Lịch cúp điện Than Uyên - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Than Uyên - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Lai Châu

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Than Uyên - Lai Châu

Lịch cúp điện Than Uyên - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Than Uyên - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Than Uyên - Lai Châu hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Than Uyên - Lai Châu

Lịch Cúp Điện Than Uyên Lai Châu những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ KH sau Lộ 372 e29.2 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 19:00 - 19:15

01-10-2023

Các xã Mường Cang, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Pha Mu, Tà Hừa, TT huyện Than Uyên ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 19:00 - 19:30

01-10-2023

Các xã Phúc Than, Mường Mít. TBA Sa Bó, Bản Lằn, Khu 9 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 18:00 - 19:30

01-10-2023

Các TBA Sa Bó, Bản Lằn, Khu 9 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 05:45 - 07:15

01-10-2023

Các xã Mường Cang, Pha Mu, Tà Hừa, Mường Kim, TT huyện Than Uyên ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 05:45 - 06:00

01-10-2023

Các xã Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Huyện Mù Cang Chải ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 05:45 - 06:00

01-10-2023

Các xã Phúc than, Mường Mít ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 05:15 - 07:15

01-10-2023

Toàn bộ khách hàng thuộc Lộ 372 E29,2 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 19:00 - 19:15

30-09-2023

Huyện Than Uyên ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 19:00 - 19:15

30-09-2023

Toàn bộ khách hàng thuộc Lộ 372 E29,2 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 05:00 - 05:15

30-09-2023

Huyện Than Uyên ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 05:00 - 05:15

30-09-2023

Khách hàng sau MC 376/250.1 Khoen On ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:00 - 10:15

15-09-2023

KH Xã Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On,Nậm Mở 3 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 12:00 - 12:30

12-09-2023

KH Xã Ta Gia, Khoen On,Nậm Mở 3 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 12:00 - 12:30

12-09-2023

Các xã Mường Cang, Mường Kim, Pha Mu, Tà Hừa, TT huyện Than Uyên ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:00 - 10:30

30-08-2023

Các xã Mường Kim, Ta Gia, Khoen On ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:00 - 10:30

30-08-2023

Các xã Mường Cang, Mường Kim, Pha Mu, Tà Hừa, TT huyện Than Uyên ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 07:30

30-08-2023

Các xã Mường Kim, Ta Gia, Khoen On ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 07:30

30-08-2023

Khách hàng TBA Sa Bó, Bản Lằn, Khu 9 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 00:07 - 10:30

30-08-2023

Khách hàng TBA Đồi Ông Hoàng ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 16:00 - 17:00

23-08-2023

Khách hàng TBA Noong Quang ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 15:30

23-08-2023

Khách hàng TBA Noong Quang ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 09:00 - 10:00

23-08-2023

Khách hàng TBA Mường Than 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 17:30

22-08-2023

Khách hàng TBA Mường Kim 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 17:30

22-08-2023

KH TBA Mường Than 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 17:30

22-08-2023

KH TBA Mường Kim 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 17:30

22-08-2023

Khách hàng TBA Bản Vè ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 09:30 - 11:30

22-08-2023

KH TBA Bản Vè ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 09:30 - 11:30

22-08-2023

Khách hàng TBa Kẽm Quang ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:30 - 09:30

22-08-2023

KH TBA Bản Đông ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:30 - 11:00

22-08-2023

KH TBA Kẽm Quang ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:30 - 09:00

22-08-2023

Các xã Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On. ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:30 - 09:00

19-08-2023

KH Xã Mường Kim,Ta Gia, Khoen On,Tà Mung,Nậm Mở ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:15 - 07:30

16-08-2023

KH TBA Mường Than 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 17:30

09-08-2023

KH TBA Mường Kim 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 17:30

09-08-2023

KH TBA Bản Vè ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 09:30 - 11:30

09-08-2023

KH TBA Bản Đông ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:30 - 11:00

09-08-2023

KH TBA Kẽm Qung ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:30 - 09:00

09-08-2023

KH TT Than Uyên, Mường Cang, Mường Kim,Pha Mu, Tà Hừa, Thủy Điện HQ Bản Chát ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 20:00 - 20:10

06-08-2023

KH TT Than Uyên, Xã Phúc Than, Mường Than, Mường Mít ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 19:00 - 20:10

06-08-2023

KH TT Than Uyên,Xã Phúc Than, Mường Than ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 06:00 - 07:00

06-08-2023

KH Các Xã TT Than Uyên, Mường Cang, Mương Kim, Pha Mu Tà Hừa ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 05:50 - 06:00

06-08-2023

Các xã Mường Than, Hua Nà , TT Than Uyên, Mường Cang, Mường Kim, Tà Mung , KHoen On, Ta gia, Thủy Điên Mương Kim, Cây xăng Thảo Tùng, Nậm Mở 3, ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 20:00 - 20:10

04-08-2023

Các xã Phúc Than, Mường Than,Mường Mít ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 19:00 - 20:10

04-08-2023

Các xã Phúc Than, Mường Than, Hua Nà, Nà Cang, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, TT Than Uyên,Pha Mu, Tà Hừa ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 06:00 - 07:00

04-08-2023

KH xã Phúc Than , Mường Mít, lộ 372, 373E29.2 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 05:30 - 07:00

04-08-2023

KH Bản Gia 3 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 09:00

08-07-2023

KH TBA Cầu Mường Kimt ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 21:00

19-06-2023

KH TD TĐ Bản Chát ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 17:00

18-06-2023

KH Xã Mường Cang, Mường Kim,Ta Gia ,Khoen On,Tà Mung ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 12:30

13-06-2023

KH Xã Mường Kim, Pha Mu, Tà Hừa, Công Ty Chè Tuyền Phương, Thủy Điện Bản Chát ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 12:30

13-06-2023

Các xã Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Tà Hừa, Pha Mu. ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 12:30

11-06-2023

KH Sau TBA Đồi Ông Hoàng ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 09:00

10-06-2023

Khách hàng sau TBA Én Noi, Sen Đông, Cẩm Trung 2, Xuân Én ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 09:00

10-06-2023

Khách hàng sau TBA Mường Kim 6, Bản Mường 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 09:00

10-06-2023

Các xã Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Tà Hừa, Pha Mu. ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 12:30

09-06-2023

Toàn bộ KH thuộc ĐZ 35 kV lộ 372 E29.2 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 15:30 - 15:45

04-06-2023

KH Huyện Than Uyên ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 15:30 - 15:45

04-06-2023

Toàn bộ KH thuộc ĐZ 35 kV lộ 372 E29.2 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 07:00 - 07:15

04-06-2023

KH Huyện Than Uyên ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 07:15

04-06-2023

Từ vị trí cột 242.1, 250 thuộc ĐZ 35 kV lộ 372 E29.2 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 05:00 - 13:00

04-06-2023

Xã Phúc Than ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 16:15 - 17:30

28-05-2023

Xã Phúc Than ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 06:00 - 06:50

27-05-2023

Khách hàng sau DCL 372-7/01 NR tự dùng 220 kV ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 05:30 - 16:30

26-05-2023

KH Noong Thăng ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 15:30

24-05-2023

KH Tre Bó ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 11:00 - 12:30

24-05-2023

KH Noong Thăng 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:00 - 11:30

24-05-2023

KH Noong Thăng 2 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:30 - 10:00

24-05-2023

KH Phúc Than 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 09:30

24-05-2023

KH Sắp ngụa 3 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 16:00 - 17:30

23-05-2023

KH Bản Lào ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 16:00 - 17:30

23-05-2023

KH Bản Khoang 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 15:30

23-05-2023

KH Phúc Than 2 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 15:30

23-05-2023

KH Sang Ngà ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:00 - 11:30

23-05-2023

KH Hát Nam ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:00 - 11:30

23-05-2023

KH Bản Mường Mít ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 09:30

23-05-2023

KH TĐC Sam ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 09:30

23-05-2023

KH TBA Sam Sẩu 1 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 16:00

19-05-2023

KH TBA Sen Đông ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:00 - 11:30

19-05-2023

KH TBA Khu 4 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 09:30

19-05-2023

Khách hàngTừ DPT 372-7/234 Đội 6 đến LBS 372/272 Hô Bon lộ 372E29.2 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 03:00 - 04:00

08-05-2023

Các xã Phúc Than, Mường Than, Hua Nà, Nà Cang, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Pha Mu, Tà Hừa, TT huyện Than Uyên. ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 17:00 - 17:15

07-05-2023

Các xã Phúc Than, Mường Than, Hua Nà, Nà Cang, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Pha Mu, Tà Hừa, TT huyện Than Uyên. ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 06:00 - 06:15

07-05-2023

KH Các xã Phúc Than, Mường Than, Hua Nà, Nà Cang, Mường Kim, TT huyện Than Uyên ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 06:00 - 08:00

07-05-2023

Khách hàng Từ LBS 372/152 Đội 25 đến DPT 372-7/200.1 Bản Cả lộ 372E29.1 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 02:00 - 03:00

07-05-2023

Các xã Phúc Than, Mường Than, Hua Nà, Nà Cang, Mường Kim, Tà Mung, Khoen On, Ta Gia, TT huyện Than Uyên. ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 16:30 - 16:45

06-05-2023

KH Công an Huyện ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 16:30

06-05-2023

KH Cáp Na ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:30 - 10:30

06-05-2023

Xã Phúc Than ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 06:00 - 06:15

05-05-2023

Các xã Phúc Than, Mường Than, Hua Nà, Nà Cang, Mường Kim, Tà Mung, Khoen On, Ta Gia, TT huyện Than Uyên. ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 06:00 - 06:15

05-05-2023

KH bản Bản Lào ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 14:00 - 16:00

04-05-2023

KH bản Nà Cay ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 10:00 - 11:30

04-05-2023

KH Bản Nà 2 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 08:00 - 09:30

04-05-2023

Toàn bộ khách hàng sau Lộ 372 E29.2 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 16:30 - 17:00

16-04-2023

khách hàng lộ 371, 372, 373, 376 E29.2 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 16:30 - 17:00

16-04-2023

Toàn bộ khách hàng sau Lộ 372 E29.2 Than Uyên ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN 07:00 - 07:30

16-04-2023

Khách hàng lộ 371, 372, 373, 376 E29.2 ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 07:30

16-04-2023

KH Noong Ma ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 17:00 - 17:45

14-04-2023

KH Noong Ma ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 07:00 - 07:45

13-04-2023

KH Tèn Cò Mư ĐIỆN LỰC THAN UYÊN 16:00 - 17:30

12-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật