Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lai Châu

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Lai Châu - Lai Châu

Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Lai Châu Lai Châu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ ĐZ 35 kV sau DCL 372-7/01 Mường Khoa 5 ( xã Mường Khoa - H.Tân Uyên - Lai Châu ) ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 07:30 - 11:30

10-01-2023

Khách hàng sau LBS 372/01 Thác Tình (Bản Thác Tình, Thác Cạn, Sìn Thầu Chải huyện Tam Đường) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 13:00 - 17:00

08-01-2023

Khách hàng sau MC 372/01 Nà Cà (Xã Bình Lư huyện Tam Đường) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 13:00

08-01-2023

Khách hàng lộ 474 E29.1 (Xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há, xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu, xã Giang Ma, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Nà Tăm, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam Đường, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên, vùng thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 08:00

23-12-2022

Khách hàng lộ 474 E29.1 (Phường Đông Phong, Phường Tân Phong, Phường Đoàn Kết, Phường Quyết Thắng, Phường Quyết Tiến, Xã Nậm Loỏng - TP Lai Châu). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 06:00 - 08:00

22-12-2022

Khách hàng lộ 474 E29.1 (Xã San Thàng - TP Lai Châu, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Khun Há, xã Tả Lèng, xã Hồ Thầu, xã Giang Ma, TT Tam Đường, xã Bình Lư, xã Nà Tăm, xã Sơn Bình, xã Bản Bo - huyện Tam Đường, xã Mường Khoa - huyện Tân Uyên, vùng thấp - huyện Sìn Hồ). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 17:00

11-12-2022

Khách hàng TBA số 10 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:30 - 16:30

10-12-2022

Khách hàng TBA Cao Đẳng Cộng Đòng 800 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 15:00

10-12-2022

Khách hàng TBA BCH Biên Phòng 160 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:30

10-12-2022

Khách hàng TBA Kiots Thuế Thành phố-100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:30

10-12-2022

Khách hàng TBA Công An TP - 50 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:15 - 10:15

10-12-2022

Khách hàng TBA KIOTS Bưu Điện Tỉnh 320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:15 - 10:15

10-12-2022

Khách hàng lộ 1 TBA Bản Mới 2 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 10:30

10-12-2022

Khách hàng lộ 474 E29.1 (Phường Đông Phong, Phường Tân Phong, Phường Đoàn Kết, Phường Quyết Thắng, Phường Quyết Tiến, Xã Nậm Loỏng - TP Lai Châu). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 17:00

10-12-2022

Khách hàng TBA KIOTS Hợp Khối TP-800 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:00

10-12-2022

Khách hàng TBA Viễn Thông LC 320 kVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:00

10-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật