Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lai Châu

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Lai Châu - Lai Châu

Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng sau AB lộ 2 TBA Nùng Than. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

02-10-2023

Khách hàng sau AB lộ 1 TBA CQT Nùng Than. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

02-10-2023

Lịch cúp điện Lai Châu - Lai Châu

Lịch Cúp Điện Lai Châu Lai Châu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng sau TBA :PHÌN NGAN SÍN CHẢI; THÈN SIN 1 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

01-10-2023

Khách hàng sau TBA BÃI TRÂU ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

01-10-2023

Khách hàng sau TBA TRUNG CHẢI 50 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

01-10-2023

TBA Chi Cục Thuế ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

01-10-2023

Khách hàng sau AB lộ 1 TBA Chiếu Sáng T2-4D. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

01-10-2023

Khách hàng sau MC 372/01 A Pu Sam Cáp. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 11:30 - 11:40

30-09-2023

Khách hàng sau MC 372/01 A Pu Sam Cáp. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 08:40

30-09-2023

Khách hàng sau BA lộ 1 TBA DC Số 5.1. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

30-09-2023

Khách hàng TBA Phan Lìn 1. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 18:00

24-09-2023

Khách hàng từ sau MC 474/51 Trung Tâm Đăng Kiểm, đến LBS 474/56 Rạp Chiếu Phim, đến MC 471/145 Nậm Loỏng, đến DCL 471-7/03-2 Công An Thành Phố ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 11:00 - 11:10

24-09-2023

Khách hàng sau DCL 371-7/02 Sin Suối Hồ lộ 371 E29.1 gồm các TBA: Phan Khèo, Sin Câu. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 11:30

24-09-2023

Khách hàng từ sau LBS 474/02 trục chính lộ 474 đến MC 474/51 Trung Tâm Đăng Kiểm, đến DCL 474-7/05 Khu 1.1 Mở Rộng ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:30

24-09-2023

Khách hàng từ sau MC 474/51 Trung Tâm Đăng Kiểm, đến LBS 474/56 Rạp Chiếu Phim, đến MC 471/145 Nậm Loỏng, đến DCL 471-7/03-2 Công An Thành Phố ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 08:10

24-09-2023

Khách hàng TBA Cư Nhà La. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:30 - 12:00

24-09-2023

Khách hàng TBA Chin Chu Chải. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 10:00

23-09-2023

Khách hàng TBA Chiếu Sáng T5(đường 58m) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:00

23-09-2023

Khách hàng TBA Viện Kiểm Sát ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:00

23-09-2023

Khách hàng TBA Hang Động PUSAMCAP. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:00

23-09-2023

Khách hàng sau sau DPT 374-7/33 Nậm Loỏng (p. Quyết Thắng, xã Sùng Phài, Nậm Loỏng). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 11:30 - 11:40

17-09-2023

Khách hàng sau TBA :CHI CỤC THUẾ 320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

17-09-2023

Khách hàng sau MC 374 E29.1 đến DPT 374-7/33 Nậm Loỏng(xã Sùng Phài, Phường Đoàn Kết, Quyết Tiến- TP Lai Châu) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:30

17-09-2023

Khách hàng sau sau DPT 374-7/33 Nậm Loỏng (p. Quyết Thắng, xã Sùng Phài, Nậm Loỏng). ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 08:10

17-09-2023

Khách hàng sau TBA :PHÌN NGAN SÍN CHẢI; THÈN SIN 1 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

14-09-2023

Khách hàng sau TBA BÃI TRÂU ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

14-09-2023

Khách hàng sau TBA TRUNG CHẢI 50 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

14-09-2023

Khách hàng sau DPT 372-7/01 TĐ Nậm Đích ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:00

12-09-2023

Khách hàng TBA Chùa Linh Ứng 250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:00 - 16:00

10-09-2023

Khách hàng TBA KIOTS Bưu Điện Tỉnh 320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:00 - 17:00

10-09-2023

Khách hàng TBA Tiểu Đoàn Cơ Động 100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 15:00

10-09-2023

Khách hàng TBA Chin Chu Chải 50 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 15:30

10-09-2023

Khách hàng TBA Chiếu Sáng T4(4D) 50 KVA, TBA Chiếu sáng T5 (58m) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 16:00

10-09-2023

Khách hàng sau TBA Giàng Ổi 2. ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 17:30

10-09-2023

Khách hàng TBA Ngân Hàng Nông Nghiệp 400 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:30 - 11:30

10-09-2023

Khách hàng TBA Cao Đẳng Cộng Đồng 800 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:30 - 11:30

10-09-2023

Khách hàng TBA Chiếu Sáng T4(4D) 50 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

10-09-2023

Khách hàng TBA Hang Động PUSAMCAP - 50KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:30 - 10:30

10-09-2023

Khách hàng TBA NH Nhà Nước - 180 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 10:00

10-09-2023

Khách hàng TBA Viện Kiểm Sát-160 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 10:00

10-09-2023

Khách hàng KIOTS Kho Bạc Tỉnh - 180 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:00

10-09-2023

Khách hàng sau TBA Chăn Nuôi ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 12:00

10-09-2023

Khách hàng TBA CQT 8-10 - 400 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 11:00

09-09-2023

Khách hàng TBA Đoàn Kết 1 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 10:00

09-09-2023

khách hàng các TBA :; Hà Ging; NGÀI THẦU THẤP 2 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

27-08-2023

khách hàng các TBA : Tẩn Phù Nhiêu; Sàn Phàng Thấp; Chi Cục Thuế ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:00

27-08-2023

khách hàng các TBA : Nà Sài; Suối Thầu; Lao Chải 2; Phìn Ngan Sín Chải ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 15:00

26-08-2023

khách hàng các TBA : Nà Cơ; Bản Hon; Bãi Trâu; Giàng Ổi ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

26-08-2023

khách hàng các TBA : THÈN SIN 1;TRUNG CHẢI;GIĂNG MA; MÀ PHÔ; ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:00

26-08-2023

Khách hàng TBA Chiếu sáng T5. TBA Chiếu Sáng T5 (4D) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 16:00

20-08-2023

Khách hàng TBA Chiếu Sáng T4(4D ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

20-08-2023

Khách hàng TBA NH Nhà Nước . TBA KIOTS Kho Bạc Tỉnh ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 10:00

20-08-2023

Khách hàng TBA Truyền Hình Tỉnh -320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 16:30 - 17:30

19-08-2023

Khách hàng TBA KIOTS Bưu Điện Tỉnh. TBA Chùa Linh Ứng ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:00 - 17:00

19-08-2023

Khách hàng TBA PCCC Lai Châu. TBA Chin Chu Chải. TBA Tiểu Đoàn Cơ Động ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 15:30

19-08-2023

Khách hàng TBA CQT 8-10 - 400 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

19-08-2023

Khách hàng TBA Viện Kiểm Sát, TBA Ngân Hàng Nông Nghiệp. TBA Cao Đẳng Cộng Đồng. TBA Hang Động ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:30 - 11:30

19-08-2023

Khách hàng KIOTS Số 8B. TBA CQT Số 6 GĐ 1A ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 10:30

19-08-2023

Khách hàng TBA Thủy điện Nậm Đích. TBA Trại Tạm Giam ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 10:00

19-08-2023

Khách hàng TBA Tỉnh Ủy-320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 10:30

13-08-2023

Khách hàng TBA NH TMCP Bưu điện Liên Việt - CN Lai Châu 160KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:30 - 10:30

12-08-2023

Khách hàng TBA CQT Suối Thầu - 75KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 10:30

12-08-2023

Khách hàng TBA Trung Tâm Thanh thiếu Niên ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

12-08-2023

Khách hàng TBA CQT Số 3 -100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 10:30

12-08-2023

Khách hàng TBA Đội 5 - 320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 10:00

12-08-2023

Khách hàng lộ 2 TBA San Thàng 2 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 16:30 - 17:30

05-08-2023

Khách hàng TBA KDC Hợp Khối MR 320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:30 - 15:30

05-08-2023

Khách hàng TBA TT Lưu trữ tỉnh 320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 13:30 - 14:30

05-08-2023

Khách hàng TBA Bộ CHQS Tỉnh LC - 160KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

05-08-2023

Khách hàng TBA DC Số 5.1 - 320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:00 - 10:30

05-08-2023

Khách hàng TBA Chiếu sáng T3 Đường 4 D 250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 09:30

05-08-2023

Khách hàng TBA NHÀ MÁY NƯỚC ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:30 - 08:30

01-08-2023

Khách hàng TBA Lao Chải 1( Bản Lao Chải- xã Khun Há- huyện Tam Đường) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 12:10

30-07-2023

Khách hàng thuộc lộ 1 TBA Nà Khum ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

30-07-2023

Khách hàng thuộc lộ 1 TBA Đông Pao ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

30-07-2023

Khách hàng sau DCL 372-7/54 Bản Giang đến DCL 372-7/01 Pu Sam Cáp, đến DPT 372-7/03 mạch vòng Thành phố- Tân Uyên ( Xã bản Giang, Bản Hon, Khun Há- huyện Tam Đường) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:30 - 10:00

30-07-2023

Khách hàng TBA Lai Chải 1 ( Lao Chải - xã Khun Há) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 07:30 - 07:40

30-07-2023

Khách hàng thuộc lộ 1 TBA Bản Hon ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 12:30

29-07-2023

Khách hàng thuộc lộ 1 TBA CQT Bản Đông 2 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 11:00

29-07-2023

Khách hàng sau DCL 474/03 Y Học Cổ Truyền ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:00 - 18:00

23-07-2023

Khách hàng sau DCL 474/03 Y Học Cổ Truyền ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 18:00

23-07-2023

Khách hàng từ sau DCl 474-7/03 Y Học Cổ Truyền đến MC 471/145 Nậm Loỏng, đến DCL 471-7/03-2 cong An Thành Phố, ( phường đoàn kết, quyết tiến , quyết thắng , Nậm Loong) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:00 - 13:00

23-07-2023

Khách hàng TBA Sùng Chải - 50KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:30 - 17:30

22-07-2023

Khách hàng TBA Bản Mới 2 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 15:30

22-07-2023

Khách hàng TBA KDC số 2 MR 320 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 09:30 - 11:00

22-07-2023

phụ tải sau LBS 372/01 Thác Tình ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 16:00

16-07-2023

phụ tải sau TBA CA Giao thông 100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

09-07-2023

phụ tải sau TBA Số 5A -250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 10:30

09-07-2023

phụ tải sau TBA PCCC Lai Châu 100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 10:30

09-07-2023

TBA Công an Tỉnh Lai Châu (PCS cơ động PC 65) - 50KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 15:10 - 16:10

08-07-2023

TBA TTHL BDNV 50 kVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 15:00

08-07-2023

phụ tải sau LBS 372/01 Thác Tình ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 16:10

08-07-2023

phụ tải sau LBS 374/01 Sùng Phài B ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 16:00

08-07-2023

TBA CA Tỉnh CD - 50 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 10:00 - 11:00

08-07-2023

TBA Cục Thuế Tỉnh - 250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

08-07-2023

phụ tải sau TBA Nậm Đích 1 - 50KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

08-07-2023

phụ tải sau TBA BCH Quân Sự -100 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

08-07-2023

TBA Kiot Khu Lâm Viên - 1000KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 16:00 - 17:00

07-07-2023

TBA Số 7- 400 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 15:30

07-07-2023

TBA San Thàng 2 - 250 KVA ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 08:30 - 09:30

07-07-2023

Khách hàng từ sau DCL 372-7/153 Khun Há lộ 372E29.1 NR Phan Lìn - Khun Há ( xã Bản Hon, Khun Há - Huyện Tam Đường) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 14:15

27-06-2023

Khách hàng từ sau DCL 372-7/01 Pu Sam Cáp lộ 372E29.1 NR Phan Lìn - Khun Há ( xã Khun Há - Huyện Tam Đường) ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LAI CHÂU 14:00 - 14:15

27-06-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật