Lịch cúp điện Sìn Hồ - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sìn Hồ - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lai Châu

Lịch cúp điện Sìn Hồ - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sìn Hồ - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sìn Hồ - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Sìn Hồ Lai Châu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng TBA Đinh Đanh ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:30 - 17:30

31-12-2022

Khách hàng TBA Đinh Đanh ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:30 - 17:30

30-12-2022

Khách hàng TBA Đinh Đanh ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:30 - 17:30

29-12-2022

Khách hàng TBA Pa Khóa 2 ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:30 - 17:30

28-12-2022

Khách hàng TBA Pa Khóa 2 ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:30 - 17:30

27-12-2022

Khách hàng TBA Pa Khóa 2 ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:30 - 17:30

26-12-2022

Khách hàng lộ 474 E29.1 (Xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há, xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu, xã Giang Ma, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Nà Tăm, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam Đường, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên, vùng thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 08:00

23-12-2022

Nậm Tăm, Nậm Cha, Tà Ngảo, Tủa Sin Chải, Pa Khóa ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 17:00 - 18:00

19-12-2022

Nậm Tăm, Nậm Cha, Tà Ngảo, Tủa Sin Chải, Pa Khóa ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 06:00 - 07:00

19-12-2022

Nậm Tăm, Nậm Cha, Tà Ngảo, Tủa Sin Chải ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 17:00 - 18:00

18-12-2022

Nậm Kinh, Pá Khôm ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:00 - 17:00

18-12-2022

Nậm Tăm, Nậm Cha, Tà Ngảo, Tủa Sin Chải ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 06:00 - 07:00

18-12-2022

Lùng Thàng, Nậm Tăm, Nậm Cham Tà Ngảo, Tủa Sin Chải ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 17:00 - 18:00

17-12-2022

Lùng Thàng ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:00 - 17:00

17-12-2022

Lùng Thàng, Nậm Tăm, Nậm Cha, Tà Ngảo, Tủa Sin Chải ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 06:00 - 07:00

17-12-2022

Ma Quai, Lùng Thàng ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 17:00 - 18:00

16-12-2022

Tà Tủ ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 07:00 - 17:00

16-12-2022

Xã; Ma Quai, Lùng Thàng ĐIỆN LỰC SÌN HỒ 06:00 - 07:00

16-12-2022

Khách hàng lộ 474 E29.1 (Xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há, xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu, xã Giang Ma, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Nà Tăm, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam Đường, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên, vùng thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 17:00

11-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật