Lịch cúp điện Nậm Nhùn - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nậm Nhùn - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lai Châu

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Nậm Nhùn - Lai Châu

Lịch cúp điện Nậm Nhùn - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nậm Nhùn - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nậm Nhùn - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Nậm Nhùn - Lai Châu

Lịch Cúp Điện Nậm Nhùn Lai Châu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
khách hàng thuộc TBA ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 14:00 - 15:00

06-06-2023

khách hàng thuộc TBA ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 10:00 - 11:00

06-06-2023

khách hàng thuộc TBA ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 09:00 - 10:00

06-06-2023

khách hàng thuộc TBA ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 08:00 - 09:00

06-06-2023

khách hàng khu vực xã Chăn Nưa ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 08:00 - 10:00

07-05-2023

khách hàng sau DCL 375-7/05 Nậm Cầy ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 08:00 - 10:00

20-03-2023

khách hàng thuộc NR Nậm Vạc thuộc lộ 375 E 29.4 ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 12:00 - 15:00

09-03-2023

khách hàng thuộc TBA ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 16:30 - 18:30

12-02-2023

khách hàng thuộc TBA ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 15:00 - 17:00

12-02-2023

khách hàng thuộc TBA ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 14:00 - 16:00

12-02-2023

khách hàng thuộc TBA ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 10:30 - 12:30

12-02-2023

khách hàng thuộc TBA ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 08:00 - 10:00

12-02-2023

khách hàng thuộc lộ 372 E 29.3 ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 22:00 - 23:30

16-12-2022

khách hàng thuộc lộ 371 E 29.3 ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 22:00 - 23:30

16-12-2022

Khách hàng thuộc lộ 372 E 29.3 ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 05:00 - 07:00

14-12-2022

khách hàng thuộc lộ 371 E 29.3 ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 05:00 - 07:00

14-12-2022

khách hàng thuộc lộ 671 E 29.3 ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 05:00 - 23:30

16-12-2022

Khách hàng từ sau DPT375-7/01 Nậm Na 3 đến DCL 375-7/03 Sù Tổng ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 07:00 - 17:00

11-12-2022

Khách hàng từ sau DCL 372-7/38 Nậm Hàng đến DCL 372-7/98 Lê Lợi ĐIỆN LỰC NẬM NHÙN 07:00 - 17:00

07-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật