 15:00

14-03-2023

Khách hàng TBA Làng Mô 2 ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 13:30 - 15:00

14-03-2023

Khách hàng TBA Làng Mô 1 ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 11:00 - 12:30

14-03-2023

Khách hàng TBA Tà Ngảo ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 11:00 - 12:30

14-03-2023

Khách hàng TBA Tả Phùng ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 10:30 - 11:30

14-03-2023

Khách hàng TBA Dào San ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 10:00 - 11:00

14-03-2023

Khách hàng TBA Tà Cù Nhè ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 09:00 - 10:30

14-03-2023

Khách hàng TBA UB Làng Mô ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 09:00 - 10:30

14-03-2023

Khách hàng TBA Sín Chải ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 08:30 - 09:30

14-03-2023

Khách hàng TBA Sểnh Sảng A ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 08:00 - 09:00

14-03-2023

Khách hàng TBA Pề Sì Ngài ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:00 - 08:30

14-03-2023

Khách hàng TBA Lù Suối Tổng ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:00 - 08:30

14-03-2023

KH Bản Khiết ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 16:00 - 17:30

13-03-2023

KH Hua Chít ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 16:00 - 17:30

13-03-2023

Khách hàng TBA Pắn Ngọi ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 15:30 - 17:00

13-03-2023

KH Pá Khoang ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 15:30

13-03-2023

KH Pá Liềng 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 15:30

13-03-2023

Khách hàng TBA Nậm Há 1 ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 13:30 - 15:00

13-03-2023

Khách hàng TBA Tìa Tê ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 11:00 - 12:30

13-03-2023

KH Bản Lun 3 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:40 - 12:00

13-03-2023

KH Huổi Khang Lán Min ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:40 - 12:00

13-03-2023

khách hàng TBA Nà Phân ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 09:00 - 10:30

13-03-2023

Khách hàng TBA Mao Sao Phìn ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 09:00 - 10:30

13-03-2023

KH Bản Khì ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:50 - 10:20

13-03-2023

KH Pá Liềng ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:50 - 10:20

13-03-2023

ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:00 - 08:30

13-03-2023

KH TĐC Tà Mung ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 08:30

13-03-2023

KH Huổi Bắc ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 08:30

13-03-2023

Toàn bộ Khách hàng thuộc lộ 372 E29.1 ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 23:00 - 23:15

12-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 23:00 - 23:20

12-03-2023

Toàn bộ Khách hàng thuộc lộ 372 E29.1 ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 21:00 - 21:15

12-03-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 (xã Sùng Phài, xã Nậm Loỏng, phường Tân Phong, phường Đoàn Kết, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Lản Nhì Thàng - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 21:00 - 21:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 471 E29.1 (xã San Thàng, xã Nậm Loỏng, phường Đông Phong, phường Tân Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến - TP Lai Châu, xã Nùng Nàng - huyện Tam Đường). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 21:00 - 21:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 372 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Sơn Bình, xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há - huyện Tam Đường, vùng Thấp - huyện Sìn Hồ, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 21:00 - 21:20

12-03-2023

Khách hàng sau MC 371 E29.1 (xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Tả Lèng, xã Thèn Sin - huyện Tam Đường, xã Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 21:00 - 21:20

12-03-2023

Khách hàng từ sau DCL 1 pha 373-7/94 Pa Tần lộ 373-E29.4 ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 16:00 - 17:00

12-03-2023

Khách hàng TBA Nậm Sảo. ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 08:40 - 16:00

12-03-2023

Khách hàng từ sau DPT 373-7/60 Pa Tần lộ 373-E29.4 ĐIỆN LỰC PHONG THỔ 07:30 - 12:30

12-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật